Nestorianismul

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 56969
Mărime: 191.41KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

Nestorianismul

I. Etape nestoriene în istoria umanităţii

Sfântul Apostol Pavel spune tuturor creştinilor: „Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri.” (Efeseni 6, 12).

Aşa cum ne relatează paginile Sfintei Scripturi: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.” (Fac. 1,1) Prin cer înţelegem lumea îngerilor . Îngerii sunt fiinţe create cu un scop. Pe de o parte „de a reflecta măreţia, frumuseţea, iubirea şi fericirea lui Dumnezeu şi nu de a „preamări” simplu pe Dumneze”, pe de altă parte „de ai ajuta pe oameni” . Conform Epistolei către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, îngerii sunt duhuri: „Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare...?” (Evrei 1,14). Acelaţi lucru ni-l precizează şi proorocul David, în cartea Psalmilor: „Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc.” (Ps. 103,4)

Creaţi de Dumnezeu liberi, ei puteau alege între a deveni supuşi lui Dumnezeu sau să se opună Lui. Aceştia la început nu au avut o sfinţenie proprie, ci una de la Creatorul, prin harul Său. Mai apoi unii dintre ei au dobândit o sfinţenie „proprie” prin efortul lor de a ai sluji şi prin ascultare de Dumnezeu, în timp ce o parte dintre ei văzându-se că strălucesc, au căzut pradă mândriei. Şi-au atribuit lor înşişi adâncimea talentului, rafinamentul calităţilor, şi chiar darurile harului. S-au exclus din rândul fiinţelor create şi, uitând că au fost creaţi, considerau că-şi au prin ei înşişi izvorul existenţei.

Întemeindu-se pe această fatală aberaţie, şi-au nesocotit obligaţiile sfinte ce le aveau faţă de Dumnezeu, Creatorul lor. Ei au crezut că strălucesc prin sine, au dorit să fie strălucitori ca Dumnezeu, iar răzvrătirea lor a constat în despărţirea de Dumnezeu. Odată cu această despărţire, ei au devenit întunecaţi, deoarece cauza strălucirii lor era Dumnezeu şi nu ei înşişi.

Căpetenia îngerilor răzvrătiţi era un heruvim, aşa cum ne spune proorocul lezechiel: „Tu erai heruvimul pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de foc. Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea.” (lezechiel 28, 14-15) De altfel, toţi Sfinţii, în general, îl socotesc ca făcând parte dintre căpeteniile îngerilor. Acest heruvim s-a încrâncenat atât de mult în această părere de sine şi în mândrie încât se socotea egalul lui Dumnezeu, şi s-a revoltat în mod deschis împotriva Lui: „Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi" (Isaia 14,13).

A devenit potrivnicul lui Dumnezeu, vrăjmaşul Său declarat. Îngerii care l-au urmat s-au lepădat de ascultarea faţă de Dumnezeu, au devenit întunecaţi prin lipsa luminii şi astfel a apărut păcatul în lume. „Lucifer a căzut, dar coada lui sfredeleşte şi azi prin toate cotloanele pământului, trezeşte ura şi urneşte războaie.”

Acest păcat al despărţirii, este păcatul care aduce disperare, întuneric, suferinţă şi lacrimi. Ajunşi întru întuneric, fără strălucire, ei au fost cuprinşi de mânie, invidie şi o dorinţă cruntă, accea de a lupta împotriva tuturor celor care voiesc să primească strălucirea harului Duhului Sfânt. Păcatul lor este păcatul care a intrat şi în lumea oamenilor prin purtătorii săi, prin diavol.

Dacă privim la semantica cuvântului diavol (dia-boleo = a despărţi) vom vedea că denumirea dată de oameni îngerilor întunecaţi se potriveşte descrierii lor, şi implicit subiectului prezentei lucrări.

Dar pentru că îngerii întunecaţi au rupt legătura cu Creatorul încă înainte de crearea lumii noastre, din invidie, îşi pun în mişcare toate forţele pentru a ne despărţi de Dumnezeu, pentru că în aceasta stă pieirea noastră. Apostolul Petru zice: “Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (l Petru 5,8). Astfel, odată cu crearea protopărinţilor noştrii Adam şi Eva, păcatul se transpune şi în lumea materială.

