Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 37097
Mărime: 137.85KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

ABREVIERI 3

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I: Portretul Sfântului Apostol Pavel 5

CAPITOLUL II: Lumea teologică a Sfântului Pavel 7

1. Izvorul docrinar al Sfântului Pavel 8

2. Coordonatele teologiei Sfântului Apostol Pavel 9

CAPITOLUL III: Lumea filozofică a Sfântului Pavel 12

1. Filozofia greco-romană şi gândirea Sfântului Apostol Pavel 12

2. Iudaismul elenistic 14

3. Atitudinea Sfântului Pavel faţă de cultura veacului său 15

CAPITOLUL IV: Lumea politică a Sfântului Apostol Pavel 18

CAPITOLUL V: Virtutea 22

1. Noţiuni despre Virtute. Definiţii 22

2. Virtutea creştină şi semnele ei caracteristice 23

3. Virtutea la Sfântul Apostol Pavel 29

3.1 Virtutea Credinţei la Sfântul Apostol Pavel 31

3.2 Virtutea Nădejdeii la Sfântul Apostol Pavel 38

3.3 Virtutea Iubiri la Sfântul Apostol Pavel 42

CAPITOLUL. VI : Păcatul 55

1. Noţiuni despre Păcat. Definiţii 55

2. Păcatul creştin şi semnele lui caracteristice 55

3. Natura şi originea păcatului 56

4. Păcatul la Sfântul Apostol Pavel 57

4.1 Păcatul Mândriei 57

4.2 Păcatul Avariţiei 68

4.3 Păcatul Desfrânării 70

4.4 Păcatul Mâniei 75

4.5 Păcatul Lăcomiei 76

4.6 Păcatul Invidiei 79

4.7 Păcatul Leneviei 82

CONCLUZII 83

BBIBLIOGRAFIE 87

Extras din document

INTRODUCERE

Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a hotărât definitiv calea pe care va merge peste veacuri noua religie care se naşte. Atât de considerabilă a fost activitatea acestui apostol pentru creştinism, încât n-au lipsit exagerări care să-l pună chiar mai presus decât însăşi persoana Domnului Hristos, cum a făcut filozoful Nietsche Alţii l-au comparat cu Platon, cel care a redat genial gândirea marelui său maestru Socrate

Corifeii cei mai aleşi şi cele mai mari spirite ale omenirii i-au adus fără şovăire Apostolului omagiul lor. După Adolf Harnack, apostolul Pavel este "cea mai mare creaţie a spiritului iudaic". De asemenea nu lipsesc nici aceia care îl văd ca pe un al doilea întemeietor al creştinismului Adevărul este că el s-a considerat întotdeauna umilul serv al Domnului Hristos, care rămâne pentru noi Dumnezeu întrupat, răstignit pentru răscumpărarea noastră şi înviat în slava Tatălui.

Pentru a înţelege bine personalitatea şi contribuţia Sfântului Pavel în ceea ce priveşte dezvoltarea gândirii sale de om convertit la creştinism, trebuie să ţinem cont de toată istoria sa personală, de legăturile psiho-somatice care l-au ţinut legat de ambientul iudaic şi de lumea romană a timpului său Este important să ştim acest lucru pentru a cunoaşte dacă mediul în care se naşte şi trăieşte, dacă epoca formării sale a putut avea vreun rol hotărâtor în teologia sa.

În rândurile care vor urma vom încerca să prezentăm lumea politică şi filozofică a Sfântului Pavel, precum şi influenţele exercitate de acestea asupra gândirii teologice Sfântului Apostol Pavel

CAPITOLUL I: Portretul Sfântului Apostol Pavel

Încercând realizarea unui portret cât mai aproape de adevăr al "apostolului neamurilor", exegeţii au încercat toate posibilităţile, dar fără a le epuiza complet, pentru că portretul acestui mare apostol al lui Hristos este în relaţie directă de dependenţă cu sensibilitatea sau preocuparea teologică a unui cercetător sau cititor al Sfintei Scripturi. Putem spune multe despre Sfântul Apostol Pavel, îl putem vedea ca pe un fondator al Bisericii locale, ca pe un misionar, ca pe un păstor al comunităţii creştine, ca pe un teolog extrem de nuanţat sau chiar ca pe un revoluţionar al vremii lui.

