Toate licentele din domeniul Religie

 • Invierea mortilor dupa epistolele pauline

  Argument După un studiu de patru ani la Seminarul Teologic Ortodox ’’ Veniamin Costachi ,, , cu binecuvântarea Parintelui Vasile Păvăleanu, de a mă informa despre “Învierea morților în epistolele pauline” și de a relata mai pe larg acestă lucrare de atestat. Autenticitatea acestei teme viața bisericii va fi prezentată în această lucrare, ăn care va voi prezenta cum Mântuitorul la sfârșitul veacurilor va învia pe cei morți, făcând judecată tuturor oamenilor și întemeind împărăția ce nu va...

 • Stiintele auxiliare a IBU

  Introducere Istoria este știința care studiază evoluția societății omenești, analizând structurile și procesele economice, sociale, politice, instituționale și spirituale, pentru aceasta bazându-se pe izvoare sau surse documentare. Obiectul Istoriei Bisericești Universale este Biserica Creștină în sensul de comunitate religioasă-morală înființată de Mântuitorul Hristos pentru mântuirea oamenilor. Biserica este atât un așezământ dumnezeiesc, cât și omenesc. Prin atributele ei are un caracter...

 • The influence of religion on the Victorian literature

  ABSTRACT The purpose of this study is to explore how religion influenced some of the writings from the Victorian literature, after the scientific discoveries that shook the era and the continuous changes within the Church. The research seeks to answer the question of whether religion still remained an important part of the era’s literature and how Elizabeth Gaskell, Charlotte Brontë, Thomas Hardy and Charles Dickens coped with the loss of faith in the Christian dogma after they were...

 • Sinodul VI Ecumenic in contextul politic si religios al timpului

  INTRODUCERE Am conceput această lucrare cu titlul „Sinodul VI Ecumenic în contextul politic și religios al timpului” cu scopul de a face o analiză științifică asupra desfășurării propriu zise a Sinodului VI Ecumenic ce a avut loc în anii 680-681 la Constantinopol, cât și a contextului politic și religios ce a condus la desfășurarea acestui sinod. În primul capitol al acestei lucrări, ce se intitulează „Situația politică și religioasă a Imperiului Bizantin în secolele VI-VII”, am încercat să...

 • Biserica si rolul ei in viata crestinilor

  Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul mântuirii. În decursul vremii, Biserica a fost cea care le-a oferit tuturor hrana cea duhovnicească pentru a-și potoli foamea sufletească. Ea a avut de înfruntat intemperiile timpului care au lovit-o de multe ori cu cruzime, însă ea a făcut față tuturor acestora, datorită puterii ei care-i vine de la Hristos Domnul, "capul ei", (Ef. 5,...

 • Doctrina Biblica a Raiului

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Aspecte metodice 1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai din punct de vedere biblico-dogmatic. Având în vedere baza biblică de la care se pleacă în tratarea acestui subiect, acesta se încadrează în cadrul teologiei biblice, folosindu-se uneori și studiul exegetic al unor pasaje biblice. În ceea ce privește teologia sistematică, lucrarea se corelează mai ales cu teologia doctrinară, tratând în prima...

 • Taina Preotiei, Vehicul neintrerupt al harului Sfantului Duh in Biserica

  CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos spre mântuirea sufletelor noastre. Prin intermediul Bisericii și al preoților, credincioșii se împărtășesc de harul dumnezeiesc sfintitor si desăvârșitor, își lucrează si își dobândesc mântuirea, fericirea veșnică. În afara Bisericii si fără mijlocirea preoților, nu există mântuire. Preotul este un om ales dintre oameni, pe...

 • Bucuria in crestinism

  Încă de la naşterea sa, creştinismul a fost proclamare a bucuriei, a singurei bucurii posibile pe pământ. Fără proclamarea acestei bucurii, creştinismul ar fi inexplicabil. Numai ca bucurie a triumfat creştinismul în lume, şi el a pierdut lumea când a pierdut bucuria, când a încetat să-i fie martor. Contextul fundamental al Bisericii este „marea bucurie” (Luca 2,10; 24, 52), de unde îşi trage şi dobândeşte semnificaţia tot ceea ce înseamnă creştinism. Bucuria este una dintre cerinţele cele...

