Psihologia Educației

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 13803
Mărime: 114.05KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
FACULTATEA DE INGINERIE SPECIALIZAREA INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Cuprins

I. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

I.1. Învăţarea şi teoriile învăţării 6

I.2. Aplicaţie 11

II. PEDAGOGIE

II.A. Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului

II.A.1. Dimensiunile educaţiei 19

II.A.2. Aplicaţie 28

II.B. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării

II.B.1.Mijloace de învăţământ 31

II.B.2. Aplicaţie 38

III. DIDACTICA PREDĂRII STIINŢELOR TEHNOLOGICE

III.1. Proiect de lecţie 40

IV. PRACTICA PREDAGOGICĂ

IV.1. Proiect didactic 51

IV.2. Proiect didactic 59

V.INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR

V.Instruire asistată de calculator 71

VI. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

VII.Rezolvarea unui conflict in clasa de elevi prin metoda SWOT 75

Extras din document

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII

Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate.

În sens extensiv,învaţarea este un proces de achiziţie ,în funcţie de experienţă,graţie cărora anumite activităţi /conduite se formează ori se modifică sub influienţa condiţiilor repetitive şi variabile ale mediului. Învătarea – este un proces evolutiv,de esenţă formativ-informativă,ce constă in dobândirea,într-o manieră explorativă,a experienţei de viaţă,în modificarea selectivă şi sistematică a conduitei,în ameliorarea şi perfecţionarea ei controlată şi continuă sub influenţa acţiunilor variabile ale mediului.

Învaţarea şcolară-reprezintă o activitate sistematică,organizată,instituţionalizată,având un accentuat caracter informativ-formativ-educativ.

În sens restrâns ,învăţarea este sinonimă cu invăţarea şcolară,ea având particularităţi specifice pe care le sintetizăm astfel:

Se realizeaza într-un cadru instituţionalizat ,fiind reglementată de legi, principii,norme,structuri de organizare si funcţionare;

Este dirijată din exterior de către personal calificat,devenind treptat un proces autodirijat;

Este un proces strict controlat ce tinde să devină treptat autocontrolat;

Este un demers conştient ,presupunând stabilirea anticipată a scopului,mobilizarea voluntară a efortului etc.;

Are un pronunţat caracter secvenţial;

Are un caracter gradual;

Este un proces raţional mijlocit(bazat pe comunicarea profesor-elev);

Este un proces acţional(elevul percepe,acţioneaya practic şi mental);

Are un accentuat caracter informativ-formativ-educativ;

Învăţarea poate fi abordata din triplă perspectivă:ca proces,ca produs şi în functie de diverşi factori

Forme,tipuri şi niveluri de învaţare şcolara.

Studiile psihologice relevă marea varietate a formelor de învăţare umană,care nu se subsumează toate unui model unic;de aici şi dificultatea de a formula o definiţie unitară.

Ca insuşire de informaţii si formare de operaţii,învaţarea se prezontă sub mai multe forme:

După conţinutul celor învaţate-perceptivă,senzoriomotorie,motorie,verbală,cognitivă,creativă,afectivă,etc.

Dupa modul de organizare a informaţiilor putem vorbi de învaţare-algoritmică,euristică,programată,creatoare,etc.

Învăţarea senzo-motorie-constă in formarea de priceperi şi deprinderi motorii(invaţarea scrisului,a mânuirii unor aparate sau unelte,invăţarea unor sporturi ş.a.)

Învăţarea verbală cuprinde insuşirea de cunoştinţe şi formarea de capacităţi(memorarea unor formule,legi şi date,dobândirea posibilităţii de interpretare a unor texte,de soluţionare a unor probleme,ş.a.)

Orientări principale in teoriile contemporane ale invăţării.

Numeroase teorii ale invăţării,care s-au formulat in psihologie ar putea fi impărţite in doua mari categorii:

-teorii de tipul stimul-reacţie sau asociaţioniste(Pavlov,Thorndike,Guthrie,Skinner,Hull);

-teorii cognitive(Tolman,Osgood,Koffka,Kohler,Wertheimer),la care se adaugă,după autori români;

-teoriile acţionale(P.Janet,L.S.Vîgotski,J.Piaget)

Nu toate aceste teorii au relevanţa pentru procesul instructiv-educativ,deoarece,unele dintre ele au fost formulate aproape exclusiv pornindu-se de la experimente pe animale,in timp ce altele au redus învaţarea la mecanismele psihologice inferioare(senzorial-perceptive,motorii,mneyice etc.)

a)Teoria operaţională a învăţării-I.P.Galperin

Caracteristici:

-conţinutul învăţării:acţiunile intelectuale şi operatiile mintale;

-mecanismele invăţării:mecanisme de orientare si interiorizare;

Etape:

-orientarea in sarcina de invăţare

-desfaşurarea actiunii propriu-zise sau acţiunea in plan material

-controlul global al acţiunii

Implicaţii practice:

-propune un model activ al învăţării;

