Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 35656
Mărime: 173.77KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: pr. dr. Gheorghe Holbea
Universitatea din Bucureşti Facultatea de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian” Catedra: Teologie Sistematică Disciplina: Dogmă şi Spiritualitate Ortodoxă

Cuprins

I. Introducere.4

II. Viața și opera Profesorului Ioan Gheorghe Savin.6

III. Mistica și ascetica generală.16

a) Obiectul Misticii.16

b) Cunoașterea mistică.18

c) Înțelesurile improprii ale misticismului.24

d) Mistica în creștinism.26

e) Ascetica.29

f) Treptele ascetico-mistice.32

g) Unirea mistică.38

V. Reprezentanți ai misticii și asceticii ortodoxe.40

a) Dionisie Areopagitul.40

b) Sfântul Efrem Sirul.41

c) Sfântul Maxim Mărturisitorul.43

d) Sfântul Ioan Scărarul.45

e) Sfântul Ioan Gura de Aur, Sfântul Grigore de Nazians.49

f) Sfântul Grigore de Nysa.50

g) Sfântul Simeon Noul Teolog.51

IV. Rugăciunea lui Iisus și modalitățile prin care aceasta se săvârșește.52

VI. Dovezi raționale pentru existența lui Dumnezeu.64

VII. Teologie și știință.74

VIII. Concluzii.76

IX. Bibliografie.78

Extras din document

INTRODUCERE

Profesorul Ioan Gheorghe Savin face parte din rândul celor mai mari profesori de teologie ai Bisericii Ortodoxe Române, dar și din cadrul reprezentanților cei mai de seamă ai culturii și spiritualității românești. A fost una dintre personalitățile de o valoroasă ținută teologică manifestând o deosebită competență în cadrul specialității sale, care a ilustrat timp de decenii catedra de Teologie Fundamentală, fiind succesorul profesorului Ioan Mihălcescu la această catedră. Profesorul Ioan Gheorghe Savin s-a născut pe data de 19 decembrie 1885 în localitatea Jorești, în cadrul numeroasei familii a preotului Gheorghe Savin. După absolvirea seminarului de la Galați, se înscrie în anul 1905 la Facultatea de Teologie din București, unde este remarcat de profesorul Ioan Mihălcescu, ca un element de mare nădejde pentru teologia ortodoxă română, pentru care a și fost trimis la studii superioare peste hotare pentru specializarea în disciplinele teologice ale secției sistematice. În acest context tânărul Ioan Gheorghe Savin studiază în Germania la Heidelberg și Berlin, de unde se întoarce acasă după izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial. Stăpân pe o cultură teologică și filosofică foarte întinsă, dobândită în țară precum și în marile centre universitare din străinătate, strălucitul elev al lui Ioan Mihălcescu și al marelui filozof german Windelband, Ioan Gheorghe Savin ajunge profesor de teologie la data de 1 ianuarie 1928, la catedra de Teologie Fundamentală din cadrul Facultății din Chișinău.

În data de 31 octombrie 1941, este numit profesor la Facultatea de Teologie din București, iar în anul 1945, i se încredințează și suplinirea catedrei de Ascetică și Mistică. Pe data de 1 septembrie 1947 profesorul Ioan Gheorghe Savin s-a pensionat. După ieșirea la pensie, a mai publicat diferite articole și studii în cadrul revistelor care aparțineau Patriarhiei Române. Moartea sa a survenit pe data de 22 februarie 1973, fiind o mult regretată pierdere pentru teologia ortodoxă românească.

Cu profesorul Ioan Gheorghe Savin, care, timp de 20 de ani, la catedră și în paginile revistelor bisericești ale vremii, precum și în alte reviste, a desfășurat o bogată activitate publicistică în specialitate, teologia fundamentală s-a conturat și s-a definit ca disciplină de sine stătătoare a teologiei ortodoxe române. Cursurile sale ținute la cele două facultăți de teologie și numeroasele sale lucrări tipărite despre care am amintit în prezenta lucrare sunt expresia unui spirit deosebit de cultivat, capabil să facă analize foarte subtile și să creeze largi sinteze teologice, iar ca exemplu în acest sens avem Argumetul ontologic despre care am amintit în ultima parte a lucrării.

Viețuirea religioasă ortodoxă în duhul marilor trăitori ai Ortodoxiei patristice și postpatristice și spiritualitatea ortodoxă au constituit temele unui curs ținut studenților teologi în anul universitar 1945-1946, acest curs purtând denumirea de Ascetică și Mistică, și constituie un subiect principal a prezentei lucrări.

Motivul alegerii acestei teme se datorează faptului că în zilele noastre Ascetica și Mistica nu mai prezintă o mare importanță pentru oameni și acest lucru se datorează procesului de globalizare și de modernizare a acestei societăți, unde valorile de bază ale oamenilor, din păcate sunt reprezentate de aspectele vizibile și materiale. Încercarea omului din zilele noastre de a-l cunoaște pe Dumnezeu și de a se uni cu El, precum și efortul pe care acesta trebuie să-l depună pentru a ajunge la acestă unire este din ce în ce mai scăzut. În acest sens scopul acestei lucrări îl reprezintă tocmai încercarea de a reaminti faptul că omul se poate uni cu Dumnezeu și se poate îndumnezeii totodată cu ajutorul harului primit de la Sfântul Duh prin Taina Sfântului Botez.

