Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 50348
Mărime: 182.00KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOTEEA

Cuprins

 1. INTRODUCERE:
 2. I. Logosul în Treime:
 3. 1. Consubstanţialitatea Tatălui cu Fiul şi cu Duhul Sfânt.
 4. 2. Lucrarea Logosului divin în crearea lumii.
 5. 3. Fiul lui Dumnezeu: Logosul şi Adam. De la Chip la cel după chip.
 6. II. Hristologie şi iconomie:
 7. 1. Iisus Hristos – Logosul înomenit.
 8. 2. Enipostaziere si chenoză.
 9. 3. Fecioara Maria – Nascătoare de Dumnezeu.
 10. 4. Răscumpărarea ca restaurare a firii căzute:
 11. a) Hristos – Arhiereu veşnic şi Jertfă supremă.
 12. b) Hristos – Profetul şi Profeţia (Evanghelia).
 13. c) Hristos – Împărat veşnic şi Domn al Învierii.
 14. 5. Biserica – Trupul lui Hristos în Duhul Sfânt.
 15. III. Hristologie şi eshatologie:
 16. 1. Învierea lui Hristos ca temei al învierii noastre.
 17. 2. Hristos – Judecătorul celor vii şi al celor morţi.
 18. CONCLUZII.

Extras din licență

INTRODUCERE:

Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut atunci când au drept fundament ceea ce credinţa creştină recunoaşte şi consideră drept certitudinea absolută, drept adevărul însuşi. O formă a creştinismului care nu Îl consideră ca atare pe Iisus Hristos nu reprezintă creştinismul. Hristos este vocea cea mai înaltă a lui Dumnezeu prin Care Dumnezeu ne-a revelat lucruri cu privire la El Însuşi. Numele de Iisus Hristos nu este un termen abstract, nu se referă la un semn sau la o imagine, prin care Dumnezeu ni Se arată nouă ca fiind real, dar care totodată ar fi cât se poate de diferită de El, ci Hristos este Adevărul existenţial, Adevărul real, Care ni-L descoperă pe Dumnezeu în Sine Însuşi, în chip văzul după Întrupare.

Particularitatea teologiei ortodoxe este legătura organică între dogma treimică şi cea hristologică. Aceasta înseamnă ca hristologia este legată de teofaniile istoriei biblice şi nu doar de aşteptările mesianice ale iudaismului. Dogma treimică, după cum este prezentată în primul capitol al lucrării, şi care îşi are rădăcinile în teofaniile Vechiului Testament, este revelată de Dumnezeu Cuvântul neântrupat, a doua Persoană a Sfintei Treimi. După Sfântul Evanghelist Ioan şi cei următori lui, încă de la început, în istoria primei comunităţi creştine, Cuvântul lui Dumnezeu, Care era prezent şi în vremea patriarhilor şi profeţilor, se găseşte în avanscena dumnezeieştii iconomii.

Al doilea capitol al lucrării Îl priveşte pe Hristos nu numai dintr-un plan transcendent, ci şi dintr-un plan imanent. Adică Logosul lui Dumnezeu Tatăl Se coboară în imanent prin întrupare, descoperind slava Dumnezeului Treimic; slavă pe care membrii Bisericii o văd după întrupare în situaţii istorice concrete. Această slavă pe care o văd acum membrii Bisericii, este aceeaşi pe care o vedeau patriarhii şi profeţii Vechiului Testament, în timpul prezenţei Sale neîntrupate.

Prima conştiinţă şi experienţă a comunităţii Bisericeşti Îl acceptă pe Iisus ca Hristos. În conformitate cu teologia ulterioară, Hristos este Cuvântul Întrupat. Se numeşte Hristos după înomenirea Lui şi niciodată în starea Sa veşnică, adică în prezenţa Sa neîntrupată. Hristos este Mesia Cel aşteptat în Vechiul Testament, şi care a fost primit prin naşterea din fecioară, în Noul Testament. Cuvântul însuşi unit după fiinţă cu firea noastră, prin întrupare, unge această fire şi-i dă puterea harismatică a dumnezeirii, şi pe care o primeşte fiecare om prin unirea cu trupul Lui Hristos, care este Biserica.

