Maica Domnului in Doctrina Catolica

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Maica Domnului in Doctrina Catolica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 112 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Religie, Crestinism

Cuprins

Cap. I. FECIOARA MARIA ÎN TRADIŢIA APUSEANĂ ŞI ÎN DOCUMENTELE PAPALE
1. 1. Evoluţia dogmelor mariane (poziţia ortodoxă)
1. 1. 1. Maternitatea divină (poziţia ortodoxă)
1.1.2. Fecioria Mariei (poziţia ortodoxă)
1. 1. 3. Neprihănita Zămislire (poziţia ortodoxă)
1. 1. 4. Maria ridicată cu trupul şi sufletul la cer (poziţia ortodoxă)
1. 2. Maria în misterul lui Cristos şi al Bisericii (poziţia ortodoxă)
1. 3. Maria în Conciliul Vatican II (poziţia ortodoxă)
1. 3. 1. Maria Mamă a Cuvântului Întrupat (poziţia ortodoxă)
1. 3. 2. Funcţia Fericitei Fecioare în iconomia mântuirii (poziţia ortodoxă)
1. 3. 3. În viaţa publică a lui Iisus (poziţia ortodoxă)
1. 3. 4. Fericita Fecioară şi Biserica (poziţia ortodoxă)
1. 3. 5. Maria semn de speranţă pentru poporul lui Dumnezeu (poziţia ortodoxă)
1. 4. Documentele mariane de la conciliul Vatican II până la Ioan Paul II (poziţia ortodoxă)
1. 4. 1. Paul VI: Exortaţia Apostolică Signum Magnum (poziţia ortodoxă)
1. 4. 2. Paul VI: Exortaţia Apostolică Marialis cultus (poziţia ortodoxă)
1. 4. 3. Ioan Paul II: Exortaţia Apostolică Catechesi Tradendae (poziţia ortodoxă)
1. 4. 4. Scrisoare Enciclică Redemptoris Mater (poziţia ortodoxă)
Cap. II. PIETATEA POPULARĂ MARIANĂ
2.1. Unele expresii ale pietăţii populare mariane (poziţia ortodoxă)
2. 1. 1. Rugăciunea populară mariană (poziţia ortodoxă)
2. 1. 2. Sâmbăta dedicată Mariei şi luna mai (poziţia ortodoxă)
2. 1. 3. Angelus şi Sfântul Rozariu (poziţia ortodoxă)
2. 1. 4. Pelerinaje la sanctuarele mariane (poziţia ortodoxă)
2.2. Imagini populare despre Maria (poziţia ortodoxă)
2. 2. 1. Mamă puternică şi milostivă (poziţia ortodoxă)
2. 2. 2. Cea diferitǎ de noi (poziţia ortodoxă)
2. 2. 3. Aproape de istoria umană (poziţia ortodoxă)
2. 3. Valoarea teologică a pietăţii populare şi orientări pastorale (poziţia ortodoxă)
2. 3. 1. Legitimitatea pietăţii populare mariane (poziţia ortodoxă)
2. 3. 2. Orientări pastorale (poziţia ortodoxă)
Cap. III. ÎN SINTEZĂ. ÎNVĂŢĂTURA DE CREDINŢĂ CREŞTINĂ ORTODOXĂ DESPRE
MAICA DOMNULUI
3. 1. Pururea Fecioară înainte, în naştere şi după naştere (vasul ales)
3. 2. Născătoare de Dumnezeu
3. 3. Împreună rugătoare la Dumnezeu pentru mântuirea noastră
3. 4. Locul ei în învăţătura ortodoxă
3. 5. Înălţarea la ceruri de către Fiul Său
Cap. IV. COMBATEREA DOCTRINEI CATOLICE DESPRE MAICA DOMNULUI
4. 1. Imaculata concepţie
4. 2. Înălţarea cu trupul la cer
4. 3. Coredemptrix
4. 4. Mamă a Bisericii
Concluzie

Extras din document

INTRODUCERE

Importanţa tematicii

Este propriu Ortodoxiei sǎ nu o prezinte pe Maica Domnului niciodatǎ separatǎ de Hristos, cum se întâmplǎ în Occident cu tablourile Madonei. Totdeauna este în legaturǎ cu IIisus Hristos. De aceea ea este cel mai aproape de El. Cine poate fi mai aproape de fiul ei decât o maică? El se face fiul unei mame, iubeşte o mamǎ omeneascǎ aşa cum o iubim noi pe mama noastrǎ, ascultǎ rugǎciunile ei cum ascultǎm noi rugǎciunile mamei noastre. El a venit ca sǎ ne iubeascǎ pe noi, sǎ Se rǎstigneascǎ pentru noi, deci nu poate sǎ nu ne iubeascǎ şi ea pe noi, nu poate sǎ nu aibǎ şi ea toate durerile pe care le are El pentru nenorocirile noastre.

