Raportul dintre Marta și Maria în creștinism

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 17842
Mărime: 101.79KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Conf. Univ. Dr. Comşa Petre
Universitatea Valahia din Târgovişte Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației Specializarea D.S.E.B.C.

Cuprins

INTRODUCERE . 4

CAPITOLUL I 7

FUNDAMENTE BIBLICE ŞI PATRISTICE ALE SLUJIRII ŞI APĂRĂRII CREDINŢEI 7

I.1. Fermitatea credinţei-datorie a vieţii creştine 7

I.2. Slujirea aproapelui-manifestare a credinţei celei vii 12

CAPITOLUL II 20

RAPORTUL DINTRE MISIUNEA SOCIAL-FILANTROPICĂ ŞI APĂRAREA ORTODOXIEI 20

II.1. Aspecte ale misiunii social-filantropice în Ortodoxia românească 25

II.2. Aspecte ale fermităţii credinţei în spaţiul românesc ortodox 32

CAPITOLUL III 38

TIPURI ALE SLUJIRII SOCIAL-FILANTROPICE ŞI ALE APĂRĂRII CREDINŢEI ÎN SPAŢIUL ORTODOX 38

III.1. Modele de slujire creştină 40

III.1.1. Sf. Ioan Gură de Aur . 40

III.1.2. Sf. Vasile cel Mare-Vasiliada . 42

III.2. Modele de apărători ai credinţei strămoşeşti . 43

III.2.1. Sf. Constantin Brancoveanu 43

III.2.2. Sfinţii Martiri Brâncoveni 51

III.2.3. Mihai Voievod Viteazul . 53

III.3. Trepte ale desăvârşirii creştine 58

CONCLUZII 63

BIBLIOGRAFIE 66

Extras din document

INTRODUCERE

Raportul dintre Marta şi Maria în Ortodoxie este de fapt raportul dintre slujire şi contemplaţie, dintre partea activă şi cea aparent pasivă, după modelul celor două surori ale lui Lazăr şi cu toţii prieteni ai Mântuitorului Hristos.

Această imagine îşi are modelul în momentul în care Iisus intră în casa celor trei fraţi, şi pe când Marta se silea spre a face multe, Maria stătea contemplativă, admirând taina în tăcere.

Unii au văzut în aceste imagini şi raportul dintre misiunea pasrohială şi cea mânăstirească, dintre a face şi a te ruga, dintre a mărturisi şi a propovădui, dintre cuvânt şi faptă.

Cert este că aceste două imagini nu sunt imagini opuse şi antitetice, ci imagini complementare care surprind fiecare în parte aspecte ale vieţii de credinţă aşa cum rezultă ea din experienţa practică.

Marta şi Maria în sens simbolic sunt imaginea fie a celor ce se ostenesc cu slujirew, fie a celor ce se ostenesc cu meditaţia şi rugăciunea, neînsemnând că primii nu se roagă şi nu meditează, iar ceilalţi nu acţionează, ci ce se accentuează mai mult în slujirea misionar-pastorală.

Slujirea şi meditaţia, adoraţia şi rugăciunea, misiunea şi filantropia, apărarea credinţei şi trăirea ei sunt tot atâtea tipuri ale slujirii lui Hristos în viaţa cotidiană, posibile şi complementare, neopuse şi neconflictuale.

Activitatea pastoral-misionară a Bisericii din contemporaneitate are nevoie de ambele perspective şi de ambele modalităţi de slujire, căci acţiunea misionară şi mărturisirea nu ar putea nimic fără slujire prin rugăciune şi cuvânt.

Marta şi Maria sunt două tipologii complemnetare şi auxiliare, diferite dar congruente, asemănătoare dar fiecare cu specificitatea ei.

Credinţa este o realitate intimă, cea mai importantă a vieţii, sufletului şi destinului omului, fără de care viaţa umană se risipeşte în derizoriu şi lpsă de profunzime.

Ea vine prin harul Duhului Sfânt ca răspuns la disponibilitatea umană şi se dezvoltă şi creşte prin intermediul generozităţii deschiderii umane, ea se apără prin fapte şi prin mărturie şi creşte prin aprofundarea comunitară.

Credinţa este rod şi efect al comuniunii, ea nu aparţine individului, ci persoanei, de ceea ea are atât o latură umană, personală, cât şi una comunitară şi dumnezeiască.

Dumnezeu comunică cu omul credincios, i se adresează, îi transmite voia Sa şi îl sprijină în viaţa de zi cu zi, credinţa fiind instrumentul de relaţionare sine qua non. Căci nu poate exista om bun şi credinios fără Dumnezeu, la fel, nu poate exista credinţă în afara disponibilităţii umane şi a acţiunii Duhului Sfânt şi nici om deschis către Creator fără credinţă.

Credinţa conformează viaţa umană voinţei divine şi îi dă perspectiva veşniciei şi a amplitudinii, a forţei şi a profunzimii.

Raportul dintre Marta şi Maria este de fapt raportul dintre meditaţie şi slujire, dintre contemplaţie şi acţiune concretă, fără a face din ele separaţii definitive şi improbabile şi a neglija aportul pe care fiecare din ele îl are în lumea credinţei şi pentru omul de astăzi.

Marta şi Maria sunt realităţi pe care le găsim ca tipologii de expresivitate a credinţei în fiecare om credincios, creştin, în proporţii mai mai sau mai mici, manifestându-se cu preeminenţă când una sau când alta.

