Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Rețele
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 34860
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

Cap. 1. Structuri şi Modelele de Referinţă în Reţelele de Calculatoare 5

1.1. Subsisteme de Comunicaţie 5

1.1.1. Reţele locale 5

1.1.2. Reţele metropolitane 6

1.1.3. Reţele larg răspândite geographic 7

1.1.4. Reţele radio 9

1.2. Programele de Reţea 10

1.2.1. Ierarhiile de protocoale 10

1.2.2. Interfeţe şi servicii 12

1.2.3. Servicii orientate pe conexiune şi servicii fara conexiune 12

1.3. Modelul de Referinţă OSI 13

1.4. Modelul de referinţă TCP/IP 18

Cap. 2. Nivelul Fizic 20

2.1. Viteza de Transmisie 20

2.1.1. Analiza Fourier 21

2.1.2. Semnale limitate de bandă de frecvenţă 21

2.1.3. Viteza maximă de transfer de date a unui canal 24

2.2. Mediul de Transmisie 24

2.2.1. Mediul magnetic 24

2.2.2. Cablu torsadat 25

2.2.3. Cablu coaxial in banda de baza 25

2.2.4. Cablu coaxial de banda larga 26

2.2.5. Fibra optică 27

2.3. Comunicaţiile Fără Fir 29

2.3.1. Spectrul electromagnetic 29

2.3.2. Transmisia radio 31

2.3.3. Transmisia prin microunde 32

2.3.4. Undele infraroşii şi milimetrice 33

2.4. Radio Celular 33

2.4.1. Sistemele Pager 33

2.4.2. Telefoanele fără fir 34

2.4.3. Telefoanele celulare analogice 35

2.4.4. Telefoanele celulare digitale 38

2.5. Sateliţi de Comunicare 39

2.5.1. Sateliţi geosincroni 39

2.5.2. Sateliţi de joasă altitudine 42

Cap. 3. Subnivelul de Acces la Mediu 43

3.1. Protocoale pentru Reţelele LAN Fără Fir 43

3.2. Reţele de Sateliţi 55

3.2.1. Interogare 55

3.2.2. ALOHA 56

3.2.3. FDM 57

3.2.4. TDM 57

3.2.5. CDMA 59

Cap. 4. Particularităţi ale Reţelelor Fără Fir la Nivelurile Reţea şi Transport 60

4.1. Nivelul Reţea în Internet 60

4.1.1. Protocolul IP 60

4.1.2. Adrese IP 62

4.1.3. IP mobil 64

4.2. Nivelul Transport în Internet 66

4.2.1. TCP 67

4.2.2. Protocolul UDP 73

4.2.3. TCP şi UDP fără fir 73

Cap. 5. Aplicaţia 75

5.1. Prezentare 75

5.2. Listingul Surselor 77

Cap. 6. Concluzii 96

6.1. Scopul Proiectului 96

6.2. Etapele Realizării Proiectului 97

Cap. 7. Bibliografie 97

Extras din document

CAP. 1. STRUCTURI ŞI MODELE DE REFERINŢĂ ÎN REŢELELE DE CALCULATOARE

1.1. Subsisteme de Comunicaţie

În principal există două tipuri de tehnologii de transmisie:

1. Reţele cu difuzare.

2. Reţele punct-la-punct (peer-to-peer).

Reţelele cu difuzare au un singur canal de comunicaţii care este partajat de toate maşinile din reţea. Orice maşină poate trimite mesaje scurte, numite în anumite contexte pachete, care sunt primite de toate celelalte maşini. Un câmp de adresă din pachet specifică maşina căreia îi este adresat pachetul. La recepţionarea unui pachet, o maşină controlează câmpul de adresă. Dacă pachetul îi este adresat, maşina îl prelucrează; dacă este trimis pentru altă maşină pachetul este ignorat

Sistemele cu difuzare permit în general şi adresarea unui pachet către toate destinaţiile, prin folosirea unui cod special în câmpul de adresă. Un pachet transmis cu acest cod este primit şi prelucrat de toate maşinile din reţea. Acest mod de operare se numeşte difuzare. Unele sisteme cu difuzare suportă de asemenea transmisia la un subset de maşini, operaţie cunoscută sub numele de trimitere multiplă. Una din schemele posibile este să se rezerve un bit pentru a indica trimiterea multiplă. Restul de n-1 biţi de adresă pot forma un număr de grup. O maşină se poate abona la orice grup sau la toate grupurile. Prin contrast, reţelele punct-la-punct dispun de numeroase conexiuni între perechi de maşini individuale. Pentru a ajunge de la sursă la destinaţie pe o reţea de acest tip, un pachet s-ar putea să fie nevoit să treacă prin una sau mai multe maşini intermediare.