Nu poate sǎ nu sarǎ şi ea în ajutorul nostru, cum vine El în ajutorul nostru, dar numai de la El este toatǎ puterea ei. El este Mântuitorul, ea este numai cea care din legǎturǎ cu El primeşte şi ea are putere sǎ ne ajute în diferite necazuri, în diferite greutǎţi.

De aceea mare ascultare are ea la rugǎciunea pe care i-o adresǎm ei. Sǎ facem aceasta cu toatǎ inima, cu toatǎ convingerea. Sǎ nu-l socotim pe Hristos venit om şi rǎmas separat de oameni, rǎmas singur, ci în legǎturǎ cu noi, mai ales prin mama Lui.

Acest aspect al cultului marian, pietatea populară, este foarte important, pentru că Maria, dincolo de a fi anunţată în Sfânta Scriptură, prezentă în tradiţia Bisericii, prezentată de Magister, studiată în misterul ei de teologi, este vital privită de cei simplii ai poporului, de sensus fidelium

Punctele de plecare care deschid la acest dialog cu Maica Domnului sunt nevoile, golurile, contrazicerile, angoasele omului. Este un dialog viu, prezent perceput în misterul său.

Pietatea populară mariană, când vorbim despre ea, înţelegem modul prin care cultul marian se încarnează în culturi şi în grupuri etnice diferite.

Intuiţia centrală a poporului în ceea ce o priveşte pe Maica Domnului este fără îndoială aceea că a fost percepută în credinţă ca o persoană vie, glorificată, dotată cu putere şi bunătate maternă şi astfel se află în gradul de a interveni în nevoile umane. În alţi termeni, poporul a văzut în Maica Domnului succesul răscumpărării, triumful vieţii asupra morţii, valoarea mijlocirii aceleia care trăieşte Paştele veşnic al lui Iisus Hristos

Pietatea populară, dar al Duhului Sfânt, se exprimă în limbajul omului simplu ca o laudă, mulţumire, rugă. Deschiderea faţă de misterul lui Dumnezeu rămâne, dar poporul doreşte pe cineva apropiat care să aibă aceeaşi condiţie ca şi a lui, diferit dar ca şi el.

Clarificare terminologică

În ceea ce priveşte terminologia, folosirea termenilor pentru a explica poziţia poporului faţă de Dumnezeu şi faţă de sfinţi, autorii au păreri diferite. Această poziţie a poporului se desemnează prin termeni precum: religie populară, religiozitate populară, credinţă populară sau pietate populară. Toţi aceşti termeni sunt un mod de a citi fenomenele.

În această lucrare, conceputul de pietate populară va fi preferat. Pietatea populară este matricea, izvorul interior al expresivităţii poporului faţă de Sfânta Fecioară. În Evangellii nuntiandi, Paul VI, după ce a reliefat aspectele pozitive ale religiei populare, pentru a reliefa această forţă interioară, afirmă: „Pentru acest motiv noi o numim pietate populară decât religiozitate“.

Speranţa tuturor popoarelor de a se bucura de o mântuire viitoare se exprimă în elemente culturale proprii. Mesajul creştin se înculturează respectând, purificând expresiile populare. Se naşte astfel pietatea populară care are un moment privilegiat în pietatea mariană. Inserarea Mariei în popor, în comunitatea celor săraci se transformă într-o prelungire în timp a acţiunii sale materne, pe care o desfăşoară în această viaţă trecătoare. Maica Domnului este tipul sau personificarea poporului lui Dumnezeu, o epifanie şi o apropiere de Iisus Hristos , de săraci, de cei mici (Mt 11,25).

Pietatea mariană îşi are punctul de plecare în următoarele elemente: exemplul Mariei, apropiat de experienţele noastre de credinţă; transparenţa Mariei în misterul lui Iisus Hristos , care s-a întrupat în ea; funcţia Mariei, ea fiind o Mamă care însoţeşte, călăuzeşte, ajută şi mijloceşte.

Fisiere in arhiva (1):

  • Maica Domnului in Doctrina Catolica.DOC

Alte informatii

UNIVERSITATEA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