Aplicații wi-fi în Rețele de Date

Licență
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Rețele
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 17029
Mărime: 205.20KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Aceasta diploma a fost prezentata la Facultatea Radioelectronica si Telecomunicatii, specialitatea telecomunicatii

Extras din document

1. Modelul ISO/OSI

(Open System Interconnection, OSI; International Standards Organization, ISO)

Elaborarea standardelor pentru reţele a devenit necesară datorită diversificării echipamentelor şi serviciilor, care a condus la apariţia de reţele eterogene din punctul de vedere al tipurilor de echipamente folosite. În plus, multitudinea de medii fizice de comunicatie a contribuit la decizia de a defini reguli precise pentru interconectarea sistemelor. ISO a elaborat un model arhitectural de referinţă pentru interconectarea calculatoarelor, cunoscut sub denumirea de modelul arhitectural ISO-OSI (OPEN SYSTEM INTERCONNECTION). Modelul ISO-OSI împarte arhitectura reţelei în sapte nivele, construite unul deasupra altuia, adăugând funcţionalitate serviciilor oferite de nivelul inferior. Modelul nu precizează cum se construiesc nivelele, dar insistă asupra serviciilor oferite de fiecare şi specifică modul de comunicare între nivele prin intermediul interfeţelor. Fiecare producător poate construi nivelele asa cum doreşte, însă fiecare nivel trebuie să furnizeze un anumit set de servicii. Proiectarea arhitecturii pe nivele determină extinderea sau îmbunătăţirea facilă a sistemului. De exemplu, schimbarea mediului de comunicaţie nu determină decât modificarea nivelului fizic, lăsînd intacte celelalte nivele.

Modelul descris conţine 7 nivele. Fiecare nivel răspunde de un anumit cerc de sarcini, îndeplinindu-le cu ajutorul unor algoritmi speciali – standarde. Sarcina principală – este de a atinge scopuri globale, de aceea nivelele modelului sunt legate între ele. În acest fel îndeplinind o parte din sarcini, fiecare nivel transmite datele gata nivelului următor. În urma trecerii unui asemenea şir informaţia se prelucrează deplin, şi se pot utiliza.

În dependenţă de destinaţia nivelelor au primit următoarele denumiri: fizic, de canal, de reţea, de transport, de şedinţă, de prezentare, de aplicaţie.

Deosebirile de bază dintre reţelele cu fir (Ethernet 802.3) şi fără fir (IEEE 802.11) sunt reprezentate doar în 2 nivele de jos - fizic si de canal. Restul nivelelor funcţionează absolut identic, fără careva deosebiri.

1.1. Nivelul fizic

Nivelul fizic - este primul, cel mai de jos nivel. Practic, el reprezintă prin sine partea de aparat (aparatura) a reţelei şi descrie metoda de transmitere a datelor, utilizând pentru aceasta oricare canal, care este la ''îndemâna" - cu fir sau fără. În dependenţă de canalul ales pentru transmiterea datelor se utilizează echipamentele de reţea corespunzătoare. Parametrii de transmitere a datelor trebuiesc reglaţi în dependenţă de particularităţile canalului: banda de trecere, protecţia la zgomot, nivelul semnalului, codarea, viteza de transmitere a datelor în mijloacele fizice ş.a.

De fapt, toată lucrarea descrisă o îndeplinesc echipamentele de reţea: harta de reţea, podul, marşrutizatorul ş.a.

Nivelul fizic - unul din nivelele, care deosebeşte reţeaua wireless de cea prin cablu. Deosebirile de bază dintre aceste reţele se încheie în canalul de transmitere a datelor. Pentru reţele cu fir sunt unde radio de o frecventa stabilita, iar pentru cele wireless - oricare linie fizică, spre exemplu coaxială, sau cablu optic.

Are rolul de a transmite datele de la un calculator la altul prin intermediul unui mediu de comunicaţie. Datele sunt văzute la acest nivel ca un şir de biţi. Problemele tipice sunt de natură electrică: nivelele de tensiune corespunzătoare unui bit 1 sau 0, durata impulsurilor de tensiune, cum se iniţiază şi cum se opreşte transmiterea semnalelor electrice, asigurarea păstrării formei semnalului propagat. Mediul de comunicaţie nu face parte din nivelul fizic.

