Toate licentele din domeniul Psihopedagogie

 • Dezvoltarea gandirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative in invatamantul primar

  INTRODUCERE Într-un interviu pentru Hotnews.ro din 2016, Alfie Kohn spunea: „Ceea ce ne dorim cu adevărat este să-i ajutăm pe copii să se îndrăgostească de procesul de gândire, ne dorim ca ei să fie creativi și să învețe să pună întrebări profunde și cu sens. Copiii noștri vor fi capabili să ia decizii bune și să gândească critic atunci când le vom permite să ia decizii și să gândească cu mintea lor, nu când le vom cere să urmeze instrucțiuni”. Citind acest interviu, mi-am pus întrebarea:...

 • Invatarea prin cooperare si invatarea competitie la scolarul mic

  SUMMARY This paper intitled „Cooperative Learning And Competition Learning In Children” aims to highlight the use of active-participatory strategies using cooperative learning and competition learning in the process of education among young students belonging to the young school-age. The role of the above learning strategies is a major one, and the present paper will demonstrate this, presenting, comparing and investigating the methods and theories that formed the basis for the...

 • Jocul didactic - Metoda si forma de organizare a activitatilor instructiv-formative in gradinita de copii

  ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe tot parcursul ei, se înregistrează ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualitații umane și unele din cele mai semnificative achiziții cu ecouri evidente pentru etapele precedente ale dezvoltării sale. Vârsta preșcolară reprezintă un moment important în evoluția omului. Realitatea este una foarte complexă și copilul nu...

 • Influenta stilurilor parentale asupra motivatiei scolarilor mici

  INTRODUCERE Cunoașterea școlarului mic din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate științifică și presupune o mare responsabilitate din partea specialiștilor interesați pentru formarea și dezvoltarea individului. Cunoașterea psihologică a școlarului mic este și necesară și importantă, ea venind în sprijinul cadrelor didactice care trebuie să aplice principiul tratării individuale a elevului, sporind astfel eficiența de comunicare cu elevii. De la această premisă a eficienței...

 • Relatia joc - invatare in invatamantul prescolar

  Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această afirmaţie atenţionează indirect asupra responsabilităţii imense ce este implicată de exercitarea profesiei de formator al tineretului. Profesia - misiune, pe care o desfăşoară educatoarea în grădiniţa de copii, ocupă un rol primordial. Ei i se atribuie sarcini complexe, cum sunt acelea de a stimula şi deschide spre manifestare timpurie potenţialităţile...

 • Rutina si creativitate

  Argument In masura in care politica unei tari este axata pe dezvoltare durabila, reformele apar ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni pregatiti sa o realizeze( profesionisti de toate categoriile), iar scoala este cea care ii pregateste. Dezvoltarea stiintelor educatiei, inovatia didactica solicita transformarea profesorilor in specialisti ai domeniului proiectarii curriculare. In scoala traditionala prima informationalul. Ipoteza: cel ce cunoaste informatiile, poate automat...

 • Agresivitatea - Ca forma de adaptare in relatiile conflictuale parinti - adolescenti

  INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Pentru a face parte urmatoarei provocari privind educatia copilului in cercul familiar, apare urmatoare intrebare - ,,oare impactul educativ dintre parinti si adolescenti e cel constructiv sau distructiv si aparitia agresivitatii in urma impactului ?" Raspunsul la intrebarea data il putem cunoastem, daca stim cum se dezvolta personalitatea. Societatea asigura individului cadrul dezvoltarii personalitatii sale modele de gindire...

 • Rolul jocului didactic in dezvoltarea limbajului si a comunicarii prescolarului

  INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu putinţă fiinţei de mâine şi astfel, să ajutăm copilul să se construiască pe sine”. Martin Heidegger Apărută în cadrul comunicării umane din nevoia de comunicare, de transmitere a gândurilor, a sentimentelor şi a experienţelor de viaţă, limba este învelişul material al gândirii, este unul dintre stimulentele apariţiei şi dezvoltării conştiinţei....

 • Specificul orientarii scolare si profesionale la adolescenti

  INTRODUCERE Actualitatea cercetării În ultimii ani ştiinţa a cunoscut multe investigaţii referitoare la orientarea şcolară şi profesională a adolescenţilor dar şi la adulţi. Astfel orientarea şcolară şi profesională ocupă un loc important în societatea contemporană bazată pe economia liberă de piaţă, fiind o problemă şi o acţiune pedagogică complexă, acceptată de forurile intrenaţionale, care au preocupări legate de educaţia tinerelor generaţii, de asigurarea forţei de muncă şi a...

 • Folosirea jocurilor didactice la activitatile de cunoastere a mediului inconjurator

  ARGUMENT Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio afectiv,pentru o cât mai uşoara adaptare la activitatea de tip şcolar pentru integrarea şcolară şi socială. Preocuparea pentru introducerea cât mai timpurie a copiilor într-un sistem de educaţie instituţionalizat este justificată de faptul ca vârsta preşcolară şi şcolară mică reprezintă perioada fundamentală pentru vârsta de 4-5 ani,copilul îşi...

 • Comunicarea didactica in invatamantul prescolar

  INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta sporeşte pun cu acuitate în faţa şcolii sarcina formării unor capacităţi pentru ca educaţii – copii şi tineri – să devină apţi de autoinformare şi autoformare permanente. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţilor la preșcolari este reglementat de educator prin comunicare. Urmărind fixarea comportamentelor dezirabile ale...

 • Pregatirea profesionala si dezvoltarea carierei functionarilor publicii

  INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea activităţii funcţionarilor publici în administraţia locală din Republica Moldova are o prioritate indiscutabilă în cadrul oricărei guvernări statale. Reformarea cardinală în domeniile politice sociale şi economice, pronunţarea relaţiilor dintre administraţiile naţionale ale Republici Moldova şi administraţia Comunităţii Europene, afirmarea tot mai activă a acestui stat în relaţiile cu organizaţiile...

 • Jocul

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Cerințele mereu crescânde ale societății contemporane impun învățământului actual sarcini importante care să determine creșterea calității lui. Este necesar, pentru aceasta, să se utilizeze, în desfășurarea procesului de învățământ, cele mai eficiente căi, cele mai variate metode și mijloace care să asigure și să stimuleze, în același timp, cereșterea ritmului de însușire a cunoștințelor. Unul dintre aceste mijloace atît de frecvent în procesul de instruire...

 • Rolul activitatilor liber alese in socializarea copiilor din gradinita

  ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate în familie, dar acestea îşi găsesc orizontul de lărgire şi se întipăresc mult mai bine în mintea copiilor prin desfăşurarea activităţilor din instituţiile menţinate anterior cu ajutorul cadrelor didactice. Grădiniţele fiind rampa de lansare spre educaţie şi spre mediul de socializare a celor mici, trebuie să nu uităm un lucru: jocul îndeplineşte...

 • Formarea Conduitei Moral - Civica la Varsta Scolara Mica

  ARGUMENT „Educaţia moral-civică este o componentă a educaţiei în legătură cu care se poartă unele discuţii controversate, unii autori pronunţându-se în favoarea acestei formulări, în timp ce alţii abordează separat educaţia morală şi separat educaţia civică” (Marin C., 1996, p. 43). Ca și ceilalți autori, luând în considerare numeroasele interferenţe ce se stabilesc între fenomenul moral şi fenomenul civic al vieţii sociale, optez pentru educaţia moral-civică. Nu este întâmplâtoare...

Pagina 1 din 3