Evanghelia copilăriei lui Iisus

Licență
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 23438
Mărime: 84.50KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

1. INTRODUCERE

Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în număr de patru. Noţiunea de evanghelie vine din greceşte de la τό εϋαγγέλον (format din două cuvinte : εϋ care înseamnă „bine” şi αγγέλω care înseamnă „vestesc”). Deci, substantivul εϋαγγέλον înseamnă „vestea cea bună”.

Acest sens a fost luat de cuvânt mai târziu. La vechii scritori greci εϋαγγέλον însemna răsplata care se dădea aceluia care aducea o veste bună sau sacrificiul oferit zeilor drept mulţumire pentru o veste bună. Cu sensul de răsplată pentru o veste bună se întrebuinţează şi în Vechiul Testament (traducerea Septuagintei), în II Regi IV, 10. totuşi, în Vechiul Testament (II Regi XVIII, 22, 25), înţelesul este acela de „veste bună”.

În Noul Testament cuvântul εϋαγγέλον se întrebuinţează cu sensul de „veste bună” privitoare la o persoană sau un lucru. „Evanghelia împărăţiei” (Matei IV, 23), „Evanghelia lui Iisus” (Marcu I, 1) înseamnă vestea bună despre Iisus sau despre împărăţia cerurilor. Cu timpul, evanghelia a luat un sens mai larg, însemnând învăţăturile Mântuitorului predicate de Apostoli (Matei XXVI, 13), sau învăţătura despre Domnul Hristos şi doctrina Sa adusă lumii, socotită ca o veste bună (Efeseni I, 13). Cuvântul evanghelie, luat în sensul de scriere în care să fie descrise viaţa şi activitatea Mântuitorului Hristos, este folosit pentru prima dată spre anul 150, de către Sfântul Iustin Martirul, în prima sa Apologie (66,3). Deci, în Noul Testament, prin „evanghelie” se înţeleg învăţăturile şi faptele săvârşite de Domnul nostru Iisus Hristos pentru mântuirea oamenilor.

Această însemnare a evangheliei o găsim chiar de la începutul creştinismului la Sfinţii Clement Romanul (sec. II), Ignatie al Antiohiei , Iustin Martirul.

Mai târziu, „vestea bună” despre Mântuitorul şi învăţătura Sa, adică evanghelia, predicată oral, s-a fixat în scris. Denumirea de „evanghelie” a trecut astfel la scrierea însăşi. Astfel, în „Învăţătura celor doisprezece Apostoli” (sec. II) este indicată prin termenul „evanghelie” o culegere de învăţături. „Rugaţi-vă Domnului, aşa cum se găseşte în evanghelie”, (VIII, 2), „cum o aveţi în evanghelie” (XV, 3-4). Aceste texte se referă la o evanghelie scrisă. Sfântul Clement Romanul şi Sfântul Iustin Martirul vorbesc clar despre „memorii” scrise de Apostoli. Deci, din sec. II înţelesul de „Evanghelie” se dă scrierilor care conţin viaţa şi învăţăturile Mântuitorului. Acest înţeles a rămas valabil până astăzi.

Evanghelia, după cuprins, este una singură, dar ea a fost fixată în scris de diferiţi autori, ale căror nume le poartă până astăzi : Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca şi Evanghelia după Ioan.

Suprascrierile evangheliilor canonice (titlurile), au fost stabilite de Biserică, la începutul secolului II. Ele vor să arate că Evanghelia cea una după conţinut şi revelaţie are patru „forme” după autorii inspiraţi care au redactat evangheliile canonice.

• NUMĂRUL EVANGHELIILOR

Sfântul Evanghelist Luca (I, 1-4) afirmă că atunci când a compus Evanghelia sa, existau şi alte istorisiri despre viaţa şi faptele lui Iisus pe care el le-a consultat. Desigur că este vorba de cele de la Matei şi Marcu. Probabil că existau şi unele fragmente scrise. Fapt cert este că s-au păstrat numai cele patru pe care le avem până astăzi şi care sunt socotite ca singurele inspirate. Sfinţii Părinţi pun numărul lor în legătură cu cele patru râuri ale Raiului, sau cu cele patru fiare descrise de profetul Iezechiel (I, 5).

Încă din sec. II Biserica a confirmat drept inspirate şi autentice numărul celor patru Evanghelii amintite, respingând ca apocrife alte evanghelii care au mai apărut.

