Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 17216
Mărime: 133.68KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Mariana Caluschi
UNIVERSITATEA ,,PETRE ANDREI” DIN IAŞI FACULTATEA DE Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Specializarea: PSIHOLOGIE

Cuprins

ARGUMENT.4

CAPITOLUL I ADOLESCENŢA.6

1.1. Adolescenţa – scurtă prezentare generală.6

1.2. Relaţia adolescenţi şi părinţii.9

1.3. Rezumat.12

CAPITOLUL II ASPECTE GENERALE PRIVIND FAMILIA.13

2.1. Scurt istoric al vieţii familiale (Familia).13

2.2. Structura şi funcţiile familiei contemporane.15

2.3. Statutul social al familiei în ţara noastră.17

2.4. Responsabilităţi specifice ale educaţiei copilului în familie.18

2.5. Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii adolescentului.20

2.6. Rezumat. 23

CAPITOLUL III DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII. 24

3.1. Definirea personalităţii.24

3.2. Formarea şi dezvoltarea personalităţii.24

3.3. Dialogul familial, factor important în dezvoltarea personalităţi adolescentului.27

3.4. Rezumat.31

CAPITOLUL IV CERCETĂRI CONSTATATIVE.32

4.1. Scopul,obiective,ipoteze.32

4.2. Metodologia de lucru şi lotul investigat.32

4.3. Instrumente de cercetare.35

4.3.1.Teste aplícate.37

4.3.2.Prezentarea testelor aplícate.37

4.4. Procedura de lucru.41

4.5. Analiza şi interpretarea datelor.41

4.5.1.Analiza chestionarului " Relaţia dintre adolescenţi şi părinţi privind percepţia". 44

4.5.2. Analiza chestionarului HSPQ (HIGH SCHOOL PERSONALITY QUESTIONNAIRE). 46

4.6. Ipoteze şi verificarea ipotezelor.48

4.6.1. Ipoteze .48

4.6.2.Verificarea ipotezelor.48 4.7.Rezumat.51

Concluzii.52

Bibliografie.53

Anexă - Relaţia dintre adolescenţi şi părinţi privind percepţia .55

Extras din document

ARGUMENT

Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care vor conduce treptat la cristalizarea şi stabilizarea celor mai multe dintre structurile psihice ale adolescentului.

Deşi traseele pe care evoluează acest proces sunt sinuoase, complicate, presărate cu numeroase bariere şi dificultăţi, deşi procesul ca atare poate fi mai calm sau mai năvalnic, cu devansări spectaculoase, dar şi cu întârzieri descurajante, la sfârşitul acestui proces ne vom afla în faţa prezenţei unor structuri psihice bine închegate şi cu un grad mare de mobilitate.

Acum au loc dramaticele confruntări dintre comportamentele împreunate de atitudinile copilăreşti şi cele solicitate de noile cadre sociale în care acţionează adolescentul şi cărora el trebuie să le facă faţă, dintre aspiraţiile sale măreţe şi posibilităţile încă limitate de care dispune pentru traducerea lor în fapt, din ceea ce doreşte societatea de la el şi ceea ce dă el sau poate să dea, dintre ceea ce cere el de la viaţă şi ceea ce îi poate oferi viaţa.

Considerând că dezvoltarea personalităţii este o problema de actualitate datorită faptului că tot mai multi adolescenți îşi formeaza o personalitate deficitară, în paginile cercetării de faţă doresc să descopăr şi să evidenţiez care sunt motivele pentru care acest fenomen are loc.

Diferite studii şi cercetări au demonstrat faptul că dezvoltarea personalităţii adolescentului nu poate fi realizată decât în cadrul matricei familiale, atât modelele de educaţie cât şi calităţile afective şi instrumentale ale mediului familial creează premise puternice pentru evoluţia armonioasa a adolescentului, faţă de care părinţii au o responsabilitate fundamentală.

Fiziologia copilului poate fi profund marcată de modul în care părinţii răspund trebuinţelor sale de hrană, protecţie, afecţiune şi îngrijire, după cum dezvoltarea aptitudinilor sale nu se poate face decât în prezenta ambilor părinţi. Dacă unul din ei absentează din căminul său, între părinţi există conflicte, copilul va dezvolta tendinţe şi norme contradictorii care vor împiedica evoluţia sa corespunzătoare.

