Managementul Bisericesc

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 49201
Mărime: 222.89KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

PREFAŢĂ 4

INTRODUCERE 7

CAPITOLUL I: CONCEPTE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI

1.1. Definirea şi semnificaţia managementului 13

1.2. Procesul de management. 17

1.3. Funcţiile managementului. 20

1.4. Relaţiile de management. 24

1.5. Importanţa managementului. 25

1.6. Se poate vorbi despre management în Biserică - 27

CAPITOLUL II: VIAŢA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA 29

2.1. Creştinismul primar. Originea şi vechimea creştinismului românesc.

2.1.1. Biserica – locaş de închinare. 33

2.1.2. Spiritualitatea creştină. 35

2.2. Management bisericesc. 38

Principii de constituire şi organizare a Bisericii Ortodoxe Române.

2.2.1. Principii canonice cu fond dogmatic şi juridic. 41

2.2.2. Principii canonice cu fond simplu juridic. 44

2.2.3. Aspecte concrete ale managementului în Biserică. 45

2.2.4. Biserica şi Statul – trecut şi prezent. 58

CAPITOLUL III: MANAGEMENTUL BISERICESC CU APLICARE

LA MONAHISMUL ORTODOX

3.1. Monahismul Ortodox. Origini şi dezvoltare. 61

3.2. Monahismul românesc. Origini, dezvoltare, - stare actuală. 63

3.3. Bazele organizării actuale a monahismului ortodox românesc. Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă a mănăstirilor. 73

3.4. Aspecte ale managementului monahal. Studiu de caz. 99

CAPITOLUL IV: MANAGEMENT BISERICESC – Proiecte şi perspective

4.1. Necesitatea unei legislaţii de stat, adecvate în relaţia Stat - Biserică.

4.2. Raportări ale Bisericii la legislaţia socio – economică şi de

Management. 102

4.3. Restituirea proprietăţilor Bisericii Ortodoze Române. 103

(mobile şi imobile).

4.4. Legislaţia privind patrimoniul bisericesc cultural naţional. 103

4.5. Forme posibile de management. 105

CONCLUZII 107

ANEXE 109

BIBLIOGRAFIE 122

Extras din document

PREFAŢĂ

Anul 1990 a adus mari schimbări în societatea românească. Aşa se face că şi în viaţa mea s-a produs o cotitură importantă care schimba situaţia existentă până atunci. În primăvara anului 1990 am fost invitate mai multe maici de la Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn la Hramul Bisericii Sf. Gheorghe din Localitatea Cugir, Judeţul Alba, localitate unde am văzut şi eu lumina zilei la 2 ianuarie 1965. Am participat cu evlavie la Sfânta Slujbă oficiată de Î.P.S. Sa Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei, înconjurat de Prea Cucernici şi Cuvioşi Preoţi slujitori.

După încheierea rugăciunilor la Biserică, toţi invitaţii au mers la o agapă (masă) oferită în cinstea praznicului. Înalt Prea Sfinţitul Andrei, a ţinut un cuvânt de suflet celor prezenţi, iar apoi a accentuat necesitatea înfiinţării în Ardeal, în special în Eparhia de Alba-Iulia a unor mănăstiri şi schituri. În acea perioadă aveam în mine o deosebită energie, un dinamism greu de potolit. Doream să realizez „ceva” trainic, să dăinuiască peste timp. Sigur, au fost foarte multe insistenţe din partea părinţilor mei, a Preoţilor Consilieri de la Sf. Arhiepiscopie (pe atunci Episcopia de Alba-Iulia) a cunoştinţelor etc. - să revenim pe locurile natale şi să putem împreună să realizăm o lucrare frumoasă şi plăcută lui Dumnezeu.

Aşa a început în primăvara anului 1990, să se pună bazele pentru înfiinţarea Sfintei Mănăstiri Oaşa, situată în Munţii Sebeşului, la o distanţă de aproximativ 40 km. de Localitatea Şugag – o comună frumoasă de deal, dar unde exista amplasat şi sediul central al unei organizări de şantier preocupată cu construcţia celor trei hidrocentrale pe Râul Sebeş. La început am fost trei maici şi un părinte duhovnic (Părintele Serafim), dar nu ne-am descurajat, ci am luptat cu toate obstacolele şi cu toate greutăţile pentru a realiza un complex monahal, aşa cum poate fi vizitat astăzi. În toate eforturile noastre am fost foarte mult sprijiniţi şi de oamenii din zonă dar şi de alţii din ţară şi străinătate. Aşa am început să mă implic în toate problemele, de orice natură pentru realizarea proiectului propus. Trebuia lucrat pe două planuri distincte: - unul duhovnicesc, pentru primirea şi formarea personalului

mănăstiresc (a maicilor şi surorilor) şi cel de-al doilea - pe plan material, construcţia tuturor spaţiilor unui locaş monahal după tradiţia mănăstirilor ortodoxe.

