Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Licență
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 29993
Mărime: 96.91KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Sandoi

Cuprins

Prefaţă

Introducere

Capitolul 1: Despre preoţie şi rolul preotului ca păstor de suflete

1.1 Preotul de azi, ca liturghisitor

1.2 Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi

1.3 Sfinţenia şi răspunderile preotului

1.4 Preoţia lucrare cerească

1.5 Sfântul Apostol Pavel – despre personalitatea religios-morală a păstorului de suflete

1.6 Vocaţia şi pregătirea pentru preoţie

1.7 Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi

1.8 Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

Capitolul 2 : Activitatea pastoral –misionară a preotului

2.1 Spovedania, prilej de pastoraţie individuală

2.2 Sfânta Împărtăşanie în spiritualitatea creştină

2.3 Ierurgiile ca mijloc şi prilej de pastoraţie2.4 Sfânta Liturghie şi Sfintele Taine ca mijloc de păstorire2.5 Predica şi cateheza –mijloace de pastoraţie

2.5.1 Sfântul Ioan Gură de Aur, predicator al unităţii creştine

2.5.2 Fericitul Augustin, predicator al unităţii Bisericii

2.5.3 Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare

Capitolul 3 : Activitatea obştească a preotului

3.1 Vrednic este lucrătorul de plata sa

3.2 Motivele care determină pe unii creştini - ortodocşi să treacă la alte

culte

3.3 Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuale

ale credincioşilor

3.4 Despre vocaţie şi zel în pastoraţia din ţara noastră

3.5 Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă3.6 Necesitatea şi roadele iubirii

Capitolul 4 : Preoţia în viaţa bisericească a credincioşilor

4.1 Actualitatea Sfântului Ioan Gură de Aur

4.2 Sfântul Grigorie cel Mare, îndrumător al vieţii preoţeşti

4.3 Preoţia în viaţa Bisericii şi a credincioşilor

4.4 Preoţia creştină –o misiune sublimă în viaţa oamenilor

Capitolul 5 : Personalitatea religios - morală a păstorului de suflete

5.1 Îndatoririle duhovnicului după Sfintele Canoane

5.2 Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sfântului Apostol Pavel

5.3 Îndrumătorul duhovnicesc şi ucenicul după Sfinţii Părinţi.

Extras din document

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult.

Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile Revistei Studii Teologice” am observat încă o dată, dacă mai era cazul, că parohia în general şi preotul cu viaţa lui în mijlocul comunităţii în special, au constituit din totdeauna subiecte deosebit de fascinante şi mereu actuale pentru marii exegeţi ai Bisericii Ortodoxe; răsfoind paginile îngălbenite de trecerea anilor ale Revistei sus amintite, mi-am dat seama că ceea ce s-a scris odinioară este şi astăzi, actual, vorba poetului: ” toate-s vechi şi nouă toate”.

Una din carenţele teologiei pastorale din epoca modernă ca şi din epoca mai recentă a fost neconcordanţa ei cu ecclesiologia ortodoxă, atât în sensul ei de interpretare a învăţăturii despre Biserică , precum şi în sensul ei de spiritualitate ecclesială. Această lipsă de concordanţă între practica pastorală şi o viziune ecclesiologică coerentă şi clară, se observă mai bine astăzi, când s-a profilat o ecleziologie euharistică, ce se referă anume la organizarea parohiei ca o comunitate liturgică.

Preocupată mai ales cu moralitatea preotului în raporturile sale cu credincioşii şi cu decorarea locaşului de cult ( din „liturghisitor” preotul a devenit „bisericaş”), această teologie şi practică pastorală a lăsat pe plan secundar elementele de bază care constituie parohia ca „biserică”, după modelul unui trup unit şi coerent.

În multe parohii, cele două surse din care se „hrăneşte” orice comunitate creştină, cuvântul predicat şi Taina Împărtăşaniei, au fost ritualizate în aşa măsură încât ele nu mai ajung să vitalizeze direct întreg organismul bisericesc. Aşa se explică , apariţia din când în când, în spaţiul parohial a unui cerc periferic de credincioşi care se identifică numai parţial cu comunitatea lor. Se ştie că victimele prozelitismului sectar se recrutează din rândul acestor marginalizaţi care sunt împinşi pe o pistă falsă din cauza unei vieţi liturgice nesubstanţiale.

Se pare că toate Bisericile creştine, inclusiv cea Ortodoxă, îşi dau seama acum că reorganizarea vieţii parohiale este nu numai o prioritate urgentă ci şi că aceasta trebuie să se facă în perspectiva unei învăţături clare despre Biserică.

O înţelegere corectă a teologiei pastorale de azi cere, în primul rând, o aplicare a ecleziologiei. Acolo unde ecleziologia şi practica pastorală sunt exercitate fără o referinţă particulară la doctrina ecleziologică şi la spiritualitatea liturgică, ele riscă să fie deformate. Ereziile pastorale provin din ereziile ecleziologice, nefiind vorba aici despre reinventarea mijloacelor şi tehnicii de lucru ale teologiei pastorale, ci de a-i fixa mai precis punctul ei de plecare şi punctul ei de sosire. Teologia pastorală trebuie să înveţe din nou cum se construieşte Biserica la nivel local, parohial, cum se rezolvă problemele interne şi externe ale constituirii parohiei ca o comunitate liturgică, spirituală şi socială, în contextul lumii de azi.

Prin urmare, numai o viziune eclezologică autentică poate să redreseze teologia pastorală de azi, care întâmpină dificultăţi serioase în organizarea parohiei ca o imagine locală, concretă a Bisericii.

