Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Licență
8.6/10 (8 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 37497
Mărime: 301.73KB (arhivat)
Publicat de: Moise Iordan
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Toader Palasan
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI PROIECTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMĂNTUL RURAL SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Cuprins

 1. Rezumat . pag. 1
 2. Introducere: Sensuri şi dimensiuni actuale ale evaluării şcolare . pag. 5
 3. Unele consideraţii privind importanţa şi actualitatea temei . pag. 6
 4. Motivarea alegerii temei . pag. 8
 5. CAPITOLUL I - Fundamente teoretice ale temei . pag. 10
 6. I.1 Evaluarea şcolară - componentă fundamentală a procesului de învăţământ pag. 10
 7. 1.2 Repere conceptuale şi specific . pag. 12
 8. 1.3 Concepţii care au marcat evoluţia paradigmei docimologice . pag. 13
 9. 1.4 Tendinţe de modernizare a evaluării şcolare . pag. 13
 10. 1.5 Evaluarea tradiţională vs. evaluarea modernă . pag. 17
 11. 1.6 Mutaţii de accent . pag. 20
 12. CAPITOLUL II - Demersuri aplicative . pag. 21
 13. II.1 Metodele de evaluare - repere conceptuale; clasificare; calităţile pe care trebuie să le îndeplinească metodele de evaluare folosite în învăţământul primar . pag. 21
 14. 1.1 Metode de evaluare tradiţionale / clasice . pag. 23
 15. 1.1.1 Evaluarea orală . pag. 23
 16. 1.1.2 Evaluarea prin probe scrise . pag. 26
 17. 1.1.3 Evaluarea prin probe practice . pag. 29
 18. 1.1.4 Testul docimologic . pag. 34
 19. 1.2 Metode moderne, alternative şi complementare de evaluare . pag. 38 1.2.1 Observaţia sistematică . pag. 39
 20. 1.2.2 Portofoliul . pag. 45
 21. 1.2.3 Proiectul . pag. 49
 22. 1.2.4 Investigaţia . pag. 56
 23. 1.2.5 Autoevaluarea . pag. 58
 24. CAPITOLUL III - Cercetare aplicată . pag. 67
 25. III.1 Coordonate metodologice ale cercetării aplicate . pag. 67
 26. 1.1 Problematica investigată . pag. 67
 27. 1.2 Ipoteza de lucru . pag. 70
 28. 1.3 Obiectivele cercetării . pag. 70
 29. 1.4 Metodica cercetării . pag. 71
 30. 1.4.1 Eşantionul investigat . pag. 71
 31. 1.4.2 Etapele cercetării . pag. 71
 32. 1.4.3 Metodele de cercetare utilizate . pag. 72
 33. 1.4.4 Metode de prelucrare . pag. 75
 34. III.2 Prelucrarea datelor . pag. 77
 35. 2.1 Prezentarea şi reprezentarea grafică a celor mai semnificative rezultate . pag. 79
 36. 2.2 Analiza comparativă a rezultatelor elevilor din experiment . pag. 91
 37. III.3 Interpretarea rezultatelor . pag. 92
 38. CAPITOLUL IV . pag. 97
 39. 1. Concluzii. Propuneri ameliorative . pag. 97
 40. 2. Bibliografie . pag. 100
 41. 3. Anexe . pag. 102

Extras din licență

Motto:

,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.”

( P.Broadfoot )

Motto:

,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor necesita contact direct între om

şi om, examenul şi notarea, aprecierea la un nivel înalt şi individual nu se vor putea efectua decât printr-un dialog direct şi uman între examinator şi examinat.”

( Vasile Pavelcu )

Motto:

“A educa este mai greu decât a studia; de aceea sunt puţini educatori în mulţimea de învăţători.“

( Vasile Conta )

REZUMAT

Lucrarea abordează metodele de evaluare din perspectiva învăţământului primar, fiind structurată în patru capitole care acoperă, în general, problematica domeniului, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.

