Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc

Licență
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 15080
Mărime: 93.10KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fugaretu-Urea Roxana
lucrare de licenta despre DEZVOLTĂRII PSIHOMOTRICITĂŢII PRIN JOC

Cuprins

Capitolul I – Introducere.4

1.1. Psihomotricitatea. .4

1.2. Schema corporală. .5

1.3. Lateralitatea.9

1.4. Percepţia spaţiului şi a timpului.13

1.4.1. Modalităţi de dinamica dezvoltării psihomotricităţii.14

1.4.2. Perioada 3 – 6/7 ani – preşcolaritatea.15

1.4.3. Perioada 6/7 – 10/11 ani a şcolarităţii mici.15

1.4.4. Abordări conceptuale ale limbajului.16

Capitolul II – Jocul – activitate specific umană.24

2.1. Delimitări conceptuale .24

2.2. Funcţiile jocului.28

2.3. Natura şi funcţiile jocului ca strategie didactică .30

2.4. Tipologia jocurilor didactice .34

2.5. Jocul didactic – element necesar al unei activităţi didactice eficiente.37

Capitolul III – Tehnici şi instrumente de cercetare a ritmului de maturizare perceptiv-motric şi intelectual.44

3.1. Ipoteza de lucru. Prezentarea eşantionului .44

Capitolul IV

4.1. Prelucrarea şi interpretarea datelor.53

Capitolul V – Concluzii.58

Bibliografie.61

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1. Psihomotricitatea

Viaţa psihică a individului se exprimă ca o unitate a fenomenelor subiective cu manifestările de conduită. În interacţiunea individului cu realitatea iau naştere, pe de o parte, fenomene subiective, în marea lor majoritate procese reflectorii, iar pe de altă parte, manifestări comportamentale, ca şi veriga activă a cărei formă concretă este dată de calitatea reflectării. Unitatea funcţiilor psihice cu actele comportamentale îndreptăţeşte utilizarea termenului de psihocomportament pentru a indica viaţa sau activitatea psihică în ansamblu şi pentru a sublinia unitatea dintre recepţie şi decizie, dintre cunoaştere şi acţiune, dintre conştiinţă şi activitate.

În structura şi formele sale de manifestare un anumit comportament sau o anumită conduită a individului depinde de natura şi caracteristicile stimulilor care-l provoacă, ca şi de particularităţile persoanei respective. Răspunsurile motrice ale indivizilor sunt şi ele manifestări psihice, răspunsuri la stimuli. De natura stimulilor şi a însuşirilor de personalitate, ca şi de particularităţile lor, depinde formarea unui anumit comportament psihomotor.

Lafon defineşte psihomotricitatea ca fiind ,,Rezultatul integrării interacţiunii educaţiei şi maturizării sinergiei şi conjugării funcţiilor motrice şi psihice nu numai în ceea ce priveşte mişcările, dar şi în ceea ce le determină şi le însoţeşte – voinţa, afectivitatea, nevoi şi impulsuri”1.

Fundamentarea psihologico-teoretică a psihomotricităţii a fost făcută în mod deosebit de autorii de limbă franceză.

La H. Wallon psihomotricitatea stă la baza inteligenţei practice.

Sfera psihomotricităţii este foarte largă şi are un conţinut bogat şi variat. Pe

planul comportamentului motor s-a subliniat marea însemnătate a elementelor psiho-motorii în reglarea voluntară a acţiunilor, atât sub raportul inteligenţei, al orientării spre scop, cât şi al mecanismelor de urmărire, control şi coordonare – compensare. Conduitele motrice evoluează după naştere progresiv, în legătură cu maturizarea neuro-motrică şi formarea educaţională. Diferiţi cercetători şi-au îndreptat atenţia asupra acelor conduite care-i permit copilului să ,,dialogheze” cu ambianţa şi, în acelaşi timp, cu sine. Ei au remarcat fenomene legate de formarea schemei corporale, a lateralităţii, a dezvoltării coordonării statice – echilibru, a coordonării perceptiv-motrice, a activităţii ideomotorii.

1.2. Schema corporală

Semnificaţia conceptului ,,Schema corporală” nu este încă precisă, fiind interpretată ca o recunoaştere a corpului propriu, ca instrument al subiectului în relaţia cu mediul înconjurător sau ca reprezentare a imaginilor din exterior.

J. Lhermitte include schema corporală în psihomotricitatea generală, iar R. Mucchielli o consideră ca unul din cei patru factori ai universului trăit: lateralitatea, schema corporală, structura spaţio-temporală şi structura valorilor2.

Schema corporală, după H. Wallon, este un element de bază, indispensabil formării personalităţii copilului. Această reprezentare, mai mult sau mai puţin globală, are la bază cenestezia, sentimentul vag al existenţei şi posesiei corpului şi a funcţiilor sale vegetative.

Prin ,,schema corporală” se înţelege imaginea totală sau parţială percepută în stare statică sau dinamică, ori în raportul părţilor corpului între ele şi mai ales în

raportul acestora cu spaţiul şi mediul înconjurător. Este reprezentarea pe care noi o avem despre propriul nostru corp, prin care luăm cunoştinţă şi ne diferenţiem de alţii şi ajungem la sentimentul permanent de a fi noi înşine .

Preview document

Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 1
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 2
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 3
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 4
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 5
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 6
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 7
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 8
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 9
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 10
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 11
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 12
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 13
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 14
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 15
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 16
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 17
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 18
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 19
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 20
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 21
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 22
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 23
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 24
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 25
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 26
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 27
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 28
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 29
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 30
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 31
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 32
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 33
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 34
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 35
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 36
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 37
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 38
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 39
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 40
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 41
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 42
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 43
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 44
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 45
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 46
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 47
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 48
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 49
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 50
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 51
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 52
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 53
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 54
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 55
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 56
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 57
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 58
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 59
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 60
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 61
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 62
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 63
Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Stimularea Dezvoltarii Psihomotricitatii prin Joc.doc

Alții au mai descărcat și

Modificarea Comportamentelor Deviante la Varsta Scolara Mica prin Terapii Educaționale

INTRODUCERE Eforturile ce se depun în perioada actuală pentru perfecţionarea şi modernizarea procesului educaţional constituie pe de o parte un...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Programul de Stimulare Psihomotrica, Mijloc de Educare a Componentelor Psihomotrice a Prescolarilor

INTRODUCERE 1. Principalele aspecte subordonate temei Psihomotricitatea este definită ca rezultat al integrării funcţiilor motrice şi mentale sub...

Dezvoltarea Personalitatii Copilului de Varsta Prescolara

INTRODUCERE Fiecare perioada de vârsta îsi are însemnatatea ei în evolutia fiintei umane si în conturarea personalitatii, cred ca perioada...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Relația joc - învățare în învățământul preșcolar

Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Jocul

INTRODUCERE Actualitatea temei. Cerințele mereu crescânde ale societății contemporane impun învățământului actual sarcini importante care să...

Te-ar putea interesa și

Jocuri de Miscare si Grupe de Exercitii pentru Prescolarii de Nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Activitatea motrică de cultură fizică la școlari

I.Argumentarea teoretică a lucrării 1.1.Actualitatea și importanța studiului În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi...

Terapia Ocupațională și Ergoterapia

TERAPIA OCUPAŢIONALĂ ŞI ERGOTERAPIA Noţiuni introductive Munca este considerată ca fiind o activitate conştientă a omului, îndreptată spre...

Terapie Ocupațională

CURS 1 Introducere Importanţa dezvoltării acestui domeniu este justificată de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, creşterea nivelului de cultură...

Ai nevoie de altceva?