Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

Licență
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 151 în total
Cuvinte : 27501
Mărime: 881.65KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf.univ.dr Vrasmas Traian
a fost prezentata in sesiunea iunie 2012 la facultatea de psihologie si stiintele educatie, univ Ovidius din Constanta specializarea Psihopedagogie Speciala

Cuprins

INTRODUCERE .4

CAPITOLUL 1 - Conceptele .6

1.1 Dizabilitate, deficienţa şi handicap .6

1.2 Definirea protecţiei speciale .10

1.3 Dizabilitatea intelectuală .13

CAPITOLUL 2 - Protecţia specială pentru persoanele cu dizabilitate intelectuală.20

2.1 Persoanele cu handicap din România – trecut şi prezent.20

2.2 Istoricul persoanelor cu dizabilitate intelectuală.30

2.2.1 La nivel mondial.33

2.2.2 La nivel European .35

2.2.3 La nivel naţional.35

2.3 Cadrul legislativ şi instituţional de protecţie a persoanelor cu dizabilitate Intelectuală .35

CAPITOLUL 3 - Instituţionalizarea, dezinstituţionalizarea şi integrarea socială a persoanelor cu dizabilitate intelectuală .39

3.1 Instituţionalizarea persoanelor cu dizabilitate intelectuală .39

3.2 Dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilitate intelectuală .46

3.3 Integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilitate intelectuală49

3.3.1 Integrarea educaţională.53

3.3.2 Integrarea pe piaţa muncii.58

CAPITOLUL 4 - Elemente de cercetare .67

4.1. Metodologia cercetarii.67

4.1.1. Obiectivele şi ipotezele cercetării .67

4.1.2. Prezentarea lotului.68

4.1.3. Descrierea probelor.70

4.2.Rezultatele cercetării.73

4.2.1. Prezentarea rezultatelor probelor aplicate.73

4.2.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor.128

4.2.3 Studii de caz .130

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .134

ANEXE .136

BIBLIOGRAFIE .143

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o poziţie evident dezavantajată faţă de alte categorii de oameni, care poate fi soluţionată numai prin efortul comun al tuturor oamenilor.

Gradul de civilizare a societăţii în mare măsură este determinat de atitudinea faţă de aceste persoane cu dizabilitate intelectuală. Crearea condiţiilor pentru educaţie şi învăţămînt, adaptare socio-profesională şi integrare socială a persoanelor respective constituie şi un obiectiv principal al oricărui stat şi al comunităţii mondiale în general.

Tema mai poate fi actuală şi prin stringenta diferenţiere a persoanelor cu dizabilitate intelectuală, care este determinată de particularităţile individual-tipologice a persoanelor cu nevoi speciale şi asigură realizarea maximală a posibilităţilor de cunoaştere a acestora. Diferenţierea persoanelor cu dizabilitate intelectuală este o problemă fundamentală a fundamentelor psihopedagogiei speciale, o acţiune complexă care se realizează interdisciplinar (medicină, psihologie, pedagogie, etc.) axîndu-se pe particularităţile dezvoltării psiho-fizice individuale. Problema deficienţei în rândurile copiilor şi tinerilor este una dintre cele mai acute, nu numai în domeniul de ocrotire a mamei şi a copilului, dar şi în viaţa socială a ţării.

Actualitatea temei mai este determinată şi de un număr mare de factori:

a) nivelul înalt al deficienţei şi tendinţa generală de creştere a acesteia cu implicaţii asupra stării de sănătate a tinerilor cu dizabilitate mintală şi resursele muncitoare ale societăţii.

b) apariţia în familie a unui copil ce are o deficienţă şi mai ales o dizabilitate mintală ; în 20% din cazuri afectează planurile profesionale a părinţilor, dar mai ales a mamelor, în 80% din cazuri mamele ce cresc şi educă copii cu dizabilitate neuro-psihică renunţă la activitatea lor de muncă.

c) se dereglează climatul psihologic în familie: 3% din familii se destramă, 9,2% din taţi încep să facă abuz de alcool.

d) se măresc cheltuielile statului pe contul pensiilor, subvenţiilor, serviiciilor medicale acordate copiilor ce au o dizabilitate mintală.

e) într-o măsură oarecare persoanele ce au o dizabilitate mintală, cât şi celălalte categorii de persoane ce au alte tipuri de dizabilităţi influienţează situaţia demografică .

