Proiectarea Sistemelor Informaționale

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 16740
Mărime: 4.28MB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

1. Noţiuni generale şi concepţii de elaborare a Sistemului Informatic (SI)

1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic 5

1.1.1. Componentele sistemului informatic 7

1.1.2. Clasificarea sistemelor informatice 9

1.2. Concepţii de iniţiere şi planificare a realizării SI 13

1.2.1. Identificarea, selecţia, iniţierea şi planificarea proiectului 14

1.2.2. Conţinutul metodologiilor de realizare a sistemelor informatice 16 1.2.3. Metode şi tehnici de realizare a sistemelor informatice 17

1.2.4. Instrumente CASE (Computer Aided Software Engineering) de realizare a SI 20

2. Studiul şi analiza Sistemului Informaţional Existent (SIFE) 25

2.1. Conţinutul etapei de studiu a SIFE 25

2.1.1. Determinarea cerinţelor sistemului SIFE 26

2.2. Metodele utilizate în analiza şi determinarea cerinţelor SIFE al Centrului de Caritate pentru Refugiaţi(CCR) 27

2.2.1. Reprezentarea în diagrame a SIFE al CCR 34

3. Proiectarea de ansamblu a SI al CCR 37

3.1. Definirea cerinţelor Sistemului Informatic al CCR 38

3.1.1. Intrările şi ieşirile sistemului informatic al CCR 38

3.1.2. Soluţiile de realizare şi necesarul de resurse pentru SI al CCR 40

3.1.2.1. Proiectarea SOFT-ului şi HARD-ului necesar pentru SI 40

3.1.2.2. Proiectarea reţelei de calculatoare pentru CCR 42

3.2. Structurarea SI al CCR 45

3.2.1. Elaborarea Diagramelor Fluxurilor de Date (DFD) pentru SI al CCR 45

3.2.2. Elaborarea diagramelor SADT, Gantt pentru SI al CCR 49

4. Proiectarea de detaliu a SI 52

4.1. Diagrama entitate-asociere pentru SI al CCR 52

4.2. Realizarea bazei de date (BD) pentru SI al CCR 53

4.2.1. Stabilirea structurii tabelelor BD şi a caracteristicilor acestora 54

4.2.2. Indexarea tabelelor BD pentru SI al CCR 57

4.2.3. Relaţii între tabelele BD pentru SI al CCR 59

4.3. Gestionarea bazei de date pentru SI al CCR 60

4.3.1. Crearea interogărilor şi vederilor pentru SI al CCR 60

4.3.2. Crearea formelor ( formularelor ) şi rapoartelor pentru SI al CCR 61

CONCLUZII 65

CONCLUSIONS 66

BIBLIOGRAFIE 67

GLOSAR DE TERMENI 68

ANEXE 69

ADNOTARE 83

ANNOTATION 84

Extras din document

INTRODUCERE

În perioada de tranziţie la economia de piaţă o importanţă deosebită capătă automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiei. Aceasta se explică prin faptul că în condiţiile actuale procesul de dirijare devine determinant asupra procesului de producţie, iar eficienţa producţiei este direct influenţată de gradul de automatizare a prelucrării datelor. Din acest motiv eliberările şi realizările în acest domeniu sînt un imperativ incontestabil pentru redresarea economiei republicii.

Astăzi prin trecerea la societatea informaţională toate statele au şansa de a-şi reînnoi şi revigora structurile democraţiei, prin facilitarea accesului la informaţii, prin furnizarea unor servicii publice mai eficiente şi prin implicarea activă a cetăţenilor în luarea deciziilor.

În cadrul unităţilor social economice o importanţă deosebită o are modul efectiv şi calitatea de gestionare a informaţiei, timpul şi mai ales operativitatea de care se dă dovadă în prelucrarea informaţiei.

Totodată, specific economiei Republicii Moldova, informatizarea rămâne în urmă faţă de alte state, fiind o problemă majoră. Partea bună a lucrurilor se datorează dezvoltării echipamentelor de calcul, a calculatoarelor electronice, care au contribuit la perfecţionarea modelelor economice, ceea ce a făcut posibilă apariţia sistemelor informatice de conducere.

Utilizarea modelelor economice cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a permis formalizarea şi adoptarea deciziilor mai eficiente la nivel micro şi macroeconomic. În aceste condiţii informatica a devenit un instrument important de investigare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor şi proceselor desfăşurate în toate domeniile de activitate socială cu implicaţii fundamentale în domeniul economic.

În lucrarea de faţă a fost făcută analiza sistemului informaţional existent şi pe baza acestuia au fost depistate laturile slab dezvoltate ale acestuia, argumentând oportunitatea elaborării unui nou sistem informatic (SI).