Este de fapt şi o parabolă a tradiţiilor confesionale, în viziunea lui Constantin Noica, care vedea Apusul simbolizat de Marta, iar Răsăritul simbolizat de Maria, desigur fără a fi simboluri absolute şi fără a însemna că este vorba despre o comparaţie total exclusivistă.

Lucrarea de faşă vine să prezinte o viziune a raportului dintre slujire şi contemplaţie, prin abordarea unor subteme concrete, care să dea coloratură teologică de substanţă celor două realităţi, în spiritual a ceea ce am învăţat în cadrul Facultăţii de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Valahia din Târgovişte, aşa cum mi- fost transmisă ea de către profesorii mei şi mai ales de către îndrumătorul ştiinţific al lucrării mele.

Bibliografie

1. Apostol, Gheorghe Lucrarea socială a Bisericii, în rev. S.T., nr. 4, 1992

2. Apostol, Pr. Dr., George Lucrarea socială a Bisericii, în rev. S.T., nr. 5, 1994

3. Arăpaşu, Teoctist Mitropolitul Moldovei, Apostolatul social în slujba înaltelor valori în Pe treptele slujirii creştine, M. Neamt,1980

4. Barbu, Pr., Dumitru, Slujirea socială în Biserica Ortodoxă, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007

5. Bel, Pr., Valer Misiune Parohie Pastoraţie – Coordonate pentru o strategie misionară, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002

6. Brătescu, George, De la bolniţa mânăstirească la spitalul civil, în rev. M.O. , nr. 10, 1970

7. Brehier, Louis, Civilizaţia bizantină, trad. de Nicolae Spincescu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1994

8. Bria, Pr. Dr., Ion, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi mărturiei creştine azi, Ed. Atena, Bucureşti, 1996

9. Cairns, Earle E., Creştinismul de-a lungul secolelor. O Istorie a Bisericii Creştine, trad. de Doris Laurenţiu şi Tipei, John, Ed. Cartea creştină, Oradea, 2007

10. Chifăr, Pr. Dr., Nicolae Istoria creştinismului, Ed. Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1999

11. Comşa, Pr. Conf. Dr., Petre, Sfinţii Părinţi, acoperământul propovăduirii, Ed. Asa, Bucureşti, 2006

12. Idem, Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul Vasile cel Mare, Ed. Asa, Bucureşti, 2003

13. Costea, Filaret, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în R.T., nr. 4, 1991

14. Danielou, Jean, Biserica primară. De la origini până la sfârşitul secolului al treilea, traducere de George Scrima, Ed. Herald, Bucureşti, 2008

15. Gabor, Pr. Prof. Dr., Adrian Biserica şi statul în primele patru secole, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003

16. Himcinschi, Pr. Dr., Mihai Biserica în societate, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2012

17. Ică jr., Arhidiac., Ioan; Germano, Marani, Gândirea socială a Bisericii, Ed. Deisis, Sibiu, 2002

18. Ionescu, Ştefan; Panait, I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu. Viaţa. Domnia. Epoca, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969

19. Manole, Dr., Ilie Armata şi Biserica, Bucureşti, 1996

20. Mantzaridis, Georgios, Globalizarea şi universalitatea, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002

...

Preview document

Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 1
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 2
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 3
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 4
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 5
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 6
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 7
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 8
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 9
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 10
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 11
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 12
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 13
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 14
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 15
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 16
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 17
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 18
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 19
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 20
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 21
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 22
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 23
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 24
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 25
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 26
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 27
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 28
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 29
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 30
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 31
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 32
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 33
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 34
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 35
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 36
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 37
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 38
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 39
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 40
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 41
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 42
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 43
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 44
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 45
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 46
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 47
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 48
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 49
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 50
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 51
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 52
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 53
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 54
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 55
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 56
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 57
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 58
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 59
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 60
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 61
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 62
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 63
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 64
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 65
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 66
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 67
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 68
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 69
Raportul dintre Marta și Maria în creștinism - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Raportul dintre Marta si Maria in crestinism.docx

Alții au mai descărcat și

Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii

INTRODUCERE Profesorul Ioan Gheorghe Savin face parte din rândul celor mai mari profesori de teologie ai Bisericii Ortodoxe Române, dar și din...

Aspectul religios - moral al cultului divin ortodox

Introducere Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Individualitate, comuniune și unicitate în taina Sfintei Împărtășanii

Introducere Sfintele Taine Euharistice, Spovedania și Împărtășania sunt cele două Sfinte Taine care ne țin în permanentă legătură cu Hristos și...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Procesul Psihologic în Nașterea și Dezvoltarea Păcatului

I INTRODUCERE Suntem într-o epocă ce se interesează foarte mult de „analiza” sufletului omenesc. „Ştiinţele umane” au fost mult dezvoltate de la...

Raportul dintre Sfântul Botez și Celelalte Sfinte Taine

Argument Importanţa deosebită pe care o prezintă Taina Sfântului Botez în viaţa creştină,unicitatea Botezului mărturisită prin Simbolul de...

Rugăciunea în Tradiția Isihastă

Isihasmul este un curent mistic din sec. XIII, cu centrul pe Muntele Athos, potrivit căruia țelul vieții spirituale este să unească mintea cu...

Rugăciunea

Toate Tainele au câteva trăsături sau însuşiri esenţiale şi anume: a. Tainele au fost instituite de Mântuitorul Iisus Hristos: „iar harul şi...

Te-ar putea interesa și

Filantropia Noului Testament

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat...

Ai nevoie de altceva?