Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 52055
Mărime: 223.52KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi de a învăţa toate neamurile, botezându-le în numele Sfintei Treimi (Mt. 28, 19-20). Aceasta porunca a Mântuitorului Hristos a constituit baza misiunii creştine, misiune care are ca scop, prin propovăduirea Evangheliei mântuirii şi prin învăţarea neamurilor, formarea de ucenici ai lui Hristos.

De-a lungul timpului creştinismul a adoptat noi forme şi modele de misiune, în funcţie de profilul cultural al spaţiului geografic în care îşi desfăşurau activitatea şi de necesităţile oamenilor cărora li se adresa mesajul Evangheliei. Astfel, în primele secole creştine misiunea Bisericii a avut de confruntat un spaţiu cultural elevat, antichitatea greco-romană, în care filozofia platonică, aristotelică, stoică, epicuriană, uneori chiar nihilistă, juca un rol important. Primii creştini au avut o dublă atitudine în ceea ce priveşte filozofia timpului lor. Pe de o parte, au respins-o categoric – atitudinea lui Tertulian, care însă nu a găsit un spaţiu vast în gândirea creştină, pe de alta parte, şi-au împropriat acele sisteme etice care erau în consonanţă cu principiile etice creştine (morala stoică) sau au împrumutat termeni şi concepte din filosofia platonică sau aristotelică, dându-le un conţinut creştin (terminologia trinitară). Teologi precum Clement Alexandrinul sau Origen au considerat că filosofia era pentru neamuri ceea ce era Scriptura Vechiului Testament pentru iudei – un pedagog către Hristos, neezitând să spună că Logosul era prezent la fel de viu şi lucrător în filozofia greacă ca şi în Legea lui Moise. Această atitudine a fost specifica majorităţii Părinţilor Bisericii din perioada post-apostolică. Ei au ţinut cont de specificul cultural, social, politic, economic al spaţiului în care propovăduiau, astfel că mesajul Evangheliei pe care îl vesteau nu a părut ca o învăţătură nouă, ci ca o desăvârşire, ca o împlinire a omului, care caută Adevărul. Creştinismul, cel puţin până în secolul al IV-lea (mai precis 313, când împăratul Constantin a dat libertate religioasa creştinilor), a fost perceput de noii convertiţi ca răspunsul la căutările lor spirituale.

Dacă metodologia misionară a Sfinţilor Părinţi ai primelor secole creştine era aceea de a cunoaşte şi considera realităţile concrete, palpabile, istorice în care îşi desfăşurau activitatea, metodologia misionară contemporană nu trebuie să facă abstracţie de acest principiu. Multe din realităţile sociale, politice, economice, culturale nu prezintă în fond nicio noutate pentru creştinism, ci doar în forma de manifestare ele sunt diferite. Dar, de asemenea, multe din realităţile contemporane sunt adevărate provocări la adresa creştinismului, şi, în acest punct, metodologia misionară creştină trebuie în permanenţă adaptată la noile situaţii, deoarece omul contemporan este o realitate concretă, care trăieşte într-un anumit spaţiu şi timp, neputând fi confundat cu omul antichităţii greceşti, sau cu cel al antichităţii târzii, nici cu omul medieval sau de la începutul Evului mediu. Omul contemporan trăieşte într-o epocă în primul rând instabilă, în care valorile universale nu mai sunt recunoscute, în fapt, pentru omul modern, sau omul recent cum îl numeşte Horia Patapievici, nu mai există valori universale, totul fiind pus pe seama relativului, contingentului, subiectivismului şi, în cele din urmă sfârşind în inexistenta.

Misiunea creştină, trebuie deci să ţină seama de aceste realităţi, pentru că omul modern este de fapt, cel căruia Biserica îi adresează mesajul. Biserica nu se adresează omului din antichitate sau din Evul mediu, ci se adresează omului contemporan. De aceea ea trebuie să ţină seama de profilul cultural, social şi spiritual al omului de astăzi, realităţile omului antic sau medieval putându-i furniza numai modele, principii sau anumite norme călăuzitoare, însă în niciun caz metode gata făcute, precise. Nici chiar dogmele Bisericii nu pot fi tratate ca definiţii în sensul ca în ele Adevărul divin s-ar epuiza. Dogmele nu sunt decât nişte jaloane, borne, nişte indicatoare, care, chiar dacă ar fi cele mai bune, ele rămân totuşi indicatoare, care nu sunt Adevărul, căci Adevărul este în cele din urma inefabil, de necuprins în concepte sau definiţii, ci sunt calea spre acest Adevăr transcendent personal, care este Hristos Fiul lui Dumnezeu Celui Viu. Dogmele reprezintă deci ceea ce Biserica a experiat ca Adevăr, iar aceasta experienţă a Bisericii, care poarta numele de Tradiţie, trebuie să anime misiunea Bisericii în contemporaneitate.

