Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 36113
Mărime: 3.73MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Gavriliuta
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IAŞI Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice Specializarea Asistenţă Socială

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I.

CONCEPTE INTRODUCTIVE DIN ACTIVITĂŢILE ASISTIVE ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

I.1. Biserica şi comunitatea 7

I.2. Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Române şi implicarea sa în societate 9

I.3. Dimensiuni teologice şi sociale ale Bisericii Ortodoxe 12

I.3.1. Unitatea Bisericii şi solidaritatea 12

I.3.2. Sfinţenia şi ecourile sale sociale 13

I.3.3. Unitate şi sobornicitate 14

I.3.4. Învăţăturile Apostolilor şi rolul lor social 15

I.4. Însuşirile trăirii ortodoxe în practica socială 16

I.4.1. Rugăciunea şi reîntoarcerea la sine 17

I.4.2. Problema alterităţii şi Iubirea aproapelui 18

I.4.3. Dar şi milostenie 20

CAPITOLUL II.

ROLUL BISERICII ÎN SOCIETATE

II.1. Biserica ortodoxă şi societatea actuală 23

II.1.1. Provocările lumii contemporane din punct de vedere al practicilor asistive 23

II.1.1.1. Evoluţia tehnologiei şi impactul ei asupra umanităţii 24

II.1.1.2. Şomajul cea mai răspândită „boală” a societăţii actuale 25

II.1.1.3. Desfrânarea şi avortul 27

II.1.2. Răspunsul Bisericii la problemele sociale actuale 28

II.2. Misiunea socială a Bisericii Ortodoxe Române 31

II.3. Familia şi comunitatea, expresii de bază ale societăţii 33

II. 3.1. Familia, celula societăţii 33

II.3.1.1. Familia în societatea şi cultura contemporană 35

II.3.1.2. Familia şi societatea românească 38

II.3.1.3. Familia din perspectivă religioasă 40

II. 3.2. Comunitatea 42

II.3.2.1. Comunitatea religioasă creştină 43

II.3.2.2. Implicaţiile comunităţii religioase în munca socială 45

CAPITOLUL III.

ACTIVITĂŢI ASISTIVE DERULATE DE CĂTRE BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

III.1. Aşezăminte asistive în Biserica Ortodoxă 49

III.2. Sistemul de Asistenţă Socială în Biserica Ortodoxă. Cadru legislativ 51

III.3. Biserica Ortodoxă Română şi colaborarea cu instituţiile statului 55

III.4. Activitatea desfăşurată de Biroul de Asistenţă al Patriarhiei Române 58

III.5. Activitatea de Asistenţă Socială desfăşurată în cadrul eparhiilor 60

III.6. Serviciile sociale acordate 61

CAPITOLUL IV.

DEMONSTRAREA CONCRETĂ A ACTIVITĂŢILOR ASISTIVE SUB PATRONAJUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE. STUDIU DE CAZ

IV.1. Scopul cercetării calitative 64

IV.2. Ipotezele şi obiectivele cercetării 64

IV.3. Aparatul metodologic 65

IV.1. Interviul 66

IV.2. Observaţia 67

IV.3. Studiu de caz 67

IV.4. Selecţia subiecţilor şi universul cercetării 68

IV.5. Limitele cercetării 69

IV.6. Prezentarea şi analiza interviurilor 69

IV.7. Studiu de caz 83

CONCLUZII 98

BIBLIOGRAFIE 100

ANEXE 105

Extras din document

Introducere

Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut din aceasta, vocaţia sa în istorie, ea organizând şi primele instituţii de asistenţă socială încă din perioada apostolică. Astfel, biserica devine spaţiul în care orice persoană aflată la nevoi, primeşte alinare şi vindecare, atât trupească cât şi sufletească.

Cel mai elocvent exemplu, îl reprezintă Sfântul Vasile cel Mare care, este

pionierul asistenţei sociale, înfiinţând azile de bătrâni, orfelinate de copii, de săraci, şi mai ales spitale pentru bolnavi, numite „Vasiliade”, chiar dacă el este departe de a fi singurul. Odată cu primele structuri bisericeşti creştine pe actualul teritoriu al României, apare şi activitatea în domeniul carităţii, efectuată în numele credinţei creştine. De la început, în ţara noastră, asistenţa socială a avut un caracter religios, desfăşurându-se secole de-a rândul în jurul mănăstirilor şi al bisericilor. Cu timpul însă, această formă de ajutorare a aproapelui a trecut în grija statului.

Serviciul de asistenţă socială apare ca un serviciu public ce funcţionează pe baza utilizării resurselor financiare ale statului în scopul ajutorării categoriilor defavorizate ale populaţiei, promovând un sistem efectiv care să asigure resurse şi servicii menite să întărească oamenilor capacitatea de a rezolva şi a face faţă împrejurărilor vieţii.

Lucrarea „Rolul Bisericii Ortodoxe Române în asistenţa socială din mediul rural” pune în evidenţă legătura strânsă dintre asistenţa socială şi Biserică, şi se bazează pe susţinerea şi pe învăţătura creştină, dar mai ales, pe modelul viu care l-am avut în Mântuitor şi Apostoli.

Având în vedere că Biserica este cea care a pus bazele asistenţei sociale, această temă a mai fost dezbătută în diverse lucrări de specialitate. Chiar şi în acest context, am decis să abordez această parte a asistenţei, deoarece momentan societatea românească trece printr-o perioadă de secularizare, perioadă în care nu se mai ţine cont de valorile creştine sau de aspectul spiritual al vieţii. Însă, acest fenomen îşi pune amprenta mai greu în mediul rural. Mediu în care membrii unei familii, fac parte din comunităţi mult mai unite, decât comunităţile urbane, aici respectându-se mult mai mult relaţii, precum cele de rudenie, vecinătate sau relaţii care se leagă în cadrul bisericii. În aceste comunităţi rurale, încă mai sunt păstrate principii şi valori precum nondiscriminarea, egalitatea sau respectul faţă de cei din jur ce îşi au originea în primele comunităţi creştine şi care stau la baza tuturor activităţilor de asistenţă socială.

În prima parte a lucrării, partea teoretică, dezbătută pe cuprinsul a trei capitole, m-am axat pe:

- învăţăturile creştine din Biserica Ortodoxă şi implicaţiile lor în mediul familial şi cel comunitar;

- provocările cu care se confruntă Biserica în societatea actuală, şi răspunsul acesteia;

- legislaţia activităţilor de asistenţă socială, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Preview document

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 1
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 2
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 3
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 4
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 5
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 6
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 7
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 8
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 9
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 10
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 11
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 12
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 13
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 14
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 15
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 16
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 17
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 18
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 19
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 20
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 21
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 22
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 23
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 24
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 25
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 26
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 27
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 28
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 29
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 30
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 31
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 32
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 33
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 34
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 35
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 36
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 37
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 38
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 39
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 40
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 41
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 42
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 43
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 44
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 45
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 46
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 47
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 48
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 49
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 50
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 51
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 52
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 53
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 54
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 55
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 56
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 57
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 58
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 59
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 60
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 61
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 62
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 63
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 64
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 65
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 66
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 67
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 68
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 69
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 70
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 71
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 72
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 73
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 74
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 75
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 76
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 77
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 78
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 79
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 80
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 81
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 82
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 83
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 84
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 85
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 86
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 87
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 88
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 89
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 90
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 91
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 92
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 93
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 94
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 95
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 96
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 97
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 98
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 99
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 100
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 101
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 102
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 103
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 104
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 105
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 106
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 107
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 108
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 109
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 110
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 111
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 112
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 113
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 114
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 115
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 116
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 117
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Rolul Bisericii Ortodoxe Romane in Asistenta Sociala din Mediul Rural.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Învățatura despre Sfințenia Bisericii

PREFAŢĂ Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Biserica este Trupul lui Hristos şi Hristos este Capul ei. (Efes. I, 23; V, 23), iar Trupul are mai...

Asistență Socială în Biserica

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică,...

Asistența socială în Biserica Veche și slujirea socială ca și componentă a mântuirii

I. ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN BISERICA VECHE Alături de harul sfinţitor, de cuvântul inspirat şi de rugăciunea înaripată de credinţă, alături de...

Te-ar putea interesa și

Statutul Juridic al Cultelor în Perioada Comunistă

CUVÂNT INTRODUCTIV Anul 1945 marchează începutul unei noi perioade în istoria poporului român. Timp de aproape jumătate de secol, la conducerea...

Ai nevoie de altceva?