Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 27739
Mărime: 105.26KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Lect. Univ. Dr. Florin Spanache
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE TEOLOGIE SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ- PASTORALĂ

Cuprins

Preliminarii p. 5

Capitolul I: Concepţia Ortodoxă despre Duhul Sfânt p. 9

1. Concepţia Ortodoxă Trinitară p. 10

2. Persoana Duhului Sfânt p. 12

3. Duhul sfânt în creaţie p. 16

4. Duhul Sfânt – Domnul de Viaţa Făcătorul p. 22

5. Lucrarea Duhului Sfânt în actul creării omului p. 24

Capitolul II: Duhul Sfânt în Vechiul Testament p. 27

1. Învăţătura despre Sfânta Treime în Vechiul Testament p. 27

2. Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament p. 29

3. Sensurile cuvântului ,,Duh” în Vechiul Testament p. 31

4. A.„Duhul” – sufletul omului p. 31

5. B. ”Duhul”- îngerii p. 32

6. C. „Duhul” –vânt, suflare de vânt, adiere p. 33

7. D. „Duhul” – Duhul Sfânt, a treia Persoană a Sfintei Treimi p. 34

Capitolul III : Duhului Sfânt şi Revelaţia

în Noul Testament p.35

1. Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în Noul Testament p. 35

2. Duhul sfânt şi Revelaţia p. 38

3. Revelaţia prin Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie p. 40

Capitolul IV: Relaţia Duhului Sfânt cu Biserică prin Întruparea, Botezul, Învierea şi Înălţarea Logosului p. 43

1. Legătura dintre Duhul Sfânt şi Întruparea Logosului p. 43

2. Duhul Sfânt şi Botezul lui Iisus p. 44

3. Duhul şi Învierea Domnulu p. 45

4. Duhul la Înălţare p. 46

5. Mângâietorul şi Cincizecimea p. 46

6. Duhul Sfânt şi Biserica p. 48

7. Darurile Duhului Sfânt - Harul şi Harismele p. 52

8. Renaşterea omului din apă şi din duh p. 56

9. Capitolul V : Raportul Hristologiei cu Pnevmatologia si Eshatologia p 58

10. Concluzii p. 64

Bilbiografie p. 67

Extras din document

Preliminarii

Credinţa în Dumnezeu – Sfânta Treime constituie învăţătura fundamentală şi specifică a Bisericii Creştine. Sfânta Treime este cea mai mare taină. Ea este taina cea de nepătruns cu mintea omenească şi împărtăşită nouă prin descoperirea dumnezeiască, atât cât ne este necesar pentru mântuire.

Credinţa în Sfânta Treime delimitează învăţătura creştină despre Dumnezeu de alte învăţături şi concepţii, căci numai o asemenea dumnezeire este mântuitoare, ca bază a comuniunii de iubire cu omul.

Sfântul Apostol Ioan spunea într-una din epistolele sale că „Dumnezeu este iubire”(1 Ioan 4,8). Într-adevăr Dumnezeu este iubire, deoarece este Treime. Această iubire a Sfintei Treimi s-a revărsat în afară. Activitatea „ad extra” a lui Dumnezeu constituie o lucrare comună, dar ea a fost împărţită între cele trei persoane ale Sfintei Treimi.

Sfânta Biserică învaţă că persoanele Sfintei Treimi sunt prezente şi participă împreună la orice lucrare. Astfel, la creaţie, voinţa Tatălui este cauza aducerii la existenţă a lumii, Fiul ia parte în calitatea de Cuvânt creator, iar Duhul Sfânt este principiul vieţii şi desăvârşitorul. În acest sens, Sfântul Ioan Damaschin spunea în „Dogmatica” sa: „Aşadar pentru că bunul şi preabunul Dumnezeu nu s-a mulţumit cu contemplarea lui proprie, ci prin mulţimea bunătăţii Sale a binevoit să se facă ceva care să primească binefacerile Sale şi să împărtăşească din bunătatea Lui, aduce de la neexistenţă la existenţă şi creează universul, atât pe cele nevăzute, cât şi pe cele văzute, şi pe om, care este alcătuit din elemente văzute şi nevăzute. În timp ce gândeşte, creează; iar gândul se face lucru, realizându-se prin Cuvânt şi desăvârşindu-se prin Duh”

Cu toate că persoanele Sfintei Treimi participă împreună la orice lucrare, există şi lucrări care privesc în mod special pe una din persoanele Sfintei Treimi: Tatăl – creaţia şi providenţa; Fiu – întruparea, mântuirea şi judecata; iar Duhul Sfânt – sfinţenia.

