Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 25401
Mărime: 193.81KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

Argument

În procesul de creştere şi dezvoltare a fiinţei umane nu există o altă perioadă a vieţii în care evoluţia să fie mai sensibilă ca în adolescenţă. Transformările fizice, fiziologice şi afective ce o caracterizează produc asemenea schimbări de conduită încât frapează chiar şi cel mai neavizat observator. Pentru Rousseau, adolescenţa reprezintă „a doua naştere” o adevărată revoluţie care „asemenea mugetului mării ce precede furtuna, se anunţă prin murmurul pasiunilor născânde... O schimbare în fire, izbucniri frecvente, o continuă agitaţie a spiritului fac pe copil aproape de nedisciplinat. Devine surd la vocea care-l făcea ascultător, e un leu în fierbere, nu mai cunoaşte pe îndrumător, nu mai vrea să fie condus...” Adolescenţa este şi vârsta la care se începe emanciparea copilului, la care se conturează personalitatea viitoare, şi deci ea este cea mai potrivită pentru a focaliza eforturile educative ale societăţii. Personalitatea viitoare a adolescentului se conturează în familie, unde are loc socializarea primară, procesul prin care devin membri ai societăţii internalizând norme, valori şi modele de comportament. O socializare primară pozitivă facilitează integrarea socială, în vreme ce eşecul acestei socializări atrage după sine devianţa şi delincvenţa, şi efecte negative asupra stimei de sine.

Prin prezentul demers ştiinţific, Criza familială factor favorizant al delincvenţei juvenile (impactul asupra stimei de sine), am urmărit identificarea şi evidenţierea impactului pe care îl are atât pe termen scurt cât şi pe termen lung neglijarea emoţională a adolescentului în special asupra construirii stimei de sine, avînd în vedere că lipsa afectivităţii în cadrul familial, denumită şi avitaminoză afectivă (Mitrofan, 1991, p.55), poate duce la efecte grave precum delincvenţa juvenilă. El cuprinde o parte teoretică şi una practică, părţii teoretice alocându-i-se primele trei capitole iar celei practice ultimul capitol. Structura tuturor capitolelor este redată succint în cele ce urmează.

În capitolul întâi sunt prezentate noţiuni generale cu privire la familie, modificările prin care a trecut până în prezent, situaţia acesteia în epoca actuală, funcţiile familiei şi rolul părinţilor în formarea armonioasă a personalităţii adolescentului.

În capitolul doi sunt reliefate noţiunile generale despre conceptul de criză şi am detaliat modul în care diverse manifestări ale crizei familiale afectează stima de sine a adolescentului, şi efectele pe care le are pe termen lung.

În capitolul trei am analizat diverse definiţii ale conceptului de delincvenţă juvenilă, caracteristicile, factorii care favorizează apariţia comportamentului delincvent, instituţiile implicate în gestionarea acestui fenomen în România.

În partea practică a lucrării, ce include capitolul patru, sunt prezentate datele cu privire la cercetarea realizată în cadrul Serviciului de Probaţiune Iaşi, Centrului Specializat de zi pentru copiii predelincvenţi şi delincvenţi, şi în cadrul Liceului “C. Negruzzi”. Ca şi metodă de cercetare am aplicat un chestionar pe un lot format din 95 de subiecţi cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.

Scopul cercetării a fost creionarea unei imagini a stimei de sine a adolescentului afectată de fenomenul delincvenţei juvenile şi a neglijării emoţionale, verificarea calităţii relaţiei dintre părinţi şi copii.

1. Familia şi rolul ei în societate

1.1 Delimitări conceptuale

Doctrina creştină defineşte familia ca fiind o comunitate de viaţă şi de iubire. Ea este chemată să-şi asume planul lui Dumnezeu în condiţiile lumii noastre şi să-l realizeze. (Catehismul Bisericii Romano-Catolice,1993, nr. 2196-nr. 2223).

Ştiinţa sociologică o prezintă ca pe un grup de persoane legate direct prin relaţii de rudenie, ai cărei adulţi işi asumă responsabilitatea pentru creşterea copiilor (Giddens,A.2000,p.154).

Relaţiile de rudenie sunt legături de sânge care se înfiinţează fie prin căsătorie fie prin descendenţă.

Familia este o formă superioară de comunitate care are la bază relaţiile sociale şi biologice în care are loc circulaţia eredităţii biologice, psihologice, având scopul de a pregăti generaţiile viitoare în vederea participării la dezvoltarea scoietăţii.(Mănoiu,Florica,şi Epureanu,Viorica,1996,p.36).