Fig. 1 Nivelele modelului ISO/OSI.

1.2. Nivelul de canal

Sarcina principală a nivelului de canal - de a se asigura că canalul este gata pentru transmiterea datelor şi nimic nu va ameninţa siguranţa acestei operaţii şi integritatea pachetelor transmise. În mod ideal, protocoalele nivelului de canal şi echipamentul de reţea trebuie să verifice, dacă canalul este liber pentru transmiterea informaţiei, dacă nu sunt coliziuni în procesul de transmitere etc.

Preview document

Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 1
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 2
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 3
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 4
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 5
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 6
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 7
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 8
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 9
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 10
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 11
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 12
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 13
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 14
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 15
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 16
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 17
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 18
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 19
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 20
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 21
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 22
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 23
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 24
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 25
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 26
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 27
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 28
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 29
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 30
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 31
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 32
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 33
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 34
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 35
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 36
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 37
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 38
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 39
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 40
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 41
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 42
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 43
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 44
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 45
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 46
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 47
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 48
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 49
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 50
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 51
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 52
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 53
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 54
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 55
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 56
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 57
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 58
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 59
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 60
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 61
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 62
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 63
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 64
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 65
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 66
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 67
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 68
Aplicații wi-fi în Rețele de Date - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Aplicatii Wi-Fi in retele de date Titlu.doc
  • Aplicatii Wi-Fi in Retele de Date.doc

Alții au mai descărcat și

Soluții Flexibile pentru Supraveghere Video și Monitorizare de la Distanță

Supravegherea bazată pe IP oferă soluţii de calitate superioară pentru securitate si monitorizare de la distanţă, prin simpla conectare la o reţea...

Întrebări licență rețele de calculatoare

protocol de nivel aplicatie este utilizat pentru a a translata nume de host (adrese URL) in adrese IP? DNS 2. Dati un exemplu de adresa valida de...

Totul despre Retele

TOTUL DESPRE RETELE Inceputul Retelele sunt clasificate in retele peer-to-peer si retele bazate pe server. Intr-o retea peer-to-peer nu exista...

Regulile Jocului High Life

module sim(clk, high_life, border,i,j, cycle, mem_row, mem_col, mem_we, world_out, world_in,out); input clk; // semnalul de ceas input high_life;...

Te-ar putea interesa și

Disertatie CWS

1.Privire de ansamblu asupra aplicatiei CWS face posibil ca mai multii utilizatori sa interactioneze prin intermediul internetului. Acestia pot...

Baze de date

Introducere 1. Definirea bazelor de date In ziua de astazi, fara sa ne dăm seama folosim pentru aproape orice activitate din mediul online si nu...

Rețele de calculatoare

-Introducere- Dezvoltarea extraordinară în ultimii ani a industriei calculatoarelor şi a comunicaţiilor a făcut ca în zilele noastre majoritatea...

Reproiectarea sistemului informatic al companiei Transart în vederea trecerii unor activități în regim de telelucru

I. Incadrarea activitatii in structura informational-organizatorica a organizatiei Transart A. Prezentarea societatii care face obiectul studiului...

MIP

CAP.1 Solutii GSM, UMTS si Handover in comunicatii mobile 1.1. Solutii GSM Sistemul de telefonie celulară pan-european, cunoscut sub denumirea...

Sisteme Inteligente de Management al Traficului și Monitorizare a Drumurilor

Lucrarea de faţă prezintă aplicaţii de gestiune a traficului şi monitorizare a drumurilor folosind ultimele generaţii de sisteme IT şi de...

Sisteme de Intrari Prelucrari si Iesiri a Datelor prin Intermediul a PHP si MYSQL

Introducere Proiectul de specialitate constituie un element obligatoriu al planului de învatamânt astfel, proiectul de specialitate reprezinta...

Retele Metropolitane

Capitolul I Introducere La început de secol XXI, tehnologia de vârf este legata de colectarea, prelucrarea si distribuirea informatiilor, având...

Ai nevoie de altceva?