Licențele din domeniul Religie

Cântarea în comun și rolul ei în educarea spirituală a credincioșilor

CAPITOLUL I I. Importanța temei și rolul cântării în comun în educarea spirituală a credincioșilor. I.1.Motivarea personală a alegerii temei. În societatea modernă secularizată și globalizată, preocuparea pentru suflet, pentru trăirea spirituală și pentru educație în credință pare utopie. Totuși, Mântuitorul... citește mai departe

139 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească

INTRODUCERE „Cine ne-a împins la îndeletniciri strivitoare, fără folos, care silesc îndoiala să înghețe?“ Marea apostazie ar fi mai degrabă să te simți vindecat de Dumnezeu, vindecat de orice întrebare, despărțit de taină. Incapabil de neliniște și uimire. Am subliniat cuvintele „îndoială“ și „uimire“, și nu... citește mai departe

108 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură

I. INTRODUCERE. Simbolismul liturgic. Generalități Cultul creștin, prin frumusețea si varietatea lui, este o adevărată capodoperă, este „cerul pe pământ”. Cultul ortodox are o valoare nemăsurată, întrucât face posibilă unirea omului cu Dumnezeu. „Prin formele de cult Dumnezeu e adus în fața credincioșilor, și prin... citește mai departe

82 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Învierea morților după epistolele pauline

Argument După un studiu de patru ani la Seminarul Teologic Ortodox ’’ Veniamin Costachi ,, , cu binecuvântarea Parintelui Vasile Păvăleanu, de a mă informa despre “Învierea morților în epistolele pauline” și de a relata mai pe larg acestă lucrare de atestat. Autenticitatea acestei teme viața bisericii va fi... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Științele auxiliare a IBU

Introducere Istoria este știința care studiază evoluția societății omenești, analizând structurile și procesele economice, sociale, politice, instituționale și spirituale, pentru aceasta bazându-se pe izvoare sau surse documentare. Obiectul Istoriei Bisericești Universale este Biserica Creștină în sensul de... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

The influence of religion on the Victorian literature

ABSTRACT The purpose of this study is to explore how religion influenced some of the writings from the Victorian literature, after the scientific discoveries that shook the era and the continuous changes within the Church. The research seeks to answer the question of whether religion still remained an important... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sinodul VI Ecumenic în contextul politic și religios al timpului

INTRODUCERE Am conceput această lucrare cu titlul „Sinodul VI Ecumenic în contextul politic și religios al timpului” cu scopul de a face o analiză științifică asupra desfășurării propriu zise a Sinodului VI Ecumenic ce a avut loc în anii 680-681 la Constantinopol, cât și a contextului politic și religios ce a... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul mântuirii. În decursul vremii, Biserica a fost cea care le-a oferit tuturor hrana cea duhovnicească pentru a-și potoli foamea sufletească. Ea a avut de înfruntat... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Doctrina Biblică a Raiului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Aspecte metodice 1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai din punct de vedere biblico-dogmatic. Având în vedere baza biblică de la care se pleacă în tratarea acestui subiect, acesta se încadrează în cadrul teologiei biblice,... citește mai departe

89 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos spre mântuirea sufletelor noastre. Prin intermediul Bisericii și al preoților, credincioșii se împărtășesc de harul dumnezeiesc sfintitor si... citește mai departe

98 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bucuria în creștinism

Încă de la naşterea sa, creştinismul a fost proclamare a bucuriei, a singurei bucurii posibile pe pământ. Fără proclamarea acestei bucurii, creştinismul ar fi inexplicabil. Numai ca bucurie a triumfat creştinismul în lume, şi el a pierdut lumea când a pierdut bucuria, când a încetat să-i fie martor. Contextul... citește mai departe

79 pagini 11 puncte Extras Preview

Monografia satului românesc

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intitulată “Monografia Comunei Moraresti – Monografia Bisericii <Cuvioasa Paraschiva> Mareş”, are rolul de a prezenta monografia comunei Moraresti, legăturile istorice existente dintre biserică şi formarea localităţilor, precum şi monografia unei biserici. Pentru o mai bună inţelegere a... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raportul dintre legea morală a Vechiului Testament și legea morală a Noului Testament

Lucrarea de faţă intitulată “Raportul dintre Legea Morală a Vechiului Testament şi Legea Morală a Noului Testament”, are rolul de a prezenta legătura dintre Vechiul Testament şi Noul Testament. Pentru o mai bună înţelegere a conţinutului acestui studiu, am structurat prezenta lucrare în patru capitole. Capitolul I... citește mai departe

47 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Predicatori din Episcopia Aradului

ARGUMENT Veche vatră de credinţă și cultură românească, Banatul a înscris în masiva carte a istoriei neamului nostru însemnate pagini de luptă, de izbândă și lumină, aducându-și aportul la formarea statului Național Unitar Român și la consolidarea acestuia. Idealurile sale nobile, zămislite în vremurile vitrege de... citește mai departe

108 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii

INTRODUCERE Profesorul Ioan Gheorghe Savin face parte din rândul celor mai mari profesori de teologie ai Bisericii Ortodoxe Române, dar și din cadrul reprezentanților cei mai de seamă ai culturii și spiritualității românești. A fost una dintre personalitățile de o valoroasă ținută teologică manifestând o deosebită... citește mai departe

81 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview