Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 28570
Mărime: 135.54KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

I.CONCEPTUL DE SPIRITUALITATE 7

I.1 Definirea termenului de spiritualitate 7

I.2. Urcuşul duhovnicesc 10

II. SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ ÎN PRIMELE III SECOLE 27

II.1. Reprezentarea simbolică sau alegorică a domnului Iisus Hristos

şi a unor scene sfinte 27

II.2. Reprezentările portretistice ale Mântuitorului Iisus Hristos şi ale unor

persoane din Vechiul Testament şi Noul Testament 31

II.3. Primele icoane ale lui Iisus Hristos şi ale Fecioarei Maria 32

III.SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ ÎN SECOLUL AL VIII- LEA 40

III.1. Sinodul al VII- lea Ecumenic 40

III.2. Canoanele sinodului ecumenic 46

IV.FUNDAMENTAREA DOGMATIC ŞI SCRIPTURISTICĂ A PICTĂRII ŞI

CINSTIRII ICOANELOR 59

IV.1. Vechiul Testament şi prefigurarea cinstirii icoanelor 59

IV.2. Legitimitatea cinstirii icoanelor în Noul Testament 60

IV.3. Argumentării teologice pentru cinstirea sfintelor icoane 61

CONCLUZII 68

BIBLIOGRAFIE 71

Extras din document

INTRODUCERE

Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din veacul al XX se ducea o luptă crâncenă, declarată, împotriva abordării religioase a vieţii, la începutul mileniului al III-lea, preocupările religioase au revenit în actualitate.

În spatele termenului de „ spiritualitate” se ascund, din nefericire, o infinitate de concepţii diferite, uneori chiar contradictorii, multe dintre ele neavând de a face cu spiritualitatea creştină.

“Icoana este una dintre cele mai mari descoperiri ale secolului XX” , spune Uspenski. A fost redescoperită pe parcursul secolului nostru, secol care avea să dezvăluie lumii orori nemaivăzute până atunci. Tocmai acum, în această perioadă icoana a apărut nu numai ca un suprem tezaur al artei omeneşti, dar s-a redescoperit şi ca fereastră deschisă spre veşnicie, ca un miracol al credinţei şi ca o ultimă săgeată aruncată de om în inima misterului divin, cum spune Paul Evdokimov.

“Nici pus estetică, nici pur spirituală, frumuseţea icoanei e interioară şi are izvorul în modelul ei. Această frumuseţe scapă simplului estetician, căci descoperirea esenţei profunde a icoanei trebuie să primească Lumina, care este Dumnezeu însuşi, ca să perceapă cu privirea curăţită de patimi, lumina taborică transfigurând materia” (M. Quenot).

“Icoana – reprezentând imaginea – alături de cuvânt a constituit dintotdeauna una din formele fundamentale ale autoreprezentării şi comunicării umane” Asemeni evreilor, creştinii au refuzat imaginile cu subiect religios în primele două secole ale erei noastre.

“Datorită Revelaţiei dumnezeieşti, precum şi grijii patriarhilor şi a profeţilor Vechiul Testament, poporul iudeu era obişnuit cu spiritualitatea unui Dumnezeu invizibil, care nu are nevoie neapărat pentru a fi adorat, de forme concrete sau vizibile”

“Cinstirea sfintelor icoane are un loc deosebit în istoria vieţii creştine şi a Bisericii. Ea nu este o inovaţie a Noului Testament, fiind chipul şi umbra celor cereşti şi viitoare (Evrei 8, 5), dar în aşa fel încât să nu fie atinsă porunca a II-a din Decalog”

Porunca a II-a a Decalogului interzice cu desăvârşire cultul idolatric aduc zeilor păgâni, “Să nu-ţi faci chip cioplit”, spune această poruncă, “nici asemănarea vreunui lucru din câte sunt sus în cer, jos pe pământ, sau în apă, sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujeşti” (Ieş. XX, 4-5; Deut. V, 5-9).

Porunca a II-a din Decalog este amintită şi de istoricul evreu Iosif Flaviu (95 d. Hr.) “Este contra Legii, spune el, de a avea în temple icoane sau tablouri, sau orice reprezentare de fiinţe vii”. Prevederile legicii iudaice referitoare la interzicerea cultului idolatric al zeilor sunt atestate şi de isotricul roman Tacit (120 d. Hr.) “Iudeii nu pun nici un fel de statui pentru a lăuda pe regii lor, nici pentru a onora pe cezari”

Referitor la confuzia politeist-teocratică între divinitate, împărat şi imaginea imperială, creştinii “devin martiri”. Menţionez aici dialogul dintre legatul Bassus şi Soldatul Dasius, martirizat la 20 noiembrie 304, în garnizoana danubiană Durostorum:

“ Legatul Bassus a zis: Roagă-te imaginilor stăpânilor noştri împăraţi, care ne asigură pacea, ne dau leafa şi poartă de grijă în fiecare zi cu iubire de oameni, de tot binele nostru.

