Taina Preoției

Licență
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 38793
Mărime: 138.15KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 1

I. Temeiurile scripturistice şi patristice ale Tainei Hirotoniei 4

I.1. Arhieria Mântuitorului Hristos – temeiul Sfintei Taine a Hirotoniei 5

I.2. Instituirea Sfintei Taine a Hirotoniei 14

I.3. Arhieria Mântuitorului Iisus Hristos în scrierile Sfinţilor Părinţi 15

I.4. Ierarhia bisericească în epoca Bisericii primare 24

II. Taina Hirotoniei în Teologia Ortodoxă 26

III.Taina Hirotoniei în teologia romano – catolică actuală 34

III.1. Conciliului II Vatican - Constituţia Lumen Gentium (1964). Implicaţii şi urmări 34

III.2. Poziţia teologilor români faţă de hotărârile Conciliului II Vatican 56

III.3. Mysterium Ecclesiae şi problema primatului şi infailibilităţii papale 69

Concluzii 82

Bibliografie 84

Extras din document

Introducere

Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși fundamentele biblice și, implicit, reperele istorice sunt aceleași, cele trei mari confesiuni creștine – Ortodoxia, Romano-Catolicismul şi Protestantismul – şi-au format o viziune diferită asupra acestei Sfinte Taine. Diferenţele nu trebuie căutate însă, aşa cum adesea se crede, în modul distinct de interpretare a textelor biblice sau a temeiurilor dogmatice care stau la baza Hirotoniei, ci în modul în care aceasta este integrată în cadrul ecleziologiei şi, implicit, în maniera în care ierarhia bisericească poate contribui decisiv, prin misiunea pe care o desfăşoară, la viaţa societăţii.

Într-adevăr, fără o atentă raportare a Tainei Hirotoniei la tezaurul dogmatic al Bisericii nu putem înţelege nici importanţa acesteia, nici rolul pe care îl are în iconomia mântuirii. Practic, de înţelegerea misiunii preotului în comunitatea eclezială ţine însăşi transfigurarea fiecărui credincios în parte, transformarea sa în fiinţă nouă în Hristos. De aceea, nu a existat epocă în întreaga istorie a creştinismului în care preoţia să nu fi fost adusă în discuţie. În primul secol a fost nevoie de o precizare clară a ierarhiei bisericeşti, a treptelor şi a funcţiilor acestora. Începând cu secolul al treilea, episcopul devine exponentul principal al învăţăturii Bisericii, realitate confirmată şi întărită în veacul următor, în special de autoritatea Părinţilor Capadocieni. Epoca bizantină nu a fost nici ea străină de aceste probleme, mai ales că diferenţele tot mai mari dintre Răsărit şi Apus impun o clarificare precisă a rolului pe care ierarhia îl joacă în cadrul Bisericii. Nu este vorba, desigur, doar despre ideea primatului, ci şi despre autoritatea episcopului în cadrul cetăţii, de despre raporturile ce se cuvine să existe între membrii ierarhiei şi despre misiunea fiecărei trepte a acesteia.

Modernitatea a adus cu sine noi provocări la adresa slujitorilor Bisericii şi, implicit, la adresa Tainei Hirotoniei. Deşi profund modificată de Protestantism, Preoţia a continuat să fie recunoscută ca Taină a Bisericii şi să fie respectată ca atare. Nu la fel se poate spune însă şi despre fundamentele dogmatice ale acesteia. În timp ce Ortodoxia a rămas fermă pe o poziţie tradiţională, însă nu lipsită de perspectivă, Biserica Romano-Catolică a optat pentru o reconfigurare a acestei Taine, într-o dublă direcţie: pe de-o parte s-a consolidat ideea primatului episcopului Romei, vorbindu-se la ora actuală chiar şi despre un primat al moralităţii şi implicării sociale, iar pe de altă parte, în mod paradoxal, s-a renunţat la o bună parte a tradiţiei apusene, operându-se o seamă de schimbări în ceea ce priveşte lucrarea treptelor ierarhice în sânul comunităţii. La rândul său, Protestantismul a trecut prin numeroase prefaceri, datorate în special noilor fundamente ale preoţiei. Câtă vreme se insistă mai mult pe ideea preoţiei universale şi mai puţin pe cea a preoţiei sacramentale, este firesc să asistăm la schimbări pe cât de numeroase, pe atât de ineficiente. Astfel, la ora actuală în numeroasele ramuri protestante există tot atâtea forme diferite de ierarhie, ce merg de la formele cele mai tradiţionale, aşa cum este cazul Bisericii Evanghelice (Luterane) şi până la forme mult mai greu de acceptat, aşa cum este aceea a preoţiei femeilor sau a acceptării unei preoţii în sensul strict al lucrării sociale, fără nicio implicaţie sacramentală.

