Ecoteologia

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 28266
Mărime: 136.21KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gh. Stefanel

Extras din document

INTRODUCERE

Devine tot mai evident faptul că ceea ce numim "criză ecologică" este poate problema numărul unu cu care se confruntă societatea umană a zilelor noastre, la nivel mondial. Spre deosebire de alte probleme, aceasta priveşte, în mod general, toate fiinţele umane de pe pământ, indiferent unde locuiesc sau cărei clase sociale aparţin. E o problemă care nu are de-a face doar cu calitatea vieţii, ci cu viaţa însăşi a omenirii şi, poate, a întregii creaţii. Într-adevăr, este foarte greu de găsit în spaţiul a ceea ce numim "rău" sau "păcat" ceva care să poată provoca o asemenea pustiire şi distrugere universală ca răul ecologic.

Criza ecologică actuală este în mare măsură consecinţa aplicării unui sistem

filosofic, despre poziţia omului în natură, sistem ce nu ţine seama de istorie, de caracterul obiectiv al legilor naturii. Fără îndoială, natura - creaţie a lui Dumnezeu - este în pericol. Şi sunt foarte puţini cei care într-un fel sau altul nu contribuie cu nimic la distrugerea neîncetată a mediului natural. Ceea ce este caracteristic pentru om este că în mod arogant dă vina pe tehnologie mai degrabă decât pe el însuşi. Privită de la începuturile existenţei Pământului, evoluţia mediului este caracterizată prin perioade de stagnare punctate de schimbări abrupte şi impetuoase.

Înainte de a analiza aspectele şi implicaţiile deosebit de importante ale crizei

ecologice, să cunoaştem, mai întâi, etimologia cuvântului „ecologie". Termenul de

„ecologie" derivă, în mare parte, din rădăcina indo-europeană wiek, care desemnează o unitate socială imediat superioară casei şefului de familie. Această rădăcină a dat termenul sanskrit de veah (casa), cel latin vicus (cartierul unui oraş) şi cel grec oikos (habitat, acasă). Aşadar, oikologie a fost construit pe baza a două cuvinte greceşti: oikos şi logos (discurs). Etimologic, ecologia reprezintă ştiinţa habitatului, respectiv o ramură a biologiei care studiază interacţiunile dintre fiinţele vii şi mediul lor. Iar semnificaţiile sale au fost amplificate şi diversificate de-a lungul timpului.

Potrivit dr. G. Mohan, ecologia este „ştiinţa sau disciplina biologiei care se ocupă cu studiul sistemelor complexe alcătuite din sisteme biologice şi mediul lor". În concluzie, ecologia studiază relaţiile dintre toate rapturile vii şi mediul ambiant.

Încă din secolul al XIX-lea, prin mediu se înţelegea starea care înconjura obiecte şi fenomene, influenţându-le existenţa şi evoluţia. Termenul se folosea, mai ales, atunci când era vorba de ambianţa în care trăiau vieţuitoarele. Dealtfel, această definiţie este acceptată şi astăzi ca „ansamblul tuturor influenţelor şi condiţiilor externe care afectează viaţa şi dezvoltarea unui organism".

Mediul înconjurător este noţiunea utilizată, în special, în geografie şi în biologie care, în ecologie, a primit un sens mai restrictiv, ca ansamblu de elemente care acţionează şi reacţionează asupra oamenilor sau vegetaţiei.

În terminologia românească, se folosesc termenii de mediu natural, mediu înconjurător sau mediu geografic. Din toate definiţiile de mai sus rezultă că mediul înconjurător este ambianţa omului localizată într-un spaţiu tridimensional teritorial, la suprafaţa pământului, care are o anumită alcătuire, organizare, structură şi funcţionare, rezultate din fluxurile energetice şi substanţiale ce leagă cele trei subsisteme principale: abiotic (lipsit de viaţă), biotic (viu) şi uman, în cadrul unui nou înveliş al Pământului şi care îşi are un loc bine determinat între celelalte învelişuri ale planetei.

Din spaţiu, este uşor de observat că Pământul este un singur sistem viu, o biosferă sau un glob viu. Biosfera reprezintă componenta organică a mediului ambiant în care există viaţă şi cuprinde toate zonele de aer, pământ şi apă, cât şi viaţa din aceste zone. Biosfera, la rândul ei este împărţită în ecosisteme care cuprind atât factorii biotici, cât şi factorii abiotici dintr-o zonă dată. Adică, ne referim atât la sol, apă, aer şi lumină, cât şi la peşti, păsări, viermi sau melci.

Mediul înconjurător este unitatea cu cel mai divers conţinut şi diversitate, care reflectă provenienţa diferită a componentelor sale. O primă categorie mare de componente o formează cele fizice naturale (abiotice): aer, apă, substrat geologic, relief, sol, adică suportul ecologic. Toate aceste elemente sunt absolut necesare pentru existenţa vieţii, de aceea buna lor gospodărire constituie singura posibilitate de a acoperi necesităţile vieţii, activităţile social-productive ale omului. Cea de-a doua categorie de componente este cea a organismelor vii sau biotică (vegetaţie, animale) ce se caracterizează prin nivelul înalt de organizare a materiei, fiind câmpul de interferenţă a energiilor în toate învelişurile Terrei. Componentele biotice apar sub formă de comunităţi, iar răspândirea lor este direct legată de condiţiile de mediu. Cea de-a treia categorie de componente este cea socială care atestă locul pe care îl ocupă omul în cadrul mediului înconjurător, atât ca fiinţă socială, cât şi ca fiinţă naturală.

