Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 30553
Mărime: 2.93MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1. Introducere – Definirea termenilor

1. 1. Doctrină

1. 1. 1. Definiţia doctrinei in viziunea Ortodoxă

1. 1. 2. Definiţia doctrinei in viziunea Catolică

1. 1. 3. Definiţia doctrinei in viziunea Baptistă

1.2. Biserică

1. 2. 1. Definiţia bisericii în Sfânta Scriptură

1. 2. 2. Definiţia bisericii în gândirea Ortodoxă

1. 2. 3. Definiţia bisericii în gândirea Catolică

1. 2. 4. Definiţia bisericii în gândirea Baptistă

2. Natura Bisericii – Biserica vizibilă şi invizibilă

2. 1. Biserica vizibilă şi invizibilă în concepţia Ortodoxă

2. 2. Biserica vizibilă şi invizibilă în concepţia Catolică

2. 3. Biserica vizibilă şi invizibilă în concepţia Baptistă

3. Funcţiile Bisericii

3. 1. Predicarea

3. 1. 1. Predicarea în reflecţia Bisericii Ortodoxe

3. 1. 2. Predicarea în reflecţia Bisericii Catolice

3. 1. 3. Predicarea în reflecţia Bisericii Baptiste

3. 2. Închinarea

3. 2. 1. Închinarea în cugetarea Bisericii Ortodoxe

3. 2. 2. Închinarea în cugetarea Bisericii Catolice

3. 2. 3. Închinarea în cugetarea Bisericii Baptiste

3. 3. Evanghelizarea

3. 3. 1. Evanghelizarea în percepţia Bisericii Ortodoxe

3. 3. 2. Evanghelizarea în percepţia Bisericii Catolice

3. 3. 3. Evanghelizarea în percepţia Bisericii Baptiste

3. 4. Edificarea

3. 4. 1. Edificarea în Biserica Ortodoxă

3. 4. 2. Edificarea în Biserica Catolică

3. 4. 3. Edificarea în Biserica Baptistă

4. Relaţia Bisericii cu societatea

4. 1. Preocupări sociale

4. 1. 1. Preocupări sociale în biserica Ortodoxă

4. 1. 2. Preocupări sociale în biserica Catolică

4. 1. 3. Preocupări sociale în biserica Baptistă

4. 2. Relaţia bisericii cu statul

4. 2. 1. Relaţia Bisericii Ortodoxe cu statul

4. 2. 2. Relaţia Bisericii Catolice cu statul

4. 2. 3. Relaţia Bisericii Baptiste cu statul

5. Concluzii

Extras din document

Introducere

Mişcarea ecumenică din secolul al XX-lea, situează abordarea domeniului Biserică pe o poziţie privilegiată. Luând-o de bună până acum, teologii i-au acordat prea puţină importanţă, însă provocarea de mare actualitate constă în abordarea problemelor doctrinare cu privire la Biserică.

Fiindcă lumea în care trăim este străbătută de curente religioase şi filozofice de toate nuanţele, lucrarea de faţă aduce prin comparaţie un studiu asupra doctrinei Bisericii din perspectivă ortodoxă, baptisă şi catolică.

Obiectivul lucrării este de a-mi dezvolta cunoştinţele doctrinare asupra acestei doctrine fundamentale în istoria creştinismului, cât şi de a folosi toate aceste informaţii în slujirea Domnului şi a oamenilor.

În dezvoltarea acestui subiect s-a încercat a se prezenta cât mai bine teologia specifică fiecărei bisericii fără a interveni subiectiv. Tot o dată acest studiu a urmărit concepţia teologică a unei voci de referinţă în acel domeniu: Dumitru Stăniloae în cadrul ortodoxiei, Millard Erickson în cadrul protestantismului şi Cachizmul Bisericii Catolice în cadrul catolicismului.

Studiul comparativ de faţă urmăreşte trei aspecte considerate vitale pentru doctrina Bisericii: Biserica vizibilă şi invizibilă, funcţiile Bisericii şi relaţia Bisericii cu societatea.

Fie ca această lucrare să contribuie într-o oarecare măsură la echiparea slujitorilor Domnului şi să aducă o lumină călăuzitoare în înţelegerea diferenţelor din această doctrină.

