Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 29287
Mărime: 537.20KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. NICOLAE MARTIN
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

Cuprins

1.Introducere 6

2. CADRUL TEORETIC AL PROBLEMEI STUDIATE 7

2.1. Oboseala – delimitări conceptuale 7

2.1.1. Teorii ale oboselii 9

2.1.2. Factori determinanţi ai oboselii 10

2.1.2.1. Elemente generale 10

2.1.2.2. Factori industriali in aparitia oboselii 16

2.1.2.3 Clasificarea factorilor determinanţi ai oboselii 18

2.1.3. Forme ale oboselii 20

2.1.4. Simptome ale oboselii 27

2.1.5. Consecinţele oboselii 29

2.1.6.Investigarea si evaluarea oboselii 30

2.1.6.1. Elemente generale 30

2.1.6.2 Determinarea indicelui orientativ al solicitării neuropsihice

după caracteristicile procesului de muncă 37

2.1.6.3. Determinarea efortului neuropsihic prin metoda dublei sarcini 38

2.1.6.3.1. Metoda înregistrãrilor cu ajutorul a douã magnetofoane 38

2.1.6.3.2. Proba mixtã de determinare a oboselii intelectuale 40

2.1.6.4. Determinarea efortului neuropsihic prin probe psihologice de grup,

care solicită rezolvarea unor sarcini precise, cu solicitarea în special

a atenţiei sub diferite forme 40

2.1.6.4.1. Proba de calcul tip Kraepelin 41

2.1.6.4.2. Proba de calcul de tipul a x b+c 42

2.1.6.4.3. Proba de substituţie cu calcul aritmetic, asociere şi memorare

a cuvintelor asociate 43

2.1.6.4.4. Proba de atenţie concentrată externa tip Pieron 44

2.1.6.4.5.Determinarea „cîmpului atenţiei concentrate" 45

2.1.6.4.6. Determinarea atenţiei distributive (Praga) 45

2.1.6.5. Determinarea şi aprecierea stării de vigilenţã 46

2.1.6.6 Aprecierea senzaţiei de oboseală 47

2.1.6.7. Aprecierea factorilor personali, medicali şi sociali în

evaluarea oboselii şi a încordării neuropsihice 47

2.1.7. Profilaxia oboselii 49

2.2.Atenţia 60

2.2.1 Rolul atenţiei 60

2.2.2 Delimitări conceptuale 60

2.2.2 Evaluarea atenţiei 61

3. CADRUL METODOLOGIC 62

3.1 Obiectivele cercetării 62

3.2 Ipotezele de lucru 62

3.3 Organizarea, planificarea si desfăsurarea activitaţii ştiinţifice 62

3.4 Descrierea eşantionului 63

3.4.1.Marimea eşantionului 63

3.4.2. Distributia eşantionului in functie de varsta 64

3.4.3. Distributia eşantionului in functie de mediul de provenienta 64

3.4.4. Distributia eşantionului in functie de nivelul de studii 64

3.5. Tabelul lotului de cercetare 65

3.6. Descrierea tehnicilor de investigare 67

3.6.1. Inventarul de personalitate Eysenck 67

3.6.2. Testul Praga 69

3.6.3. Testul Toulouse-Pieron 69

3.6.4. Testul Kraepelin 70

3.6.5. Chestionar de stres 70

3.6.5.1 Operationalizarea conceptului 70

3.6.5.2 Scopul chestionarului 72

3.6.5.3 Formularea intrebarilor 72

3.6.5.4 Ordonarea itemilor 73

3.6.5.5 Pretestarea itemilor 73

3.6.5.6 Testarea 73

Extras din document

1.Introducere

Societăţile intrã în momentul actual într-o noua fază de dezvoltare, caracterizată prin profunde transformări nu numai de natura tehnologică,dar şi umană. Industrializarea a produs o schimbare extrem de rapidă, dar dezechilibrată a sistemelor productive. Ele s-au dezvoltat uluitor din punctul de vedere al tehnologiei utilizate, al instrumentelor. Tehnica de acţiune a fost înalt raţionalizata. S-a investit un cuantum imens de ştiinţa. Aspectul uman al muncii a primit însă o atenţie mult mai redusă. Desigur că intreprinderile actuate sunt şi din punct de vedere uman foarte diferite de cele de acum un secol, sau chiar de cele de acum citeva decenii. Schimbările de ordin uman care au avut loc au fost insă mai mult consecinţe neintenţionate, neplanificate ale schimbarilor tehnologice. S-ar putea spune cã sistemul productiv actual are de înfruntat unul dintre cele mai acute dezechilibre pe care le-a cunoscut vreodată : decalajul dramatic dintre caracterul înalt raţionalizat al instrumentului de acţiune, al tehnologiei, pe de o parte, si, pe de alta parte, caracterul încă rudimentar, tradiţional al organizarii umane.Pe fondul acestor discrepanţe îşi face aparitia oboseala,fenomen pe care am încercat sa îl abordam în paginile ce urmează. Oboseala nu este o boală ; că nu are decât temporar consecinţe asupra organismului.