Toate aceste diferenţe au fost aduse permanent în discuţie în cadrul dialogului ecumenic, fără a se ajunge însă la vreun consens. Exemplul cel mai bun îl oferă Documentul de la Lima (1982), intitulat sugestiv Botez – Euharistie – Ministeriu (BEM), prin intermediul căruia s-a încercat o nivelare a tuturor deosebirilor dogmatice cu privire la Tainele comun acceptate în cele trei mari confesiuni. Răspunsul prompt şi critic venit din partea teologiei ortodoxe dar şi romano-catolice a făcut ca acest act să devină nu un posibil punct de coeziune, ci unul care a adâncit şi mai mult diferenţele şi ostilitatea mocnită dintre confesiunile creştine. Desigur, la nivel oficial, din raţiuni diplomatice, se poate vorbi despre un anumit consens, însă nu la fel se poate vorbi în ceea ce priveşte percepţia comunităţii ecleziale. Reticenţele reciproce vor continua să menţină acest spirit de neîncredere, câtă vreme disputele şi discuţiile din jurul Tainei Hirotoniei nu se vor structura pe un fundament comun, biblic şi patristic.

Prezenta lucrare îşi propune să aducă în prim plan principalele diferenţe interconfesionale cu privire la Taina Hirotoniei, identificate în teologia secolului XX. De asemenea, îşi propune să analizeze în primă instanţă tocmai fundamentele despre care vorbeam în rândurile de mai sus, pentru a putea evita orice ispită polemică ineficientă. O atenţie deosebită vom acorda documentelor finale redactate în cadrul conferinţelor ecumenice pentru faptul că ele conţin în formă succintă toate elementele necesare înţelegerii aspectelor dogmatice legate de Taina Hirotoniei. Un loc special îl va ocupa, de asemenea, analiza gândirii mai multor teologi reprezentativi ai spaţiului occidental, catolic şi protestant. Contactul cu scrierilor lor poate constitui un demers util în formularea unei judecăţi obiective de valoare asupra modului în care creştinătatea contemporană priveşte Taina Hirotoniei. Desigur, subiectul nu poate fi epuizat în cadrul lucrării de faţă, însă am considerat absolut necesar să aducem în discuţie teologia catolică, insistând asupra unor teologi precum Hans Küng sau actualul papă, Benedict al XVI-lea. Disputele din jurul infailibilităţii şi primatului papal reprezintă de altfel cele mai aprige puncte de discuţie între teologii creştini ai secolului al XX-lea. Nu în ultimul rând, pentru teologia Ortodoxă am adus drept mărturie gândirea părintelui Dumitru Stăniloae, dar şi a unor autori recenţi, precum ÎPS Ioannis Zizioulas, Ioannis Romanides, Nikos Matzoukas sau, mai nou, Mihail Pomazanski. Fiecare dintre aceşti autori aduce o contribuţie meritorie la înţelegerea Tainei Hirotoniei, în special în cadrul ecleziologiei ortodoxe, însă putem vorbi la fel de bine despre anumite mişcări centrifuge, aşa cum este cazul aşa numitei ecleziologii euharistice. Toate aceste aspecte, aparent minore, se cer lămurite pentru a evita orice confuzie regretabilă, cu consecinţe greu de urmărit.

Nădăjduim că lucrarea noastră va reprezenta astfel o modestă, dar binevenită contribuţie la înţelegerea modului în care Biserica şi-a păstrat învăţătura dogmatică despre Taina Hirotoniei în contemporaneitate.

