Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului

Licență
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 21765
Mărime: 77.82KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu, Andrei Florin
UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" IAŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Cuprins

I. Etapele sau treptele cunoaşterii

I.1. Cunoaşterea şi contemplarea naturală sau trupească

I.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu, din cuvintele Scripturii;

I.3. Rugăciunea – culme a cunoaşterii lui Dumnezeu şi a celor spirituale.

II. Cunoaşterea lui Dumnezeu – creaţie a omului

II.1. Cunoaşterea duhovnicească - sursă a îmbunătăţirii firii omeneşti;

II.2. Cunoaşterea şi contemplarea lui Dumnezeu din creaţia Sa;

II.3. Caracterul ascetic al cunoaşterii

II.4. Iubirea şi omenia – sinteză a cunoaşterii şi a credinţei.

III. Ştiinţa – cale spre cunoaşterea cea interioară şi duhovnicească

III.1. Armonia dintre ştiinţă, cunoştinţă şi adevăr;

III.2. Simţirea celor dumnezeieşti – o cunoaştere mai presus de cunoaştere;

III.3. Cunoaşterea duhovnicească, o ştiinţă mai presus de ştiinţă;

III.4. Calea sau drumul îndumnezeirii.

IV. Prin ştiinţă, spre credinţă

IV.1. Urcuşul duhovnicesc la Sfinţii Părinţi;

IV.2. Iubirea – mai preţioasă decât viaţa;

IV.3. Cunoştinţa şi credinţa în viaţa creştinului autentic;

IV.4. Felurile cunoaşterii, potrivit Cuviosului Petru Damaschinul.

V. Omul – privit în integritatea fiinţei sale

V.1. Iisus Hristos – “Calea, Adevărul şi Viaţa” oricărui creştin;

V.2. Omul – permanent în căutarea adevărului;

V.3. Sfintele Evanghelii – izvor de credinţă şi cunoştinţ

Concluzii

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Ca absolventă a Facultăţii de teologie Ortodoxă am căutat în bogăţia temelor creştine - bogăţie descoperită de-a lungul celor patru ani de zile - şi mi-am ales un titlu la lucrarea mea de licenţă: Cunoştinţa şi credinţa în Dumnezeu. Şi pentru că am fost plăcut impresionată de cărţile Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, dar şi de scrierile Sfântului Isaac Sirul ( aflate în Filocalia a X-a ) am completat titlul lucrării de licenţă : Cunoştinţa şi credinţa în Dumnezeu, cale spre descoperirea adâncului inepuizabil şi nemuritor al omului. Profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă sunt nişte modele demne de urmat. Prin sfaturile lor ei ne îndeamnă să ajungem la armonizarea vieţii noastre. Astfel ne-au întărit în suflet credinţa adevărată şi dragostea jertfitoare. Părintele Profesor Ioan C.Teşu - îndrumător la catedra de spiritualitate - m-a susţinut în proiectul de elaborare a lucrării de licenţă. În căutarea materialului necesar am citit o gamă largă şi interesantă de cărţi.

Cunoştinţa şi credinţa sunt două aripi spirituale ale omului. Fără acestea omul nu se poate înălţa spre Divin. Omul se umple prin cunoştinţa şi credinţa de tot mai multă viaţă. Prin cunoştinţă se ajunge la credinţă, şi datorită acesteia din urmă el ajunge la o cunoştinţă ce nu se foloseşte de simţuri şi de judecaţi raţionale.

C A P I T O L U L I

ETAPELE SAU TREPTELE CUNOAŞTERII

Cunoaşterea şi contemplarea naturală sau trupească

"Binele şi virtutea se exemplifică prin puterea de a trăi creştineşte. una este să crezi puternic, alta este să trăieşti profund şi faptic creştinismul, Evanghelia lui Hristos." (preot Dimitrie Bejan - "Bucuriile suferinţei")

Sfinţii Părinţi vorbesc de mai multe feluri de cunoaştere şi de mai multe căi ce ne conduc spre credinţă. Surprindem în scrierile lor un minunat "Cod al bunelor maniere duhovniceşti" , nu de suprafaţă, ci înrădăcinat în cea mai deplină sinceritate. Tot ei şi-au pus mereu întrebarea: ce va folosi omului, de nu va fi primit din fapte şi din credinţa tare, prin mărturia conştiinţei. asigurarea că este slobozit de muncile viitoare. Zice Sfântul Ioan Teologul : "Dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăznire către Dumnezeu". Însă zice Sfântul Nil: "Şi conştiinţa însăşi a ajuns să mintă, slăbită fiind de întunericul patimilor."

