Toate licentele din domeniul Retele

 • Codec-uri de Linie

  Memoriu justificativ Transmisiunile de date (TD) reprezintă un tip de comunicaţii prin care informaţiile provenite de la un număr de surse dispersate teritorial sunt transmise unor destinatari şi ei dispersaţi. Cazul cel mai general îl reprezintă transmiterea informaţiei de la mai multe puncte de lucru la un calculator electronic (CE) central, folosind tehnica telecomunicaţiilor şi infrastructura specifică acestora. Reţeaua astfel construită se intitulează REŢEA DE TRANSMISIUNI DE DATE...

 • Implementarea Internetului in Retelele Fara Fir

  CAP. 1. STRUCTURI ŞI MODELE DE REFERINŢĂ ÎN REŢELELE DE CALCULATOARE 1.1. Subsisteme de Comunicaţie În principal există două tipuri de tehnologii de transmisie: 1. Reţele cu difuzare. 2. Reţele punct-la-punct (peer-to-peer). Reţelele cu difuzare au un singur canal de comunicaţii care este partajat de toate maşinile din reţea. Orice maşină poate trimite mesaje scurte, numite în anumite contexte pachete, care sunt primite de toate celelalte maşini. Un câmp de adresă din pachet specifică...

 • Retele Wireless WiFi - Implementarea Internetului in Comunicatii

  Capitolul 1. Introducere 1.1 Tipuri de reţele Termenul de reţea descrie faptul că un număr de calculatoare şi alte echipamente electronice sunt interconectate. Modurile prin care se realizează acest lucru sunt diferite. Astfel, pot fi moduri diferite de management al energiei, în reţele. Acesta prezentare grupează 4 tipuri importante de reţele: reţele pereche (una câte una), client-server, amestecate şi reţele terminale (de capăt). În funcţie de criteriul de clasificare care se are în...

 • Sistem pentru Masurarea Legaturilor Bazate pe Fibra Optica

  Introducere Comunicarea cu ajutorul luminii este un concept foarte vechi. Sistemele de comunicaţie pe cale optică sunt folosite de secole întregi, sub forma unor binecunoscute metode: semnale fumigene, focuri, semafoare. Chiar şi conceptele mai moderne ca şi sisteme optice de comunicaţii pentru telefonie, sunt departe de a fi idei noi; în 1880, Alexander Graham Bell a construit fotofonul, un dispozitiv capabil să transmită vocea la o distanţă de câteva sute de metri folosind raze de lumină....

 • Retele Virtuale Private

  1. Introducere Dezvoltarea extraordinară pe care a cunoscut-o industria calculatoarelor a fost însoţită pas cu pas de apariţia şi extinderea reţelelor. În aproximativ 30 de ani realizările sunt uimitoare: calculatoarele au dimensiuni reduse şi performanţe greu de bănuit cu ani în urmă, iar reţelele, după ani de încercări în care s-au elaborat diverse modele, standarde, în care s-au experimentat diverse proiecte care au dispărut sau care s-au unificat se prezintă astăzi într-o formă destul de...

 • Optimizarea Retelelor de Telecomunicatii Aferente Sectorului Electroenergetic

  Introducere.13 1. REŢELELE DE TELECOMUNICAŢII ŞI ESENŢA OPTIMIZĂRII LOR.16 2. PROBLEMA ŞI NECESITATEA OPTIMIZĂRII REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII AFERENTE SECTORULUI ELECTROENERGETIC.60 3. OPTIMIZAREA REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII AFERENTE COMPANIEI UNION FENOSA MOLDOVA.93 4. JUSTIFICAREA ECONOMICĂ A PROIECTULUI.120 5. PROTECŢIA MUNCII ŞI A MEDIULUI AMBIANT.135 Încheiere.151 Lista abrevierilor folosite.153 Bibliografie.155 Anexe.158

 • Aplicatii Wi-Fi in Retele de Date

  1. Modelul ISO/OSI (Open System Interconnection, OSI; International Standards Organization, ISO) Elaborarea standardelor pentru reţele a devenit necesară datorită diversificării echipamentelor şi serviciilor, care a condus la apariţia de reţele eterogene din punctul de vedere al tipurilor de echipamente folosite. În plus, multitudinea de medii fizice de comunicatie a contribuit la decizia de a defini reguli precise pentru interconectarea sistemelor. ISO a elaborat un model arhitectural de...