Bibliografie

BIBLICE :

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1968

PATRISTICE :

1. *** Vieţile Sfinţilor Apostoli, trad. de Diana Potlog, Editura Sophia, Bucureşti, 2002

2. Origen, Scrieri alese, în Părinţi şi scriitori bisericeşti, vol. VI, Bucureşti, 1981, trad. Teodor Bodogae

3. Sfântul Irineu de Lugdunum, Demonstraţia propovăduirii apostolice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureeşti, 2001

4. Sf. Teofilact, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei, Editura Sofia, Bucureşti, 2002

5. Idem, Tâlcuire la Evanghelia de la Luca, Editura Pelerinul Român, Oradea, 1999

LUCRĂRI DE SPECIALITATE :

1. *** Originile creştinismului, trad. de Gabriela Ciubuc, Editura Polirom, Iaşi, 2002

2. Arion, Pr. Prof. Univ. Dr. Leon, Compendiu noutestamentar de introducere şi exegeză, Tipografia Prahoveană, 2002

3. Idem, Comentarii la Sfânta Evanghelie după Matei, Editura ASA, Bucureşti, 2007

4. Beldie, I.C., Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia, în B.O.R., 1939, nr. 5-6

5. Bria, Pr. Prof. Ion, Iisus Hristos, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1992

6. Cicero, De Republica, libr. III, cit. după Gruia, Spicuiri mesianice din cărţile învăţaţilor păgâni greci, Rev.Teol., red. Dr. N. Bălan, an VII, nr. 14-16, 15 aug.-15 sept., Sibiu, 1943

7. Constantinescu, Pr. Prof. Dr. I., Studiul Noului Testament, ediţia a II-a, Editura Credinţa Noastră, Bucureşti, 1992

8. Duquesne, Jacques, Iisus, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006

9. Farmachides, Teoclitos, Comentar asupra Evangheliei după Matei, vol. I, Tiparul Tipografiei Cozia a Sfintei Episcopii Râmnicul Vâlcea,1931

10. Mauriac, Francois, Viaţa lui Iisus, Editura „Bună ziua”, Bucureşti, 1990

11. Mihălcescu, Cf. Mitrop. Dr. Irineu, Istoria religiunilor lumii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1946

12. Mircea, Pr. Dr. Ioan, Dicţionar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995

13. Neaga, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Hristos în Vechiul Testament, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2004

14. Papini, Giovanni, Viaţa lui Iisus, Editura Ago-Temporis, Chişinău, 1991

15. Plinius cel Tânăr, Scrisori, X, 96, în vol. : Opere complete, traducere, note şi prefaţă de Liana Manolache, Editura Univers, Bucureşti, 1977

16. Tacitus, P. Cornelius, Opere, III, Anale, XV, 44, traducere de Andrei Marin, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964

17. Tofană,Stelian, Introducere în studiul Noului Testament, Editura Presa Universitară Clujeană, 2000

18. Tranquillus, C. Suetonius, Doisprezece Cezari, traducere de David Popescu şi C. V. Georoc, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958

Preview document

Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 1
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 2
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 3
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 4
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 5
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 6
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 7
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 8
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 9
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 10
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 11
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 12
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 13
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 14
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 15
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 16
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 17
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 18
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 19
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 20
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 21
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 22
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 23
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 24
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 25
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 26
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 27
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 28
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 29
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 30
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 31
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 32
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 33
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 34
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 35
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 36
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 37
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 38
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 39
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 40
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 41
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 42
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 43
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 44
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 45
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 46
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 47
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 48
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 49
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 50
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 51
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 52
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 53
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 54
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 55
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 56
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 57
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 58
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 59
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 60
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 61
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 62
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 63
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 64
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 65
Evanghelia copilăriei lui Iisus - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Evanghelia copilariei lui Iisus.doc

Alții au mai descărcat și

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc

Introducere Importanţa vindecării este covârşitoare, ţinând cont de faptul că, mai mult ca niciodată, omenirea suferă enorm atât fizic cât şi...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Iubire și recunoștință

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Aspectul religios - moral al cultului divin ortodox

Introducere Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine

A. INTRODUCERE Dumnezeu Creatorul şi Atotţiitorul, aşa de mult a iubit lumea încât şi pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca tot cel ce crede...

Predica de pe munte - fericirile

Introducere Prima scriere a Noului Testament este Evanghelia după Matei. Este cea dintâi Evanghelie în ordine cronologică, după cum arată şi...

Doctrina Biblică a Raiului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Aspecte metodice 1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai...

Te-ar putea interesa și

Maica Domnului în Ortodoxie

INTRODUCERE Învăţătura ortodoxă despre “Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria”, are o...

Maica Domnului - hotar între creatură și creator

Argument ,,La naşterea Ta Hristoase,îngerii au adus cântări,cerul a pogorât steaua, magii au adus daruri,păstorii au venit cu închinarea,pământul...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Mesianismul

INTRODUCERE Ideea mesianică ia naştere odată cu începutul neamului omenesc. Ceea ce a provocat doctrina despre reformatorul sufletului omenesc a...

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică

Introducere Învăţătura ortodoxă despre „Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria” are o importanţă...

Istoria Icoanei și a Iconoclasmului

PARTEA I CHIPUL CEL VEŞNIC Sfântul Pavel spune despre Hristos: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut” (Col 1,15), şi Hristos însuşi spune lui...

Problemă sinoptică

Introducere Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viata si invatatura Domnului Hristos se numesc Evanghelii . Ele sunt in numar de...

Ai nevoie de altceva?