Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 34574
Mărime: 103.85KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ȘAGUNA” TEOLOGIE PASTORALĂ

Cuprins

CUPRINS 3

INTRODUCERE 4

I. PREZENTARE FILOCALII. DESPRE FUNCȚIA CATEHETICĂ A SCRIERILOR FILOCALICE 7

II. TEME CATEHETICE 18

II. 1. DESPRE CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU 18

II. 2. DESPRE RUGĂCIUNE 23

II.3. DESPRE CERCETAREA DE SINE ȘI DESPRE POCĂINȚĂ 28

II. 4. ÎNDRUMĂRI ASCETICE. DESPRE SFINTELE NEVOINȚE ALE TRUPULUI ȘI ALE SUFLETULUI 34

II. 5. ÎNDRUMĂRI MORALE. DESPRE PĂCAT ȘI VIRTUTE 40

II. 6. ÎNDRUMĂRI DOGMATICE. SFINȚII PĂRINȚI FILOCALICI DESPRE SFINTELE TAINE ALE BISERICII- DESPRE BOTEZ, EUHARISTIE, PREOȚIE 46

II. 7. DESPRE LIBERTATE 53

II. 8. DESPRE CREDINȚĂ ȘI IUBIRE 59

BIBLIOGRAFIE 66

A. IZVOARE BIBLICE 66

B. IZVOARE PATRISTICE 66

C. LUCRĂRI 70

D. ARTICOLE 71

Extras din document

INTRODUCERE

Scrierile filocalice vor rămâne, indiferent de timpul care va trece, un nesecat izvor de apă vie. Toți cei care gustă din el vor înseta mai mult după Dumnezeu, apropiindu-se de fericirea propovăduită de Evanghelie- „Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura” ( Matei 5, 6 ). Fiecare cititor își va lua, desigur, după măsura lui. Unii vor bea mai mult, alții vor gusta doar. Și în unii și în alții se va sălășlui întotdeauna darul lui Dumnezeu iar cu vremea și fericirea promisă.

Prezenta lucrare, cu titlul „Dimensiunea catehumenală a Filocaliei” își propune a reuni în cele câteva pagini care o alcătuiesc fragmente din scrierile cuprinse în Filocalia românească care au o valoare catehetică deosebită. Neîndoielnic întreaga lucrare a Sfinților Părinți filocalici, fie că ne referim la scrierile lor, fie că ne referim la modul în care au viețuit, este o lucrare cu importanță inestimabilă pentru activitatea catehetică creștin-ortodoxă în ansamblul ei. Și prin cuvântul lor și prin faptă, aceștia au devenit învățători ai lumii și modele mereu vii, demne de admirat și de urmat. În ciuda trecerii timpului, ceea ce au scris nu a rămas sub praful coperților și al bibliotecilor din lume, ci a circulat activ, prin grija lui Dumnezeu, spre călăuzirea multora. Numărul de ucenici pe care l-au avut în timpul vieții s-a înmiit după trecerea lor în veșnicie, dovedind așa cum era firesc, validitatea învățăturii lor, aparteneța la adevăr.

Am împărțit lucrarea în două capitole mari. În debutul capitolului întâi- Prezentare Filocalii. Despre funcția catehetică a scrierilor filocalice- am încercat să prezint ediția românească a Filocaliei, culegere tradusă și îngrijită de părintele Dumitru Stăniloae în doisprezece volume. Am precizat de asemenea și câte aspecte referitoare la contribuția românească la dimensiunea filocalică universală precum și câteva aspecte legate de terminologie. M-am folosit de unele opinii avizate care au catalogat Filocaliile ca fiind poate cea mai importantă culegere de spiritualitate creștin-ortodoxă pentru a accentua importanța acestor scrieri în ortodoxia românească și nu numai. Am prezentat apoi fiecare volum în parte ( scriitorii cuprinși și câteva din titlurile lor mai importante ), aplecându-mă asupra caracteristicilor esențiale pentru tema abordată. Astfel, am încercat să mă refer la temele specifice fiecărui volum, la destinatarii lor, la metodele pedagogice utilizate, la stilul literar-artistic folosit, la modul în care sunt împletiți termenii filosofici cu cei dogmatici sau cu cei literari, la mărturisirile pe care autorii le fac despre destinul lor de cateheți, la importanța pe care o acordă transmiterii corecte a învățăturii, la modul în care vocația pedagogică izvorăște din iubirea de oameni, la ceea ce înțeleg Sfinții Părinți filocalici prin activitate catehetică, la asemănările și la deosebirile sesizabile prin comparația scrierilor filocalice din cele doisprezece volume și la alte aspecte prin care se poate contura, așa cum am promis încă din titlul acestei teze, dimensiunea catehumenală a scrierilor filocalice.