Prin prezența acestei lucrări doresc să subliniez rolul important care-l joaca familia în dezvoltarea personalităţii adolescentului, părinţii fiind persoanele care trebuie să se implice activ în clarificarea problemelor şi frământărilor adolescenţilor, specifice perioadei adolescenţei.

La nivel empiric este cunoscut faptul că mama are o mai strânsă relaţie cu copilul său adolescent decât tatăl, dar în paginile următoare doresc să evidenţiez faptul că o relaţie afectivă pozitivă cu ambii părinţii duce la dezvoltarea armonioasă a personalităţii la adolescenţi, totodată, voi încerca să validez această afirmaţie printr-o cercetare ştiinţifică.

Lucrarea este deschisă cu un prim capitol numit ”Adolescenţa”. Aceasta fiind o etapa din viaţa fiecărui om. Trecerea de la copilărie la adolescenţă este una din cele mai importante etape a unei persoane, iar pentru asta relaţia unui adolescent cu părinţii contribuie foarte mult la dezvoltarea fizică şi morală a acestuia.

Următorul capitol, cel de-al doilea face referire la aspectele generale privind familia.Familia este alcătuită dintr-un grup de persoane în care comunicarea, înţelegerea, dragostea nu trebui să lipsească.Relaţiile dintre membrii familiei au o mare influnță asupra copilului şi îl poate învața pe acesta ce este bine şi ce este rău.

În capitolul al trei care se referă la dezvoltarea peronalităţii este pus în evidentă un factor important fiind dialogul familial.Comunicarea dintre părinte şi copil este importantă deoarece îşi poate definii calităţiile şi defectele lui şi pot afla pasiunile,dorințele ajugând la propria părere despre personalitatea lui.

Capitolul al patrulea este descris cu un titlu semnificativ cercetări constatative care cuprinde obiectivele generale şi specifice atigând multe puncte de reper cum ar fi relaţia dintre părinţi şi adolescenţi, ipoteze, verificarea ipotezelor ,acestea făcându-se cu ajutorul chestionarului HSPQ şi cu ajutorul testului Student care va caracteriza relaţia pozitivă părinte şi adolescent ce se corelează direct cu indicatorii de personalitate ai adolescentului,unde există diferenţe în ce priveste percepţia relaţiei părinţi şi adolescenţi în funcţie de genul biologic al părintelui şi ca existenţa unei relaţii afective pozitivă cu părinţii conduce la dezvoltarea încrederii în propria persoana la adolescent.Testul Student ceea ce înseamnă că există diferenţe în ceea ce privește percepţia relaţiei părintelui de gen feminin, evidenţiind o mai bună percepţie a relaţiei cu adolescenţii lor, comparativ cu părintele de gen masculin potrivit căreia există diferenţe semnificative în ce priveşte percepţia relaţiei părinţi şi adolescenţi în funcţie de genul biologic al părintelui, în sensul că mamele au o mai mai bună percepţie a relaţiei lor cu copilul adolescent, comparativ cu părintele de gen masculin.

Capitolul I Adolescenţa

1.1. Adolescenţa – scurtă prezentare generală

Adolescenţa, perioadă vieţii care se situează între copilărie (pe care o continuă) şi viaţa adultă. Este o perioada care se caracterizează prin importante trasformării corporale, dar mai ales psihice (emoţionale), cerebrale şi sociale. Fără a fi bine delimitată, se consideră că se sfârșeşte odată cu încetarea creșterii organismului, adică între 18-20 chiar 24 de ani.

Adolescentul este nonconformist şi un luptător activ pentru îndeplinirea dorinţelor sale un original în adaptarea la lumea înconjuratoare unde este frecvent pus într-o situaţie echivoca într-un cât el a depăsit copilăria de care se desparte demonstrativ,dispune de capacităţi similare cu cele ale adulţilor,dar încă nu este acceptat ca un egal în cercul acestora,în aceste condiţii el se integrează în grupele celor de aceeaşi vârstă cu care are mari afinităţi.Grupurile de adolescenţii sunt foarte coezive şi exercită o puternică toleranţă reciproca şi exercită o puternică influenţă asupra personalităţii tinerilor.

