Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 22011
Mărime: 3.40MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂŢI PSIHO PEDAGOGICE ALE COPILULUI

DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ 6

1.1. Importanţa cunoaşterii particularităţiilor psihopedagogice ale şcolarului mic 6

1.2. Dezvoltarea proceselor psihice şi trăsăturilor de personalitate în cadrul

activităţiilor de învătare în învăţământul primar 9

1.3. Formarea reprezentărilor şi noţiunilor geografice la ciclul primar,

principiile geografice 12

CAPITOLUL 2 DIDACTICA INVĂŢĂRII GEOGRAFIEI 18

2.1 Definiția termenului de metodică 18

2.2 Conţinutul şi relaţiile metodicii predării geografiei 19

2.3 Formarea reprezentărilor şi noţiunilor geografice la ciclul primar, principii geografice 20

CAPITOLUL 3 METODEE ŞI PROCEDEE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PREDAREA – ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI 24.

3.1 Strategii didactice 24

3.2 Sistemul metodelor de învățămant 26

3.3 Clasificarea metodelor de învățămant 31

3.4 Integrarea jocului didactic în lecţiile de Geografie 33

CAPITOLUL 4 PROBLEMATIZAREA ÎN PREDAREA NOŢIUNILOR DE CLIMĂ 35.

4.1 Problematizarea în didactica modernă 35

4.2 Problematizarea –metoda problematizării 40

CAPITOLUL 5 CLIMA ROMÂNIEI 52

5.1 Predarea noţiunilor de climă prin metoda problematizării 52

5.2 Valorificarea cunoştinţelor de climă în cadrul orelor de geografie 54

ANEXE 68

CONCLUZII 73

BIBLIOGRAFIE 76

Extras din document

INTRODUCERE

Faptul că trebuie să învăţăm toată viaţa a devenit o necesitate pentru toţi oamenii. Şi aceasta mai ales pentru învăţători a căror activitate profesională constă tocmai în a-i „ învăţa bine”pe alţii care au dreptul de a învăţa. Dreptul de a învăţa constă în dreptul de a citi şi a scrie; dreptul de a întreba, a primi răspunsuri şi a analiza; dreptul de a imagina şi a crea; dreptul de a cunoaşte lumea şi a participa la scrierea istoriei; dreptul de acces la toate sursele de educaţie; dreptul de a-ţi dezvolta competenţele individuale şi colective. Dreptul de a învăţa nu constituie un lux sau un lucru de realizat în viitor. Fără dreptul de a învăţa nu este posibilă dezvoltarea omenirii.

În învăţămantul modern , indiferent de forma pe care o îmbracă metoda de lucru bazată pe mijloace audio vizuale , instruire programată , învăţarea problematizată , învăţarea prin descoperire, accentual nu mai cade pe cantitatea de cunoştinţe ca în cazul învăţămantului tradiţional, ci pe activitatea elevului ca făuritor al propriei sale personalităţii.Elevul nu mai trebuie să primească raţionamentul gata elaborate de profesor ci trebuie să deprindă cu munca intelectuală de selecţionare şi sistematizare a cunoştinţelor, să-şi dezvolte aptitudinile intelectuale, originalitatea, independenţa în gândire şi creativitate.

Acestor deziderate corespunde şi metodica lui Şatalov ce presupune interacţiunea reciprocă a următoarelor elemente, sistemul de măsuri pentru lichidarea situaţiilor de conflict ,sistemul de apreciere a cunoştinţelor şi a priceperilor elevilor,sistemul de aplicare a conspectelor grafice.Sistemul menţionat se poate realiza cu succes la majoritatea tipurilor de lecţii de asimilare a cunoştinţelor noi ,de formare a priceperilor şi deprinderilor, de generalizare şi sistematizare a cunoştinţelor şi principala prioritate a sistemului metodic propus de Şatalov este repetarea multiplă a materiei de studio la lecţie şi posibilitatea controlului cunoştinţelor tuturor elevilor la fiecare lectie.

Geografia nu este numai o ştiinţă informativă, care are ca scop de a-I „înarma" pe elevi cu un sistem de cunoştinţe despre dinamica învelişurilor Pământului, de a-i educa în spiritul dragostei faţă de patrie, de a le forma deprinderi practice privind aprecierea fenomenelor meteorologice şi hidrologice, ci are şi un rol „formativ" creând emoţii şi sentimente care, la vârsta şcolară mică, au puternice influenţe în personalitatea elevilor.

Studiul proceselor psihice, al transformărilor ce se pot produce în gândirea elevilor şi în gândirea geografică, mi-au pus o serie de întrebări, la care am încercat să dau răspunsuri. Ca să se dezvolte gândirea elevilor trebuie să înveţe să desprindă, din diferite obiecte şi fenomene separate, legăturilor lor interne şi să le folosească în explicarea altor fapte şi fenomene geografice. A învăţa pe elevi să gândească geografic înseamnă să-i deprindem să privească fenomenele naturale şi sociale în continuă dezvoltare şi transformare, să pătrundă legăturilor interne, interdependenţa dintre ele. În acest scop, , în cadru orelor de geografie,e necesar să nu se prezinte un fenomen separat, ci în contextul din care acesta face parte. Astfel, elevii vor înţelege legătura fenomenelor studiate cu toate celelalte fenomene precum şi interdependenţa dintre ele.

Prezenta lucrare este structurată pe patru capitole , în primul capitol e menţionat faptul că , conţinuturile învăţămantului evoluează de-a lungul timpului Sursa globală informativă şi formativă a conţinuturilor învăţământului şi al educaţiei este însăşi cultura societăţii în toate dimensiunile sale.Cadrul didactic are sarcina de a forma omul viitorului însă acest lucru nu este posibil fară cunoaşterea amănunţită a particularităţi psiho -pedagogice ale copilului de vârstă şcolara mică.

Următoarele două capitole menţionează faptul că transpunerea didactică a conţinuturilor învăţămantului presupune utilizarea riguroasă a unui sistem de operaţii logice şi de procedee, tehnici şi instrumente psihopedagogice Predarea învăţarea geografiei nu trebuie să fie chin pentru copil , ci trebuie să devină o plăcere izvorâtă din dorinţa de a ne cunoaşte ţara şi frumuseţiile ei şi modul în care ele trebuie să fie ocrotite.

Preview document

Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 1
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 2
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 3
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 4
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 5
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 6
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 7
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 8
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 9
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 10
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 11
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 12
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 13
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 14
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 15
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 16
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 17
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 18
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 19
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 20
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 21
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 22
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 23
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 24
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 25
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 26
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 27
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 28
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 29
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 30
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 31
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 32
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 33
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 34
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 35
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 36
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 37
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 38
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 39
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 40
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 41
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 42
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 43
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 44
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 45
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 46
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 47
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 48
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 49
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 50
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 51
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 52
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 53
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 54
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 55
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 56
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 57
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 58
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 59
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 60
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 61
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 62
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 63
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 64
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 65
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 66
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 67
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 68
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 69
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 70
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 71
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 72
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 73
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 74
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 75
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 76
Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Problematizarea in Predarea Cunostintelor de Clima la Geografia Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Motto: ,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.” ( P.Broadfoot ) Motto: ,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor...

Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător

ARGUMENT Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Ai nevoie de altceva?