Iolanda şi Nicolae Mitrofan consideră familia o matrice genetică în care plămâdesc modelele primelor relaţii umane, ale primelor relaţii cu sexul opus, primele comunicări şi atitudini fundamentale faţă de semeni şi faţă de viaţă. Şi tot ea este şi rămâne de-a lungul întregii existenţe sursa primordială a satisfacerii nevoilor noastre emoţionale şi de contact, apartenenţă şi afiliere socială, de siguranţă, de dragoste şi respect faţă de sine. Sentimentul de securitate şi împlinire afectivă pe care îl poate crea convieţuirea familială alimentează şi energizează întreaga conduită a individului uman în sensul dezvoltării şi împlinirii personale. (Mitrofan,Iolanda,1994,p111).

În sens juridic familia este un grup de persoane, reglementat prin norme legale între care s-au stabilit drepturi şi obligaţii. Aceste norme stabilesc modul de încheiere a căsătoriei, stabilirea paternităţii, drepturile şi obligaţiile soţilor, relaţiile dintre părinţi şi copii, modul de transmitere a moştenirii etc. Din această perspectivă familia este un grup formal, reglementat prin legi şi alte acte normative.

Preview document

Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 1
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 2
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 3
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 4
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 5
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 6
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 7
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 8
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 9
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 10
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 11
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 12
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 13
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 14
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 15
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 16
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 17
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 18
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 19
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 20
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 21
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 22
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 23
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 24
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 25
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 26
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 27
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 28
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 29
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 30
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 31
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 32
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 33
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 34
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 35
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 36
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 37
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 38
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 39
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 40
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 41
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 42
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 43
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 44
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 45
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 46
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 47
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 48
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 49
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 50
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 51
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 52
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 53
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 54
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 55
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 56
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 57
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 58
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 59
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 60
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 61
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 62
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 63
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 64
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 65
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 66
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 67
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 68
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 69
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 70
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 71
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 72
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 73
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 74
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 75
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 76
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 77
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 78
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 79
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 80
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 81
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 82
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 83
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 84
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 85
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 86
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 87
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 88
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 89
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 90
Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Factorii Favorizanti ai Delincventei Juvenile.docx

Alții au mai descărcat și

Relația dintre Stres și Componentele Stilului de Viață

REZUMAT Acum este un fapt afirmat că stresul poate aduce răspunsuri cu privire la anumite comportamentale / reacţii care reprezintă efectele...

Divorțul și Cauzalitatea Acestuia

INTRODUCERE Starea actuală a societăţii îl determină pe fiecare membru al ei să reflecteze adânc asupra schimbărilor ce se produc atât în...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Nivelul de depresie al persoanelor private de libertate vs. persoane libere

INTRODUCERE Din punctul meu de vedere, depresia este o tulburare foarte gravă, căreia nu i se acordă atenția necesară, având în vedere că numărul...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Reușita școlară și Anxietatea la Adolescenți

Introducere Actualitatea cercetarii. Anxietatea reprezintă o problemă foarte frecvent întîlnită în viaţa de zi cu zi. Aproximativ 25% din...

Dezvoltarea morală la adolescenți

1. ARGUMENT Aşa cum toate corpurile fizice sunt guvernate de legea gravitaţiei şi după cum toate organismele se supun unor legi biologice, tot aşa...

Te-ar putea interesa și

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Delincvența juvenilă în mediul rural. asistența și consilierea minorului delincvent

ARGUMENT Infractorii sunt oameni de lângă noi, care, din diferite motive au fost marginalizaţi, discriminaţi, etc. (Judecător Lorena...

Delincvența juvenilă - factori interni

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1.Notiunea de...

Studiul fenomenelor deviante pe categorii de vârstă, sex și medii sociale

1. DELINCVENTA CA FORMA DE DEVIANTA SOCIALA Delincvenţa este o formă de devianţă socială negativă, definită adesea şi prin termenii de...

Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008

INTRODUCERE În ultimele patru decenii, delincvenţa juvenilǎ a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se confruntă,...

Activități desfășurate de poliție pentru prevenirea și combaterea violenței intrafamiliale

CAPITOLUL I Delimitari conceptuale privind violenta intrafamiliala 1 1 Consideratii generale Violenta intrafamiliala, un concept nou, un subiect...

Ai nevoie de altceva?