Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine

Licență
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 21842
Mărime: 145.54KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I.p.s. Nifon

Cuprins

CUPRINS 3

ARGUMENT 4

INTRODUCERE 6

I.CLARIFICAREA TERMENILOR MISIUNE şi MISIUNE CREŞTINĂ 11

II.1. ALEGEREA şi TRIMITEREA APOSTOLILOR 26

III. MISIUNEA CREŞTINĂ în SCRIERILE NOULUI TESTAMENT 27

III.1. ORGANIZAREA BISERICII şi VIAŢA PRIMILOR CREŞTINI 27

III.2. MISIUNEA PRINTRE IUDEI 54

III. 3. MISIUNEA în LUMEA PĂGÂNĂ 57

III. 4. ALEGEREA, PREGĂTIREA şi HIROTONIA PREOŢILOR în BISERICILE NOU ÎNTEMEIATE 64

IV. CONCEPTUL DE MISIUNE CREŞTINĂ în SCRIERILE PĂRINŢILOR APOSTOLICI şi ALE APOLOGEŢILOR 67

V. METODE DE MISIUNE CREŞTINĂ DIN PRIMELE SECOLE VALABILE şi ASTĂZI 72

CONCLUZII 85

ABREVIERI ŞI PRESCURTĂRI 86

BIBLIOGRAFIA 87

Curriculum Vitae 91

Declaraţia 93

Extras din document

INTRODUCERE

Biserica este alcătuită din oameni, adică din membri ai cetăţii pământeşti, care sunt chemaţi să formeze, încă din cursul istoriei umane, familia fiilor lui Dumnezeu, ce trebuie să crească necontenit până la venirea Domnului, ea având: “o misiune teocratică spirituală şi nu poate renunţa la acesta fără să-şi trădeze propria-i natură.”

Misiunea Bisericii în lume se realizează prin efortul misonar atât al clerului cât şi al laicilior, căci datoria de a-L marturisi pe Hristos lumii are Biserica în întregul ei, căci: “este o trimitere a întregii comunităţi în lume, să mărturisească prin ceea ce sunt ei, că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.”

Prin natura sa misionară, Biserica este o instituţie misionară, fiindcă ea însăşi îşi are originea în misiunea Fiului şi în misiunea Duhului Sfânt, după planul lui Dumnezeu Tatăl.

Iar, acest plan îşi are originea în "izvorul iubirii", adică din iubirea lui Dumnezeu Tatăl care, fiind Începutul fără de început, din care Se naşte Fiul şi de la care Duhul Sfânt purcede prin Fiul, creându-ne în mod liber în nemărginita şi îndurătoarea Sa bunătate, şi chemându-ne în mod gratuit la împărtăşirea cu El în viaţa şi în slava Sa, Şi-a revărsat cu dărnicie bunătatea divină şi nu încetează să o reverse, aşa încât El, care este Creatorul a toate, să fie în cele din urmă "totul în toate" (I Cor 15, 28), realizând în acelaşi timp gloria Sa şi fericirea noastră.

Motivul activităţii misionare a Bisericii decurge din voinţa lui Dumnezeu care "vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului” ( II Tim. 3,16).

Pentru că Unul este Dumnezeu şi Unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni, Hristos Iisus, care S-a dat pe Sine ca răscumpărare pentru toţi" (I Tim 2, 4-6); "şi în nimeni altul nu este mântuire" (Fapte 4, 12). Trebuie ca Biserica sa-i ajute pe toţi care nu-L cunosc pe Hristos să vină la El, cunoscându-L prin propovăduirea Bisericii, şi să fie încorporaţi prin Botez Lui şi Bisericii, care este Trupul Lui. Căci Hristos, afirmând în mod explicit necesitatea credinţei şi a Botezului, a confirmat în acelaşi timp necesitatea Bisericii, în care oamenii intră, ca pe o poartă, prin Botez.

Chiar dacă Dumnezeu, pe căi de El cunoscute, îi poate aduce pe oamenii care nu cunosc, fără vina lor, Evanghelia la credinţă este totuşi datoria imprescriptibilă a Bisericii şi, în acelaşi timp, dreptul ei sfânt de a vesti Evanghelia şi de aceea activitatea misionară îşi păstrează neatinsă puterea şi necesitatea acum ca şi întotdeauna.

În misiunea ei, Biserica: „vrea să fie icoană a Împărăţiei viitoare ea nu se uita inapoi, ci priveşte totdeauna inainte ea este prezentă în alergarea ce stă înainte.”

Prin ea Biserica îşi adună şi îşi organizează neâncetat forţele în vederea propriei sale creşteri. Pentru a desfăşura această activitate, membrii Bisericii sunt îndemnaţi de iubirea cu care Îl iubesc pe Dumnezeu şi datorită căreia doresc să împartă cu toţi oamenii bunurile spirituale de acum şi din viaţa viitoare.

