Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 12542
Mărime: 85.13KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Turchină Tatiana
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Psihologie

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul I. ABORDAREA TEORETICĂ A DEPRESIEI ŞI A TIPURILOR DE TEMPERAMENT 6

1.1. Experienţa depresiei 6

1.1.1. Corelate de personalitate în stările depresive 6

1.1.2. Manifestări depresive la diferite etape de vîrstă 7

1.1.2.1. Adolescenţa 7

1.1.2.2. Tinereţea 8

1.1.2.3. Vîrsta adultă 9

1.2. Aspecte teoretice ale temperamentului 11

1.2.1. Modele teoretice ale temperamentului 11

1.2.2. Caracteristici esenţiale ale extraversiunii- introversiunii 16

1.3. Concluzii 20

Capitolul II. STUDIU STĂRII DEPRESIEI ÎN RAPORT CU EXTRAVERSIUNE- INTROVERSIUNE 22

2.1 Metodologia cercetării 22

2.2 Descrierea eşantionului 22

2.3 Metodele de investigaţie 23

2.4 Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor 24

2.5. Concluzii

2.6. Recomandări

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate

În ultimele decenii s-a constat frecvenţa fenomenului psihopatologic în practica clinică – depresia. Se constată că 10% din indivizii care se prezintă la medicii generalişti sunt persoane care suferă de depresie. Datele statistice subliniază faptul că unul din cinci subiecţi suferă de depresie. OMS remarcă că din populaţia pămîntului suferă de depresie tocmai 3%, ceea ce în cifre se estimează 150 milioane de persoane (Turchină T., 1999; Deliv I., 2007).

Statistica remarcă avansarea fenomenului de depresie, deoarece creşte şi durata medie de viaţă, decesul în urma bolilor cronice şi consumul excesiv de medicamente, care pot provoca o depresie farmacogenă (Turchină T., 1999). Depresia ocupă locul doi în lista celor mai întîlnite afecţiuni medicale, aproximativ două treimi dintre pacienţii ce suferă de depresie acuză dureri fizice (Subţirelu L., 2007).

Problema relaţiei dintre personalitate şi tulburarea depresivă rămîne a fi un subiect destul de predilect în psihopatologie din momentul în care Kraepelin a invocat prezenţa anumitor trăsături temperamentale, care remarcă faptul că personalitatea premorbidă pentru tulburările afective sau chiar ca manifestări subafective ale acestora. În urma unor serii de studii efectuate în ceea ce priveşte trăsături caracteristice tulburărilor depresive, s-a demonstrat că cele mai frecvente trăsături de personalitate caracteristice tulburării depresive sunt: sentimentul de vinovăţie, stima de sine scăzută, autonomia scăzută, miticulozitate în exces, gîndire convenţionalistă, introversiune. Ceea ce denotă o asemănare între caracteristicile mainifestării depresiei şi tipului de temperament – introvesiune (Toma D., 2008).

Kraepelin susţine că „există unele temperamente care pot fi privite ca rudimente de nebunie maniaco-depresive. Ele pot, de-a lungul întregii vieţi să existe ca forme distincte ale personalităţii, fără dezvoltare ulterioară, dar ele pot la fel de bine, să devină punctul de plecare pentru un proces morbid, care se dezvoltă într-o condiţie specifică şi urmează cursul în atacuri izolate.” (Vraşti, V., Eisemann, M., 1996, pag. 164).

S-a constatat că depresia creşte odată cu vîrsta, adică cu înaintarea în vîrstă incidenţa cazurilor de depresie este mai înaltă (Dicţionar de Enciclopedie, 1997). Încapând cu vîrsta adolescenţei numărul cazurilor de depresie e în continuă creştere. La adolescenţi apar stările de depresie deoarece sunt condiţionate de schimbările fiziologice, morfologice şi psihologice ce au loc la această etapă de vîrstă (Bolea, Z., 2008). La tineri, stările depresive sunt condiţionate de anagajarea în cîmpul muncii, de opţiunea profesională adecvată şi de pregătirea pentru viaţa de familie. Adulţii sunt preocupaţi de problemele cotidiene, de monotonia vieţii, poate avea loc arderea profesională, etc.

Persoanele cu tip de temperament introvert au tendinţa de a interioriza problemele şi preocupările zilnice, mistuind gîndurile în mintea sa. În schimb extroverţii au tendinţa de a exterioriza emoţiile sale negative, problemele sale, astfel ei reuşesc să elimine tensiunea creată de problemele vieţii cotidiene.

Obiectul cercetării îl constituie relaţia dintre tipul de temperament şi starea depresivă.

Scopul cercetării constă în elucidarea particularităţilor relaţiei dintre starea depresivă şi tipul de temperament la diferite etape de vîrstă.

Obiectivele cercetării fiind constituite din:

- Studierea materialului teoretic privind temperamentul şi depresia;

- Elaborarea planului de cercetare;

- Precizarea variabilelor independente şi dependente;

- Evaluarea raportului dintre starea depresivă şi tipul de temperament pentru fiecare categorie de vîrstă;

- Analiza rezultatelor cercetării;

- Elaborarea concluziilor.

Ipoteza cercetării:

1. Presupunem că relaţia dintre starea depresivă şi temperament diferă de la o etapă de vîrstă la alta.

Baza conceptuală a cercetării:

- Teoria tipologică a lui C. G. Jung.

Metode de investigaţie:

- teoretice

- analiza şi sinteza literaturii de specialitate;

- empirice

- Scala de Depresie a Centrului Studii Epidemiologice (CES-D),

- Chestionar de personalitate Eysenck;

Preview document

Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 1
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 2
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 3
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 4
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 5
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 6
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 7
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 8
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 9
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 10
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 11
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 12
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 13
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 14
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 15
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 16
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 17
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 18
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 19
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 20
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 21
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 22
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 23
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 24
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 25
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 26
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 27
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 28
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 29
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 30
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 31
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 32
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 33
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 34
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 35
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 36
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 37
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 38
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 39
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 40
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 41
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 42
Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Starile Depresive in Raport cu Extraversiune - Introversiune la Diferite Etape de Varsta.doc

Alții au mai descărcat și

Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale

INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Prin dimensiunile ei problematice, violenţa a devenit o preocupare de mare actualitate teoretică şi practică, atât...

Anxietatea Socială

Introducere Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate vizând problematica anxietăţii sociale,...

Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție

1.Introducere Societăţile intrã în momentul actual într-o noua fază de dezvoltare, caracterizată prin profunde transformări nu numai de natura...

Depresia

Cap.1 Rezumat Am ales lucrarea cu titlul “Depresia”, unde am si exemplificat cu ajutorul studiilor de caz, depresia in cazul dependentilor de...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Abordări psihoterapeutice de scurtă durată în tratamentul depresiei reactive

INTRODUCERE Se întâmplă poate să ne atragă atenţia o serie de anunţuri care ne prezintă cursuri, conferinţe sau sesiuni dedicate comunicării,...

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Nivelul de depresie al persoanelor private de libertate vs. persoane libere

INTRODUCERE Din punctul meu de vedere, depresia este o tulburare foarte gravă, căreia nu i se acordă atenția necesară, având în vedere că numărul...

Ai nevoie de altceva?