Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 19140
Mărime: 87.37KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neagu Vasile, Anghel Andreescu

Cuprins

Introducere

Cap.1 Noţiuni generale despre negociere

Secţiunea 1. Negocierea – Formă principală de comunicare în relaţiile interumane

1.1. Conceptul de negociere

1.2. Principalele caracteristici ale negocierii

1.3. Formele negocierii

1.4. Etapele procesului de negociere

Secţiunea 2. Managementul negocierii

2.1. Strategia şi tactica negocierii

2.2. Pregătirea negocierii

2.3. Psihologia negociatorului

2.4. Argumentaţia în negociere

Secţiunea 3. Finalizarea negocierii

3.1. Abordarea obiecţiunilor partenerului

3.2. Acceptarea compromisului în negocieri

3.3. Îcheierea negocierii

Cap.2 Cadrul general al adunărilor publice

Secţiunea 1. Mulţimile şi fenomenul de mulţime

1.1. Legea psihologică a unităţii mentale a mulţimii

1.2. Clasificarea mulţimilor

1.3. Fenomenul de mulţime

1.4. Procesele psihice implicate în fenomenul de mulţime

Secţiunea 2. Adunările publice în România

2.1. Cadrul juridic al adunărilor publice

2.2. Clasificarea adunărilor publice

2.3. Procedura declarării prealabile a adunărilor publice

Secţiunea 3. Atribuţiile Jandarmeriei Române cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice pe timpul desfăşurării adunărilor publice

3.1. Clasificarea forţelor de ordine şi siguranţă publică

3.2. Atribuţiile Jandarmeriei Române cu privire la asigurarea ordinii şi liniştii publice pe timpul desfăşurării adunărilor publice

3.3. Principiile asigurării stării de legalitate de către forţele de ordine şi siguranţă publică

Cap.3 Modul de gestionare a situaţiilor conflictuale create pe timpul desfăşurării adunărilor publice

Secţiunea 1. Abordarea unui conflict prin analiza principiilor şi tipurilor fundamentale de negociere

1.1. Ce este un conflict?

1.2. Principii şi tipuri fundamentale de negociere

Secţiunea 2. Tactici de negociere

Extras din document

INTRODUCERE

Negocierea este un talent, un har înnăscut, dar şi o abilitate dobândită prin experuenţă, formare şi învăţare.Meseria de negocitor este de elită în afaceri, în diplomaţie, în politică şi nu numai.

În viaţă în general, dacă stăpâneşti arta negocierii ai o şansă în plus să câştigi mai mult şi să păstrezi o reputaţie de neştirbit in faţa partenerului.Trebuie precizat faptul că negocierea înseamnă „un joc” în care participanţii negociază de pe poziţii egale, deci ei sunt parteneri. Când negociezi bine poţi să orientezi, să influenţezi şi să manipulezi paetenerul pentru a-l face să coopreze. Jocul este „Hai să câştigăm împreună!”.

Elementele de tactică şi strategie, capcanele şi trucurile retorice, ca şi cunoştinţele de psihologie a percepţiei pot juca un rol decisiv în obţinerea de avantaje mari în schimbul unor concesii mici.

În sens larg, negocierea apare ca o formă concretă şi interactivă de comunicare interumană în care două sau mai multe părţi, aflate în conflict (dezacord), urmăresc să ajungă la o înţelegere care rezolvă o problemă comună sau atinge un scop comun.

Important de menţionat este faptul că negocierile nu urmăresc întotdeauna rezolvarea unor neînţelegeri. Adesea ele sunt purtate pentru efectele lor colaterale, cum ar fi: câştigarea de timp, împiedicarea degenerării situaţiei în conflict etc.

Rolul negocierii în asigurarea stării delegalitate a adunărilor publice este fundamentat pe principiul rezolvării în mod paşnic al conflictelor de orice natură din domeniul ordinii publice.

Conform Legii de Organizare şi Funcţionare a Jandarmeriei Române nr. 550/2004, rolul de a înfăptui principiul sus-amintit revine comandantului de dispozitiv, în lipsa unei prevederi în statul de organizare a postului de negociator. Prin urmare orice comandant trebuie să posede cunoştinţe de bază în domeniul negocierii.

Prezenta lucrare cuprinde studiul noţiunilor generale despre negociere, cadrul psihologic şi legal al adunărilor şi manifestaţiilor publice, pe care Jandarmeria Română este îndrituită să le gestioneze conform normelor legale, iar în ultimul capitol sunt prezentate tehnici şi tactici de negociere care pot fi folosite cu succes de către orice comandant.

CAP. I NOŢIUNI GENERALE DESPRE NEGOCIERE

1. NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE ÎN RELAŢIILE INTERUMANE

1.1. CONCEPTUL DE NEGOCIERE

Teoria negocierii aparţine domeniului sociologiei şi psihologiei sociale, mai exact segmentului care studiază comportametul uman în diferite situaţii şi modul în care oamenii vor să apară în faţa semenilor lor.

Negocierea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare, având avantajul că realizează, cel puţin teoretic, efectul dorit. Ea apare ca o necesitate într-o situaţie în care părţile participante interacţionează în dorinţa de a ajunge la o soluţie acceptabilă, în una sau mai multe probleme sau pentru stingerea unui conflict.

Deoarece oamenii sunt aceia care realizează negocierile şi pentru că tot ei le apreciază prin subiectivismul gândirii lor, considerăm că prin negociere trebuie să înţelegem un proces prin care toţi cei implicaţi pot fi câştigători. Orice dorinţă care implică satisfacţie, ca şi orice necesitate ce trebuie satisfăcută – atâta timp cât ele nu depind exclusiv de individ – se transformă într-un „proces de negociere”, iar succesul negocierii este definit în funcţie de comportamentul uman, de reacţiile şi conduitele individuale.