Există o conştiinţă ce premerge credinţei şi o cunoştinţă ce se naşte din credinţă. Cunoştinţa ce premerge credinţei este conştiinţa naturală. Iar cunoştinţa ce se naşte din credinţă este cunoştinţa duhovnicească. Cunoştinţa naturală care arată deosebirea între bine şi rău şi e sădită de Dumnezeu, în fire, ne convingem să credem în Dumnezeu, Cel ce a adus toate la existenţă. Iar conştiinţa duhovnicească este simţirea celor ascunse, ce se identifică cu o simţire spirituală, adică o atingere cu puterea lui Dumnezeu. Aceasta simţire naşte o alta credinţă, care nu e potrivnică celei dintâi, ci întăreşte credinţa aceea. Pe ea o numesc Sfinţii Părinţi “credinţa din vedere", "din contemplaţie". Dar există şi trei moduri ale cunoaşterii, prin care trece întreg drumul omului: în trup, în suflet şi în duh. Prin ele, el începe să deosebească între bine şi rău: cunoaşterea sufletului lui trece prin aceste trei masuri până ce iese din lumea aceasta.

Prin cunoaştere, desluşim nu numai acele ale firii, întărindu-ne în ele, ci şi cele contrare firii şi cele mai presus de fire, însuşindu-ni-le. Firea noastră are putinţa legăturii cu planul celor contrare firii şi cu al celor mai presus de fire şi poate cădea în cele dintâi şi se poate înălţa în cele din urmă.

Fiinţa omenească nu e închisă în mod strict în fire, ca animalul. Cele contrare firii se imprimă în fire alterând-o, iar cele mai presus de fire se imprimă în ea, lărgindu-i puterile. Omul poate deveni satanic, dar păstrând chip de om, sau Dumnezeu, dar iarăşi în chip de om.

Preview document

Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 1
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 2
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 3
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 4
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 5
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 6
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 7
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 8
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 9
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 10
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 11
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 12
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 13
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 14
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 15
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 16
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 17
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 18
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 19
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 20
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 21
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 22
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 23
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 24
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 25
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 26
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 27
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 28
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 29
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 30
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 31
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 32
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 33
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 34
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 35
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 36
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 37
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 38
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 39
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 40
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 41
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 42
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 43
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 44
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 45
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 46
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 47
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 48
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 49
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 50
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 51
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 52
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 53
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 54
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 55
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 56
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 57
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 58
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 59
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 60
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 61
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 62
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 63
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 64
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 65
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 66
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 67
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 68
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 69
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 70
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 71
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 72
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 73
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 74
Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Iubirea în spiritualitatea creștină

Introducere A vorbi despre iubire reprezintă poate cel mai greu lucru; aceasta deoarece a vorbi despre iubire înseamnă a vorbi despre Dumnezeu. Un...

Cateheza în zilele noastre

INTRODUCERE Așa cum biune se știe catehizarea este o operă misionară și duhovnicească a Bisericii noastre ce are în vedere prompovăduirea...

Iubire și recunoștință

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Legea cea nouă a Noului Testament

INTRODUCERE Vechiul Testament a fost folosit și cinstit de creștini pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos a respectat Legea cea Veche și i-a...

Virtuțile teologice în scrierile Sfantului Apostol Pavel

Introducere: Personalitatea Sfântului Apostol Pavel, întemeietorul creştinismului misionar Învăţătura şi faptele Mântuitorului Hristos au fost...

Cunoașterea lui Dumnezeu

INTRODUCERE Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor, El este imanent şi transcendent în acelaşi timp. Deşi pare o afirmaţie paradoxală, totuşi fiinţa...

Chip și asemănare în gândirea Părinților Răsăriteni

I.Motivaţie Societatea contemporană este o societate prin excelenţă antropocentrică. Ştiinţa, cultura , întreaga civilizaţie gravitează în jurul...

Iubirea divină, iubirea umană - comuniunea, familia și procreația

Introducere “Unde este iubire, este putere care invinge urmarile raului sau ale diminuarii existentei. Unde nu este iubire, este extrema traire a...

Ai nevoie de altceva?