Preview document

Ecoteologia - Pagina 1
Ecoteologia - Pagina 2
Ecoteologia - Pagina 3
Ecoteologia - Pagina 4
Ecoteologia - Pagina 5
Ecoteologia - Pagina 6
Ecoteologia - Pagina 7
Ecoteologia - Pagina 8
Ecoteologia - Pagina 9
Ecoteologia - Pagina 10
Ecoteologia - Pagina 11
Ecoteologia - Pagina 12
Ecoteologia - Pagina 13
Ecoteologia - Pagina 14
Ecoteologia - Pagina 15
Ecoteologia - Pagina 16
Ecoteologia - Pagina 17
Ecoteologia - Pagina 18
Ecoteologia - Pagina 19
Ecoteologia - Pagina 20
Ecoteologia - Pagina 21
Ecoteologia - Pagina 22
Ecoteologia - Pagina 23
Ecoteologia - Pagina 24
Ecoteologia - Pagina 25
Ecoteologia - Pagina 26
Ecoteologia - Pagina 27
Ecoteologia - Pagina 28
Ecoteologia - Pagina 29
Ecoteologia - Pagina 30
Ecoteologia - Pagina 31
Ecoteologia - Pagina 32
Ecoteologia - Pagina 33
Ecoteologia - Pagina 34
Ecoteologia - Pagina 35
Ecoteologia - Pagina 36
Ecoteologia - Pagina 37
Ecoteologia - Pagina 38
Ecoteologia - Pagina 39
Ecoteologia - Pagina 40
Ecoteologia - Pagina 41
Ecoteologia - Pagina 42
Ecoteologia - Pagina 43
Ecoteologia - Pagina 44
Ecoteologia - Pagina 45
Ecoteologia - Pagina 46
Ecoteologia - Pagina 47
Ecoteologia - Pagina 48
Ecoteologia - Pagina 49
Ecoteologia - Pagina 50
Ecoteologia - Pagina 51
Ecoteologia - Pagina 52
Ecoteologia - Pagina 53
Ecoteologia - Pagina 54
Ecoteologia - Pagina 55
Ecoteologia - Pagina 56
Ecoteologia - Pagina 57
Ecoteologia - Pagina 58
Ecoteologia - Pagina 59
Ecoteologia - Pagina 60
Ecoteologia - Pagina 61
Ecoteologia - Pagina 62
Ecoteologia - Pagina 63
Ecoteologia - Pagina 64
Ecoteologia - Pagina 65
Ecoteologia - Pagina 66
Ecoteologia - Pagina 67
Ecoteologia - Pagina 68
Ecoteologia - Pagina 69
Ecoteologia - Pagina 70
Ecoteologia - Pagina 71
Ecoteologia - Pagina 72
Ecoteologia - Pagina 73
Ecoteologia - Pagina 74
Ecoteologia - Pagina 75
Ecoteologia - Pagina 76
Ecoteologia - Pagina 77
Ecoteologia - Pagina 78
Ecoteologia - Pagina 79
Ecoteologia - Pagina 80
Ecoteologia - Pagina 81
Ecoteologia - Pagina 82
Ecoteologia - Pagina 83
Ecoteologia - Pagina 84
Ecoteologia - Pagina 85
Ecoteologia - Pagina 86
Ecoteologia - Pagina 87
Ecoteologia - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Ecoteologia.docx

Alții au mai descărcat și

Creștinismul în spațiul public european

INTRODUCERE Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea propovăduirii Evangheliei la toate neamurile şi a integrării oamenilor...

Predica de pe munte - fericirile

Introducere Prima scriere a Noului Testament este Evanghelia după Matei. Este cea dintâi Evanghelie în ordine cronologică, după cum arată şi...

Originea Lumii în Concept Religios

INTRODUCERE Zborurile spaţiale au deschis omului secolului XX orizonturi cosmice nebănuite înainte. Pentru prima dată el a văzut pământul din...

Pacea - obiectiv al misiunii Bisericii Ortodoxe Române

INTRODUCERE Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este pacea. De rezolvarea ei depinde progresul material şi spiritual al umanităţii,...

Iubirea Slujitoare - Modelul Iisus Hristos

PRELIMINARII Unitatea capitolului 13, bogat în conţinutul doctrinar, de o rară simplitate lingvistică, prezentat sub forma unui dialog familial,...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Cateheză despre Dragostea Creștină

Pregătirea aperceptivă Deoarece omul a fost creat ca fiinţă cugetătoare şi liberă care trebuie să ajungă la asemănare cu Dumnezeu, obiectul...

Iubirea, virtutea teologică în contextul actual

Desăvârşirea înseamnă pentru om sfinţirea sa, ridicarea sa pe cea mai înaltă treaptă de existenţă după modelul arătat şi realizat de Fiul lui...

Te-ar putea interesa și

Ecologie spirituală

INTRODUCERE ECOLOGIA: DE LA ŞTIINŢĂ LA CONŞTIINŢĂ Ca în cazul multor discipline, numele şi definiţia conferite ecologiei spun mult pentru cei...

Ai nevoie de altceva?