Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 42076
Mărime: 149.02KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
universitatea ovidius facultatea de teologie

Cuprins

INTRODUCERE .

CAPITOLUL I PREOCUPĂRILE EXEGENTICE ALE SFINŢILOR PĂRINŢI PÂNĂ LA MIJLOCUL SECOLULUI AL IV- LEA .

CAPITOLUL II CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND VIAŢA, OPERA ŞI ACTIVITATEA SFÂNTULUI VASILE CEL MARE .

II.1 Familia, copilãria şi studiile universitare ale Sfântului Vasile cel Mare .

II.2. Activitatea Sfântului Vasile cel Mare pânã la alegerea ca episcop al Cezareei Capadociei .

II.3. Activitatea desfãşuratã de Sfântul Vasile cel Mare ca Arhiepiscop de Cezareea Capadociei .

II.4. Opera Sfântului Vasile cel Mare .

CAPITOLUL III VECHIUL TESTAMENT ÎN PREOCUPĂRILE SFÂNTULUI VASILE CEL MARE ŞI ACTUALITATEA SA PENTRU MISIUNEA BISERICII .

III.1. Preliminarii .

III.2.Omilii la Hexaimeron .

III.2.1. Consideraţii introductive .

III.2.2. Omilia I – „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul“ .

III.2.3. Omilia a II-a: „Despre Pământul era nevăzut şi netocmit” .

III.2.4. Omilia a III-a: „Despre tărie” .

III.2.5. Omilia a IV-a: „ Despre adunarea apelor” .

III.2.6. Omilia aV-a: „ Despre odrăslirea pământului” .

III.2.7. Omilia a VI-a: „Despre facerea luminătorilor” .

III.2.8. Omilia a VII-a: „Despre târâtoare” .

III.2.9. Omilia a VIII-a: „Despre cele zburătoare şi despre cele din apă” .

III.2.10. Omilia a IX-a: „Despre cele de pe uscat” .

III.3. Omiliile la Psalmi .

III.4. Comentariul la Isaia .

III.5. Alte lucrări vasiliene cu implicaţii exegetice vetero-testamentare .

CONCLUZII .

BIBLIOGRAFIE .

Extras din document

INTRODUCERE

Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii Domnului Hristos, pe când li se propovăduia de Domnul în Galileea, după înmulţirea pâinilor (Ioan VI, 1-14), despre “pâinea cea vie care s-a coborât din cer.” (Ioan VI, 51).

Cu prilejul Sfintei Sale Învieri, Domnul Hristos a trezit şi suflete de credincioşi, ca Luca şi Cleopa, la adevărata înţelegere a Sfintei Scripturi, a celor profeţite de marele Prooroc Isaia despre patimile Sale şi slava învierii Sale din morţi.

După evenimentul Pogorârii Sfântului Duh în chip de limbi de foc asupra celor doispreceze Apostoli, Sfântul Apostol Petru a interpretat admirabil cuvântul dumnezeiesc al proorocirii Profetului Ioil (III, 2-5) şi profeţiile lui David din Psalmi (Psalmii XV, 8-11 şi CIX, 1-7) – această cuvântare având meritul de a fi socotită prima omilie apostolică, cu caracter parenetic dar şi omilie tematică.

Greutatea interpretării textului epistolelor pauline, pentru care avea cuvinte de laudă, l-a preocupat pe Sfântul Apostol Petru, încât atrăgea atenţia creştinilor să fie cu luare aminte la citirea lor, pentru a nu cădea în vreo rătăcire (II Petru III, 15-17).

La rândul său, Sfântul Apostol Pavel atrăgea şi el atenţia creştinilor să nu amestece şi să prefacă cuvântul lui Dumnezeu, precum făceau unii, ci să-l păstreze curat.

Sinoadele ecumenice, în faţa invaziei nesfârşitelor erezii ale vremii au respectat principiul fundamental sobornicesc adoptat la sinodul apostolic de la Ierusalim din anul 50 p. Chr. (“Părutu-s-a nouă şi Duhului Sfânt”), în interpretarea Sfintei Scripturi, pentru a fixa pentru întreaga creştinătate învăţătura de credinţă normativă. Este vorba, de fapt, despre tradiţia Bisericii, pe care sfântul Atanasie o descria ca fiind ”predania, doctrina şi credinţa, pe care, de la începuturile Bisericii catolice, a dat-o Domnul, au vestit-o Apostolii şi au păstrat-o Părinţii.”

Tradiţia Bisericii s-a format în primul rând prin interpretatea Sfintei Scripturi, fiind un răspuns al Bisericii la cuvântul divin. De altfel, toată teologia patristică şi toată tradiţia dogmatică nu sunt altceva decât o reflectare aprofundată a Sfintei Scripturi.

Nu este o greşeală aserţiunea că toate operele Sfinţilor Părinţi sunt de origine scripturistică, fie că sunt comentarii la Sfânta Scriptură, apologii, opere dogmatico-polemice sau apologetice, uneori chiar şi corespondenţă.

