Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

Licență
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 46965
Mărime: 2.35MB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Otilia Clipa

Cuprins

ARGUMENT 5

CAPITOLUL I JOCUL DOMINANTĂ A VÂRSTEI PREŞCOLARE ŞI FORMĂ DE ACTIVITATE ÎN CADRUL PROCESULUI DE DEZVOLTARE COGNITIVĂ ŞI STIMULARE A CREATIVITĂŢII 7

I.1. Literatura de specialitate despre joc 7

I.2. Jocul – activitatea fundamentală a copilului. Aspecte psihologice privind jocul 10

I.3. Jocul ca element central al formării şi dezvoltării intelectuale a copilului 15

I.4. Jocul – principala metodă şi procedeu instructiv – educativ utilizat în grădiniţă 21

CAPITOLUL II CREŞTEREA POTENŢIALULUI CREATIV – NEVOIE INDIVIDUALĂ ŞI CERINŢĂ SOCIALĂ 26

II.1. Creativitatea – spiritul timpului nostru 26

II.2. Identificarea creativităţii 28

II.3. Dimensiunile creativităţii 34

II.4. Specificul creativităţii la vârsta preşcolară 41

CAPITOLUL III CARACTERISTICI ŞI CERINŢE FAŢĂ DE ÎNVĂŢAREA PRIN JOC 48

III.1. Jocul – principala modalitate de învăţare 48

III.2. Jocul între realitate şi ficţiune 53

III.3. Importanţa amenajării spaţiului educativ în grădiniţă şi dezvoltarea imaginaţiei 56

CAPITOLUL IV METODELE DIDACTICE DE ACTIVARE ŞI DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI CREATIV AL COPILULUI PREŞCOLAR 65

IV.1. Modalităţi de stimulare a potenţialului creativ 65

IV.2. Jocuri şi activităţi liber – creative la alegerea copiilor în ariile de stimulare 78

IV.3. Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii folosite în activităţile de pictură şi desen 88

IV.4. Teste şi probe de evaluare a creativităţii 104

CONCLUZII 124

BIBLIOGRAFIE 126

Extras din document

MOTTO:

„Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este autotelic ca şi jocul: raţiunea sa de a fi se află în el însuşi.”

V. Pavelcu

ARGUMENT

Trăim într-o lume extrem de dinamică al cărei destin trebuie să ni-l asumăm, în numele trecutului acestei planete dar şi al viitorului care se prefigurează la orizont.

De aceea, astăzi la răscrucea dintre milenii, creativitatea constituie pentru omenire nu numai o mare speranţă dar şi o mare problemă. Opţiunea spre creativitate ţine de însăşi natura umană în ceea ce are ea mai nobil şi mai cutezător.

„Numai prin creaţie omul îşi poate oferi un răgaz în marea sa trecere” afirma Anca Munteanu în cartea sa „Incursiuni în creatologie” care a fost un simbol de lumină pentru tema aleasă de mine.

Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale, educaţionale. Rolul creativităţii în procesul culturii şi civilizaţiei este enorm iar în şcoala contemporană este prezentă o vie preocupare pentru educarea creativităţii.

În ceea ce priveşte grădiniţa, prezenţa imaginaţiei debordante la copil, a obligat întotdeauna educatoarele, pe mine personal, să ţin cont de acest aspect pentru că imaginaţia este miezul creativităţii.

Explozia informaţională la care asistăm şi în care suntem şi noi antrenaţi, ne determină la noi căutări, confruntări de noi mijloace prin care să facilităm dezvoltarea creativităţii copiilor, sporind astfel eficienţa procesului educativ.

Jocul este domeniul principal în care se manifestă şi se exersează imaginaţia, climatul psihologic cel mai favorabil al copilului preşcolar pentru a se forma armonios.

Forţele creative ale preşcolarului se formează şi se dezvoltă numai în climatul ludic şi de aici importanţa jocului în dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar şi importanţa temei alese pentru ameliorarea şi dezvoltarea învăţământului preşcolar, a procesului de instrucţie.

Prin joc, copilul are posibilitatea de a-si spori cunoaşterea de sine, de a-şi statornici relaţia dintre el şi mediul înconjurător. Jocul este activitatea fundamentală a copilului, o expresie a activităţii efect efectuate spontan, din plăcere, încărcată de satisfacţii.

Metodele de investigaţie folosite în cercetare au fost:

• Metoda observaţiei,

• Experimentul psiho-pedagogic,

• Metoda anchetei (convorbirea şi chestionarul),

• Metoda analizei produselor activităţi,

• Metoda testelor, metoda bibliografică.

Lucrarea structurată pe patru capitole, defineşte în capitolul I noţiunea de joc, motivează această acţiune a copilului, selectează aspecte psihologice privind jocul şi stabileşte că jocul este element central al formării şi dezvoltării intelectuale a copilului preşcolar dar şi principala metodă şi procedeu instructiv-educativ utilizat în grădiniţă.

Capitolul II demonstrează că în perioada preşcolară imaginaţia se exprimă prin tot ce face copilul la toate activităţile, că profilul psihologic al vârstei preşcolare cuprinde multiple premise favorizante pentru cultivarea potenţialului creativ.

Capitolul III tratează pe larg mediul specific în care se refulează copilul – jocul – lumea imaginară, ficţiunea, care-i oferă largi posibilităţi de manifestare a creativităţii şi dezvoltă ideea de a se desfăşura activităţile ludice pe zone de interes amenajate funcţional şi estetic unde copilul se joacă, învaţă, munceşte sau se odihneşte.

Ultimul capitol argumentează prin modalităţile de stimulare a potenţialului creativ, prin alegerea ariilor de stimulare, ideea participării active şi conştiente a copilului la activităţi, atenţia fiind centrată pe copil, pe progresul lui.