Lucrarea de faţă, intitulată “Aspecte ale misiunii Bisericii în societatea contemporană”, încearcă să prezinte câteva probleme cu care Biserica se confrunta astăzi. După câteva precizări ecleziologice despre natura Bisericii, despre importanţa localului, în speţă a parohiei, pentru misiunea creştina, se continuă cu o prezentare a modernităţii şi a caracteristicilor sale. Subcapitolul “Lectura socio-teologică a modernităţii” este de fapt o interpretare din punct de vedere teologic a cărţii lui Horia Roman Patapievici, Omul recent, care la rându-i interpretează modernitatea prin prisma întrebării ce se pierde atunci când ceva se câştigă.

În capitolul III, înainte de a prezenta proiectul Mişcării ecumenice, am tratat o problemă cu care societatea de astăzi se confruntă, şi care nu mai poate fi abandonată în cercetarea teologică, şi anume pluralismul religios contemporan, alegând pentru aceasta trei tipuri de viziuni al cardinalului medieval Nicolaus Cusanus – care aduce în prim plan pe Logosul ca interpret al diversităţii religioase, pe francezul Rene Guenon - teologul convergentei tradiţiilor şi pe românul Andre Scrima – teologul ospitalităţii metafizice, al “deschiderii centrate” pe Logosul-Hristos, militantul pentru un ecumenism al contemplativilor.

Capitolul IV tratează despre o problemă actuală, încă în curs de dezbatere, şi anume problema religiei în spaţiul public european, fenomenul secularizării ca “ieşire din religie”, contribuţia teologiei sociale la dialogul cu societatea contemporana, aşa-numita doctrină socială a Bisericii, care, în Biserica Ortodoxă se afla încă pe primele trepte ale dezvoltării ei teoretice, problema ecologică ca problemă teologică, şi nu în ultimul rând, problema economică, foarte acut dezbătută astăzi, şi creştinismul.

Preview document

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 1
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 2
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 3
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 4
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 5
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 6
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 7
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 8
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 9
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 10
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 11
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 12
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 13
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 14
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 15
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 16
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 17
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 18
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 19
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 20
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 21
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 22
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 23
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 24
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 25
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 26
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 27
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 28
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 29
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 30
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 31
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 32
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 33
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 34
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 35
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 36
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 37
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 38
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 39
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 40
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 41
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 42
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 43
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 44
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 45
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 46
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 47
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 48
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 49
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 50
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 51
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 52
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 53
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 54
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 55
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 56
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 57
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 58
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 59
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 60
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 61
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 62
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 63
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 64
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 65
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 66
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 67
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 68
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 69
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 70
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 71
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 72
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 73
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 74
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 75
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 76
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 77
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 78
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 79
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 80
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 81
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 82
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 83
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 84
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 85
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 86
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 87
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 88
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 89
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 90
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 91
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 92
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 93
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 94
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 95
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 96
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 97
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 98
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 99
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 100
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 101
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 102
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 103
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 104
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 105
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 106
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 107
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 108
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 109
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 110
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 111
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 112
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 113
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 114
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 115
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 116
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 117
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 118
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 119
Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • Aspecte ale Misunii Bisericii in Societatea Contemporana.doc

Alții au mai descărcat și

Toleranță și Intoleranță Religioasă în România Actuală

Introducere Religia joacă azi un rol important, iar una din caracteristicile interesante o constituie procesul de religificare a conflictului....

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Creștinismul în spațiul public european

INTRODUCERE Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea propovăduirii Evangheliei la toate neamurile şi a integrării oamenilor...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Drepturile, obligațiile și privilegiile Bisericii Ortodoxe Române în contextul menținerii securității europene

INTRODUCERE O privire canonică crestină ortodoxă asupra ideii de europenizare. Cum o “cultură europeană” nu se poate manifesta corect fără...

Te-ar putea interesa și

Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică

Cuvânt înainte „Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’...

Nestorianismul

Nestorianismul I. Etape nestoriene în istoria umanităţii Sfântul Apostol Pavel spune tuturor creştinilor: „Căci lupta noastră nu este împotriva...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea

INTRODUCERE Pledoaria pentru parohie se dovedeste extrem de necesară în epoca noastră, fiindcă atinge însăşi fiinţa vieţii creştine.Viaţa...

Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului

Biserica şi secularizarea 1. Introducere Domnul nostru Iisus Hristos a voit ca opera Lui să fie continuată de următorii Săi, după modelul dat de...

Secularizare și viață religioasă în Parohia Odăi-Otopeni

Introducere Una dintre problemele cu care Biserica se confruntă în prezent este problema secularizarii, care, odată cu epoca modernă, a devenit...

Sectologie

Misiologia este disciplina teologica prin care sunt analizate mijloacele de realizare a adevaratei misiuni crestin-ortodoxe, care vizeaza...

Misiologie și Ecumenism

Cursul nr.1. Introducere: Definiţie, obiect, importanţa, actualitatea, terminologia şi bibliografia disciplinei. Istoria şi perspectiva misiunii...

Ai nevoie de altceva?