Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

Licență
8.7/10 (9 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 35246
Mărime: 154.81KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Cuprins

Argument .

Capitolul I. ACTIVITĂŢILE LIBER ALESE DIN GRĂDINIŢĂ.

I.1. Grădiniţa de copii – istoric .

I.1.1. Argumente privind specificul mediului educaţional al grădiniţei .

I.1.2. Argumente privind specificul programului educaţional al grădiniţei de copii .

I.2. Conceptul de curriculum .

I.2.1. Structură şi conţinut a curriculumului preşcolar .

I.2.2. Metodologia de aplicare a planului de învăţământ pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani .

I.2.3. Curriculumul integrat – modalitate inovatoare de proiectare a curriculumului .

I.3. Jocuri şi activităţi didactice alese – ALA .

I.3.1. Importanţa centrelor de activitate existente în sala de grupă .

I.3.2. Jocul – principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ în grădiniţă .

Capitolul II. SOCIALIZAREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

II.1. Socializarea .

II.1.1. Activităţile de socializare din grădiniţă .

II.1.2. Relaţii sociale şi dezvoltare cognitivă .

II.1.3. Factori socio-afectivi şi motivaţionali .

II.1.4. Socializarea/educaţia ca proces de interiorizare a atitudinilor comune prin intermediul conversaţiei .

II.2. Educaţia este o funcţie socială .

II.2.1. Rolul socializator al familiei .

II.2.2. Tipuri de socializare .

II.2.3. Agenţii socializării .

II.2.4. Grupurile şi sociabilitatea de Jean Baechler .

II.2.5. Teoriile socializării .

II.3. Resocializarea .

II.3.1. Resocializarea în instituţiile totale .

II.3.2. Transformarea realităţii subiective .

Capitolul III. PROIECT DE CERCETARE CU TEMA: Modalităţi de optimizare a socializării copiilor preşcolari .

III.1. Prezentarea problemei cercetate .

III.2. Obiectivele cercetării .

III.3. Ipoteza cercetării .

III.4. Variabilele cercetării .

III.5. Coordonatele majore ale metodicii cercetării .

III.6. Metodologia cercetării .

III.7. Interpretarea datelor cercetării .

III.8. Concluziile cercetării. Limite. Deschideri spre alte teme de cercetare

Concluzii .

Bibliografie .

Extras din document

ARGUMENT

Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate în familie, dar acestea îşi găsesc orizontul de lărgire şi se întipăresc mult mai bine în mintea copiilor prin desfăşurarea activităţilor din instituţiile menţinate anterior cu ajutorul cadrelor didactice.

Grădiniţele fiind rampa de lansare spre educaţie şi spre mediul de socializare a celor mici, trebuie să nu uităm un lucru: jocul îndeplineşte în viaţa copilului rolul necesar şi important, aşa cum munca îndeplineşte în viaţa omului acelaşi rol vital, jocul fiind chiar viaţa copilului. Dacă privim din exterior copilul jucându-se, putem observa cu seriozitate cum acesta respectă regulile jocului, se străduieşte să găsească soluţii atunci când trebuie să rezolve o sarcină şi să ducă la bun sfârşit ceea ce a început. Prin tot ceea ce întreprinde copilul ne dăm seama că, jocul este esenţial în viaţa lui şi doar prin joc copilul se pregăteşte petru viaţa de mai târziu.

Jocul nu îşi poate fructifica valenţele dacă este lipsit de modelul lumii adulte. Adultul este prezent în jocurile copiilor, fie ca personaj evocat, fie ca participant activ. În cazul jocurilor din grădiniţă, el apare în ambele ipostaze. Adultul este cel care contribuie la îmbogăţirea informaţiei copiilor despre joc prin: sfătuire, sugerare, stimulare a gândirii, oferind un limbaj adecvat situaţiei în joc. La un moment dat putem observa cum copiii se împotmolesc în jocuri: nu mai au idei, nu reuşesc să ducă jocul mai departe, iar o persoană din afară reuşeşte să învioreze jocul venind cu sugestii noi. Educatoarea cu talent şi tact pedagogic va şti când şi cum să intervină pentru a stârni din nou curiozitatea şi entuziasmul copilului.