Sfinţii Părinţi au trăit, au cugetat şi au vorbit prin Sfânta Scriptură cu acea admirabilă pătrundere care a condus până la identificarea fiinţei lor cu substanţa biblică însăşi. Dincolo de toate şcolile şi de toate tendinţele patristice, ele năzuiau, prin interpretarea cuvântului biblic, la Persoana şi desăvârşirea Cuvântului, adică la ceea ce limbajul religios actual numeşte întâlnirea cu Iisus Hristos.

Majoritatea lucrărilor patristice sunt un viu comentariu al Bibliei şi Sfinţilor Părinţi li s-ar fi părut curios dacă li s-ar fi atribuit altă intenţie decât aceea de a tâlcui Sfânta Scriptură. S-a conturat astfel o concepţie patristică despre tradiţia biblică care trebuie indubitabil privită în lumina învăţăturii veşnice, dinamice, energizante a lui Hristos – Învăţătorul Suprem, pe care Sfinţii Părinţi îl cunosc prin împărtăşire. Ea se concretizează în afirmaţiile Sfinţilor Părinţi legate de Sfânta Scriptură, de interpretarea corectă, spirituală, duhovnicească a acesteia, de implicaţiile acestei interpretări în credinţa şi viaţa duhovnicească a creştinilor.

Ca pentru oricare dintre Sfinţii Părinţi, Sfânta Scriptură a constituit şi pentru Sfântul Vasile cel Mare cartea de căpătâi, pe care a cunoscut-o şi trăit-o cu intensitate. Ea oferea un minunat subiect de meditaţie şi din această cauză era recomandată cu insistenţă credincioşilor. “Eu o îndemn - scria Sfântul Vasile cel Mare, referindu-se la fiica unei credincioase - să-şi petreacă viaţa în meditarea cuvintelor dumnezeieşti ale Domnului, pentru ca sufletul ei să se hrănească de învăţătura mântuitoare.”

Având prilejul de a cerceta, a studia o mare parte a operei vasiliene şi reuşind a descoperi importanţa capitală şi locul pe care Sfânta Scriptură o ocupă în mentalitatea şi viziunea creatoare a acestui mare părinte capadocian, m-am hotărât, în contextul proclamăriianului 2009 „An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mareşi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni“ în Patriarhia Română, a prezenta ca lucrare de licenţă lucrarea cu titlul Opera omiletică a Sfântului Vasile cel Mare şi actualitatea ei pentru misiunea Bisericii. Cu fiască supunere doresc să aduc mulţumire Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Teodosie şi tuturor părinţilor profesori care au contribuit la formarea noastră teologică pe tot parcursul acestor ani de studii.

Desigur, această lucrare nu se doreşte a fi una exhaustivă şi fară pretenţia de a fi epuizat punctele de vedere analitice despre problematica pe care o presupune subiectul, am dorit a realiza o sumară prezentare a rolului Scripturii în opera exegetică a ierarhului capadocian şi actualitatea ei pentru Sfânta Biserică. Ca urmare, am procedat la a structura lucrarea după cum urmează:

Preview document

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 1
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 2
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 3
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 4
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 5
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 6
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 7
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 8
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 9
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 10
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 11
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 12
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 13
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 14
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 15
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 16
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 17
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 18
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 19
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 20
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 21
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 22
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 23
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 24
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 25
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 26
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 27
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 28
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 29
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 30
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 31
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 32
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 33
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 34
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 35
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 36
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 37
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 38
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 39
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 40
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 41
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 42
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 43
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 44
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 45
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 46
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 47
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 48
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 49
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 50
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 51
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 52
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 53
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 54
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 55
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 56
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 57
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 58
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 59
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 60
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 61
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 62
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 63
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 64
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 65
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 66
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 67
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 68
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 69
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 70
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 71
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 72
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 73
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 74
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 75
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 76
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 77
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 78
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 79
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 80
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 81
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 82
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 83
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 84
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 85
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 86
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 87
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 88
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 89
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 90
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 91
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 92
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 93
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 94
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 95
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 96
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 97
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 98
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 99
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 100
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 101
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 102
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 103
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 104
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 105
Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • 3.Licenta.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel

INTRODUCERE Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a...

Istoria și evoluția Liturghiei

1. Denumirile Jertfei Euharistice Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte...

Invatatura sfantului grigorie palama despre energiile necreate - disputa palamita

I. INTRODUCERE Cu toate că Sfântul Grigorie a trăit în secolul al XlV-lea, el are încă multe de spus vremurilor noastre, întrucât, așa cum știm,...

Teologia colindelor

Introducere Pentru a cunoaște și înțelege un om, trebuie să-i cunoști familia și mediul social. Pentru a cunoaște și înțelege un popor, trebuie...

Tinerii in Hristos si in Biserica - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Despre frica de Dumnezeu

INTRODUCERE În lucrarea de față îmi propun să prezint tema anunțată în titlu printr-o abordare în două direcții: prezentarea unor elemente de...

Învierea morților după epistolele pauline

Argument După un studiu de patru ani la Seminarul Teologic Ortodox ’’ Veniamin Costachi ,, , cu binecuvântarea Parintelui Vasile Păvăleanu, de a...

Ai nevoie de altceva?