Această lucrare este o clarificare în primul rând pentru mine şi poate şi pentru alte cadre didactice din învăţământul preşcolar în ceea ce priveşte modalităţile de a descoperii mereu copilul în noutatea şi „ineditul” personalităţii sale, de a acţiona creator în favoarea sa.

Lucrările de specialitate pe care le-am consultat mi-au fost de un real folos, m-au ajutat sa-mi realizez cercetarea şi în sufletul meu mi-a întărit ideea de a continua cu preocuparea pentru copil - care este prima piatră de hotar pe care se construieşte activitatea didactică.

Am citit multe cărţi, lecturi generale şi bine documentate în problematica temei care m-a preocupat, căutând să realizez o legătură între joc, creativitate, climat creativ şi ariile de stimulare – unde accentul cade pe copil, pe particularităţile individuale ale acestuia, pe potenţialitatea sa.

Cunoscând copilul şi preferinţele acestuia, programa devine un instrument viabil în mâna educatoarei, ea contribuind la înlăturarea stereotipei, la creşterea valorică reală a activităţilor, la asigurarea climatului afectiv reconfortant pentru a da frâu liber imaginaţiei şi înclinaţiilor sale fireşti.

CAPITOLUL I

JOCUL: DOMINANTĂ A VÂRSTEI PREŞCOLARE ŞI FORMĂ DE ACTIVITATE ÎN CADRUL PROCESULUI DE DEZVOLTARE COGNITIVĂ ŞI STIMULARE A CREATIVITĂŢII

I.1 LITERATURA DE SPECIALITATE DESPRE JOC

Pentru a înţelege întregul proces de formare a omului, trebuia să avem în vedere predominanta uneia din cele trei activităţi principale desfăşurate de fiinţa umană: jocul, învăţătura şi munca. Acestor trei activităţi le corespund si trei mari trepte evolutive care se exprimă cronologic prin:

- Treapta preşcolară (3 – 7 ani);

- Treapta şcolarităţii (7 – 18, 19 ani);

- Treapta tinereţii (18, 19 – 21, 22 ani).

În viaţa de fiecare zi a copilului, jocul ocupă un rol important deoarece jucându-se copilul îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realitatea înconjurătoare.

„Ce este jocul şi de ce se joacă copiii?” – sunt întrebări pe care şi le-au pus oamenii de ştiinţa cu mai bine de un secol în urmă. În acest sens literatura psihopedagogică dispune de numeroase lucrări consacrate jocului.

„Prin joc copilul reuşeşte să cunoască lumea înconjurătoare şi să se integreze în societate. Caracterul colectiv al jocului permite stabilirea de relaţii sociale între copii, schimburi de cunoştinţe, trăirea unor game bogate de stări afective, dezvoltarea stăpânirii de sine şi a curajului, a iniţiativei şi a supunerii”.

Preview document

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 1
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 2
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 3
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 4
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 5
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 6
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 7
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 8
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 9
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 10
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 11
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 12
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 13
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 14
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 15
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 16
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 17
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 18
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 19
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 20
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 21
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 22
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 23
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 24
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 25
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 26
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 27
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 28
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 29
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 30
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 31
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 32
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 33
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 34
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 35
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 36
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 37
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 38
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 39
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 40
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 41
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 42
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 43
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 44
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 45
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 46
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 47
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 48
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 49
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 50
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 51
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 52
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 53
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 54
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 55
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 56
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 57
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 58
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 59
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 60
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 61
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 62
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 63
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 64
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 65
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 66
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 67
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 68
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 69
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 70
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 71
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 72
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 73
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 74
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 75
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 76
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 77
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 78
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 79
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 80
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 81
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 82
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 83
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 84
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 85
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 86
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 87
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 88
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 89
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 90
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 91
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 92
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 93
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 94
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 95
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 96
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 97
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 98
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 99
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 100
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 101
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 102
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 103
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 104
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 105
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 106
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 107
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 108
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 109
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 110
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 111
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 112
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 113
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 114
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 115
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 116
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 117
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 118
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 119
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 120
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 121
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 122
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 123
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 124
Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Rolul Jocurilor Liber-Alese in Stimularea Creativitatii Copilului Prescolar.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativității copiilor preșcolari de 6-7 ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Conținuturi specifice învățământului primar

INTRODUCERE Elevii vin la scoală ca să învețe. De aceea este important să vedem care sunt caracteristicile învățării și cum ar putea ea să se...

Integrarea Școlară

ARGUMENT Această lucrare vizează o mai bună integrare a copiilor cu tulburări de limbaj în mediul şcolar. Societatea şi în special comunitatea...

Atitudinea socială cu privire la integrarea copiilor cu HIV-SIDA în școala de masă

ARGUMENT Trăim în cadrul unei societăţi care încă mai stigmatizează şi izolează persoanele infectate cu HIV. În centrul atenţiei noastre stă prea...

Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic

Învățământul actual înclină balanța de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoștințelor, permite școlii pregătirea și...

Stimularea creativității elevilor ciclului primar la limba română

Procesul de modernizare a învăţămîntului urmăreşte printre alte obiective dezvoltarea creativităţii gîndirii elevilor. Această problemă a trecut...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță

Introducere ,,Organizarea activităţii şcolare fie in formă frontală ori colectivă ( de muncă cu intregul colectiv al clasei, al anului de studiu...

Modalități concrete de realizare a activităților liber alese

ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în...

Proiect de activitate integrată - surprizele toamnei

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: EDUCATOARE: GRUPA: mare “A” TEMA DE STUDIU: “Când, cum şi de ce se întâmplă?” TEMA PROIECTULUI: “Zâna Toamnă”...

Ai nevoie de altceva?