Preview document

Taina Preoției - Pagina 1
Taina Preoției - Pagina 2
Taina Preoției - Pagina 3
Taina Preoției - Pagina 4
Taina Preoției - Pagina 5
Taina Preoției - Pagina 6
Taina Preoției - Pagina 7
Taina Preoției - Pagina 8
Taina Preoției - Pagina 9
Taina Preoției - Pagina 10
Taina Preoției - Pagina 11
Taina Preoției - Pagina 12
Taina Preoției - Pagina 13
Taina Preoției - Pagina 14
Taina Preoției - Pagina 15
Taina Preoției - Pagina 16
Taina Preoției - Pagina 17
Taina Preoției - Pagina 18
Taina Preoției - Pagina 19
Taina Preoției - Pagina 20
Taina Preoției - Pagina 21
Taina Preoției - Pagina 22
Taina Preoției - Pagina 23
Taina Preoției - Pagina 24
Taina Preoției - Pagina 25
Taina Preoției - Pagina 26
Taina Preoției - Pagina 27
Taina Preoției - Pagina 28
Taina Preoției - Pagina 29
Taina Preoției - Pagina 30
Taina Preoției - Pagina 31
Taina Preoției - Pagina 32
Taina Preoției - Pagina 33
Taina Preoției - Pagina 34
Taina Preoției - Pagina 35
Taina Preoției - Pagina 36
Taina Preoției - Pagina 37
Taina Preoției - Pagina 38
Taina Preoției - Pagina 39
Taina Preoției - Pagina 40
Taina Preoției - Pagina 41
Taina Preoției - Pagina 42
Taina Preoției - Pagina 43
Taina Preoției - Pagina 44
Taina Preoției - Pagina 45
Taina Preoției - Pagina 46
Taina Preoției - Pagina 47
Taina Preoției - Pagina 48
Taina Preoției - Pagina 49
Taina Preoției - Pagina 50
Taina Preoției - Pagina 51
Taina Preoției - Pagina 52
Taina Preoției - Pagina 53
Taina Preoției - Pagina 54
Taina Preoției - Pagina 55
Taina Preoției - Pagina 56
Taina Preoției - Pagina 57
Taina Preoției - Pagina 58
Taina Preoției - Pagina 59
Taina Preoției - Pagina 60
Taina Preoției - Pagina 61
Taina Preoției - Pagina 62
Taina Preoției - Pagina 63
Taina Preoției - Pagina 64
Taina Preoției - Pagina 65
Taina Preoției - Pagina 66
Taina Preoției - Pagina 67
Taina Preoției - Pagina 68
Taina Preoției - Pagina 69
Taina Preoției - Pagina 70
Taina Preoției - Pagina 71
Taina Preoției - Pagina 72
Taina Preoției - Pagina 73
Taina Preoției - Pagina 74
Taina Preoției - Pagina 75
Taina Preoției - Pagina 76
Taina Preoției - Pagina 77
Taina Preoției - Pagina 78
Taina Preoției - Pagina 79
Taina Preoției - Pagina 80
Taina Preoției - Pagina 81
Taina Preoției - Pagina 82
Taina Preoției - Pagina 83
Taina Preoției - Pagina 84
Taina Preoției - Pagina 85
Taina Preoției - Pagina 86
Taina Preoției - Pagina 87
Taina Preoției - Pagina 88
Taina Preoției - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Taina Preotiei.doc

Alții au mai descărcat și

Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi

Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3;...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Misiunea creștină în primele trei secole creștine

INTRODUCERE Biserica este alcătuită din oameni, adică din membri ai cetăţii pământeşti, care sunt chemaţi să formeze, încă din cursul istoriei...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Taina sfântului botez

INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui...

Te-ar putea interesa și

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Taina Mărturisirii și Persoana Preotului Duhovnic în Viața Bisericii și a Credincioșilor Ei

Taina Sfintei Spovedanii joacă un rol central în viaţa şi în spiritualitatea ortodoxă. Este taina prin care se restabileşte legătura creştinului cu...

Taina Sfântului Maslu în molitfelnicul românesc

Introducere Importanţa vindecării este covârşitoare, ţinând cont de faptul că, mai mult ca niciodată, omenirea suferă enorm atât fizic cât şi...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Viața și Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA SFÂNTULUI GRIGORIE DE NAZIANZ Sfântul Grigorie de Nazianz Motto: “Mai bine un război vrednic de lăudă, decât o pace care te...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Familia, școala și biserica - principalii factori în educația religioasă

MOTO Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească...

Ai nevoie de altceva?