Prin activitatea misionară Dumnezeu este slujit, în sensul că oamenii primesc în mod conştient lucrarea mântuitoare pe care El a săvârşit-o în Hristos. Astfel, prin ea se realizează planul lui Dumnezeu căruia Hristos i S-a dedicat, în duh de ascultare şi de iubire, spre slava Tatălui care L-a trimis: constituirea întregului neam omenesc într-un unic popor al lui Dumnezeu, adunarea lui în unicul Trup al lui Hristos, zidirea lui în unicul Templu al Duhului Sfânt; favorizând unirea frăţească, toate acestea corespund dorinţei intime a tuturor oamenilor.

Activitatea misionară este de asemenea legată intim de natura umană şi de aspiraţile ei. Căci, vestindu-L pe Hristos, Biserica le dezvăluie oamenilor prin însuşi acest fapt adevărul autentic despre condiţia şi chemarea lor integrală, deoarece Hristos este principiul şi modelul acestei umanităţi reînnoite, pătrunse de iubire frăţească, de sinceritate şi de spirit de pace la care aspiră toţi.

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie a Sf. Sinod al B. O. R., EIBMBOR, Bucureşti, 1998

Apologeţi de Limba greacă, trad. de Pr. Prof. Dr. T. Bodogae, O. Caciulă, D. Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 1997

Berea, Pr.Prof.Dr. Constantin, Hristos în centrul misiunii Bisericii, în Dialog Teologic nr.4/1999, Ed. Presa Bună, Iaşi, 1999

Bişoc, Pr.Prof.Dr. Alois Introducere în teologia pastorală, Ed. Sapienţia, Iaşi, 2002

Blaslez, Marie-Francoise, Sfântul Pavel, traducere Anca-Maria, Christodorescu, Editura Compania, Bucureşti, 2001,

Bobrinskoy, Boris, Împărtăşirea Duhului Sfânt, EIBMBOR, Bucureşti, 198I,

Idem, Taina Bisericii, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2002,

Bria, Pr.Prof. Ioan, Iisus Hristos, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1992,

Idem, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, EIBMBOR, Bucureşti, 1994

idem, Mergeţi în pace,EIMBOR, Bucureşti, 1991,

idem, Ortodoxia şi Europa, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995,

Caprioli, Mario, Preotia. Teologie şi Spiritualitate, Ed. Sapienţia, Iaşi , 2003,

Clement, Olivier, Viaţa din inima morţii, Ed.Pandora, Târgovişte, 2001

Coman, Pr. Prof. Dr. Constantin, Ortodoxia sub presiunea istoriei, Ed. Bizantină, Bucureşti , 1995,

Drummond, Lewis A., Mesajul Crucii, Broadman Press, New York, 1992,

Dufour, Leon X., Vocabular de Teologie Biblică, EARCB, Bucureşti, 2001,

Evdochimov, Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, Bucureşti , 1993,

Idem, Ortodoxia, EIBMBOR, Bucureşti, 1996,

Gilson, Ettiene, Filozofia în Evul Mediu, de la inceputurile patristice pana la sfarsitul secolului al XIV-lea, Ed. Humanitas, Bucureşti , 1995,

Preview document

Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 1
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 2
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 3
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 4
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 5
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 6
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 7
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 8
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 9
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 10
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 11
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 12
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 13
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 14
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 15
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 16
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 17
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 18
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 19
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 20
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 21
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 22
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 23
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 24
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 25
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 26
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 27
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 28
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 29
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 30
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 31
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 32
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 33
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 34
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 35
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 36
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 37
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 38
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 39
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 40
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 41
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 42
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 43
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 44
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 45
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 46
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 47
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 48
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 49
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 50
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 51
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 52
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 53
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 54
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 55
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 56
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 57
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 58
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 59
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 60
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 61
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 62
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 63
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 64
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 65
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 66
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 67
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 68
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 69
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 70
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 71
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 72
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 73
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 74
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 75
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 76
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 77
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 78
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 79
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 80
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 81
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 82
Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Misiunea Crestina in Primele Trei Secole Crestine.doc

Alții au mai descărcat și

Iubirea in Spiritualitatea Crestina

Introducere A vorbi despre iubire reprezintă poate cel mai greu lucru; aceasta deoarece a vorbi despre iubire înseamnă a vorbi despre Dumnezeu. Un...

Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi

Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3;...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Iubire si recunostinta

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei

INTRODUCERE Scrierile filocalice vor rămâne, indiferent de timpul care va trece, un nesecat izvor de apă vie. Toți cei care gustă din el vor...

Familia Crestina Azi si In Vesnicie

PRELIMINARII ŞI GENERALITĂŢI Fiind baza societăţii omeneşti, familia ca instituţie divină a fost de la început obiectul cercetării din partea...

Iubirea Creștină

Argument Deoarece in drumul anevoios spre asceză omul tinde spre unirea deplină cu Dumnezeu, trebuie sa întâlnească întotdeauna credinţa, nădejdea...

Ai nevoie de altceva?