O defriniţie a negocierii sau nişte reţete fixe nu pot exista atâta timp cât ele sunt instrumente la îndemâna oamenilor, iar oamenii au trăsături, comportamente şi abilităţi diferite. Negocierea presupune în cadrul interrelaţiei un set de concesii reciproce repetate până la atingerea echilibrului, pe care fiecare îl apreciază în funcţie de informaţiile de care dispune şi de nevoile sale. Desigr, în cele mai multe cazuri este privită drept forma de comunicare al cărei scop constă în rezolvarea de probleme cu caracter civil, în general, şi comercial, în special. Este sensul restrâns al noţiunii de negociere, cel mai des utilizat.

În sens larg, prin negociere se înţelege acţiunea de a purta discuţii, în vederea ajungerii la o înţelegere. De altfel, şi în DEX negocierea este definită drept „o acţiune, prin care se tratează cu cineva încheierea unei convenţii economice, politice, culturale etc” sau „o acţiune de intermediere, de mijlocire a unei afaceri”.

Circumscriind negocierea în domeniile specifice de activitate, definirea acesteia este tot mai variată. Potrivit Dicţionarului de economie plitică negocierea este przentată în sensul de „tratative multilaterale cu privire la probleme de interes comun”; Dicţionarul diplomatic prezintă negocierea ca pe o „funcţie centrală a diplomaţiei şi mijlocul cel mai important şi mai eficient de rezolvare pe cale paşnică a diferendelor şi conflictelor internaţionale, independent de natura şi amploarea acestora”.

În concluzie, având cele prezentate, domnul Conferenţiar Universitar doctor GHEORGHE PISTOL defineşte negocierea ca fiind forma principală de comunicare, un complex de procese, de activităţi, constând în contacte, întâlniri, consultări, tratative desfăşurate între doi sau mai mulţi parteneri, în vederea realizării unei înţelegeri.

1.2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE NEGOCIERII

a) Procesul de negociere este un fenomen social ce presupune existenţa unei comunicări între oameni;

b) Negocierea este un proces organizat, în care se doreşte, pe cât posibil, evitarea confuntărilor şi care presuune o permanentă competiţie. Această caracteristică rezultă din faptul că toţi participanţii la o negociere fac anumite propuneri. O parte din succes va fi asigurat de corectitudinea propriilor propuneri şi de capacitatea de a anticipa propunerile celorlalţi;

c) Negocierea este un proces cu finalitate precisă, ce presupune armonizarea intereselor. Ea are drept obiective realizarea unui acord de voinţă, a unui consens, şi nu neapărat a unei victorii; ambii parteneri (şi nu adversari) trebuie să încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat maximul posibil din ceea ce şi-au propus;

d) Negocierea este, prin excelenţă, un proces competitiv, partenerii urmarind atât satisfacerea unor interese comune, cât şi a unora contradictorii, ce reclamă o serie de eforturi prin care se urmăreşte evitarea confruntării şi ajungerea la soluţii reciproc avantajoase.

Preview document

Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 1
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 2
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 3
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 4
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 5
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 6
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 7
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 8
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 9
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 10
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 11
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 12
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 13
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 14
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 15
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 16
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 17
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 18
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 19
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 20
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 21
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 22
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 23
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 24
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 25
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 26
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 27
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 28
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 29
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 30
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 31
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 32
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 33
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 34
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 35
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 36
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 37
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 38
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 39
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 40
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 41
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 42
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 43
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 44
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 45
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 46
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 47
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 48
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 49
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 50
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 51
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 52
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 53
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 54
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 55
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 56
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 57
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 58
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 59
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 60
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 61
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 62
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 63
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 64
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 65
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 66
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 67
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 68
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 69
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 70
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 71
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 72
Rolul Negocierii în Asigurarea Stării de Legalitate a Adunărilor Publice - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • LUCRAREA.doc
  • planul lucrarii.doc

Alții au mai descărcat și

Inteligența Emoțională

Motivaţia alegerii temei Şcoala românească, este încă tributară inteligenţei cognitive. Elevilor nu li se dezvoltă şi alte tipuri de inteligenţe...

Comunicare Organizațională

CAP. I. GENERALITĂŢI Organizaţia este un sistem deschis, adaptiv, ţinând seama de faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari cu care are...

Proiect de Interventie pentru Adolescenti cu Parintii Plecati la Lucru in Strainatate

ARGUMENT Emigratia reprezinta fenomenul parasirii ţarii proprii in schimbul stabilirii (temporare sau definitive) intr-o alta tara.Tot mai multi...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Psihologia Multimilor

Mulţimile constituie unele dintre cele mai complexe şi mai fascinante ipostaze ale realităţii sociale, intrigându-i în egală măsură pe filosofi,...

Conflictul și Negocierea

INTRODUCERE Abilitatea de a comunica presupune şi abilitatea de a rezolva conflictele de comunicare. Conflictul nu presupune în mod obligatoriu...

Psihologie Sociala

REZUMATUL CURSULUI I. Obiectul psihologiei sociale. Ne-am obisnuit să considerăm, asa cum arăta Serge Moscovici, că există un pact de separare,...

Consilierea Copiilor și Adolescenților cu Tulburări Psihosomatice

I. 1. Tulburarea psihosomatica Termenul de tulburare psihosomatica se aplica atunci când o boala fizica este cauzata sau agravata de factori...

Ai nevoie de altceva?