Dogma Sfintei Treimi cuprinde nu numai mărturisirea despre unitatea fiinţei, deofiinţimea şi egalitatea celor trei persoane divine, ci şi învăţătura despre însuşirile fiecărei persoane, adică ce este propriu unei persoane şi o face distinctă de celelalte.

Termenul "Duh" din limba română este cel care-l traduce pe cel ebraic "ruah", ce ar avea ca sens primar pe cel de: suflare, vânt, aer. Astfel, ca "vânt" este o forţă invizibilă, puternică şi misterioasă (nu ştim de unde vine); ca "suflare" este tot o forţă misterioasă ce se observă în viaţa omului, e forţa dinamică a trupului uman.

Dar, poate fi şi o putere divină, atunci când termenul e uzitat pentru a revela momentele în care oamenii par a şi depăşi limitele, ca şi când ar colabora cu o forţă supranaturală.

Deci, sensul central pare a fi acela de: "experimentarea unei forţe extraordinare, misterioase forţă nevăzută, misterioasă a vântului, misterul vitalităţii, forţa exterioară care transformă, toate sunt "ruah" manifestări ale energiei divine

Acest termen este folosit şi în sens de spirit uman, bun sau rău, astfel că în Vechiul Testament el este folosit de 378 de ori, iar în Noul Testament (ca pnevma) de 379 de ori, din care de 250 de ori cu referire precisă la Duhul Sfânt.

Preview document

Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 1
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 2
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 3
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 4
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 5
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 6
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 7
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 8
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 9
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 10
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 11
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 12
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 13
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 14
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 15
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 16
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 17
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 18
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 19
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 20
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 21
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 22
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 23
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 24
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 25
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 26
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 27
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 28
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 29
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 30
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 31
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 32
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 33
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 34
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 35
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 36
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 37
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 38
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 39
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 40
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 41
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 42
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 43
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 44
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 45
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 46
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 47
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 48
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 49
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 50
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 51
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 52
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 53
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 54
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 55
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 56
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 57
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 58
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 59
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 60
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 61
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 62
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 63
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 64
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 65
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 66
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 67
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 68
Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Conceptia Ortodoxa Despre Duhul Sfant.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrarea Duhului Sfânt în Evanghelia după Ioan

INTRODUCERE În zilele noastre se recunoaşte tot mai mult adevărul că relaţia intimă dintre Sfântul Duh şi Biserică e o trăsătură caracteristică...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Învățătura Bisericii despre Glossolalie sau Vorbirea în Limbi la Sectele Neoprotestante

INTRODUCERE 1. Limba – mijloc de comunicare umana Unul dintre principalele atribute ale omului, prezent în orice definitie a sa este acela de a...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Despre Sfântul Duh la Părinții Capadocieni

Introducere Sfântul Duh, Sfinţitorul şi Domnul-de-viaţă-făcătorul, este a treia persoană a Sfintei Treimi. El este consubstanţial, adică de...

Te-ar putea interesa și

Maica Domnului în Ortodoxie

INTRODUCERE Învăţătura ortodoxă despre “Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria”, are o...

Agape În Epistolele Captivității

PREFAŢĂ „O, Iubire care ne îndumnezeieşti, Tu eşti Dumnezeu! “ (Sf. Simeon Noul Teolog) Creaţia întreagă, în toată complexitatea ei, există prin...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Postul în lumina predicii de pe munte

INTRODUCERE Asupra originii postului părerile sunt împărțite. Cei mai mulți îl leagă de cultul morților din vechime. Astfel, după unii, postul își...

Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine

Introducere Mişcarea ecumenică din secolul al XX-lea, situează abordarea domeniului Biserică pe o poziţie privilegiată. Luând-o de bună până acum,...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Ai nevoie de altceva?