1.1.1. Reţele Locale

Reţelele locale (Local Area Networks), denumite în general LAN-uri, sunt reţele private localizate într-o singură clădire sau într-un campus de cel mult câţiva kilometrii. Ele sunt frecvent utilizate pentru a conecta calculatoarele personale şi staţiile de lucru din birourile companiilor şi fabricilor, în scopul de a partaja resurse (imprimante de exemplu) şi de a schimba informaţii. LAN-urile se disting de alte tipuri de reţele prin trei caracteristici:

1. Mărime.

2. Tehnologie de transmisie.

3. Topologie.

LAN-urile au dimensiuni restrânse, ceea ce înseamnă că timpul de transmisie în cazul cel mai defavorabil este limitat şi cunoscut dinainte. Cunoscând această limită, este posibil să utilizăm anumite tehnici de proiectare care altfel nu ar fi fost posibile. Totodată, se simplifică administrarea reţelei.

Pentru LAN -urile cu difuzare sunt posibile diverse topologii. Figura 1.1 prezintă două dintre ele.

Într-o reţea cu magistrală (cu cablu liniar), în fiecare moment una dintre maşini este master şi are dreptul să transmită. Restul maşinilor nu pot transmite. Când două sau mai multe maşini vor să transmită simultan, este necesar un mecanism de arbitrare. Mecanismul de arbitrare poate fi centralizat sau distribuit. De exemplu, IEEE 802.3, cunoscut ca Ethernet este o reţea cu difuzare bazată pe magistrală cu control descentralizat lucrând la 10 sau 100 Mbps. Calculatoarele dintr-un Ethernet pot transmite oricând doresc; dacă două sau mai multe pachete se ciocnesc, fiecare calculator aşteaptă o perioadă de timp aleatorie şi apoi încearcă din nou.

Un al doilea tip de reţea cu difuzare este reţeaua în inel. Într-un inel fiecare bit se propagă independent de ceilalţi, fără să aştepte restul pachetului căruia îi aparţine. În mod tipic, fiecare bit navighează pe circumferinţa întregului inel într-un interval de timp în care se transmit doar câţiva biţi, de multe ori înainte chiar ca întregul pachet să fi fost transmis. Ca în orice alt sistem cu difuzare, este nevoie de o regulă pentru a arbitra accesele simultane la inel.

Reţelele cu difuzare pot fi în continuare împărţite în statice şi dinamice, în funcţie de modul de alocare al canalului. O metodă tipică de alocare statică ar fi să divizăm timpul în intervale discrete şi să rulăm un algoritm round-robin, lăsând fiecare maşină să emită numai atunci când îi vine rândul. Alocarea statică iroseşte capacitatea canalului atunci când o maşină nu are nimic de transmis în cuanta de timp care i-a fost alocată, astfel că majoritatea sistemelor încearcă să aloce canalul dinamic (la cerere).

Metodele de alocare dinamică pentru un canal comun sunt fie centralizate, fie descentralizate. În cazul metodei centralizate de alocare a canalului există o singură entitate, de pildă o unitate de arbitrare a magistralei, care determină cine urmează la rând. Poate face acest lucru acceptând cereri şi luând o decizie conform unui algoritm intern. În cazul metodei descentralizate de alocare a canalului nu există o entitate centrală fiecare maşină trebuie să hotărască pentru ea însăşi dacă să transmită sau nu.

