Misiunea creștină în primele trei secole creștine

Licență
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 21842
Mărime: 145.54KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I.p.s. Nifon

Cuprins

CUPRINS 3

ARGUMENT 4

INTRODUCERE 6

I.CLARIFICAREA TERMENILOR MISIUNE şi MISIUNE CREŞTINĂ 11

II.1. ALEGEREA şi TRIMITEREA APOSTOLILOR 26

III. MISIUNEA CREŞTINĂ în SCRIERILE NOULUI TESTAMENT 27

III.1. ORGANIZAREA BISERICII şi VIAŢA PRIMILOR CREŞTINI 27

III.2. MISIUNEA PRINTRE IUDEI 54

III. 3. MISIUNEA în LUMEA PĂGÂNĂ 57

III. 4. ALEGEREA, PREGĂTIREA şi HIROTONIA PREOŢILOR în BISERICILE NOU ÎNTEMEIATE 64

IV. CONCEPTUL DE MISIUNE CREŞTINĂ în SCRIERILE PĂRINŢILOR APOSTOLICI şi ALE APOLOGEŢILOR 67

V. METODE DE MISIUNE CREŞTINĂ DIN PRIMELE SECOLE VALABILE şi ASTĂZI 72

CONCLUZII 85

ABREVIERI ŞI PRESCURTĂRI 86

BIBLIOGRAFIA 87

Curriculum Vitae 91

Declaraţia 93

Extras din document

INTRODUCERE

Biserica este alcătuită din oameni, adică din membri ai cetăţii pământeşti, care sunt chemaţi să formeze, încă din cursul istoriei umane, familia fiilor lui Dumnezeu, ce trebuie să crească necontenit până la venirea Domnului, ea având: “o misiune teocratică spirituală şi nu poate renunţa la acesta fără să-şi trădeze propria-i natură.”

Misiunea Bisericii în lume se realizează prin efortul misonar atât al clerului cât şi al laicilior, căci datoria de a-L marturisi pe Hristos lumii are Biserica în întregul ei, căci: “este o trimitere a întregii comunităţi în lume, să mărturisească prin ceea ce sunt ei, că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.”

Prin natura sa misionară, Biserica este o instituţie misionară, fiindcă ea însăşi îşi are originea în misiunea Fiului şi în misiunea Duhului Sfânt, după planul lui Dumnezeu Tatăl.

Iar, acest plan îşi are originea în "izvorul iubirii", adică din iubirea lui Dumnezeu Tatăl care, fiind Începutul fără de început, din care Se naşte Fiul şi de la care Duhul Sfânt purcede prin Fiul, creându-ne în mod liber în nemărginita şi îndurătoarea Sa bunătate, şi chemându-ne în mod gratuit la împărtăşirea cu El în viaţa şi în slava Sa, Şi-a revărsat cu dărnicie bunătatea divină şi nu încetează să o reverse, aşa încât El, care este Creatorul a toate, să fie în cele din urmă "totul în toate" (I Cor 15, 28), realizând în acelaşi timp gloria Sa şi fericirea noastră.

Motivul activităţii misionare a Bisericii decurge din voinţa lui Dumnezeu care "vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului” ( II Tim. 3,16).

Pentru că Unul este Dumnezeu şi Unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni, Hristos Iisus, care S-a dat pe Sine ca răscumpărare pentru toţi" (I Tim 2, 4-6); "şi în nimeni altul nu este mântuire" (Fapte 4, 12). Trebuie ca Biserica sa-i ajute pe toţi care nu-L cunosc pe Hristos să vină la El, cunoscându-L prin propovăduirea Bisericii, şi să fie încorporaţi prin Botez Lui şi Bisericii, care este Trupul Lui. Căci Hristos, afirmând în mod explicit necesitatea credinţei şi a Botezului, a confirmat în acelaşi timp necesitatea Bisericii, în care oamenii intră, ca pe o poartă, prin Botez.

Chiar dacă Dumnezeu, pe căi de El cunoscute, îi poate aduce pe oamenii care nu cunosc, fără vina lor, Evanghelia la credinţă este totuşi datoria imprescriptibilă a Bisericii şi, în acelaşi timp, dreptul ei sfânt de a vesti Evanghelia şi de aceea activitatea misionară îşi păstrează neatinsă puterea şi necesitatea acum ca şi întotdeauna.

În misiunea ei, Biserica: „vrea să fie icoană a Împărăţiei viitoare ea nu se uita inapoi, ci priveşte totdeauna inainte ea este prezentă în alergarea ce stă înainte.”

Prin ea Biserica îşi adună şi îşi organizează neâncetat forţele în vederea propriei sale creşteri. Pentru a desfăşura această activitate, membrii Bisericii sunt îndemnaţi de iubirea cu care Îl iubesc pe Dumnezeu şi datorită căreia doresc să împartă cu toţi oamenii bunurile spirituale de acum şi din viaţa viitoare.

