Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 13111
Mărime: 127.21KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI CATEDRA DE PSIHOLOGI

Cuprins

Adnotare (în limbile română şi engleză) .3

Introducere .5

Capitolul I. Fundamente teoretice ale manifestării abilităților comunicative și adaptabilității la persoanele dependente de internet .9

1.1. Dependența de internet

1.1.1 Abordarea teoretică a dependenței de internet .9

1.1.2. Simptomatica dependenței de internet . 9

1.1.3. Clasificarea dependenței de Internet .12

1.1.4. Cauzele dependenței de Internet .12

1.1.5. Consecințele dependenței de internet .14

1.2. Adaptabilitate .14

1.2.1. Aspecte generale a adaptabilității .14

1.2.2. Fenomenul de adaptare . 16

1.2.3. Avantajele adaptabilității .17

1.3. Abilitățile de comunicare .18

1.3.1.Concetul de abilități de comunicare .18

1.3.2. Tipurile abilităţilor de comunicare .18

1.3.3. Abilitați de comunicare eficiente . 19

Concluzii .20

Capitolul II. Cercetarea manifestării abilităților comunicative și adaptabilității la persoanele dependente de internet . 21

2.1. Introducere în partea practică .21

2.2. Descrierea metodei .22

2.3. Descrierea lotului . 24

2.4. Analiza rezultatelor .25

Concluzii generale și recomandări .35

Bibliografie .36

Anexe .37

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei de cercetare.

Deşi Internetul a devenit una dintre cele mai importante resurse de informaţii, utilizarea necontrolată, poate duce la o dependenţă, care la rîndul său poate avea un impact negativ asupra performanţelor individuale, a relaţiilor de familie şi asupra stării emoţionale a persoanei, fiind un comportament cu semne şi simptome similar ale oricărei alte dependenţe. Dependenţa de internet este definită ca o pierdere compulsivă a controlului impulsurilor legate de utilizarea Internetului (jocuri online, reţele de socializare, sesiuni - maraton de navigare pe Internet) care implică în principal dependenţa psihologică iar simptomele sunt comparabile cu ale altor comportamente addictive, cel mai apropiat fiind jocul de noroc patologic.

Dependenţa de internet este un termen propus prima oară de dr. Ivan Goldberg, pentru utilizarea patologică, compulsivă a internetului, bazînduse pe criterii similare cu cele ale abuzului de substanţe chimice. Conform DSM – IV şi ICD9 ce nu consideră tulburările non – chimice ca dependenţe, însă nu se ştie ce denumire să se dea acestui fenomen [15]. Doar că în opinia psihiatrului american Jerald Block, dependenţa de internet este o dereglare compulsivă atît de răspîndită încît ar trebui inclusă în următoarea ediţie a nomenclatorului bolilor psihice (DSM-V), programat să apară în 2011. Asociaţia Americană a Psihologilor a atras atenţie asupra pericolului pe care îl reprezintă “ abuzul de Internet”, care ar putea fi una din bolile civilizaţiei mileniului următor, fiind studiat pe aceeaşi treapta cu alcoolismul şi consumul de droguri în ce priveşte efectele negative. În opinia lui Tonino Cantelmi, psihiatru la Universitatea Gregoriană din Roma, o navigare mai lungă de 5-6 ore zilnic poate degenera într-o serie de simptome cum ar fi: confuzie mentală, halucinaţii. Samuel LePastier, psihiatru şi titular de curs la Universitatea din Paris V, consideră că totul este o cacialma. El spune că cei ce se refugiază pe internet o fac pentru că aceasta este o modalitate de proiecţie a problemelor pe ecran. Componenta principală a internetului fiind comunicarea, atît cea de informaţii cît şi între persoane. Deşi putem observa mai multe aspect pozitive a folosirii internetului pentru persoanele dependente poate deveni o problemă. Încît îşi poate crea anumite păreri eronate despre persoane, sau să nu deosebească între adevăr şi o farsă. Totodată comunicarea prin internet nu ne ofera posibilitatea de a comunica ca faţă în faţă referinduse în cea mai mare parte la aspectul folosirii nonverbalului [3].