La Oaşa, exista atunci când am ajuns noi doar Sfânta Biserică, strămutată din

albia lacului de acumulare unde s-a aflat până la umplerea cu apă. Se lucra încă la biserică, iar după aşezarea noastră s-au montat catapeteasma cu icoanele, iconostasele şi toate celelalte, iar în 31 septembrie 1990 a fost sfinţită de Î.P.S. Andrei al Alba-Iuliei. Pe parcursul anilor s-au construit: clopotniţa, chilii şi ateliere pentru măicuţe, trapeza cu bucătăria, cămări, centrală termică proprie, brutărie, magazii şi gospodărie anexă. Mai există în lucru o clădire pentru credincioşii care vor dori să poposească pentru liniştea şi folosul slujbelor ce se săvârşesc aici. Bunul Dumnezeu a făcut o minune mare cu acest „colţ de rai” pentru că în decurs de 7-8 ani s-au putut realiza foarte multe obiective şi pe plan spiritual, dar şi pe cel material. Obştea Sf. Mănăstiri a ajuns la un număr de 25 de vieţuitori (23 maici şi surori şi 2 Preoţi duhovnici) care vegheau zi şi noapte, pentru a păstra candela aprinsă credinţei noastre strămoşeşti, şi aici pe aceste meleaguri pitoreşti. Mihail

Sadoveanu a numit această zonă în scrierile sale „Valea Frumoasei” şi într-adevăr erau locuri extraordinare pentru meditaţie, reculegere şi apropierea de Dumnezeu.

Preocupată de multe şi diverse probleme în această perioadă, mai precis din anul 1998 am urmat şi cursurile Facultăţii de Teologie din Alba-Iulia, iar un an mai târziu, în 1999 am primit binecuvântarea de la Î.P.S. Andrei, pentru examenul de admitere la Facultatea de Management.

Desigur, erau câţiva ani de când conduceam şi coordonam o instituţie şi deseori eram confruntată cu diverse situaţii care trebuiau să fie rezolvate în modul cel mai optim şi eficient. Nu ştiu dacă întotdeauna am ales cea mai bună cale, am luat cele mai bune decizii pentru rezolvarea lor, dar tocmai de aceea am ales să fac şi Facultatea de Management – pentru a învăţa cât mai multe lucruri, noţiuni despre conducerea unei mănăstiri (firme sau societăţi), unde se întâlnesc ramuri şi activităţi administrativ-gospodăreşti ca într-o altă instituţie, şi un management corespunzător face ca viaţa duhovnicească şi cea materială, - Marta şi Maria - rugăciunea şi munca, să se desfăşoare într-o armonie şi conlucrare binecuvântată de Dumnezeu.

Îmi exprim mulţumirile şi recunoştinţa, superiorilor mei, prietenilor şi tuturor celor ce îmi sunt aproape în momentele de bucurie şi de încercare ale vieţii, pentru sprijinul, încurajarea şi purtarea de grijă pe care mi-i le-au oferit pe parcursul perioadei de studiu şi în realizarea acestei lucrări de licenţă.

În mod deosebit, doresc să muţumesc din suflet:

- Î.P.S. Părinte Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pentru binecuvântarea acordată în anul 1999, de a urma cursurile acestei Facultăţi de Management;