Cu toate acestea, problema oboselii reprezintă una din cele mai importante preocupări ale fiziologilor, clinicienilor şi igieniştilor. Astăzi problema oboselii a depăşit graniţele fiziologiei şi medicinei şi a devenit o problemă socială, o preocupare a celor ce organizează şi conduc producţia.

2.1 Delimitari conceptuale ale oboselii Posibilităţile funcţionale ale diverselor organe se diminuează sau chiar dispar în cursul exercitării funcţiunilor lor, iar activitatea poate fi apoi reluată şi chiar restabilită la nivelul anterior al capacităţii iniţiale.

La acest fenomen particular se aplică termenul comun de „oboseală".

Un astfel de tip de oboseală a fost observat mai ales pe sistemul motor şi în special pe muşchi ; pe sistemul senzorial, în particular pentru vedere, şi de asemenea, pe unele activităţi psihologice, că de, exemplu atenţia.

Pentru P. C h a i 11 e y-B e r t şi F. P 1 a s, oboseala este un fenomen general de apărare a organismului, care se găseşte în grade diferite la cele mai multe din ţesuturile vii , unele că muşchii şi anumite celule ale scoarţei cerebrale fiind foarte fatigabile, altele, că nervii părând infatigabili.

Cercetările, atât pe plan teoretic cât şi practic, s-au adresat îndeosebi fiziologiei ţesutului muscular striat, care prezintă caracteristică de a fi fatigabil prin excelenţă.

Faptul pentru care are această particularitate şi pen¬tru care documentaţia paralelă asupra oboselii altor sisteme funcţionale este extrem de redusă, poate să fie că sistemul neuro-muscular permite să fie supus la eforturi care îi depăşesc capacităţile funcţionale.

Referitor la această supoziţie P. Castaigne aduce o explicaţie pe baza unor observaţii comparative, asu¬pra unor activităţi renale — resorbţia de glucoza şi hepatice — formarea pigmenţilor biliari, unde celulele, funcţionând cu maximum din posibilităţile lor, la suprasolicitare nu depăşesc acest plafon, continuând să-şi execute activitatea fără obo¬seală, indiferent dacă acest maximum funcţional pe care îi sting apare insuficient.

In ansamblul anatomo-funcţional normal al organis¬mului, echilibrul între sistemul nervos motor şi efectorul său — muşchiul striat — este realizat prin faptul că, primul nu trimite la al doilea decât incitaţii care în calitate şi cantitate îl redă infatigabil ; celulele musculare având o structură şi compoziţie ce le permite de a executa, fără oboseală, un lucru determinat.

Preview document

Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 1
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 2
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 3
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 4
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 5
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 6
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 7
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 8
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 9
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 10
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 11
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 12
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 13
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 14
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 15
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 16
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 17
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 18
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 19
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 20
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 21
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 22
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 23
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 24
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 25
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 26
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 27
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 28
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 29
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 30
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 31
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 32
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 33
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 34
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 35
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 36
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 37
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 38
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 39
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 40
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 41
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 42
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 43
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 44
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 45
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 46
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 47
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 48
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 49
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 50
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 51
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 52
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 53
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 54
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 55
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 56
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 57
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 58
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 59
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 60
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 61
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 62
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 63
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 64
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 65
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 66
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 67
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 68
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 69
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 70
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 71
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 72
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 73
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 74
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 75
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 76
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 77
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 78
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 79
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 80
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 81
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 82
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 83
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 84
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 85
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 86
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 87
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 88
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 89
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 90
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 91
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 92
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 93
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 94
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 95
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 96
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 97
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 98
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 99
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 100
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 101
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 102
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 103
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 104
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 105
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 106
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 107
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 108
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 109
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 110
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 111
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 112
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 113
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 114
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 115
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 116
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 117
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 118
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 119
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 120
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 121
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 122
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 123
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 124
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 125
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 126
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 127
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 128
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 129
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 130
Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atentie.doc

Alții au mai descărcat și

Relația dintre Stres și Componentele Stilului de Viață

REZUMAT Acum este un fapt afirmat că stresul poate aduce răspunsuri cu privire la anumite comportamentale / reacţii care reprezintă efectele...

Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale

INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Prin dimensiunile ei problematice, violenţa a devenit o preocupare de mare actualitate teoretică şi practică, atât...

Anxietatea Socială

Introducere Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate vizând problematica anxietăţii sociale,...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Abordări psihoterapeutice de scurtă durată în tratamentul depresiei reactive

INTRODUCERE Se întâmplă poate să ne atragă atenţia o serie de anunţuri care ne prezintă cursuri, conferinţe sau sesiuni dedicate comunicării,...

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Corelația anxietate - toxicomanie

I. Introducere Uzul drogurilor nu este ceva de actualitate, întrucât substanţele psihoactive sunt cunoscute şi utilizate de-a lungul istoriei....

Ai nevoie de altceva?