Apostolul Pavel revendica pentru sine o patrie întreită, la care ţine cu destulă mândrie: poporul iudeu, sânge din sângele său; oraşul grecesc, a cărui înaltă atmosferă culturală şi socială a respirat-o din copilărie, şi imperiul roman, de care îl lega dreptul pe cât de râvnit pe atât de onorabil de cetăţean roman

Departe de a descrie caracterul unic al unui destin omenesc, autorul Faptelor insistă pe acele trăsături ale personalităţii lui Pavel care vin în întâmpinarea aşteptărilor epocii. Pavel este omul care vorbeşte pe şleau, genul de filozof popular care ştie atât de bine să atingă sensibilitatea ascultătorilor. Pavel este şi un aventurier, în sensul nobil al termenului, în măsura în care şirul de încercări prin care trece confirmă o viaţă plină de merite, precum şi calitatea sa de ales al lui Dumnezeu

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti

Filocalia vol IV, traducere de Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1948

Filocalia românească, vol. 1, Editura Harisma, Bucureşti, 1992.

Iubirea după învăţătura Noului Testament, în B.O.R., an LXXIV, nr. 1-2/1956

Sfântul Ioan Gură de Aur, în P.S.B. 15, E.I.B.M.B.O.R.., Bucureşti, 1987 – traducere de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003,

Bogăţiile oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Editura Pelerinul Roman, Bucureşti 2002.

Iubirea după învăţătura Noului Testament-în BOR, LXXIV, nr.1-2/1956

Maxim Marturisitorul în Filocalia 2, traducere, introducere şi note De Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Apologeticum, 2005.

Maxim Marturisitorul în Filocalia 3, traducere, introducere şi note De Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Apologeticum, 2005 .

Preview document

Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 1
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 2
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 3
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 4
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 5
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 6
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 7
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 8
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 9
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 10
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 11
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 12
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 13
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 14
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 15
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 16
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 17
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 18
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 19
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 20
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 21
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 22
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 23
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 24
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 25
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 26
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 27
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 28
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 29
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 30
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 31
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 32
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 33
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 34
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 35
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 36
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 37
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 38
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 39
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 40
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 41
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 42
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 43
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 44
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 45
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 46
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 47
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 48
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 49
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 50
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 51
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 52
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 53
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 54
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 55
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 56
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 57
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 58
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 59
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 60
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 61
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 62
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 63
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 64
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 65
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 66
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 67
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 68
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 69
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 70
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 71
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 72
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 73
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 74
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 75
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 76
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 77
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 78
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 79
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 80
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 81
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 82
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 83
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 84
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 85
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 86
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 87
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 88
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 89
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 90
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 91
Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel.doc

Alții au mai descărcat și

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Cultura in Afaceri si Religiile Lumii

INTRODUCERE Una dintre cele mai dificile sarcini ale unui om de afaceri care actioneaza intr-un cadru global este aceea de a intelege influentele...

Istoria și evoluția Liturghiei

1. Denumirile Jertfei Euharistice Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte...

Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită

I. INTRODUCERE Cu toate că Sfântul Grigorie a trăit în secolul al XlV-lea, el are încă multe de spus vremurilor noastre, întrucât, așa cum știm,...

Teologia colindelor

Introducere Pentru a cunoaște și înțelege un om, trebuie să-i cunoști familia și mediul social. Pentru a cunoaște și înțelege un popor, trebuie...

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Despre frica de Dumnezeu

INTRODUCERE În lucrarea de față îmi propun să prezint tema anunțată în titlu printr-o abordare în două direcții: prezentarea unor elemente de...

Învierea morților după epistolele pauline

Argument După un studiu de patru ani la Seminarul Teologic Ortodox ’’ Veniamin Costachi ,, , cu binecuvântarea Parintelui Vasile Păvăleanu, de a...

Ai nevoie de altceva?