Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 24831
Mărime: 362.12KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Univ. Dr. NECHITA RUNCAN

Cuprins

Introducere

Capitolul I

PERSONALITATEA PATRISTICĂ A SFÂNTULUI CHIRIL AL ALEXANDRIEI

Capitolul II

CONTEXTUL ECUMENIC AL ELABORĂRII DOCTRINEI HRISTOLOGICE A SFÂNTULUI CHIRIL AL ALEXANDRIEI

a) Hristologia școlilor din Alexandria și Antiohia

b) Tendinţele de apropiere între Biserica Ortodoxă şi Vechile Biserici Orientale

Capitolul III

PUNCTE DE CONTACT ÎNTRE HRISTOLOGIA CALCEDONIANĂ ȘI NECALCEDONIANĂ DIN PERSPECTIVA DOCTRINEI SFÂNTULUI CHIRIL AL ALEXANDRIEI

a) Explicarea formulei centrale

b) Problema firii umane individuale

c) Problema prepozițiilor

d) Proprietățile firilor

e) Aspecte particulare

f) Elementele unei formule de acord

Capitolul IV

ACORDUL ÎNTRE HRISTOLOGIA SFÂNTULUI CHIRIL ȘI ACEEA A SINOADELOR ECUMENICE

a) Sinodul al IV-lea Ecumenic

b) Sinodul al V-lea Ecumenic

c) Sinodul al VI-lea Ecumenic

Capitolul V

IMPLICAŢIILE ÎNVĂŢĂTURII SFÂNTULUI CHIRIL ASUPRA HRISTOLOGIEI ECUMENICE ŞI ASUPRA HRISTOLOGIEI CONTEMPORANE

a) Distincţia firilor în Iisus Hristos

b) Unirea ipostatică în persoana lui Iisus Hristos

c) Problema formulei chirilene: o singură fire întrupată a lui Dumnezeu – Logosul

d) Teoria enipostasiei

e) Consecinţele dogmatice ale unirii ipostatice

f) Comunicare însuşirilor

g) Îndumnezeirea firii omeneşti

h) O singură adorare a lui Dumnzeu – Cuvântul

i) Maica Domnului - ς (Născătoare de Dumnezeu)

j) Implicaţiile învăţăturii Sfântului Chiril asupra Hristologiei ecumenice şi asupra Hristologiei contemporane

CONCLUZI

Extras din document

Introducere

Orientarea ecumenică a Bisericii de Răsărit în contemporaneitate a dat naştere, printre altele, unei noi atitudini faţă de Bisericile Ortodoxe Vechi ‒ Orientale. Aceste Biserici necalcedoniene, „mărturii ale unui trecut de lupte aprige din viaţa Bisericii de Răsărit” , prin respingerea Sinodului al IV-lea Ecumenic (451), şi-au urmat drumul lor de dezvoltare independent de cel al Bisericii Ortodoxe de Răsărit. În toată această perioadă de dăinuire separată, Bisericile necalcedoniene au fost puţin cunoscute şi, cel mai adesea, indirect cunoscute, calificate drept „monofizite” şi tratate ca eretice. În ultima vreme aceste Biserici, ajungând la o conştiinţă de sine, s-au arătat deschise apropierilor, căutând să-şi definească poziţia lor în lumea creştină şi să-şi facă cunoscută învăţătura pe care o profesează. Cum era şi firesc, Bisericile necalcedoniene s-au întâlnit cu Biserica de Răsărit de care se îndepărtaseră prin respingerea Calcedonului. Se contura astfel perspectiva unui dialog între cele două Biserici, aflat acum într-o fază destul de avansată, deși încă neoficială.