1. Introducere – Definirea termenilor

1. 1. Doctrină

De un interes major pentru lucrarea de faţă sunt „totalitatea principiilor sau ideilor fundamentale” ale sistemelor religioase ce vor fi prezentate. Ele se numesc doctrine sau dogme; având sensul apropiat: “principii de bază ale unei religii, care sunt obligatorii pentru adepţii ei şi contra cărora nu se admit obiecţii”. Dogma sau doctrina este o „teză considerată imuabilă şi acceptată fără rezerve în orice condiţii.”.

1. 1. 1. Definiţia doctrinei in viziunea Ortodoxă

Teologia, prin exteriorizarea conţinutului cuprinde o parte teoretică, adică de doctrină (dogmă), o parte de trăire morală şi o parte de cinstire, de adorare a lui Dumnezeu .

Partea teoretică în scrierile ortodoxe este numită doctrină sau dogmă. De aici reieşind aşa-zis Teologia Dogmatică, reunind expunereile sistematice ale dogmelor; „ordonându-le într-un sistem logic, în legătură organică internă în jurul unei idei centrale, conducătoare, aceea de Dumnezeu existent în Sine, absolut, creator, atotţiitor, mântuitor şi desăvârşitor” . Dogmatica este adevărul veşnic, absolut, neschimbător şi mântuitor, formând conţinutul esenţial al religiei, conducătoare spre mântuire; punctul central, normativ al întregului sistem teologic, fiind izvorul unităţii teologiei.

Dogma (gr. dogma) în limbajul teologic creştin a primit înţelesul de afirmaţie categorică, întemeiată nezdruncinabil, ca fiind adevăr de credinţă revelat de Dumnezeu, păstrat, formulat şi propovăduit de Biserică credincioşilor in vederea mântuirii.

Preview document

Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 1
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 2
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 3
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 4
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 5
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 6
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 7
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 8
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 9
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 10
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 11
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 12
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 13
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 14
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 15
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 16
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 17
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 18
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 19
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 20
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 21
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 22
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 23
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 24
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 25
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 26
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 27
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 28
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 29
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 30
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 31
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 32
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 33
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 34
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 35
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 36
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 37
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 38
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 39
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 40
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 41
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 42
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 43
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 44
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 45
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 46
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 47
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 48
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 49
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 50
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 51
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 52
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 53
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 54
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 55
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 56
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 57
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 58
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 59
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 60
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 61
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 62
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 63
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 64
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 65
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 66
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 67
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 68
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 69
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 70
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 71
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 72
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 73
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 74
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 75
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 76
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 77
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 78
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 79
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 80
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 81
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 82
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 83
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 84
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 85
Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Crestine.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Bisericesc

PREFAŢĂ Anul 1990 a adus mari schimbări în societatea românească. Aşa se face că şi în viaţa mea s-a produs o cotitură importantă care schimba...

Interpretări Noi în Privința Evenimentelor de la 1054

Introducere “Ortodoxia a început să se deschidă, prin teologia ei mai nouă, unor experienţe şi explicitări al misterului creştin necesare...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Catolicismul Contemporan

Introducere Tema proiectului o reprezintă “Catolicismul Contemporan”. Am ales această tema pentru realizarea proiectului din mai multe motive,...

Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului

Biserica şi secularizarea 1. Introducere Domnul nostru Iisus Hristos a voit ca opera Lui să fie continuată de următorii Săi, după modelul dat de...

Reforma religioasă din secolul al XVI-lea

O posibilă definiţie a reformei este cea de fenomen complex, cu caracter religios, social-politic şi ideologic, prin care, în secolul al XVI-lea,...

Doctrina Socială a Bisericii

I. INTRODUCERE ÎN DOCTRINA SOCIALĂ A BISERICII 1. Conţinutul conceptului Doctrina socială a Bisericii (DSB) nu reprezintă o colecţie de...

Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon din 451

Introducere. Datorită problemelor teologice şi bisericeşti deosebite pentru care a fost convocat, prin hotărârile dogmatice şi canonice pe care...

Ai nevoie de altceva?