Fericitul martir Dasius a zis: “eu ţi-am spus şi-ţi spun că sunt creştin şi nu mă închin împăratului pănâmtesc, ci Împăratului ceresc şi primesc darul Lui, trăiesc din harul Lui şi mă îmbogăţesc din negrăita Lui iubire de oameni”.

Legatul Bassus a zis: “Roagă-te Dasius la sfintele imagini ale împăraţilor noştri pe care le adoră şi la care se închină chiar şi neamurile barbare”.

Fericitul martir Dasius a zis: “Eu mărturisesc că sunt creştin şi nu mă supus nimănui altuia decât unuia curatului şi veşnicului Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt ”.

Refuzând să sacrifice idolilor şi să tămâieze imaginile imperiale, Dasius le răstoarnă la pământ şi este decapitat după ce “şi-a întărit fruntea cu semnul Sfintei Cruci şi al lui Hristos, cu a cărui putere s-a luptat cu vitejie împotriva tiranului”.

Preview document

Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 1
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 2
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 3
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 4
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 5
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 6
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 7
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 8
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 9
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 10
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 11
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 12
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 13
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 14
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 15
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 16
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 17
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 18
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 19
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 20
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 21
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 22
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 23
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 24
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 25
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 26
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 27
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 28
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 29
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 30
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 31
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 32
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 33
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 34
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 35
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 36
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 37
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 38
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 39
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 40
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 41
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 42
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 43
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 44
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 45
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 46
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 47
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 48
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 49
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 50
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 51
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 52
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 53
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 54
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 55
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 56
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 57
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 58
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 59
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 60
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 61
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 62
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 63
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 64
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 65
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 66
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 67
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 68
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 69
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 70
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 71
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 72
Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Spiritualitatea Hotararilor Sinodului VII Ecumenic.doc

Alții au mai descărcat și

Reînființarea Mitropoliei Transilvaniei - Mitropolitul Andrei Șaguna

INTRODUCERE Divizarea lumii transilvane în 1701 a generat o seama de probleme ce se vor alătura celor deja existente aici. Din acest motiv nu vor...

Paisianismul - curent de reînnoire spirituală

Introducere În această lucrare de licenţă mi-am propus să arăt valoarea rugăciunii lui Iisus, felul cum este ea percepută de cuviosul Paisie...

Legături romano-bizantine în secolul XIII-XVIII

INTRODUCERE La sugestia părintelui îndrumător, am reuşit să redactez prezenta “Lucrare de licenţă” urmărind viaţa şi influenţa pe care Bizanţul...

Catolicismul Contemporan

Introducere Tema proiectului o reprezintă “Catolicismul Contemporan”. Am ales această tema pentru realizarea proiectului din mai multe motive,...

Sinodul VI Ecumenic în contextul politic și religios al timpului

INTRODUCERE Am conceput această lucrare cu titlul „Sinodul VI Ecumenic în contextul politic și religios al timpului” cu scopul de a face o analiză...

Receptarea învățăturii palamite ca energie necreată și experiența ei în viață bisericească din Țările Române în secolele XIV-XVIII

dumnezeiesc-aspecte epistemologice Revelaţia lui Dumnezeu-Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ocupă centralitatea întregii teologii a Bisericii....

Icoana - Chemare Spre Rugăciune

P r e f a ţ ă „Zic vouă: dacă aceştia vor tăcea , pietrele vor striga (Luca 19 : 45)” Pentru mulţi astăzi icoana este şi rămâne din păcate un...

Diaspora și misiunea creștină

Introducere Începând cu secolul al XX-lea, Ortodoxia nu se mai rasfrânge la spaţiul oriental şi sud-european, ci a devenit ecumenică şi sub aspect...

Te-ar putea interesa și

Teologia Icoanelor

Capitolul 1. Sfântul Ioan Damaschin Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Ioan Damaschin (cca. 675 - 4 decembrie, 749), numit şi...

Viața și Activitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Argument După aproape două mii de ani de la întemeierea ei, Biserica lui Hristos este la fel de vie, la fel de sublimă şi la fel de măreaţă ca la...

Teologia icoanelor, în lumina tradiției dogmatice ortodoxe

Studiul de fata urmareste sa prezinte teologia icoanelor in lumina traditiei dogmatice si canonice ortodoxe, asa dupa cum a fost ea afirmata si...

Ai nevoie de altceva?