Prin activitatea misionară Dumnezeu este slujit, în sensul că oamenii primesc în mod conştient lucrarea mântuitoare pe care El a săvârşit-o în Hristos. Astfel, prin ea se realizează planul lui Dumnezeu căruia Hristos i S-a dedicat, în duh de ascultare şi de iubire, spre slava Tatălui care L-a trimis: constituirea întregului neam omenesc într-un unic popor al lui Dumnezeu, adunarea lui în unicul Trup al lui Hristos, zidirea lui în unicul Templu al Duhului Sfânt; favorizând unirea frăţească, toate acestea corespund dorinţei intime a tuturor oamenilor.

Activitatea misionară este de asemenea legată intim de natura umană şi de aspiraţile ei. Căci, vestindu-L pe Hristos, Biserica le dezvăluie oamenilor prin însuşi acest fapt adevărul autentic despre condiţia şi chemarea lor integrală, deoarece Hristos este principiul şi modelul acestei umanităţi reînnoite, pătrunse de iubire frăţească, de sinceritate şi de spirit de pace la care aspiră toţi.

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie a Sf. Sinod al B. O. R., EIBMBOR, Bucureşti, 1998

Apologeţi de Limba greacă, trad. de Pr. Prof. Dr. T. Bodogae, O. Caciulă, D. Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 1997

Berea, Pr.Prof.Dr. Constantin, Hristos în centrul misiunii Bisericii, în Dialog Teologic nr.4/1999, Ed. Presa Bună, Iaşi, 1999

Bişoc, Pr.Prof.Dr. Alois Introducere în teologia pastorală, Ed. Sapienţia, Iaşi, 2002

Blaslez, Marie-Francoise, Sfântul Pavel, traducere Anca-Maria, Christodorescu, Editura Compania, Bucureşti, 2001,

Bobrinskoy, Boris, Împărtăşirea Duhului Sfânt, EIBMBOR, Bucureşti, 198I,

Idem, Taina Bisericii, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2002,

Bria, Pr.Prof. Ioan, Iisus Hristos, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1992,

Idem, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, EIBMBOR, Bucureşti, 1994

idem, Mergeţi în pace,EIMBOR, Bucureşti, 1991,

idem, Ortodoxia şi Europa, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995,

Caprioli, Mario, Preotia. Teologie şi Spiritualitate, Ed. Sapienţia, Iaşi , 2003,

Clement, Olivier, Viaţa din inima morţii, Ed.Pandora, Târgovişte, 2001

Coman, Pr. Prof. Dr. Constantin, Ortodoxia sub presiunea istoriei, Ed. Bizantină, Bucureşti , 1995,

Drummond, Lewis A., Mesajul Crucii, Broadman Press, New York, 1992,

Dufour, Leon X., Vocabular de Teologie Biblică, EARCB, Bucureşti, 2001,

Evdochimov, Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, Bucureşti , 1993,

Idem, Ortodoxia, EIBMBOR, Bucureşti, 1996,

Gilson, Ettiene, Filozofia în Evul Mediu, de la inceputurile patristice pana la sfarsitul secolului al XIV-lea, Ed. Humanitas, Bucureşti , 1995,

Preview document

Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 1
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 2
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 3
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 4
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 5
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 6
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 7
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 8
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 9
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 10
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 11
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 12
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 13
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 14
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 15
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 16
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 17
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 18
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 19
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 20
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 21
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 22
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 23
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 24
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 25
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 26
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 27
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 28
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 29
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 30
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 31
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 32
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 33
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 34
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 35
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 36
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 37
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 38
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 39
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 40
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 41
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 42
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 43
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 44
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 45
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 46
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 47
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 48
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 49
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 50
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 51
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 52
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 53
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 54
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 55
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 56
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 57
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 58
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 59
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 60
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 61
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 62
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 63
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 64
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 65
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 66
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 67
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 68
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 69
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 70
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 71
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 72
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 73
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 74
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 75
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 76
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 77
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 78
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 79
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 80
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 81
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 82
Misiunea creștină în primele trei secole creștine - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi

Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3;...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Învățatura despre Sfințenia Bisericii

PREFAŢĂ Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Biserica este Trupul lui Hristos şi Hristos este Capul ei. (Efes. I, 23; V, 23), iar Trupul are mai...

Te-ar putea interesa și

Sfântul Iustin Martirul și filozoful - opera apologetică

Introducere Prin lucrarea de faţă am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, crescut în tradiţia şi...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană

INTRODUCERE Dunărea a reprezentat un factor geografic foarte important în istoria Imperiului Roman, dar şi a Daciei. Fluviul a fost considerat...

Începuturile muzicii la traco geți

Cap. I Cântarea – incă de la facerea lumii Originile artei muzicale trebuie căutate în îndepărtata istorie a omenirii. Ca artă sonoră poate fi...

Statutul Laicilor în Biserică

Introducere: Viaţa bisericească nu poate fi concepută fără laici. Biserica este formată din cler şi credincioşi. Aşa cum fără episcop nu poate...

Problemă sinoptică

Introducere Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viata si invatatura Domnului Hristos se numesc Evanghelii . Ele sunt in numar de...

Frumusețea Gândirii Patristice

Putem oare considera gândirea creştină în cea mai sublimă încarnare a ei, şi anume în opera Sfinţilor Părinţi, ca fiind filosofică în sensul...

Ai nevoie de altceva?