Acest proces aparține misticii. Însă pentru a se produce acestă unire e nevoie și de efortul omului prin intermediul ascezei. Așadar scopul acestei lucrări este de a arăta modalitățile prin care omul se poate uni cu Dumnezeu așa cum au fost ele expuse de către distinsul profesor Ioan Gheorghe Savin în vastele sale lucrări.

În cuprinsul acestei lucrări structurată pe VI capitole, am încercat să expun ideile pe care profesorul Ioan Gheorghe Savin le-a nuanțat în cadrul teologiei sale referitor la ce este mistica și ascetica și care sunt atribuțiile acestora, precum și cum erau ele concepute înaintea venirii Mântuitorului Iisus Hristos, trecând apoi la stadiul prin care acestea sunt puse în valoare la nivelul ființei umane prin Rugăciunea lui Iisus care reprezintă metoda prin care omul poate ajunge la despătimire și la unirea cu Dumnezeu, arătând mai departe care sunt reprezentanții cei mai de seamă ai misticii și asceticii precum și contribuția lor la dezvoltarea acestora, iar în final am abordat un capitol reprezentativ a teologiei profesorului Ioan Gheorghe Savin în care sunt expuse în mod obiectiv modalitățile prin care omul îl poate cunoaște pe Dumnezeu prin intermediul rațiunii.

Așadar această lucrare reprezintă un mic elogiu adus celui care a fost unul dintre cei mai luminați teologi ai scolului XX, și anume profesorului Ioan Gheorghe Savin.

Bibliografie

Izvoare Scripturistice:

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1983.

Izvoare Patristice:

1.*** Filocalia, vol. VIII, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 1979.

2.***Filocalia,vol.III, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Apologeticum, București, 2005.

3. Diodoh al Foticeei, Cuvânt ascetic, trad. Dumitru Stăniloae, Filocalia, vol. I, Ediția a-II-a, Sibiu, 1946.

4. ***Filocalia de la Optima, trad. Cristea Florentina, Editura Ecumenița, Galați, 2009.

5. Sfântul Ignatie Briancianinov, Experiențe ascetice, Editura Sophia, București, 2008.

6. Idem, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, Editura Deisis, Sibiu, 2003.

7. Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru, Editura Apologeticum, București, 2004.

8. Sfântul Ioan Scărarul, Scara raiului, Editura Învierea, Timișoara, 2008.

9. Teolipt al Filadelfiei, Cuvinte duhovnicești imne și scrisori, Editura Deisis, Sibiu, 2000.

10.Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, Introduceri în rugăciunea lui Iisus și isihasm, trad. Ioan și Maria-Cornelia Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2009.

...

Preview document

Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 1
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 2
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 3
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 4
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 5
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 6
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 7
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 8
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 9
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 10
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 11
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 12
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 13
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 14
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 15
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 16
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 17
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 18
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 19
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 20
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 21
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 22
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 23
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 24
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 25
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 26
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 27
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 28
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 29
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 30
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 31
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 32
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 33
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 34
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 35
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 36
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 37
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 38
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 39
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 40
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 41
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 42
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 43
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 44
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 45
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 46
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 47
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 48
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 49
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 50
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 51
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 52
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 53
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 54
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 55
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 56
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 57
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 58
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 59
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 60
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 61
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 62
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 63
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 64
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 65
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 66
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 67
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 68
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 69
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 70
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 71
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 72
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 73
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 74
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 75
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 76
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 77
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 78
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 79
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 80
Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Contributia lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii.docx

Alții au mai descărcat și

Rugăciunea domnească în exegeză biblică și patristică

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ ÎN EXEGEZA BIBLICĂ ŞI PATRISTICĂ. PRELIMINARII „Omenirea întreagă are nevoie de iertarea păcatelor astfel că prezenţa acestei...

Euharistia - Hrana nemuririi

Tainele sunt porţi ale harului şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu. O Taină este totdeauna „un eveniment în Biserică, prin Biserică şi pentru Biserică....

Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi

Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3;...

Raportul dintre legea morală a Vechiului Testament și legea morală a Noului Testament

Lucrarea de faţă intitulată “Raportul dintre Legea Morală a Vechiului Testament şi Legea Morală a Noului Testament”, are rolul de a prezenta...

Teologia luminii și a întunericului în spiritualitatea părinților mistici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă s-a născut din dorinţa de a decripta atât cât este posibil, printr-un studiu de ansamblu, lumina şi întunericul ca...

Aspectul religios - moral al cultului divin ortodox

Introducere Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Mânăstirea Curtea de Argeș

Introducere Manastirea curtea de Arges reprezinta un minunat edificiu ecleziastic dar si un insemnat monument istoric.Aici in complexul monahal...

Ai nevoie de altceva?