Maica Domnului si Misiunea Bisericii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Maica Domnului si Misiunea Bisericii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Religie

Cuprins

Introducere 3
CAPITOLUL I: Cine este Maica Domnului în viaţa şi misiunea Bisericii 4
I.1. Misiunea aşteptării Maicii Domnului în Vechiul Testament 7
I.2. Misiunea Maicii Domnului în Noul Testament 11
CAPITOLUL II: Misiunea vieţii Maicii Domnului 18
II.1. Zămislirea 18
II.2. Misiunea naşterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria 19
II.3. Maria - Numele Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu 20
II.4. Creşterea Prea Sfintei Fecioare Maria în învăţătura Domnului 22
II.5. Misiunea Prea Curatei la Templu 22
II.6. Taina Maicii Domnului şi paza lui Iosif 24
II.7. Bunavestire 24
II.8. Fecioria Maicii Domnului 26
II.9. Minunea despre Fecioria Maicii Domnului 26
II.10. Despre Prea Curata Fecioară Maria la Elisabeta 28
Capitolul III: Misiunea Naşterii Domnului 31
III.1. Suferinţa Maicii Domnului 31
III.2. Smerenia Maicii Domnului 34
III.3. Maica Domnului şi legătura cu Biserica 35
III.4. Maica Domnului - modelul Bisericii şi al nostru 35
III.5. Maica Domnului şi Biserica împreună lucrare 36
III.6. Maica Domnului şi misiunea Bisericii de a-şi mărturisi modelul 37
III.7. Maica Domnului în Perioada Patristică 38
Capitolul IV: Maica Domnului în luptă şi în tradiţie 41
IV.1. Tradiţia cinstirii Maicii Domnului în Biserică 41
IV.2. Maica Domnului Apostol 42
IV.3. Maica Domnului – Biserică vie 42
IV.4. Cinstirea Maicii Domnului 42
IV.5. Maica Domnului - Anafora vieţii 45
IV.6. Misiunea chipului Maicii Domnului în locaş 45
IV.7. Maica Domnului la cununie 46
IV.8. Maica Domnului. Dogme 46
IV.9. Unde nu este Maica Domnului nu este creştinism 47
IV.10. Maica Durerii – trăire în speranţă 48
IV.11. Maica Domnului mărturie comună, Adoptatoarea poporului lui Dumnezeu 49
IV.12. Maica Domnului - curajul de a răbda şi izvorul tămăduirii 50
IV.13. Misiunea Bisericii şi a Maicii Domnului de a aduce lumea la Hristos 51
IV.14. Definiţia Maicii Domnului şi a Bisericii 51
IV.15. Maica Domnului – Maica noastră, urmarea ei 52
IV.16. Maica Domnului în Apocalipsă 53
Concluzia 55
Bibliografie 57
C.V. 58
DECLARAŢIE 59

Extras din document

Introducere

Pentru început această lucrare pare simplă datorită obişnuinţei noastre de creştini cu numele Maicii Domnului, sau datorită multor informaţii care sunt.

Numai auzirea de Maica Domnului, acest nume Maica Domnului ar trebui să dea mult de gândit şi mult respect ar trebui să stoarcă acest sfânt nume din orice om cinstitor de Dumnezeu. Cred că noi oamenii ne-am învăţat aşa mult cu Maica Domnului datorită miilor de cărţi, broşuri, icoane, cântări încât începem să trecem cu vederea sfânt numele Ei în loc să-i dăruim mai multă cinste, mai mult respect, mai multă dragoste. Este ca şi o piatră scumpă, cu cât o avem mai mult la gât sau pe deget cu atât ni se pare mai obişnuită, dar uităm de valoarea ei inestimabilă şi uităm că este unică în lume şi uităm faptul că noi am fost dăruiţi cu aşa ceva. Este un lucru de mai mare osârdie, râvnă, dragoste, laudă şi scoatere la lumină a acestui unic nume şi nedescrisă valoare care este Maica Domnului.

Scria cineva că în vechime nişte filozofi nu cunoşteau pe Dumnezeu, dar când auzeau de Dumnezeu îşi plecau faţa la pământ şi îşi descopereau capetele în semn de respect faţă de un nume aşa de mare, aceasta merită şi Maica Domnului, sau să ne amintim de fericitul Augustin care voia să scrie o carte despre Dumnezeu şi plimbându-se pe malul mării a văzut un copil care a făcut o gropiţă în nisip şi încerca să mute marea în gropiţa lui. Aşa este şi cu Maica Domnului, este cu neputinţă mie a mărturisi aceasta în câteva cuvinte, mai ales că avem dovezi în misiunea Bisericii care luptă pentru cinstirea Maicii sfinte şi totuşi face loc Diavolul prin sectari şi prin creştini nechibzuiţi ca mine.

CAPITOLUL I: Cine este Maica Domnului în viaţa şi misiunea Bisericii

“Preacurata Maica Fecioara Maria ocupă locul cel mai de cinste după Sfânta Treime în cultul Bisericii Creştin Ortodoxe” .

Preasfânta Fecioara Maria este cea mai pură, nevinovată şi mai aleasă dintre fecioarele maicii. Unică Maică şi Fecioară, unică Născătoare de Dumnezeu, unică neispitită de bărbat, de neam împărătesc, de neam preoţesc, chiar şi numele Maria înseamnă Împărăteasă.

Cele 5 litere din numele Maicii Domnului Maria arată pe cele mai virtuoase 5 femei din Vechiul Testament, prin asta vrând să arate că Maica Domnului este plinătatea virtuţilor acelor femei.

Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu zămislind din Duhul Sfânt şi născând pe Fiul lui Dumnezeu pe Domnul nostru Iisus Hristos Mântuitorul lumii. Prea Sfânta Fecioară Maria mai înainte de zămislire a fost hărăzită lui Dumnezeu de părinţii săi Ioachim şi Ana. În copilăria şi frageda ei tinereţe Ea a avut o aleasă creştere în casa părinţilor săi până la vârsta de 3 ani şi în Templul Sfânt încă vreme de 12 ani .

Alegerea Ei a fost vestită şi pregătită din Vechiul Testament la căderea protopărinţilor noştri Adam şi Eva, Maica Domnului fiind adevărata viaţă şi născătoarea vieţii după căderea primilor oameni.

Înainte de naştere a fost fecioară, în naştere fecioară şi după naştere a rămas pururea fecioară .

“Că Dumnezeu este acela care s-a născut” .

Toată viaţa a slujit lui Dumnezeu şi iubitului său Fiu. După trecerea din viaţa aceasta Maica Domnului a fost ridicată a treia zi la cer împreună cu sfânt trupul Ei. În tot timpul se roagă pentru creştini dar şi pentru întreaga lume fiind mijlocitoare la Tronul Slavei Domnului. Sfânta Biserică Creştină Ortodoxă Îi dă o deosebită cinste. Smerenia Ei a făcut să se pogoare mila Lui Dumnezeu peste oameni .

Dar nu numai Sfânta Biserică sau Sfânta Scriptură, sau Sfânta Tradiţie sau Sfinţii Slujitori trebuie să îndrume spre a cinsti pe cea Prea Curată. Mult folositor este o minte sănătoasă, o dreaptă socoteală, o judecată adevărată întrucât de aici se poate vedea o gravă îmbolnăvire a minţii umane, o distrugere a omului, stricarea raţiunii.

Dacă Biserica şi totul te îndrumă spre a cinsti pe “Cea plină de Har”, iar omul devine potrivnic, e grav. Se vede o minte bolnavă, o judecată stricată ori o lipsă totală de înţelegere într-o maximă de îndobitocire.

Maica Domnului este unică în contribuţia ei la mântuire, sau mai bine zis Ea a îngrijit ca Mântuitorul, mântuirea să fie bună, vie, activă, reală, veşnică. Deci dacă Maica Domnului a ajuns prin jertfă la acest nivel de sfinţenie, de faptă bună, atunci este aproape obligatoriu să-i dăruim respectul cuvenit ”după faptă şi răsplată” la nivelul care a lucrat. Însă unii prin întunecare demonică să o lipsă de ştiinţă bună osândesc pe cea nevinovată. Este grav odată pentru lipsa de respect iar a doua oară pentru necinstire.

Omul acesta Iisus Hristos, cine L-a învăţat să postească? Cine L-a învăţat să se roage? Cine L-a învăţat să păşească? Cine L-a învăţat să vorbească? Cine L-a învăţat să fie milostiv? Dacă nu Maica Domnului. Şi dacă Maica Domnului L-a născut, format, zidit aşa, atunci nu este al Său ci este copia Maicii sale pentru că nici noi nu suntem ai noştri ci suntem răscumpăraţi, nici Hristos nu este al Său, ci este copie al celei care l-a modelat, căci formând pe cineva nu te arăţi decât pe tine.

Însuţi precum spune “pomul se cunoaşte după roade” mâncând din fruct gustăm din seva rădăcinei. Acum dacă în Hristos găsim calităţile Maicii Sfinte, Maica Domnului de unde şi-a primit calităţile? Nu de la Templu, de la Biserica unde s-a format? De asta Maica Domnului s-a sfinţit atât de mult în Biserică încât s-a contopit şi s-a format una cu ea, de aceea prin Biserică ni se dă Hristos prin Maica Domnului ni se revarsă Hristos , de asta şi Sfântul Apostol Pavel spune “voi sunteţi Temple ale Duhului Sfânt având model pe Maica Domnului ”de asta este Biserica ca o mireasă, Hristos mire, iar taina căsătoriei dumnezeiască pentru că se contopesc soţii, mirele şi mireasa, unul cu altul prin ascultare prin supunere unul faţă de altul, prin jertfire unul faţă de celălalt, glasul unuia strigă în celălalt, nevoia altuia strigă în celălalt, suferinţa unuia se mângâie în celălalt, rana unuia se vindecă în celălalt. Asta este Maica Domnului.

a) Maica Domnului pentru noi creştinii:

- Izvor de sfinţire,

- Izvor de curăţire,

- Izvor de scăpare,

- Noian de vindecare.

O frumoasă caracterizare a Maicii Domnului găsim în rugăciunea de la Acatistul Bunei vestiri unde zice “mirare îngerilor, vestirea proorocilor, lauda Apostolilor, povăţuitoarea călugărilor, curăţirea fecioarelor, veselia maicilor, învăţarea pruncilor, cârmuitoare săracilor şi a văduvelor” .

b) Maica Domnului pentru sectari sau păgâni:

Potihnire filozofilor drăceşti “ritorii cei mult grăitori ” .

Ce nu înţeleg după cum spunea Sfântul Apostol Pavel:

Crucea nebuniei pentru cei ce pier,

Tot ia mântuire pentru cei ce sper.

“Pentru cei ce pier nebunie, iar pentru cei ce ne mântuim puterea lui Dumnezeu” (1 Cor.1, 17-18).

Fisiere in arhiva (1):

  • Maica Domnului si Misiunea Bisericii.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „DUMITRU STĂNILOAE” IAŞI