1.1. Protopărinţii Adam şi Eva – prima victimă a ideii de nestorianism timpuriu

Probabil, referatul biblic despre crearea primilor oameni din nimic de către Dumnezeu este cea mai cunoscută parte din întreaga Sfântă Scriptură. Şi acest lucru, pentru simplu fapt că omenirea poate să accepte mai uşor că omul este un produs al evoluţiei materiei decât să accepte adevărul: a fost creat de Dumnezeu „după chipul Său” (Fac. 1,27).

Concept pornit din cele mai vechi timpuri, din mit şi legendă, „apariţia” omului a fost o problemă care a ridicat mai multe semne de întrebare, una dintre ipoteze fiind şi cea a evoluţiei dintr-o specie de maimuţă, idee pe care Darwin are curajul să o dezvolte mult mai târziu în scris şi să o susţină astfel încât să îşi atragă cât mai mulţi „adepţi”. La o analiză mai atentă a „Originii speciilor” ajungem la o nedumerire: anume că Darwin nu dă nicăieri în lucrarea sa capitală afirmaţia care l-a stigmatizat în cultura şi ştiinţa universală: omul se trage dintr-o maimuţă. Cu toate acestea, teoria a fost însuşită de foarte mulţi anti-creştini, că doar nu această teorie a fost atrăgătoare, ci îndepărtarea omului de Dumnezeu, prin negarea Acestuia.

Conceptul acesta nu este decât o teorie fără noimă pentru creştinii cărora le curge prin vene Trupul şi Sângele Domnului sub forma pâinii şi a vinului Euharistic, iar mintea lor se hrăneşte din rugăciune.

Preview document

Nestorianismul - Pagina 1
Nestorianismul - Pagina 2
Nestorianismul - Pagina 3
Nestorianismul - Pagina 4
Nestorianismul - Pagina 5
Nestorianismul - Pagina 6
Nestorianismul - Pagina 7
Nestorianismul - Pagina 8
Nestorianismul - Pagina 9
Nestorianismul - Pagina 10
Nestorianismul - Pagina 11
Nestorianismul - Pagina 12
Nestorianismul - Pagina 13
Nestorianismul - Pagina 14
Nestorianismul - Pagina 15
Nestorianismul - Pagina 16
Nestorianismul - Pagina 17
Nestorianismul - Pagina 18
Nestorianismul - Pagina 19
Nestorianismul - Pagina 20
Nestorianismul - Pagina 21
Nestorianismul - Pagina 22
Nestorianismul - Pagina 23
Nestorianismul - Pagina 24
Nestorianismul - Pagina 25
Nestorianismul - Pagina 26
Nestorianismul - Pagina 27
Nestorianismul - Pagina 28
Nestorianismul - Pagina 29
Nestorianismul - Pagina 30
Nestorianismul - Pagina 31
Nestorianismul - Pagina 32
Nestorianismul - Pagina 33
Nestorianismul - Pagina 34
Nestorianismul - Pagina 35
Nestorianismul - Pagina 36
Nestorianismul - Pagina 37
Nestorianismul - Pagina 38
Nestorianismul - Pagina 39
Nestorianismul - Pagina 40
Nestorianismul - Pagina 41
Nestorianismul - Pagina 42
Nestorianismul - Pagina 43
Nestorianismul - Pagina 44
Nestorianismul - Pagina 45
Nestorianismul - Pagina 46
Nestorianismul - Pagina 47
Nestorianismul - Pagina 48
Nestorianismul - Pagina 49
Nestorianismul - Pagina 50
Nestorianismul - Pagina 51
Nestorianismul - Pagina 52
Nestorianismul - Pagina 53
Nestorianismul - Pagina 54
Nestorianismul - Pagina 55
Nestorianismul - Pagina 56
Nestorianismul - Pagina 57
Nestorianismul - Pagina 58
Nestorianismul - Pagina 59
Nestorianismul - Pagina 60
Nestorianismul - Pagina 61
Nestorianismul - Pagina 62
Nestorianismul - Pagina 63
Nestorianismul - Pagina 64
Nestorianismul - Pagina 65
Nestorianismul - Pagina 66
Nestorianismul - Pagina 67
Nestorianismul - Pagina 68
Nestorianismul - Pagina 69
Nestorianismul - Pagina 70
Nestorianismul - Pagina 71
Nestorianismul - Pagina 72
Nestorianismul - Pagina 73
Nestorianismul - Pagina 74
Nestorianismul - Pagina 75
Nestorianismul - Pagina 76
Nestorianismul - Pagina 77
Nestorianismul - Pagina 78
Nestorianismul - Pagina 79
Nestorianismul - Pagina 80
Nestorianismul - Pagina 81
Nestorianismul - Pagina 82
Nestorianismul - Pagina 83
Nestorianismul - Pagina 84
Nestorianismul - Pagina 85
Nestorianismul - Pagina 86
Nestorianismul - Pagina 87
Nestorianismul - Pagina 88
Nestorianismul - Pagina 89
Nestorianismul - Pagina 90
Nestorianismul - Pagina 91
Nestorianismul - Pagina 92
Nestorianismul - Pagina 93
Nestorianismul - Pagina 94
Nestorianismul - Pagina 95
Nestorianismul - Pagina 96
Nestorianismul - Pagina 97
Nestorianismul - Pagina 98
Nestorianismul - Pagina 99
Nestorianismul - Pagina 100
Nestorianismul - Pagina 101
Nestorianismul - Pagina 102
Nestorianismul - Pagina 103
Nestorianismul - Pagina 104
Nestorianismul - Pagina 105
Nestorianismul - Pagina 106
Nestorianismul - Pagina 107
Nestorianismul - Pagina 108
Nestorianismul - Pagina 109
Nestorianismul - Pagina 110
Nestorianismul - Pagina 111
Nestorianismul - Pagina 112
Nestorianismul - Pagina 113
Nestorianismul - Pagina 114
Nestorianismul - Pagina 115
Nestorianismul - Pagina 116
Nestorianismul - Pagina 117
Nestorianismul - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Nestorianismul.doc