În introducere este scoasă în evidenţă importanţa pe care problemele ce ţin de teoria şi practica evaluării o prezintă pentru învăţător şi elev, ca şi condiţie a succesului.Se insistă asupra schimbărilor intervenite în sistemul de evaluare în învăţământul primar şi sunt invocate motivele alegerii temei.

În capitolul I sunt prezentate fundamentele teoretice ale temei. Sunt vizate în principal conceptele şi modelele de interpretare modernă a evaluării şcolare, principalele direcţii de evo-luţie în domeniu, interpretarea dintr-o perspectivă teoretică a deciziilor, schimbărilor şi transfor-mărilor promovate în domeniul evaluativ în învăţământul românesc din ultimul deceniu şi jumă-tate, integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei moderne determinând amplificarea funcţiei educative a acesteia şi situând-o într-o “poziţie cheie” în proce-sul instructiv-educativ, această consecinţă derivând dintr-o firească înţelegere a evaluării ca “şti-inţă a valorii”.Este evidenţiată dinamica noului concept de evaluare şcolară,dar şi semnificaţia actuală centrată pe elemente calitative, apreciative privind procesul învăţării de către elev. Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare care să aibă la bază formarea competenţelor elevilor, iar tendinţa este spre o evaluare complexă, realizată inclusiv printr-o metodologie complexă. Sunt prezentate comparativ caracteristicile celor două tipuri de evaluare şcolară - tradiţională respectiv modernă - dar şi mutaţiile de accent survenite în ultimul timp şi care au drept consecinţe redimensionarea şi regândirea strategiilor evaluative.

INTRODUCERE

SENSURI ŞI DIMENSIUNI ACTUALE ALE EVALUĂRII ŞCOLARE

Există variate modalităţi şi puncte de vedere în care problema evaluării şcolare poate fi abordată. Statutul complex şi funcţiile multiple pe care evaluarea le are în procesul de învăţământ, în sistemul educativ, în relaţia dintre şcoală şi societate, dar şi în destinele individuale ale elevilor şi profesorilor, fac ca oricare abordare unilaterală şi simplistă să fie total nepotrivită. Ca acţiune integrată procesului de învăţământ, evaluarea este în primul rând o acţiune pedagogică, având funcţii formative şi implicând obiective, metode, tehnici şi mijloace specifice acţiunii educative, aşa încât punctul de vedere pedagogic nu trebuie să lipsească din nicio analiză asupra evaluării. Evaluarea este însă şi o instituţie socială, oficializată şi reglementată juridic, ea imprimă o dimensiune socială rezultatelor predării şi învăţării, condiţionează absolvirea şi accesul pe treptele sistemului de învăţământ, este baza recunoaşterii sociale a studiilor. Prin consecinţele ei, evaluarea şcolară depăşeşte cadrul strict al procesului de învăţământ şi al şcolii. Evaluând elevii, evaluăm în acelaşi timp, direct sau indirect, profesorii, calitatea prestaţiei didactice, calitatea procesului de învăţământ, a istituţiei şcolare şi, în cele din urmă, calitatea sistemului educativ cu toate componentele sale. Se poate spune că fiecare notă şcolară, fiecare calificativ, fiecare performanţă a elevilor reprezintă rezultatul unei sinteze de factori, de la cei individuali la cei sociali. Evaluarea se produce într-un câmp psihosocial de forţe care interacţionează, alcătuit din relaţii interumane, motivaţii, reprezentări, atitudini, mentalităţi, aşa încât evaluarea poate şi trebuie să fie abordată şi din perspectiva psihosocială.

Evaluarea are însă şi o dimensiune tehnică, metodologică, ea implică măsurarea performanţelor, capacităţilor, calităţilor umane, ceea ce, după cum se cunoaşte, nu este deloc o acţiune simplă. Se ridică, sub acest aspect, problemele validităţii metodelor şi instrumentelor de evaluare, ale valorii şi limitelor sistemului de notare folosit.