Preview document

Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 1
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 2
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 3
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 4
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 5
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 6
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 7
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 8
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 9
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 10
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 11
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 12
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 13
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 14
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 15
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 16
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 17
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 18
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 19
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 20
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 21
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 22
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 23
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 24
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 25
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 26
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 27
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 28
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 29
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 30
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 31
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 32
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 33
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 34
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 35
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 36
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 37
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 38
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 39
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 40
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 41
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 42
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 43
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 44
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 45
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 46
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 47
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 48
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 49
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 50
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 51
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 52
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 53
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 54
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 55
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 56
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 57
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 58
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 59
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 60
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 61
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 62
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 63
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 64
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 65
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 66
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 67
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 68
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 69
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 70
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 71
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 72
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 73
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 74
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 75
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 76
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 77
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 78
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 79
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 80
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 81
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 82
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 83
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 84
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 85
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 86
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 87
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 88
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 89
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 90
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 91
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 92
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 93
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 94
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 95
Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Implementarea Internetului in Retelele Fara Fir.doc

Alții au mai descărcat și

Rețele wireless WiFi - implementarea internetului în comunicații

Capitolul 1. Introducere 1.1 Tipuri de reţele Termenul de reţea descrie faptul că un număr de calculatoare şi alte echipamente electronice sunt...

Proiectarea și Evaluarea Bugetului Canalului de Comunicații Satelit

Introducere Actualmente importanţa sistemelor satelit este extrem de mare deoarece se folosesc în diverse domenii : transmiterea datelor ,...

Soluții Flexibile pentru Supraveghere Video și Monitorizare de la Distanță

Supravegherea bazată pe IP oferă soluţii de calitate superioară pentru securitate si monitorizare de la distanţă, prin simpla conectare la o reţea...

Întrebări licență rețele de calculatoare

protocol de nivel aplicatie este utilizat pentru a a translata nume de host (adrese URL) in adrese IP? DNS 2. Dati un exemplu de adresa valida de...

Totul despre rețele

TOTUL DESPRE RETELE Inceputul Retelele sunt clasificate in retele peer-to-peer si retele bazate pe server. Intr-o retea peer-to-peer nu exista...

Rețele de calculatoare

Organizatiile de standardizare Succesul pe care l-au avut cu Ethernet I si II a demonstrat ca piata era satula de abordarea brevetata a...

Rețele de Calculatoare

INFORMATII GENERALE I.1. Date de identificare a cursului I.1.1. Date de identificare a titularului de curs Nume: Prof. Dr. Nicolae Tomai...

Te-ar putea interesa și

Rețele wireless

Argument INFORMATIA INSEAMNA PUTERE . A avea putere inseamna sa ai bani . Suntem intr-o era in care ne batem orbeste pentru putere , deoarece...

RTC

Capitolul 1. MEDII DE TRANSMISIE Mediile de transmisie se pot grupa în funcţie de suport: • medii de transmisie bazate pe fir (hardwire), cum ar...

Analiza antenelor inteligente poziționate în configurație circulară

Cap. 1 Introducere Cap.1.1 Generalităţi “Antenele inteligente sau antenele adaptive,aşa cum mai sunt cunoscute, sunt antene ce folosesc algoritmi...

Sisteme domotice - sisteme de achiziții de date

Capitolul 1 Introducere 1.1. Definiții. Generalități La modul cel mai general prin “achiziţie de date” înţelegem procesul de obţinere a datelor...

Principiile de Bază ale IP Telefoniei

1. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE IP TELEFONIEI 1.1. Reţeaua Internet şi protocolul IP Despre tehnologia şi Reţeaua Internet, protocolul IP există...

Influența Comerțului Electronic asupra Contabilității Vânzărilor unor Firme

Introducere Dezvoltarea simultană a telecomunicaţiilor şi utilizării calculatoarelor a făcut posibilă creşterea explozivă a Internet-ului şi...

Studiu comparativ privind prestarea serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești și Municipiul Brașov

Necesitatea realizării unui sistem de iluminat public modern Iluminatul public reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei....

Infrastructura Informațională a Academiei de Studii Economice din Moldova

1. Prezentarea generală a Academiei de Studii Economice 1.1. Scurt istoric Academia de Studii Economice din Moldova a fost fondata la 25...

Ai nevoie de altceva?