O atenţie deosebită ar trebui să fie dată caracterului personal al identităţii creştine şi caracterului de dialog, relaţional al cultului şi pastoraţiei. Lipsa de tact pastoral provine adesea dintr-o ignoranţă a antropologiei ortodoxe, dintr-o contrafacere a climatului uman, spiritual al raporturilor dintre preot şi credincios. Faţa a cultului, în mod special a duhovniciei, nu provine dintr-o concesie faţă de păcat, ci dintr-o înţelegere profundă a misterului omului ca şi „chip al lui Dumnezeu” şi a misterului lui Dumnezeu, care nu încetează a se arăta păcătoşilor ca îndurat, bun, împăciuitor şi lesne-iertător. Umanizarea vieţii pastorale nu se poate face cu arcul întins împotriva credincioşilor. Este nevoie de un dialog parohial pe faţă în care să se realizeze convergenţa şi comuniunea obştii. Preotul simulează acest dialog ca unul care se ocupă cu existenţe individuale, cu persoane reale şi nu cu entităţi sau instituţii. El nu este o instanţă care se impune cu autoritatea puterii, ci un slujitor care face totul pentru personalizarea raporturilor sale cu credincioşii. În mediul parohial, aceştia nu sunt „străini”, sau „laici” ci sunt „co-laboratori” şi „co-responsabili” .

INTRODUCERE

Şi în perioada anterioară lui 1948 se întâlnesc figuri de preoţi luminaţi şi însufleţiţi întru a-şi aduce păstoriţii în strânsă comuniune cu Hristos şi între ei, întru a-i face receptivi faţă de învăţătura şi harurile Lui, pentru ca, întăriţi de acestea, să poată străbate mai cu bărbăţie cărările cele grele ale vieţii.

Însă la vremea aceea nu exista un program pastoral întocmit pe temei de cunoaştere a psihologiei şi nevoilor credincioşilor. Nu existau preocupări privind îndrumarea, organizarea şi promovarea sistematică a activităţii pastorale a preoţimii. Puţinul care se făcea în acest domeniu era mai mult lucru al iniţiativei şi priceperii câtorva preoţi mai inimoşi.

Primele semne ale începerii unei noi vieţi în Biserica noastră au prins a se arăta după 1948, prin întoarcerea tuturor preoţilor la altare, adică întoarcerea la Hristos, modelul suprem şi de totdeauna al preoţiei creştine. Întoarcerea la comuniunea cu Hristos a adus pentru preoţi eliberarea de sub puterea de atracţie exercitată de cele din afară, creându-le astfel posibilitatea de a se concentra asupra celor duhovniceşti şi de a-şi fixa poziţia de pe care trebuie iniţiate toate acţiunile sacerdotale. Numai prin comuniunea cu Hristos, preotul îşi dobândeşte acea capacitate de a-şi pune toate puterile sale în slujba credincioşilor, a semenilor săi şi de a se jertfi dezinteresat pentru binele lor, pentru binele oamenilor.

Preview document

Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 1
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 2
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 3
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 4
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 5
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 6
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 7
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 8
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 9
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 10
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 11
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 12
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 13
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 14
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 15
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 16
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 17
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 18
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 19
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 20
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 21
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 22
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 23
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 24
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 25
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 26
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 27
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 28
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 29
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 30
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 31
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 32
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 33
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 34
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 35
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 36
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 37
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 38
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 39
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 40
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 41
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 42
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 43
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 44
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 45
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 46
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 47
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 48
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 49
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 50
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 51
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 52
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 53
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 54
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 55
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 56
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 57
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 58
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 59
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 60
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 61
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 62
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 63
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 64
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 65
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 66
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 67
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 68
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 69
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 70
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 71
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 72
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 73
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 74
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 75
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 76
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 77
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 78
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 79
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 80
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 81
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 82
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 83
Preoția și viața bisericească a credincioșilor - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Te-ar putea interesa și

Domnitorul Vasile Lupu - sprijinitor al vieții culturale și bisericești în secolul al XVII-lea

Prefaţă Faptele domnitorilor ţării noastre au preocupat de-a lungul timpului pe mulţi istorici care au scris tomuri întregi de cărţi despre...

Evanghelizare și misiune creștină în mass-media

Un pedagog contemporan spunea că este într-adevăr "un privilegiu fantastic a ne putea exprima prin cuvinte, a comunica mai ales cu ajutorul unor...

Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală

I.1. Biserica şi Dreptul „Biserica e o taină care nu poate fi niciodată cuprinsă complet într-o definiţie, fiind viaţa umană a credincioşilor...

Paisianismul - curent de reînnoire spirituală

Introducere În această lucrare de licenţă mi-am propus să arăt valoarea rugăciunii lui Iisus, felul cum este ea percepută de cuviosul Paisie...

Teologia colindelor

Introducere Pentru a cunoaște și înțelege un om, trebuie să-i cunoști familia și mediul social. Pentru a cunoaște și înțelege un popor, trebuie...

Statutul Laicilor în Biserică

Introducere: Viaţa bisericească nu poate fi concepută fără laici. Biserica este formată din cler şi credincioşi. Aşa cum fără episcop nu poate...

Chipul contemporan al preotului, o viziune patristică

INTRODUCERE Şi în perioada anterioară lui 1948 se întâlnesc figuri de preoţi luminaţi şi însufleţiţi întru a-şi aduce păstoriţii în strânsă...

Teme misionare regăsite în Revista Mitropoliei Banatului între 1990 - 2017

La 7 noiembrie 1939, după îndelungate dezbateri, în Monitorul Oficial s-a publicat Decretul Lege pentru inființarea Episcopiei Ortodox Române a...

Ai nevoie de altceva?