Scopul lucrării constă în studierea problemei legată de protecţia persoanelor cu dizabilitate intelectuală, atât în plan social, cît şi în plan legislativ, la fel şi determinarea particularităţilor specifice de dezvoltare a psihomotricităţii, a integrării lor sociale şi profesionale şi a capacităţilor de muncă a acestor persoane.

Obiectivele lucrării sunt:

 studierea aprofundată a problemei ce ţine de protecţia persoanelor cu dizabilitate intelectuală prin consultarea literaturii de specialitate a fundamentelor psihopedagogiei speciale, a fundamentelor protecţiei speciale privind persoanele cu dizabilitate intelectuală şi a altor materiale ştiinţifice;

 investigarea, cercetarea unui lot de persoane (20 de profesori, 20 de parinţi ai persoanelor cu dizabilitate intelectuală) care intră în contact permanent cu aceştia privind opinia părinţilor despre nevoia de sprijin în raport cu diagnosticul persoanei cu dizabilitate intelectuală şi modul în care site-ul DGASPC Constanţa, publică informaţii privind serviciile care pot fi oferite persoanelor cu dizabilitate intelectuală, venind în sprijinul familiilor şi profesorilor acestora.

Metodele şi tehnicile de studiu

Studierea problemei abordate se va realiza prin aplicarea unui complex de metode: studierea şi analiza literaturii ştiinţifice de specialitate (analiza documentară), cât şi cercetare, prin alegerea unui lot de persoane care vor susţine anumite probe

( chestionar; studiul documentelor).

CAPITOLUL 1

CONCEPTELE

1.1 DIZABILITATE , DEFICIENŢĂ ŞI HANDICAP

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a realizat două definiţii ale termenilor de bază, în ultimul sfert de secol. În anul 1980 a fost definit grupul terminologic “Deficienţă - incapacitate – handicap” care a guvernat timp de două decenii problematica domeniului. Definiţia a fost controversată şi tot mai amplu criticată, în principal pentru faptul că era influenţată predominant de modelul medical, care nu reflectă în suficientă măsură drepturile omului.

Deficienţa (engl. ‘impairment’, franc.’deficience’) = absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori funcţii (leziune anatomică, tulburare fiziologică sau psihologică). Deficienţa poate fi rezultatul unei maladii, a unui accident , dar şi a unor condiţii negative din mediul de creştere si de dezvoltare a unui copil, cu deosebire carenţe psiho-afective.

Regulile Standard (1993) nu mai consideră acest termen ca fiind unul de bază, analizându-l înglobat în cel de ‘dizabilitate (incapacitate)’.

Dizabilitatea (incapacitatea) (engl.’disability’, franc.’incapacite’’) însumează un număr de limitări funcţionale, ce pot fi întâlnite la orice populaţie, a oricărei ţări din lume. Dizabilitatea (incapacitatea) depinde, dar nu în mod obligatoriu şi univoc de deficienţă. Dizabilităţile pot fi cauzate de deficienţe (fizice, senzoriale sau intelectuale), de condiţii de sănătate (boli mintale/neuropsihice) sau de mediu. Dizabilităţile (ca şi deficienţele) pot fi vizibile sau invizibile, permanente ori temporare, progresive ori regresive.