Sistemul de apreciere a elevilor prin calificative îşi dovedeşte eficienţa prin:

- o evaluare mai obiectivă a elevilor;

- o motivaţie crescută pentru învăţare a elevilor cu rezultate medii şi slabe;

- o comparabilitate, la nivel naţional, a rezultatelor elevilor evaluaţi pe baza unor criterii calitative unitare şi nu printr-o apreciere cantitativă, întâmplătoare;

- o mai mare transparenţă în apreciere;

- o înţelegere mai exactă, de către elevi şi părinţi, a modului de evaluare curentă.

Preview document

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 1
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 2
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 3
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 4
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 5
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 6
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 7
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 8
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 9
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 10
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 11
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 12
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 13
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 14
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 15
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 16
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 17
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 18
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 19
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 20
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 21
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 22
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 23
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 24
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 25
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 26
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 27
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 28
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 29
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 30
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 31
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 32
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 33
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 34
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 35
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 36
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 37
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 38
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 39
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 40
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 41
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 42
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 43
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 44
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 45
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 46
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 47
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 48
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 49
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 50
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 51
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 52
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 53
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 54
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 55
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 56
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 57
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 58
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 59
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 60
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 61
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 62
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 63
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 64
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 65
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 66
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 67
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 68
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 69
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 70
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 71
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 72
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 73
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 74
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 75
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 76
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 77
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 78
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 79
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 80
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 81
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 82
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 83
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 84
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 85
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 86
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 87
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 88
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 89
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 90
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 91
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 92
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 93
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 94
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 95
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 96
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 97
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 98
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 99
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 100
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 101
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 102
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 103
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 104
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 105
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 106
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 107
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 108
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 109
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 110
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 111
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 112
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 113
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 114
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 115
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 116
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 117
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 118
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 119
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 120
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 121
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 122
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 123
Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare - Pagina 124

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea in Invatamantul Primar Traditional si Modern in Metodele de Evaluare.doc

Alții au mai descărcat și

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Dezvoltarea personalității copilului de vârstă preșcolară

INTRODUCERE Fiecare perioada de vârsta îsi are însemnatatea ei în evolutia fiintei umane si în conturarea personalitatii, cred ca perioada...

Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic

SUMMARY This paper intitled „Cooperative Learning And Competition Learning In Children” aims to highlight the use of active-participatory...

Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar

INTRODUCERE Într-un interviu pentru Hotnews.ro din 2016, Alfie Kohn spunea: „Ceea ce ne dorim cu adevărat este să-i ajutăm pe copii să se...

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Importanța Activităților Practice pentru Educația Ecologică la Ciclul Primar

INTRODUCERE În această lucrare am căutat să evidenţiez importanţa activităţilor practice pentru dobândirea unei educaţii ecologice temeinice, în...

Învățarea scrisului caligrafic clasa I

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare rezidă din faptul că alfabetizarea reprezintă o etapă aparte în instruirea şcolară a copilului....

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului

Introducere Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale...

Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

ARGUMENT Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor...

Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică

INTRODUCERE 1. Aspecte ale modernizării învăţământului cu specific la clasele I-IV Procesul de învăţământ întruchipează exercitarea funcţiilor...

Rolul jocului didactic în lecția de matematică

CAPITOLUL I INTRODUCERE I.1.LOCUL SI ROLUL MATEMATICII IN ANTRENAREA GANDIRII ELEVULUI În condiţiile actuale de tranziţie, şcoala românească...

Indicele dezvoltării umane și analiza investiției în educație în România

1. Promisiunile dezvoltarii Aproxiativ 80% din populatia lumii traieste in tari in curs de dezvoltare, caracterizate de venituri mici, un nivel...

Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare

Data:16 noiembrie 2011 Propunatori:stundenti: Disciplina: Pedagogie Clasa: a-X-a Tema: “Evaluarea metodelor de predare-invatare “ Scopul...

Ai nevoie de altceva?