Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 27548
Mărime: 107.16KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ’’JUSTINIAN PATRIARHUL’’ SECŢIA TEOLOGIE PASTORALĂ

Cuprins

Introducere

2. Cuvântul lui Dumnezeu într-o lume secularizată

- starea naturii, o cauză a crizei

- necesitatea activităţii Bisericii

5. Misiunea Bisericii astăzi şi mâine, Perspectiva teologică

- aspecte ale misiunii contemporane

7. Secularizarea între ştiinţă, filosofie şi teologie

- gândire şi realitate în lumea modernă

- noua paradigmă ontologic-cosmologică

- perspectiva neopatristică a Părintelui Dumitru Stăniloae

8. Secularizarea un produs al falsei transcendenţe

- opinia Bisericii Creştine – momentul Canberra

- opinia Bisericii Creştine – momentul Nairobi

9. Relevanţa teologiei Ortodoxe pentru lumea contemporană

10. Misiunea Bisericii în societatea românească contemporană

- catehizarea credincioşilor

- încredere în Biserică

- misiunea în mediul urban

- impedimente

- unitate spirituală

- integrarea în structurile europene

- mişcarea ecumenică

- cultură şi teologie

11. Încheiere

Extras din document

Biserica şi secularizarea

1. Introducere

Domnul nostru Iisus Hristos a voit ca opera Lui să fie continuată de următorii Săi, după modelul dat de El: ,, Şi Iisus străbătea toate cetăţile si oraşele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăţiei si vindecând toată boala si toată neputinţa în popor” .Şi de aceea a lăsat porunca dumnezeiască: ,,Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă…” . De asemenea, El a spus: ,,Şi mergând propovăduiţi, zicând: S-a apropiat Împărăţia cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i… Iată, Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi… şi nevinovaţi ca porumbeii , căci ,, pildă v-am dat vouă…” .

Principalul izvor de inspiraţie al misiunii este Sfânta Evanghelie. Adâncirea înţelegerii Evangheliei, prin tainica contemplaţie şi meditaţie zilnică asupra vieţii şi activităţii Celui dintâi misionar – Hristos Mântuitorul – ne umple fiinţa de îndemnuri mult mai grăitoare decât cele venite de la oameni . Ne împărtăşesc lumină, putere, mângâiere şi nemărginită linişte sufletească. Nu este problemă specifică misionarismului sau pastoraţiei care să nu fi primit rezolvare din partea Învăţătorului lumii.

De aceea, atunci când suntem în impas în activitatea misionară, o tainică convorbire cu Mântuitorul, ca aceea a lui Nicodim, ne va lamuri.

Misionarul este ,,cel trimis, cu sens de propovăduitor, de trimis al Bisericii Creştine, spre a propovădui creştinismul la necredincioşi” . Această definiţie poate fi întregită de noţiunile ce ţin de ,,misiune”. Cuvântul misiune are origine latină, de la mittere = a trimite. Iată şi alte aspecte ale misiunii; misiunea reprezintă vocaţia apostolică a Bisericii de a propovădui Evanghelia lui Hristos la toate neamurile, chemându-le la reconcilierea în numele lui Hristos prin pocăinţă şi botez . Misiunea este, după cum am mai precizat un act de trimitere:,, Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa va trimit si Eu” , de mărturie a Învierii lui Hristos şi de evocare a evenimentelor care constituie istoria mântuirii .

De la începutul creştinismului, răspândirea Evangheliei a fost inseparabilă de formarea de comunităţi creştine, prin convertire personală, mărturisirea credinţei şi botezul în Sfânta Treime .

Chemarea misionară a Bisericii ţine de natura ei apostolică. Misiunea este un act de fidelitate a Bisericii faţă de cele doisprezece pietre de temelie şi cei doisprezece Apostoli ai Mielului .

Ideea misionară îşi are izvorul în însăşi voinţa lui Dumnezeu de a mântui lumea. ,,Unul este Dumnezeu, care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la cunostinţa adevărului” . Pentru aceasta a trimis în lume pe Unicul Său Fiu, Care a străbătut oraşele şi satele, învăţând şi propovăduind Evanghelia mântuirii.

Mântuitorul nu S-a mulţumit doar să înveţe, ci a turnat Evanghelia iubirii Sale în opera de caritate ,,vindecând toată boala şi toată neputinţa, hrănind mulţimile flămânde, adăpând pe cei însetaţi cu apa vieţii, ridicând din noroiul păcatelor pe cei rătăciţi pe calea adevărului…”.

Faptele milei trupeşti şi sufleteşti trebuie să-şi găsească, prin stăruinţele misionare, o afirmare permanentă în instituţiile creştineşti din sânul poporului. Ele vor da mărturie despre valoarea principiilor creştine, pe care le propovăduim şi vor sprijini lucrarea de convertire a sufletelor către Hristos.

După cum reiese din aceste idei, scopul misiunii este pătrunderea Duhului lui Dumnezeu într-o situaţie personală şi într-un mediu social. Dar dincolo de convertirea subiectivă, propovăduirea Evangheliei înseamnă şi anunţarea eliberării celor săraci şi oprimaţi.

Dacă odinioară Ortodoxia era mărginită geografic la ţările din Răsăritul Europei, acum ea se află în contact nemijlocit cu Occidentul. Bisericile răsăritene care zeci de ani s-au aflat în grea suferinţă şi izolare se uită cu încredere spre Occident. Aceasta nu înseamnă însă că ele nu pot fi de folos Occidentului, împrumutându-i din bogata spiritualitate pe care o posedă. Fără a exagera, credem că s-ar potrivi cuvintele adresate oarecând de Sfântul Apostol Petru unui om necăjit care îi cerea ajutor;; ,, Aur si argint nu am; dar ce am, îţi dau. În numele lui Iisus Hristos Nazariteanul, scoală-te şi umblă”.

Deşi Ortodoxia deţine în Occident un rol discret, în acelaşi timp ea joacă un rol de extremă importanţă, acţionând în profunzime prin bogăţia tradiţiei şi învăţăturii sale dogmatice şi duhovniceşti în scopul fecundării unei civilizaţii care încearcă din ce în ce mai mult să se regăsească.

Preview document

Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 1
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 2
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 3
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 4
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 5
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 6
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 7
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 8
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 9
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 10
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 11
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 12
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 13
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 14
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 15
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 16
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 17
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 18
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 19
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 20
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 21
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 22
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 23
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 24
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 25
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 26
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 27
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 28
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 29
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 30
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 31
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 32
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 33
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 34
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 35
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 36
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 37
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 38
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 39
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 40
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 41
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 42
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 43
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 44
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 45
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 46
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 47
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 48
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 49
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 50
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 51
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 52
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 53
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 54
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 55
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 56
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 57
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 58
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 59
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 60
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 61
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 62
Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Misiunea Bisericii Fata de Fenomenul Secularismului.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Ai nevoie de altceva?