Kimberly S. Young vede această dependenţă ca una din ce în ce mai serioasă, estimînd astfel că 5-10% din utilizatorii de internet suferă de un anumit grad de dependenţă.

Prevalenţa dependenţei de internet în rîndul adolescenţilor a fost estimată la 6,7% în Hong Kong (2010), 12% în Asia (Hechanova & Czinc, 2008) şi 10,7 % în Coreea de Sud (2008).

În SUA potrivit cercetătorilor doar un american din opt prezintă cel puţin un simptom de dependenţă de internet. Un studiu făcut în Marea Britanie pe 1300 persoane, între 16-51 de ani a relevat că 1,2% erau dependente de internet.

Persoanele cu vîrste cuprinse între 15 şi 40 de ani sunt cele mai afectate de această dependenţă. Media de vîrstă a internauţilor dependenţi este de 21 de ani, potrivit unui studiu făcut de psihologii britanici de la Universitatea Leeds.

Băieţii sunt mai mult expuşi dependenţei de internet decît fetele, la fel şi cei care folosesc internetul mai mult de 20 de ore pe săptămînă. Conform cercetărilor efectuate de K. Young cel mai mult utilizatorii stau pe: Chat 37%, MUDs 28%, Forum 15%, email 13%, www 7%, protocoale de retea 2% . în urma careia se evidenţiază 2 grupe de dependenţi de internet cei ce stau pentru comunicare 91% şi cei ce stau pentru informaţii. În afară de aceasta, cei dependenţi de internet sunt atraşi de urmatoarele particularităţi ale reţelei: anonimatul 86%, accesibilitatea 63%, siguratnta 58%, simplitatea utilizarii 37%.

Cu toate că internetul ne oferă posibilitatea unei accesibilităţi, securităţi şi anonimat prin simpla sa utilizare de obicei oamenii prin obiceiurile sale îşi pot provoca o dependenţă. Găsindu-şi refugiu printr-o socializare virtual şi nu una reală. Odată cu asta persoanele îşi pierd abilităţile de comunicare directă. Comunicarea fiind cea ce constitue lumea internă a subiectului prin care se degajă tensiuni intrapsihice împărtășită în diferite grade, asupra lumii. Prin comunicare subiectul îşi poate constitui o reprezentare a lumii sale interne cît şi celei ce îl înconjoară. În sens strict abilităţile de comunicare sunt acele abilităţi necesare pentru a folosi limbajul vorbit, scris, prin semne sau în alte moduri pentru a interacţiona cu alţii. Atît comunicarea de informaţii cît şi comunicarea între persoane este o componentă principală a internetului, cu riscul că unii pot deveni dependenţi şi pierde noţiunea timpului odata cu comunicarea excesivă.

În acelaşi timp adaptabilitatea ce reprezintă în sine felul în care individul se percepe pe sine în dependenţă de relaţiile sale sociale, îşi cunoaşte care sunt capacităţile şi nevoile sale conştietizîndu-şi motivele comportamentului său. Reuşind astfel să facă faţă cu uşurinţă unei situaţii neprevăzute. Adaptabilitatea depinde de nivelul sănătăţii sau poate fi văzută ca măsura posibilităţilor organismului. Este capacitatea ce este dezvoltată maximum de om, care nu numai că se conformează cerinţelor mediului, ci îl şi modifică transformîndu-l în concordanţă cu necesităţile sale. J. Piaget (1965) spunea că există adaptare atunci cînd „organismul se transformă în funcţie de mediu, iar aeastă transformare are ca efect un echilibru al schimburilor între mediu şi el, favorabil conservării sale”. Aşa cum organismul recurge la permanente schimburi cu mediul înconjurator pentru a ramîne în acord cu acesta şi pentru a menţine echilibrul mediului său interior, tot aşa sistemul psihic uman nu-şi poate asigura unicitatea internă şi armonia cu exteriorul. Adultul este un „agent” al propriei sale dezvoltări, este o entitate activă şi nu este doar o fiinţă „manipulată” de factorii externi. Prin urmare, putem spune că o persoană este cu atît mai bine adaptată, cu cît are mai frecvente şi mai profunde schimburi interpersonale echilibrate cu ceilalţi din jur şi cu diferiţi factori ai ambianţei sociale (instituţii, sisteme normative etc.). În alţi termeni, comportamentul adaptativ exprimă, din perspectivă psihologică, „eficienţa sau gradul în care individul atinge standardele independenţei personale şi ale responsabilităţii sociale cerute de grupul social căruia ii aparţine” (Grossman, 1973).