Pentru capitolul al doilea am ales câteva teme importante prezente în Filocalii și care am considerat că pot constitui un reper fundamental în activitatea catehetică. Astfel m-am oprit la cele referitoare la: cunoașterea lui Dumnezeu, rugăciune, cercetarea de sine, pocăință, trup și suflet, păcat și virtute, trei dintre Sfintele Taine ale Bisericii ( Botez, Euharistie și Preoție ), libertate, credință și iubire. Am cuprins aceste teme în opt subcapitole. Așa cum rezultă și din titlurile acestora, temele catehetice aparțin de fapt tuturor sferelor teologice: dogmatică, spiritualitate, liturgică, morală iar presărate printre ele chiar studiul Sfintei Scripturi, al limbii grecești și chiar al Istoriei bisericești. Învățătura Sfinților Părinți filocalici se vrea a fi o învățătură cât mai complexă și cât mai completă. Pentru că învățăceii să poată desprinde din ceea ce primesc lucrurile care îi interesează, respectiv pe acelea pe care le pot digera și cu care se pot hrăni.

Am explicat la momentul potrivit de ce subtema aleasă ( cunoașterea, rugăciunea, credința și celelalte ) poate fi considerată o temă cu importanță catehetică. M-am referit apoi la ce au adus nou Părinții referitor la subiectul abordat și la metodele pedagogice specifice utilizate în transmiterea învățăturii. Am făcut și unele speculații referitor la modul în care diferite învățături pot fi receptate de către cititorii din ziua de astăzi. Am mai scos de asemenea în evidență faptul că discursul Sfinților Părinți filocalici nu epuizează nicidecum vreunul dintre subiecte. Nici unul dintre ei nu și-a propus acest lucru. Ba mai mult decât atât, nici unul dintre ei nu și-a propus să întocmească o sistematizare a învățăturii creștine. Tot ceea ce au scris sau au rostit a avut mai întâi de toate un caracter practic. Învățătura s-a făcut folositoare mai întâi pentru cei dintâi destinatari iar mai apoi și pentru cei care au ajuns destinatari în mod indirect. Am presărat fiecare subtemă cu citate reprezentative pentru ideile enunțate. M-am folosit și de comentariile unor teologi vizavi de textele filocalice și am citat adesea și părerile lor care mi s-au părut relevante.

Preview document

Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 1
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 2
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 3
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 4
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 5
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 6
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 7
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 8
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 9
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 10
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 11
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 12
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 13
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 14
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 15
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 16
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 17
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 18
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 19
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 20
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 21
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 22
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 23
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 24
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 25
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 26
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 27
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 28
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 29
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 30
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 31
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 32
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 33
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 34
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 35
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 36
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 37
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 38
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 39
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 40
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 41
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 42
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 43
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 44
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 45
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 46
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 47
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 48
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 49
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 50
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 51
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 52
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 53
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 54
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 55
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 56
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 57
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 58
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 59
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 60
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 61
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 62
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 63
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 64
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 65
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 66
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 67
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 68
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 69
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 70
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 71
Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Dimensiunea Catehumenala a Filocaliei.doc

Alții au mai descărcat și

Sfânta Liturghie - Taina Comuniunii

INTRODUCERE Prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a Domnului Iisus Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată...

Iubirea în spiritualitatea creștină

Introducere A vorbi despre iubire reprezintă poate cel mai greu lucru; aceasta deoarece a vorbi despre iubire înseamnă a vorbi despre Dumnezeu. Un...

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Macarie Egipteanul

INTRODUCERE 1. Intenţii În spiritualitatea Răsăritului Creştin, de o cinste şi de o autoritate de prim rang s-au bucurat şi însă se mai bucură...

Reînființarea Mitropoliei Transilvaniei - Mitropolitul Andrei Șaguna

INTRODUCERE Divizarea lumii transilvane în 1701 a generat o seama de probleme ce se vor alătura celor deja existente aici. Din acest motiv nu vor...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Iubire și recunoștință

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Rugăciunea în Suferință și Reprezentarea Ei Literară în Opera lui Vasile Voiculescu

Introducere Suferinţa formează faţeta mereu prezentă, nedorită şi urâtă a existenţei umane. Ea face parte din istoria omului şi nimeni nu o poate...

Ai nevoie de altceva?