Am ales această temă a lucrării de licenţă deoarece consider că, este interesant şi surprinzător cum cei mici, reuşesc să se acomodeze într-un mediu total diferit faţă de cel în care s-au născut şi au crescut, cum reuşesc să se adapteze acestui mediu fiind pentru ei a doua casă, intrând în relaţii cu ceilalţi copii şi cu educatoarea, persoane străine pentru ei, alte persoane care nu sunt din cercul său de familie (mama, tata, bunicul, bunica, fratele, sora, etc.). În grădiniţă, copiii îşi conturează comportamentul etic, reuşind să facă diferenţa între bine şi rău. Grădiniţa este prima instituţie care integrează copilul în societate, pregătindu-l pentru viaţă. Face trecerea de la educaţia informală la cea formală. Ea continuă procesul de socializare început în familie. Dezvoltarea personalităţii copilului se realizează prin activităţile liber ales desfăşurate în grădiniţă şi prin activităţile de pe domeniile experienţiale. Prin acestea, copilul îşi dezvoltă limbajul, îşi îmbogăţeşte conţinuturile cognitive, relaţionează cu ceilalţi, se dezvoltă din punct de vedere comportamental acomodându-se şi adaptându-se în situaţii noi, îşi formează deprinderile şi atitudinile, efortul, voinţa, cooperarea, perseverenţa, dezvoltarea spaţio-temporală, respectarea intereselor şi a muncii celor din jur, formarea atitudinilor pozitive faţă de muncă şi educarea sentimentelor morale şi etice.

Activităţile liber alese le pune în valoare calităţile şi aptitudinile pe care le deţine fiecare copil într-un domeniu sau îi ajută pe copii să se descopere în anumite domenii care pentru ei erau necunoscute. Munca pe sectoare le dezvoltă creativitatea şi imaginaţia, lăsându-i pe ei să realizeze lucrări originale.

Copilul în grădiniţă trăieşte experienţe noi, experienţe la care trebuie să se adapteze şi să acţioneze, fie că îşi doreşte, fie că trebuie să ţină seama de cerinţele celor din jur.

Rolul învăţământului preşcolar în socializarea copiilor are în vedere interacţionarea socială, formarea comportamentelor din perspectivă socială.

Capitolul I. ACTIVITĂŢILE LIBER ALESE DIN GRĂDINIŢĂ

I.1. Grădiniţa de copii – istoric

Grădiniţa de copii reprezintă instituţia menită să ocrotească şi să facă educaţia copiilor aflaţi la vârsta copilăriei mijlocii (3-6/7 ani).

Numită de-a lungul timpului ,,casa jocurilor” (Vittorino da Feltre), ,,grădină de copii” (F. Froebel), ,,casa copiilor” (M. Montessori), ,,şcoală de copii mici” (Legea pentru învăţământul primar şi primar-normal, 1924), instituţia de învăţământ şcolar, numită din 1956 încoace ,,grădiniţă de copii”, reprezintă primul segment al sistemului de învăţământ care îşi propune în mod explicit finalităţi educaţionale pentru activităţile pe care le organizează şi desfăşoară. Ea îşi asumă astfel o responsabilitate majoră ca, alături de familie, să asigure condiţiile unei dezvoltări normale pe toate planurile a copiilor preşcolari, contribuind astfel la valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecăruia şi fundamentând evoluţia viitoare şcolară şi socială a acestora.

Grădiniţa reprezintă pentru cei mai mulţi copii prima experienţă de viaţă în afara familiei într-un spaţiu social lărgit. Mediul educaţional bogat în stimuli care invită la investigaţie şi acţiune, experienţele de învăţare diverse, câmpul relaţional cu caracteristici variate, toate acestea contribuie la iniţierea unor procese complexe de dezvoltare şi maturizare în sensul socializării, dar şi al definirii treptate a personalităţii.

Grădiniţei i-au fost atribuite roluri variate, de la protejarea copiilor provenind din medii socioculturale defavorizate, până la statutul de adevărată ,,preşcoală” pe care îl are această instituţie azi, când finalitatea declarată a celor două nivele de instruire şi formare ale grădiniţei este pregătirea pentru integrarea socială, respectiv şcolară.

Bibliografie

Agabrian, A., (2003). ,,Sociologie generală”, Iaşi: Institutul European

Bocoş, M., Jucan, D. (2010). ,,Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor.”, Piteşti: Editura Paralela 45

Borţeanu, S., Brănişteanu, R., Breben, S., Fulga, M., Grama, F., Haiden, R., Ignat, E., Mânzat, L., Necula, G., Nicolae, I., Popescu, C., Răileanu, D., (2009) ,,Curriculum pentru învăţâmântul preşcolar – Prezentare şi explicitări”, Bucureşti: Editura Didactica Publishig House

Boudon, R., (1997). ,,Tratat de sociologie”, Bucureşti: Editura Humanitas

Catalano, H., Bocoş, M., Someşan, E., Avram, I. (coord.) (2009). ,,Pedagogia învăţământului preşcolar. Instrumente didactice”, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană

Drăgan, I., Nicola, I., (1993). ,,Cercetarea psihopedagogică”, Târgu-Mureş: Editura Tipomur