Bibliografie

1. Andrieș Lucian, 2002, “Internetul - aspecte psihologice”, Revista “Psihologia”, 1/2002, București.

2. Joseph De Vito, 1986, The Interpersonal Communication, Harper and Row

3. “Introducere în Internet-note de curs“, Editura Academiei Române , Institutul de Cercetări a Inteligenţei Artificiale.

4. Nistea Iulian, 2002, Internet și ciber-relația. Comunicarea între.

5. Popescu-Neveanu P., 1978, Dicționar de psihologie, Editura Albatros, București.

6. Holmes, Leonard, octombrie 1997, What is “Normal” Internet Use?.

7. Suler, John, martie 1999, Computer and Cyberspace Addiction.

8. Young Kimberly; Rogers, Robert C. (1998), Internet Addiction: Personality Traits Associated with Its Development.

9. Young Kimberly (1999), Internet Addiction: Symptoms, Evaluation And Treatment.

10. Белинская Е., Жичкина А., 2004, Современные исследования виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты, ЮНИТИ-ДАНА.

11. Войскунский А.Е., 2000, Психологические исследования феномена интернет-аддикции.

12. Жичкина А., 2004, Социально-психологические аспекты общения в Интернете, Дашков и Ко.

13. Колчанова Любовь, Психологические проблемы интернет-зависимости.

14. Мартынова Ольга Сергеевна, 2008, Интернет – зависимость.

15. www.netaddiction.com

16. www.psychology.ru/internet/ecology/04.htm

17. http://www.scritube.com/psihologie/ADAPTAREA-MODALITATE-FUNDAMENT131713228.php

18. http://www.psyhelp.ru/internet/

19. http://www.communicationskills.co.in

20. http://www.xapaktep.net/virtues/leadership/adaptability/desc.php

Preview document

Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 1
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 2
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 3
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 4
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 5
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 6
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 7
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 8
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 9
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 10
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 11
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 12
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 13
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 14
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 15
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 16
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 17
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 18
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 19
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 20
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 21
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 22
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 23
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 24
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 25
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 26
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 27
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 28
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 29
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 30
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 31
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 32
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 33
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 34
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 35
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 36
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 37
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 38
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 39
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 40
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 41
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 42
Manifestarea abilitaților comunicative și adaptabilitatea la persoanele dependente de internet - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Manifestarea Abilitatilor Comunicative si Adaptabilitatea la Persoanele Dependende de Internet.docx

Alții au mai descărcat și

Evoluția Modificărilor Psihologice la Persoanele Diagnosticate cu Diabet

Introducere În ziua actuală se produc diverse modificări în societatea în care locuim, acestea fiind atît de ordin individual, cît şi social....

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Nivelul de depresie al persoanelor private de libertate vs. persoane libere

INTRODUCERE Din punctul meu de vedere, depresia este o tulburare foarte gravă, căreia nu i se acordă atenția necesară, având în vedere că numărul...

Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile

Argument În procesul de creştere şi dezvoltare a fiinţei umane nu există o altă perioadă a vieţii în care evoluţia să fie mai sensibilă ca în...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Stiluri de Comunicare și Stima de Sine în Cuplu

Introducere Comunicarea reprezintă un foarte mare avantaj de a menţine mult timp intensitatea unei relaţii. În lipsa ei, când in relaţia...

Mediul Familial

CAP I.:MEDIUL FAMILIAL 1.1.FAMILIA-definire „Familia reprezinta, in orice societate o forma de comunitate umana alcatuita din cel putin doi...

Dezvoltarea morală la adolescenți

1. ARGUMENT Aşa cum toate corpurile fizice sunt guvernate de legea gravitaţiei şi după cum toate organismele se supun unor legi biologice, tot aşa...

Ai nevoie de altceva?