 • Monografia satului romanesc

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă intitulată “Monografia Comunei Moraresti – Monografia Bisericii <Cuvioasa Paraschiva> Mareş”, are rolul de a prezenta monografia comunei Moraresti, legăturile istorice existente dintre biserică şi formarea localităţilor, precum şi monografia unei biserici. Pentru o mai bună inţelegere a conţinutului acestui studiu, am structurat prezenta lucrare în patru capitole. Capitolul I “Comuna Moraresti – Monografia satului românesc”, reprezintă un scurt istoric...

 • Raportul dintre legea morala a Vechiului Testament si legea morala a Noului Testament

  Lucrarea de faţă intitulată “Raportul dintre Legea Morală a Vechiului Testament şi Legea Morală a Noului Testament”, are rolul de a prezenta legătura dintre Vechiul Testament şi Noul Testament. Pentru o mai bună înţelegere a conţinutului acestui studiu, am structurat prezenta lucrare în patru capitole. Capitolul I este alcătuit din două subcapitole: Legea Morală şi Legea Morală Naturală Pozitivă, acest capitol are rolul de a exemplifica ce reprezintă moralitatea în sensul său ontologic şi...

 • Predicatori din Episcopia Aradului

  ARGUMENT Veche vatră de credinţă și cultură românească, Banatul a înscris în masiva carte a istoriei neamului nostru însemnate pagini de luptă, de izbândă și lumină, aducându-și aportul la formarea statului Național Unitar Român și la consolidarea acestuia. Idealurile sale nobile, zămislite în vremurile vitrege de asuprire, au constituit lait-motivul predicilor și cuvântărilor tuturor generațiilor de slujitori ai altarelor și amvoanelor bănățene. După istoricul an 1918, asemeni preoțimii...

 • Contributia lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii

  INTRODUCERE Profesorul Ioan Gheorghe Savin face parte din rândul celor mai mari profesori de teologie ai Bisericii Ortodoxe Române, dar și din cadrul reprezentanților cei mai de seamă ai culturii și spiritualității românești. A fost una dintre personalitățile de o valoroasă ținută teologică manifestând o deosebită competență în cadrul specialității sale, care a ilustrat timp de decenii catedra de Teologie Fundamentală, fiind succesorul profesorului Ioan Mihălcescu la această catedră....

 • Iubire si recunostinta

  Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările cele mai frecvente ale vieţii cotidiene, de aceea există şovăieli, dar şi convingerea că o temă este preferată alteia şi te caracterizează pregnant. Tema recunoştinţei pare a se potrivi unei dezbateri într-o lume în continuă mişcare şi dezvoltare, ce a uitat să privească spre cei din jur – familie, prieteni –, dar mai ales spre Dumnezeu. Virtutea...

 • Evanghelia copilariei lui Iisus

  1. INTRODUCERE Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în număr de patru. Noţiunea de evanghelie vine din greceşte de la τό εϋαγγέλον (format din două cuvinte : εϋ care înseamnă „bine” şi αγγέλω care înseamnă „vestesc”). Deci, substantivul εϋαγγέλον înseamnă „vestea cea bună”. Acest sens a fost luat de cuvânt mai târziu. La vechii scritori greci εϋαγγέλον însemna răsplata care se d ...

 • Cinstirea sfintilor ca expresie a unitatii crestine

  A. INTRODUCERE Dumnezeu Creatorul şi Atotţiitorul, aşa de mult a iubit lumea încât şi pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca tot cel ce crede într-însul să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. În acest înalt plan al mântuirii, El a întemeiat Biserica Sa aici pe pământ, ca oamenii dornici de viaţă veşnică să intre într-însa şi prin ascultarea şi păzirea cuvântului Său, să redobândească fericirea vremelnică şi veşnică. Legătura dintre oameni şi Biserică trebuie să fie foarte strânsă, sinceră, ...

Pagina 1 din 9