Glava, A., Cătălin Glava, C., (2002). ,,Introducere în pedagogia preşcolară”, Cluj-Napoca: Editura Dacia

Kolumbus, E.S., (2008). ,,Didactică preşcolară” Traducere şi adaptare: Magdalena Dumitrana, Ediţia a III-a, Bucureşti: Editura V&I Integral

Lăzărescu, M.P., Ezechil, L. (2011). ,,Laborator preşcolar” – ghid metodologic – ediţia a IV-a revizuită – Bucureşti: Editura V & I Integral

Moscovici, S., (1998). ,,Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt”, Iaşi: Editura Polirom

Muster, D., Moldoveanu, M., (1998). ,,Gradul I în învăţământ. Elaborarea şi susţinerea lucrării metodico-ţtiinţifice de grad. Ghid practic.”, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică

Popa, N.L., Antonesei, L. (coord.), Labăr, A.V., (2009). ,,Ghid pentru cercetarea educaţiei. Un ,,abecedar” pentru studenţi, masteranzi, profesori”, Iaşi: Editura Polirom

Popovici, D., (2003). ,,Sociologia educaţiei”, Iaşi: Institutul European

Stănciulescu, E., (1996). ,,Teorii sociologice ale educaţiei” – Producerea eului şi construcţia sociologiei– Iaşi: Editura Polirom

Zamfir, C., Vlăsceanu, L., (coord.) (1998). ,,Dicţionar de sociologie”, Bucureşti: Editura Babel

*** ,,Dicţionar de pedagogie”, (1979). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică

http://www.e-scoala.ro/psihologie/testul_sociometric.html (accesat iunie 2014)

http://pipp-bn.blogspot.ro/2012/01/curriculum-ul-prescolar-aspecte.html- accesat la data de 01.03.2014)

http://ro.scribd.com/doc/45100127/PREDAREA-INVATAREA-INTEGRATA

Preview document

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 1
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 2
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 3
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 4
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 5
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 6
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 7
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 8
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 9
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 10
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 11
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 12
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 13
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 14
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 15
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 16
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 17
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 18
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 19
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 20
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 21
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 22
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 23
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 24
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 25
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 26
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 27
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 28
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 29
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 30
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 31
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 32
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 33
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 34
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 35
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 36
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 37
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 38
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 39
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 40
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 41
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 42
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 43
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 44
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 45
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 46
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 47
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 48
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 49
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 50
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 51
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 52
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 53
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 54
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 55
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 56
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 57
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 58
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 59
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 60
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 61
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 62
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 63
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 64
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 65
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 66
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 67
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 68
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 69
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 70
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 71
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 72
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 73
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 74
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 75
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 76
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 77
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 78
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 79
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 80
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 81
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 82
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 83
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 84
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 85
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 86
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 87
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 88
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 89
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 90
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 91
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 92
Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Rolul activitatilor liber alese in socializarea copiilor din gradinita.doc

Alții au mai descărcat și

Modificarea Comportamentelor Deviante la Varsta Scolara Mica prin Terapii Educaționale

INTRODUCERE Eforturile ce se depun în perioada actuală pentru perfecţionarea şi modernizarea procesului educaţional constituie pe de o parte un...

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Motto: ,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.” ( P.Broadfoot ) Motto: ,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor...

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativității copiilor preșcolari de 6-7 ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Te-ar putea interesa și

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Socializarea copilului preșcolar

ARGUMENT MOTTO: SĂ NU-I EDUCĂM PE COPIII NOSTRI PENTRU LUMEA DE AZI. ACEASTĂ LUME NU VA MAI EXISTA CÂND EI VOR FI MARI ŞI NIMIC NU NE PERMITE SĂ...

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

INTRODUCERE Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea...

Modalități concrete de realizare a activităților liber alese

ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în...

Impactul Centrului Educațional Salvați Copiii Asupra Rezultatelor Școlare și Comportmanetului Social al Copiilor Aflați în Dificultate

„Ne temem de ceea ce va deveni un copil mâine, dar uităm că el este cineva astăzi” (Stacia Tausche) Beneficiari SALVAŢI COPIII ARGUMENT Evoluţia...

Socializarea la vârsta preșcolară

1 Socializarea şi rolul său în dezvoltarea preşcolară Procesul de socializare este un proces social prin care individul uman, membru activ al...

Studiu de caz rolul educatorului în dezvoltarea personalității

CAPITOLUL 1. METODOLOGIA CERCETĂRII Secțiunea 1. Argumentare teoretică În ultimele decenii, grădinița de copii a devenit prima verigă din...

Ai nevoie de altceva?