Ultimul capitol al lucrării vorbeşte despre lucrarea lui Hristos în Eshatologie. Hristos este începutul, mijlocul şi sfârşitul veacurilor, fiindcă prin opera Sa mântuitoare a prefăcut chipul trecător al lumii actuale, în chipul netrecător al împărăţiei lui Dumnezeu, prin înviere. Pe de altă parte, sfârşitul veacurilor a ajuns la noi în virtualitatea credinţei, fiindcă împărăţia lui Dumnezeu este deja prezentă în istorie în chip potenţial, ca să devină actuală la Parousia Domnului, ca cer nou şi pământ nou.

I. LOGOSUL ÎN TREIME

1.Consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

Prin acţiunea Sa revelatoare, Dumnezeu Se descoperă ca fiind o Existenţă fără început şi fără sfârşit. El îşi are Existenţa de la Sine şi prin Sine, ceea ce înseamnă că El e însăşi Existenţa. Fiind însăşi Existenţa înseamnă că nu există nimic anterior lui Dumnezeu care să-I predetermine existenţa. Moise este cel care primeşte de la Dumnezeu adevărul cu privire la aseitatea divină; astfel ca Domnul se prezintă profetului cu Numele Său de Cel ce este; spunând: „Eu sunt Cel ce sunt”( Ieş.III,15). În Apocalipsa lui Ioan este descoperit acelaşi adevăr, caci Dumnezeu Însuşi spune: „Eu sunt Alfa si Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era si Cel ce vine, Atotţiitorul”(Apoc.I,8).

Preview document

Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 1
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 2
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 3
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 4
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 5
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 6
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 7
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 8
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 9
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 10
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 11
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 12
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 13
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 14
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 15
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 16
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 17
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 18
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 19
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 20
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 21
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 22
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 23
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 24
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 25
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 26
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 27
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 28
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 29
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 30
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 31
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 32
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 33
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 34
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 35
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 36
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 37
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 38
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 39
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 40
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 41
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 42
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 43
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 44
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 45
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 46
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 47
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 48
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 49
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 50
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 51
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 52
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 53
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 54
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 55
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 56
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 57
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 58
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 59
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 60
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 61
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 62
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 63
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 64
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 65
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 66
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 67
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 68
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 69
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 70
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 71
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 72
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 73
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 74
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 75
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 76
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 77
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 78
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 79
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 80
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 81
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 82
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 83
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 84
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 85
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 86
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 87
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 88
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 89
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 90
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 91
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 92
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 93
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 94
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 95
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 96
Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu si Fiul Omului.docx

Alții au mai descărcat și

Crearea lumii - știință și religie

INTRODUCERE Dintotdeauna omul şi-a pus întrebarea cauzelor existenţei, a avut imboldul de a explica şi de a înţelege ceea ce este necunoscut sau...

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei

Introducere Orientarea ecumenică a Bisericii de Răsărit în contemporaneitate a dat naştere, printre altele, unei noi atitudini faţă de Bisericile...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Învățatura despre Sfințenia Bisericii

PREFAŢĂ Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Biserica este Trupul lui Hristos şi Hristos este Capul ei. (Efes. I, 23; V, 23), iar Trupul are mai...

Raportul dintre cosmogonia mozaică și cosmogonia popoarelor antice

I.a. Superioritatea concepţiei mozaice despre lume fata de cele păgâne. Una dintre problemele fundamentale ale tuturor religiilor şi ale tuturor...

Creația - Operă a iubirii lui Dumnzeu

“La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”(Facerea 1,1). Cerul – “şamayim” – este numit în Sfânta Scriptură “sălaşul lui Dumnezeu” (Psalmul...

Profeții mijlocitori și interpreți ai voii lui Dumnezeu

ARGUMENT Alegerea unei teme de studiu în domeniul teologiei biblice reprezeintã o datorie de onoare si o preocupare pentru orice elev seminarist....

Te-ar putea interesa și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Euharistia - Hrana nemuririi

Tainele sunt porţi ale harului şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu. O Taină este totdeauna „un eveniment în Biserică, prin Biserică şi pentru Biserică....

Mesianismul creștin și cel iudaic - asemănări și deosebiri

INTRODUCERE De fiecare dată e interesant si util sa citeşti , sa te aprofundezi , să studiezi o tema teologica, un segment aparte pentru a...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea...

Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică

Introducere Învăţătura ortodoxă despre „Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria” are o importanţă...

Doctrina Biblică a Raiului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Aspecte metodice 1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai...

Învățatura despre Sfințenia Bisericii

PREFAŢĂ Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Biserica este Trupul lui Hristos şi Hristos este Capul ei. (Efes. I, 23; V, 23), iar Trupul are mai...

Ai nevoie de altceva?