Preview document

Psihologia Educației - Pagina 1
Psihologia Educației - Pagina 2
Psihologia Educației - Pagina 3
Psihologia Educației - Pagina 4
Psihologia Educației - Pagina 5
Psihologia Educației - Pagina 6
Psihologia Educației - Pagina 7
Psihologia Educației - Pagina 8
Psihologia Educației - Pagina 9
Psihologia Educației - Pagina 10
Psihologia Educației - Pagina 11
Psihologia Educației - Pagina 12
Psihologia Educației - Pagina 13
Psihologia Educației - Pagina 14
Psihologia Educației - Pagina 15
Psihologia Educației - Pagina 16
Psihologia Educației - Pagina 17
Psihologia Educației - Pagina 18
Psihologia Educației - Pagina 19
Psihologia Educației - Pagina 20
Psihologia Educației - Pagina 21
Psihologia Educației - Pagina 22
Psihologia Educației - Pagina 23
Psihologia Educației - Pagina 24
Psihologia Educației - Pagina 25
Psihologia Educației - Pagina 26
Psihologia Educației - Pagina 27
Psihologia Educației - Pagina 28
Psihologia Educației - Pagina 29
Psihologia Educației - Pagina 30
Psihologia Educației - Pagina 31
Psihologia Educației - Pagina 32
Psihologia Educației - Pagina 33
Psihologia Educației - Pagina 34
Psihologia Educației - Pagina 35
Psihologia Educației - Pagina 36
Psihologia Educației - Pagina 37
Psihologia Educației - Pagina 38
Psihologia Educației - Pagina 39
Psihologia Educației - Pagina 40
Psihologia Educației - Pagina 41
Psihologia Educației - Pagina 42
Psihologia Educației - Pagina 43
Psihologia Educației - Pagina 44
Psihologia Educației - Pagina 45
Psihologia Educației - Pagina 46
Psihologia Educației - Pagina 47
Psihologia Educației - Pagina 48
Psihologia Educației - Pagina 49
Psihologia Educației - Pagina 50
Psihologia Educației - Pagina 51
Psihologia Educației - Pagina 52
Psihologia Educației - Pagina 53
Psihologia Educației - Pagina 54
Psihologia Educației - Pagina 55
Psihologia Educației - Pagina 56
Psihologia Educației - Pagina 57
Psihologia Educației - Pagina 58
Psihologia Educației - Pagina 59
Psihologia Educației - Pagina 60
Psihologia Educației - Pagina 61
Psihologia Educației - Pagina 62
Psihologia Educației - Pagina 63
Psihologia Educației - Pagina 64
Psihologia Educației - Pagina 65
Psihologia Educației - Pagina 66
Psihologia Educației - Pagina 67
Psihologia Educației - Pagina 68
Psihologia Educației - Pagina 69
Psihologia Educației - Pagina 70
Psihologia Educației - Pagina 71
Psihologia Educației - Pagina 72
Psihologia Educației - Pagina 73
Psihologia Educației - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Psihologia Educatiei.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Didactic

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1. Referat . CLASA DE ELEVI CA GRUP PSIHOSOCIAL a) Natura şi caracteristicile grupurilor şcolare - în general, grupul...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. Psihologia educaţiei I.1. Stilurile de invatare I.2. Identificarea stilurilor de invatare al fiecarui elev din cls. XI A I. 1. STILURILE DE...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 1. Obiectul și importanța psihologiei școlare Psihologia este știința care acordă o atenție deosebită descrierii și...

Portofoliu de Evaluare Finală

1.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI 1.1. Clasificarea tipurilor de personalitate Oamenii au fost conştienţi din cele mai vechi timpuri de varietatea şi de...

Portofoliu Didactic

I. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1. Metode de cunoaştere a elevilor Practica pedagogică demonstrează că în domeniul instrucţiei şi educaţiei,...

Autoevaluarea Activității de Pregătire Pedagogică

AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ Una dintre cele mai importante etape în formarea mea ca professor, în trecerea de la statutul de...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Psihologia Educatiei

8.1. Obiectul şi problematica psihologiei educaţiei În înţeles larg, psihologia educaţională este o ramură aplicativă a psihologiei care studiază...

Te-ar putea interesa și

Psihologia Educatiei

Rolul Psihologiei Educatiei in formarea profesorilor in toate ciclurile de invatamanat EDUCAŢIA reprezintă ansamblul activităţilor şi influenţelor...

Psihologia Educației

1.STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL PSIHOLOGIEI EDUCAŢIEI PSIHOLOGIA (din grecescul psyche = suflet şi logos = ştiinţă) se afirmă ca ştiinţa centrală...

Psihologia Educației

Studiul acestei teme va va permite: - sa identificati specificul Psihologiei educatiei, ca disciplina psihologica; - sa explicati importanta...

Psihologia Educației

Unitatea de învatare 1 SPECIFICUL STUDIULUI PSIHOLOGIEI EDUCATIEI Concepte cheie: psihologie, fenomene psihice, comportament, psihic, educatie,...

Psihologia Educatiei

8.1. Obiectul şi problematica psihologiei educaţiei În înţeles larg, psihologia educaţională este o ramură aplicativă a psihologiei care studiază...

Psihologia educației

Primul curs de psihologia educației este unul introductiv. Încercăm să îți oferim o imagine de ansamblu asupra psihicului uman precum și asupra...

Psihologia Educatiei

TEMA NR. 1 CONSTRUCTIA TEORETICA SI METODOLOGICA A PSIHOLOGIEI EDUCATIEI Lumea contemporana se caracterizeaza printr-o evolutie rapida si...

Psihologia Educației

PSIHOLOGIA EDUCATIEI Titular disciplina: Prof.univ.dr. Nicolae RADU SINTEZA CURSULUI Autori: Nicolae Radu, Laura Goran, Angela Ionecu, Diana...

Ai nevoie de altceva?