Preview document

Managementul Bisericesc - Pagina 1
Managementul Bisericesc - Pagina 2
Managementul Bisericesc - Pagina 3
Managementul Bisericesc - Pagina 4
Managementul Bisericesc - Pagina 5
Managementul Bisericesc - Pagina 6
Managementul Bisericesc - Pagina 7
Managementul Bisericesc - Pagina 8
Managementul Bisericesc - Pagina 9
Managementul Bisericesc - Pagina 10
Managementul Bisericesc - Pagina 11
Managementul Bisericesc - Pagina 12
Managementul Bisericesc - Pagina 13
Managementul Bisericesc - Pagina 14
Managementul Bisericesc - Pagina 15
Managementul Bisericesc - Pagina 16
Managementul Bisericesc - Pagina 17
Managementul Bisericesc - Pagina 18
Managementul Bisericesc - Pagina 19
Managementul Bisericesc - Pagina 20
Managementul Bisericesc - Pagina 21
Managementul Bisericesc - Pagina 22
Managementul Bisericesc - Pagina 23
Managementul Bisericesc - Pagina 24
Managementul Bisericesc - Pagina 25
Managementul Bisericesc - Pagina 26
Managementul Bisericesc - Pagina 27
Managementul Bisericesc - Pagina 28
Managementul Bisericesc - Pagina 29
Managementul Bisericesc - Pagina 30
Managementul Bisericesc - Pagina 31
Managementul Bisericesc - Pagina 32
Managementul Bisericesc - Pagina 33
Managementul Bisericesc - Pagina 34
Managementul Bisericesc - Pagina 35
Managementul Bisericesc - Pagina 36
Managementul Bisericesc - Pagina 37
Managementul Bisericesc - Pagina 38
Managementul Bisericesc - Pagina 39
Managementul Bisericesc - Pagina 40
Managementul Bisericesc - Pagina 41
Managementul Bisericesc - Pagina 42
Managementul Bisericesc - Pagina 43
Managementul Bisericesc - Pagina 44
Managementul Bisericesc - Pagina 45
Managementul Bisericesc - Pagina 46
Managementul Bisericesc - Pagina 47
Managementul Bisericesc - Pagina 48
Managementul Bisericesc - Pagina 49
Managementul Bisericesc - Pagina 50
Managementul Bisericesc - Pagina 51
Managementul Bisericesc - Pagina 52
Managementul Bisericesc - Pagina 53
Managementul Bisericesc - Pagina 54
Managementul Bisericesc - Pagina 55
Managementul Bisericesc - Pagina 56
Managementul Bisericesc - Pagina 57
Managementul Bisericesc - Pagina 58
Managementul Bisericesc - Pagina 59
Managementul Bisericesc - Pagina 60
Managementul Bisericesc - Pagina 61
Managementul Bisericesc - Pagina 62
Managementul Bisericesc - Pagina 63
Managementul Bisericesc - Pagina 64
Managementul Bisericesc - Pagina 65
Managementul Bisericesc - Pagina 66
Managementul Bisericesc - Pagina 67
Managementul Bisericesc - Pagina 68
Managementul Bisericesc - Pagina 69
Managementul Bisericesc - Pagina 70
Managementul Bisericesc - Pagina 71
Managementul Bisericesc - Pagina 72
Managementul Bisericesc - Pagina 73
Managementul Bisericesc - Pagina 74
Managementul Bisericesc - Pagina 75
Managementul Bisericesc - Pagina 76
Managementul Bisericesc - Pagina 77
Managementul Bisericesc - Pagina 78
Managementul Bisericesc - Pagina 79
Managementul Bisericesc - Pagina 80
Managementul Bisericesc - Pagina 81
Managementul Bisericesc - Pagina 82
Managementul Bisericesc - Pagina 83
Managementul Bisericesc - Pagina 84
Managementul Bisericesc - Pagina 85
Managementul Bisericesc - Pagina 86
Managementul Bisericesc - Pagina 87
Managementul Bisericesc - Pagina 88
Managementul Bisericesc - Pagina 89
Managementul Bisericesc - Pagina 90
Managementul Bisericesc - Pagina 91
Managementul Bisericesc - Pagina 92
Managementul Bisericesc - Pagina 93
Managementul Bisericesc - Pagina 94
Managementul Bisericesc - Pagina 95
Managementul Bisericesc - Pagina 96
Managementul Bisericesc - Pagina 97
Managementul Bisericesc - Pagina 98
Managementul Bisericesc - Pagina 99
Managementul Bisericesc - Pagina 100
Managementul Bisericesc - Pagina 101
Managementul Bisericesc - Pagina 102
Managementul Bisericesc - Pagina 103
Managementul Bisericesc - Pagina 104
Managementul Bisericesc - Pagina 105
Managementul Bisericesc - Pagina 106
Managementul Bisericesc - Pagina 107
Managementul Bisericesc - Pagina 108
Managementul Bisericesc - Pagina 109
Managementul Bisericesc - Pagina 110
Managementul Bisericesc - Pagina 111
Managementul Bisericesc - Pagina 112
Managementul Bisericesc - Pagina 113
Managementul Bisericesc - Pagina 114
Managementul Bisericesc - Pagina 115
Managementul Bisericesc - Pagina 116
Managementul Bisericesc - Pagina 117
Managementul Bisericesc - Pagina 118
Managementul Bisericesc - Pagina 119
Managementul Bisericesc - Pagina 120
Managementul Bisericesc - Pagina 121
Managementul Bisericesc - Pagina 122
Managementul Bisericesc - Pagina 123
Managementul Bisericesc - Pagina 124

Conținut arhivă zip

  • Managementul Bisericesc.doc

Alții au mai descărcat și

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine

Introducere Mişcarea ecumenică din secolul al XX-lea, situează abordarea domeniului Biserică pe o poziţie privilegiată. Luând-o de bună până acum,...

Aspectul religios - moral al cultului divin ortodox

Introducere Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Te-ar putea interesa și

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Etichetă și protocol în afaceri

Introducere Lumea afacerilor şi lumea reală sunt două lumi total distincte. Există un set diferit de norme, altele decât cele după care ne...

Eticheta în Afaceri

4.1. Bazele etichetei în afaceri Eticheta şi businessul Odată cu începutul existenţei sale sociale, umanitatea a impus norme de comportament în...

Pedagogie Adolescentului

CAPITOLUL I STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL CONSILIERII EDUCAŢIONALE I.1. Diferenţieri conceptuale: psihoterapie, intervenţie de criză, consiliere...

Ai nevoie de altceva?