Una dintre temele de prim ordin ale acestui dialog este problema hristologică. „Dacă multă vreme s-a crezut că este vorba de două doctrine hristologice deosebite, una calcedoniană a Bisericii Ortodoxe de Răsărit şi alta necalcedoniană a Bisericilor Ortodoxe Vechi ‒ Orientale, s-a ajuns ca la Aarhus în august 1964, cei 16 teologi (8 ortodocşi şi 8 necalcedonieni), întruniţi spre a purta un dialog de apropiere, să recunoască în mod clar și unanim faptul că deosebirea dintre Biserica Ortodoxă şi Vechile Biserici Orientale pe teren dogmatico-hristologic are numai un caracter terminologic” , observație confirmată și în diferitele întâlniri ulterioare dintre teologii celor două grupe de Biserici. Ca platformă a discuțiilor a fost propusă, încă din 1963, cu ocazia întâlnirii de la Montreal, formula Sfântului Chiril al Alexandriei (370 ‒ 444): „o singură fire întrupată a lui Dumnezeu ‒ Logosul”. Aceasta se făcea pe considerentul că hristologia marelui ierarh alexandrin se bucură de aceeași prețuire în toate Bisericile mai sus-amintite. Într-adevăr, încă din secolul al V-lea actele procesului lui Eutihie la sinodul din Constantinopol, prezidat în anul 448 de episcopul Flavian, arată că Sfântul Chiril rămâne unicul criteriu al Ortodoxiei, atât pentru judecători, cât și pentru acuzat, criteriu valabil până azi în discuțiile dintre calcedonieni și necalcedonieni.

Problema care se pune însă este aceea a interpretării și însușirii corecte a hristologiei patriarhului de Alexandria, astfel că la întrunirea amintită de la Aarhus, s-a pus un accent deosebit pe „necesitatea unei reevaluări mai corecte și mai depline a hristologiei precalcedoniene, îndeosebi a aceleia a Sfântului Chiril al Alexandriei și a unei aprecieri mai complete a Sinodului de la Calcedon ca eveniment istoric” . Este necesar, deci, a se stabili care este sensul corect al hristologiei Sfântului Chiril al Alexandriei, cum se încadrează ea în învățătura Bisericii Ortodoxe a Răsăritului, și în ce măsură poate fi folosită în dialogul cu Bisericile necalcedoniene.

Preview document

Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 1
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 2
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 3
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 4
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 5
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 6
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 7
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 8
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 9
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 10
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 11
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 12
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 13
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 14
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 15
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 16
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 17
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 18
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 19
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 20
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 21
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 22
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 23
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 24
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 25
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 26
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 27
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 28
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 29
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 30
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 31
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 32
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 33
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 34
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 35
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 36
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 37
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 38
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 39
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 40
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 41
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 42
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 43
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 44
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 45
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 46
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 47
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 48
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 49
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 50
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 51
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 52
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 53
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 54
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 55
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 56
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 57
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 58
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 59
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 60
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 61
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 62
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 63
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 64
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 65
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 66
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 67
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 68
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 69
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 70
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 71
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 72
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 73
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 74
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 75
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 76
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 77
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 78
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 79
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 80
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 81
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 82
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 83
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 84
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 85
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 86
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 87
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 88
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 89
Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Valentele Ecumenice in Opera Teologica a Sfantului Chiril al Alexandriei.doc

Alții au mai descărcat și

Crearea lumii - știință și religie

INTRODUCERE Dintotdeauna omul şi-a pus întrebarea cauzelor existenţei, a avut imboldul de a explica şi de a înţelege ceea ce este necunoscut sau...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului

INTRODUCERE: Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Chip și asemănare în gândirea Părinților Răsăriteni

I.Motivaţie Societatea contemporană este o societate prin excelenţă antropocentrică. Ştiinţa, cultura , întreaga civilizaţie gravitează în jurul...

Raportul dintre cosmogonia mozaică și cosmogonia popoarelor antice

I.a. Superioritatea concepţiei mozaice despre lume fata de cele păgâne. Una dintre problemele fundamentale ale tuturor religiilor şi ale tuturor...

Creația - Operă a iubirii lui Dumnzeu

“La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”(Facerea 1,1). Cerul – “şamayim” – este numit în Sfânta Scriptură “sălaşul lui Dumnezeu” (Psalmul...

Profeții mijlocitori și interpreți ai voii lui Dumnezeu

ARGUMENT Alegerea unei teme de studiu în domeniul teologiei biblice reprezeintã o datorie de onoare si o preocupare pentru orice elev seminarist....

Ai nevoie de altceva?