Alții au mai descărcat și

Interpretări Noi în Privința Evenimentelor de la 1054

Introducere “Ortodoxia a început să se deschidă, prin teologia ei mai nouă, unor experienţe şi explicitări al misterului creştin necesare...

Îndreptățirea prin Credință

Introducere Controversata doctrină a îndreptăţirii prin credinţă a penetrat lumea de mii de ani, fiind din ce în ce mai vie de-a lungul timpului....

Chip și asemănare în gândirea Părinților Răsăriteni

I.Motivaţie Societatea contemporană este o societate prin excelenţă antropocentrică. Ştiinţa, cultura , întreaga civilizaţie gravitează în jurul...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Iconoclasmul

Iconoclasmul nu a apărut odată cu Leon III Isaurul, căci un curent, să-i zicem subteran, de ostilitate faţă de imagini era prezent de câteva...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Te-ar putea interesa și

Interpretări Noi în Privința Evenimentelor de la 1054

Introducere “Ortodoxia a început să se deschidă, prin teologia ei mai nouă, unor experienţe şi explicitări al misterului creştin necesare...

Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei

Introducere Orientarea ecumenică a Bisericii de Răsărit în contemporaneitate a dat naştere, printre altele, unei noi atitudini faţă de Bisericile...

Cateheza în zilele noastre

INTRODUCERE Așa cum biune se știe catehizarea este o operă misionară și duhovnicească a Bisericii noastre ce are în vedere prompovăduirea...

Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole

INTRODUCERE Sciția Minor (Dobrogea de astăzi) şi regiunile dunărene au primit Evanghelia destul de devreme, faptul că pe la jumătatea secolului al...

Sinodul IV Ecumenic (Calceedon-451) și urmările acestuia

CAPITOLUL I Hristologia precalcedoniană Disputele hristologice declanşate la începutul secolului al V-lea nu au putut fi aplanate definitiv nici...

Sinodul VI Ecumenic în contextul politic și religios al timpului

INTRODUCERE Am conceput această lucrare cu titlul „Sinodul VI Ecumenic în contextul politic și religios al timpului” cu scopul de a face o analiză...

Libertatea religioasă în Uninunea Europeană

I. APARIŢIA CREŞTINISMULUI. I.a. Apariţie şi fundament. Creştinismul – religie universală constituită pe temeiul credinţei în persoana şi...

Teologia Icoanelor

Capitolul 1. Sfântul Ioan Damaschin Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Ioan Damaschin (cca. 675 - 4 decembrie, 749), numit şi...

Ai nevoie de altceva?