Modificarile fizice începute în timpul pubertăţii se continuă în această perioadă, se constată o stabilizare a cresterii în greutate şi înălţime (acest fenomen se corelează cu alimentaţia şi condiţiile de activitate).(Anca Munteanu,1998,Psihologia copilului şi a adolescentului ,Editura Augusta,Timişoara,pp 78-79).

Cresterea cunoaşte unele particularităţi legate de sex, realizându-se în final aspectul masculin sau feminin al tipului constituţional.

Este perioadă în care capacitatea de dezvoltare şi de adaptare la stres atinge maturitatea caracteristică adultului. La începutul adolescenţei se accentuează dezvoltarea musculară atât la fete cât şi la băieţi existând diferenţe în dezvoltarea creşterii şi comportamentului. Adaptările la solicitările impuse de efortul fizic, în special la băieţi, sunt foarte eficiente şi adecvate. ( Badiu Gheorghe, Papari , A. -1999, Adaptologie la stress uman, Constanţa. Editura Fundaţiei Andrei Saguna,pag.225.)

Preview document

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 1
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 2
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 3
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 4
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 5
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 6
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 7
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 8
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 9
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 10
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 11
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 12
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 13
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 14
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 15
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 16
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 17
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 18
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 19
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 20
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 21
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 22
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 23
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 24
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 25
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 26
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 27
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 28
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 29
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 30
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 31
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 32
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 33
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 34
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 35
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 36
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 37
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 38
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 39
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 40
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 41
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 42
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 43
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 44
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 45
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 46
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 47
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 48
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 49
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 50
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 51
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 52
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 53
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 54
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 55
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 56
Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Relatia dintre Adolescenti si Parinti Privind Perceptia si Dezvoltarea Personalitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție

1.Introducere Societăţile intrã în momentul actual într-o noua fază de dezvoltare, caracterizată prin profunde transformări nu numai de natura...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare

Introducere Societatea contemporană este caracterizată de două tendinţe contradictorii, pe deoparte mediul social protejează individul, iar pe de...

Familia Monoparentală

REZUMAT Această lucrare abordează o temă de actualitate, şi anume familia monoparentală. Aceste familii sunt formate dintr-un singur părinte şi...

Corelația anxietate - toxicomanie

I. Introducere Uzul drogurilor nu este ceva de actualitate, întrucât substanţele psihoactive sunt cunoscute şi utilizate de-a lungul istoriei....

Implicatile psihologice ale avortului

1. Sexualitatea Sexualitatea nu poate fi redusă la îndeplinirea actului sexual sau la asigurarea procreerii.De la naştere până la moarte,...

Influențe ale relației terapeut-pacient

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează relaţia dintre terapeut şi pacient, obiectivele terapiei şi face o diferenţiere a relaţiei dintre pacient şi...

Plan de consiliere pentru adolescenții cu părinți plecați la lucru în străinătate

Planul de consiliere pentru copiii cu parinti plecati la lucru in strainatate a fost realizat in Scoala cu clasele I – VIII. Nr 5. ”Bogdan Voda”,...

Te-ar putea interesa și

Incertitudinea vocațională la elevii de liceu

Introducere Alegerea unei cariere este un pas important care influențează cursul vieții unei persoane, întrucât prin alegerile legate de carieră...

Relația dintre Stilul de Atașament și Atitudinea Față de Debutul Vieții Sexuale la Adolescenți

Introducere Actualitatea temei Stilul de ataşament reflectă sistemul de idei, atitudini şi expectanţe faţă de o relaţie- fie ea de tip...

Sprijinul Acordat de Serviciile Sociale Familiei Monoparentale

Introducere Ca fenomen răspândit atât la nivel global cât şi la nivel naţional, monoparentalitatea este din ce în ce mai des întâlnită. Astfel se...

Tulburărilor de comportament la copil și adolescent

CURS 1 FACTORI ETIOLOGICI Particularităţi ale etiologiei tulburărilor psihice la copil şi adolescent Sunt numeroase asemănările, dar şi...

Psihologie Socială

PSIHOLOGIA SOCIALĂ – ŞTIINŢA AFIRMĂRII INDIVIDULUI ÎN SOCIETATE 1. Psihologia socială – « Instrument esenţial pentru înţelegerea şi optmizarea...

Profile Atipice

Particularităţi ale etiologiei tulburărilor psihice la copil şi adolescent Sunt numeroase asemănările, dar şi deosebirile în domeniul...

Ai nevoie de altceva?