Problema studiată se referă la evidenţa resurselor umane prin elaborarea unui SI, pentru a face faţă cerinţelor actuale, în special la operativitatea cu care va răspunde sistemul la cererea utilizatorilor, veridicitatea datelor care evident este un factor determinant în luarea deciziilor de către conducere.

1. Noţiuni generale şi concepţii de elaborare a Sistemului Informatic (SI)

1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic

Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente (componente) interdependente între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv [4]. Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem.

Organizaţie – o întreprindere, instituţie, societate comercială.

În orice organizaţie se disting 3 componente:

- sistemul de conducere sau de decizie;

- sistemul informaţional;

- sistemul operaţional.

Sistemul informaţional cuprinde ansamblul informaţiilor interne şi externe utilizate în cadrul organizaţiei precum şi datele care au stat la baza obţinerii lor, procedurile şi tehnicile de obţinere a informaţiilor (plecând de la datele primare) şi de difuzare a informaţiilor, precum şi personalul implicat în culegerea, transmiterea, stocarea şi prelucrarea datelor.

Preview document

Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 1
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 2
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 3
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 4
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 5
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 6
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 7
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 8
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 9
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 10
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 11
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 12
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 13
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 14
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 15
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 16
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 17
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 18
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 19
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 20
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 21
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 22
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 23
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 24
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 25
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 26
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 27
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 28
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 29
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 30
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 31
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 32
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 33
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 34
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 35
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 36
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 37
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 38
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 39
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 40
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 41
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 42
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 43
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 44
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 45
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 46
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 47
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 48
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 49
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 50
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 51
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 52
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 53
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 54
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 55
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 56
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 57
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 58
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 59
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 60
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 61
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 62
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 63
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 64
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 65
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 66
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 67
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 68
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 69
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 70
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 71
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 72
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 73
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 74
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 75
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 76
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 77
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 78
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 79
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 80
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 81
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 82
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 83
Proiectarea Sistemelor Informaționale - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Sistemelor Informationale.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme informatice

1. Concepte de bază ale sistemului informatic „Sistemul informatic reprezintă un set integral de componente pentru colectarea, stocarea,...

Analiza și Conceperea Sistemelor Informatice

În viata noastra de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obisnuit, ba chiar indinspensabil în unele cazuri. Se poate spune, pe drept cuvânt ca traim...

Sisteme Informatice

REFERAT În viata noastra de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obisnuit, ba chiar indinspensabil în unele cazuri. Se poate spune, pe drept cuvânt...

Fițuica multimedia

1)Conceptul de multimedia. Multimedia cuprinde ansamblu mijloacelor de comunicare, prin care informaţiile pot fi percepute vizual şi auditiv în...

Baze de Date - Access

Baze de date Seminar 1 Access Prin baze de date (BD) intelegem o colectie de date structurate independente. Un sistem care permite crearea si...

Tehnologia informației

Fundamente necesare Arhitectura calculatoarelor numerice Programarea calculatoarelor (limbajul C) Tehnici de programare Algoritmi si structuri...

Curs Baze de Date

1. Organizarea datelor în baze de date 1.1. Definirea unor concepte şi noţiuni preliminare Baza de date a devenit un termen uzual, parte...

Te-ar putea interesa și

Aplicație informatică pentru gestiunea schimburilor valutare în cadrul unei case de schimb valutar

INTRODUCERE Dupa cum se stie activitatea unei case deschimb valutar cuprinde trei aspecte mai importante si anume: gestiunea schimbului de valute,...

Analiza și proiectarea sistemelor informaționale la BRD GSG

CAPITOLUL 1. Analiza și modelarea sistemului informațional existent 1.1. Prezentarea generală a organizației Istoria BRD a început în 1923, odată...

Proiect SIM (Sisteme Informaționale de Management)

PLANIFICREA SISTEMULUI 1. Planul de afaceri A. Descrierea firmei S.C. “SODDA PRO” S.R.L. Sibiu, înfiintatã în anul 1994, este printre cele mai...

Proiect auditul și controlul sistemelor informaționale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Proiectarea sistemelor informaționale

Cap 1. Proiectarea logică a sistemului informaţional 1.1. Proiectarea logică a bazei de date Diagrama entitate – relaţie 1.2 .Proiectarea...

Proiect sisteme informaționale economice

1.1 ROLUL SISTEMULUI IFORMATIONAL Întreprinderea poate fi definitã ca o unitate economicã autonomă care îşi asigurã existenţa şi dezvoltarea prin...

Analiza sistemelor informaționale într-o firmă

1.1. Definirea misiunii, obiectivelor si strategiei organizationale la Regia Autonoma Judeteana de Apa-Canal Iasi. 1.1.1. Misiunea Furnizarea...

Proiectarea sistemelor informaționale

Proiectarea logică a bazei de date. Tabela ClasaProduse ofera informatii referitoare la clasele de produse existente. ClaseProduse este tabela...

Ai nevoie de altceva?