Preview document

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 1
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 2
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 3
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 4
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 5
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 6
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 7
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 8
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 9
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 10
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 11
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 12
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 13
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 14
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 15
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 16
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 17
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 18
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 19
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 20
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 21
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 22
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 23
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 24
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 25
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 26
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 27
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 28
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 29
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 30
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 31
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 32
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 33
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 34
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 35
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 36
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 37
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 38
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 39
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 40
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 41
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 42
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 43
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 44
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 45
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 46
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 47
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 48
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 49
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 50
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 51
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 52
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 53
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 54
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 55
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 56
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 57
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 58
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 59
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 60
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 61
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 62
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 63
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 64
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 65
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 66
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 67
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 68
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 69
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 70
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 71
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 72
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 73
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 74
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 75
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 76
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 77
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 78
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 79
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 80
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 81
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 82
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 83
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 84
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 85
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 86
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 87
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 88
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 89
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 90
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 91
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 92
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 93
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 94
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 95
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 96
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 97
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 98
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 99
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 100
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 101
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 102
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 103
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 104
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 105
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 106
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 107
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 108
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 109
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 110
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 111
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 112
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 113
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 114
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 115
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 116
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 117
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 118
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 119
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 120
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 121
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 122
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 123
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 124
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 125
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 126
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 127
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 128
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 129
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 130
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 131
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 132
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 133
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 134
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 135
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 136
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 137
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 138
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 139
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 140
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 141
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 142
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 143
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 144
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 145
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 146
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 147
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 148
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 149
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 150
Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală - Pagina 151

Conținut arhivă zip

  • Protectia Speciala a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuala.doc

Alții au mai descărcat și

Modificarea Comportamentelor Deviante la Varsta Scolara Mica prin Terapii Educaționale

INTRODUCERE Eforturile ce se depun în perioada actuală pentru perfecţionarea şi modernizarea procesului educaţional constituie pe de o parte un...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Analiza comparativă între sistemul de învățământ românesc și sistemele de învățământ europene

Capitolul I - Sistemul de învăţământ. Concept şi componente Sistemul de învăţământ reprezintă un subsistem al sistemului social, acesta fiind...

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Stimularea dezvoltării psihomotricității prin joc

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Psihomotricitatea Viaţa psihică a individului se exprimă ca o unitate a fenomenelor subiective cu manifestările de...

Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități

Introducere Una din întrebările fundamentale care îi preocupă pe specialiştii în domeniul psihologiei organizaţionale, dar şi pe manageri este ,,...

Agresivitatea - Ca formă de adaptare în relațiile conflictuale părinți - adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Pentru a face parte urmatoarei provocari privind educatia copilului in cercul familiar,...

Aspirații profesionale la copiii cu dislexie

ARGUMENT Atunci când ne alegem profesia trebuie sa ţinem cont de ceea ce ne place, ce ne oferă satisfacţii, să fim conştienţi pe ce drum pornim,...

Te-ar putea interesa și

Abandonul copilului - specificul serviciului de asistență maternală

Iata observatii pentru lucrarea trimisa de dvs. dnei conf.univ.dr. Laura Goran - Lucrarea dvs. nu are obiective, ipoteze, lot de subiecti,...

Orientarea Școlară și Profesională la Persoanele cu Handicap

INTRODUCERE E. Planchard defineşte educaţia drept o acţiune sistematică exercitată de adulţi asupra copiilor şi adolescenţilor cu scopul de a-i...

Integrarea socio - profesională a persoanelor cu dizabilități

INTRODUCERE Integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi este o temă de mare actualitate, foarte sensibilă şi foarte controversată...

Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț

INTRODUCERE În legislația română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde...

Evaluarea Complexă a Persoanelor cu Handicap

INTRODUCERE Actualitatea cercetării: În prezent, se insistă asupra întăririi rolului societăţii civile, în general, a conştientizării...

Drepturile Copilului

1. Introducere Protecţia drepturilor omului este vitală pentru orice persoana.In ciuda acestui fapt,exista totusi grupuri in cadrul societatii,...

Familia persoanei cu nevoie speciale

Aspecte generale privind dizabilitatea Potrivit lui Philip, în ”Clasification Internationale des handicaps”, (1980) s-a constatat că starea de...

Strategia națională în domeniul protecției integrării persoanelor cu handicap 2009-2013

CAPITOLUL I FUNDAMENTAREA STRATEGIEI 1.1. Premisele elaborării strategiei Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) este organ...

Ai nevoie de altceva?