Toate licentele din domeniul Sociologie

 • Fenomenul consumului de droguri

  Motivarea alegerii temei Fenomenul consumului de droguri a devenit o problemă din ce în ce mai acută pentru societatea românească. În ultimii ani s-a constatat faptul că România a devenit dintr-o țară de tranzit a drogurilor într-o țară consumatoare. În plus, s-a constatat o creșterealarmantă a consumului în rândul populației tinere, pragul de vârstă la care începeconsumul de droguri scăzând din ce în ce mai mult, ajungând în jurul vârstei de 11-12 ani.Toate aceste lucruri arată amploarea...

 • Starea si dinamica fenomenului traficului de fiinte umane

  INTRODUCERE Traficul de ființe umane este un fenomen social extrem de grav care aduce atingeri drepturilor omului. Fenomenul are un trecut istoric apreciabil în țările Africii, Asiei și ale celor două Americi cuprinzând în țările Europei cu precădere după 1990 în contextul dezagregării regimurilor comuniste și al crizei din Balcani. Țările din regiunea central și sud-est europeană reprezintă atât țări sursă cât și țări de tranzit pentru traficul de ființe umane. Într-o perioadă relativ...

 • Reintegrarea sociala a persoanelor care executa pedepse privative de libertate

  INTRODUCERE Reintegrarea socială presupune „restructurarea caracterului infractorului astfel încât acesta să poată activa în societate fără a comite, pe viitor, infracțiuni”. În acest proces trebuie să intervină toți factorii sociali, iar reintegrarea va fi efectivă dacă se va realiza în diferite direcții. Probațiunea realizează legătura dintre pedepsele neprivative de libertate cu pedepsele privative de libertate, aducând contribuții decisive la resocializarea infractorilor, promovând...

 • Rolul viziunii in exercitarea leadership-ului in context organizational militar

  „Leadership-ul nu înseamnă comandă, ci gestionarea viitorului În multe firme din ziua de azi, unul dintre neajunsurile fundamentale este ca leadership-ului îi lipsește viziunea și pasiunea - cele mai importante două ingrediente, de care avem nevoie pentru a-i impresiona și motiva pe oameni ” -Anita Roddick- Prevederea viitorului este o preocupare veche. Omul preistoric deja punea întrebări Lunii, înspăimântându-se, apoi, de întoarcerea Soarelui. Însuflețit dintotdeauna de dorința absurdă de...

 • Abordari terapeutice la copii cu deficiente de vedere

  Terapia ocupațională semnifică un domeniu vast, iar definirea acesteia este foarte difícil de cuprins în câteva rânduri. Acest domeniu folosește o abordare centrată pe cliente și un mediu de acțivități care facilitează performanța ocupațională, promovând starea de bine a individului și relațiile cu mediul înconjurător, în scopul ameliorării calității vieții. Cadrul de aplicabilitate a acestei abordări terapeutice este unul larg, iar lucrarea de față își propune realizarea unui studiu în...

 • Mutatii demografice si sociale in orasul Titu dupa 1990

  În alegerea lucrării de licenţă cu titlul „ MUTAŢII DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE ÎN ORAŞUL TITU DUPĂ 1990” un motiv important a fost acela că, locuiesc în imediata apropiere a oraşului Titu (comuna Braniştea) şi pentru a cunoaşte şi înţelege mai aprofundat evoluţia oraşului în anii de tranziţie economică produsă după căderea sistemului comunist. Lucrarea este structurată pe 6 capitole cu următoarea configuraţie: În primul capitol sunt prezentate consideraţiile generale asupra poziţiei geografice...

 • Agresivitatea

  CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti care participă la înfaptuirea justiţiei şi ale căror hotărâri produc un impact asupra destinului oamenilor aflaţi sub incidenţa legii. Psihologia judiciară se defineşte ca acea disciplină distinctă formativ-aplicativă şi de cultură profesională a magistratului în statul de drept, având ca obiect studierea nuanţată şi aprofundată a persoanei umane...

 • Erori de argumentare in discursul politic

  Motto: “…nu socotim că discuţiile sunt o pagubă pentru fapte, ci lipsa de lămurire prin discuţie, făcută mai înainte de a porni la înfăptuirea a ceea ce trebuie”** Tucidide INTRODUCERE De la conversaţia uzuală la contextele oficiale, suntem mereu puşi în situatia de a crea argumente convingătoare pentru a susţine o idee, a apăra o opinie proprie sau pentru a respinge opinia interlocutorului .Deşi argumentarea ţine de cotidianul vietii umane, fiindu-i familiară fiecărui om pus în situaţia...

 • Infractiunea de trafic de persoane

  INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane traficate, motiv pentru care am şi ales această temă. România este o ţară de tranzit şi o sursă pentru traficul de femei în scopul exploatării sexuale, acest lucru datorându-se şi din cauza poziţionării geografice. Femei din Rusia, Ucraina şi Moldova sunt traficate prin ţara noastră spre ţări cum ar fi, Spania, Turcia, Italia, Germania, Canada şi...

 • Discriminarea si tehnici specifice de asistenta sociala

  INTRODUCERE Obiectivul general al lucrării este de a reflecta atât din punct de vedere teoretic însă mai ales din punct de vedere aplicativ discriminarea, cauzele şi efectele acesteia, modalităţile de combatere şi de diminuare, crearea şi susţinerea egalităţii între oameni indiferent de: vârstă, sex, culoare, apartenenţă politică, orientare sexuală sau anumite anormalii. Metodele de cercetare ştiinţifică utilizate se bazează pe studiul bibliografic, al legislaţiei în vigoare, informaţiilor...

 • Prevenirea Abandonului Scolar in Randul Copiilor de Etnie rroma

  INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate fi exercitat de indivizi, dacă aceştia nu au primit o educaţie minimă. Nu numai în situaţiile de marginalizare socială, excludere, sărăcie, ci în toate circumstanţele, educaţia este un factor important în dezvoltarea capitalului social şi uman. Copiii trebuie să aibă acces la şcoală, iar părinţii trebuie să le garanteze educaţia, trimiţându-i la...

 • Calitatea Vietii in Mediul Rural

  Introducere În lucrarea de faţă mi-am propus să fac o analiză teoretică a ceea ce înseamnă calitatea vieţii în mediul rural din România. Aşadar, calitatea vieţii poate fi definită ca un ansamblu de condiţii care ajută la creearea unor condiţii de viaţă armonioase. Într-o societate aflată în proces accelerat de îmbătrânire, calitatea vieţii înseamnă din ce în ce mai mult calitatea vieţii celor aflaţi în cea de-a treia perioadă a vieţii. Integrarea lor socială şi o viaţă demnă presupune...

 • Sanatate versus Educatie

  Introducere Sănătatea o moştenim ca pe un dar de preţ de la părinţii noştrii, dar o şi construim zi de zi, toată viaţa. O construim dacă, din tot ceea ce ne influienţează viaţa, alegem ceea ce este bun, adoptând un stil de viaţă sănătos. O putem deprecia sau chiar pierde dacă, din ignoranţă şi sub presiunea anturajului, adoptăm un stil de viaţă nesănătos. Educaţia pentru sănătate începe în familie, cu deprinderea celor dintâi reguli de igienă individuală, continuă în şcoală, prin informarea...

 • Violenta in Randul Adolescentilor ca o Reactie la Problemele Sociale

  INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un cercetător sau altul depinde de perspectiva teoretică adoptată. În plus, ceea ce este considerat a fi agresiv depinde de standardele sociale şi culturale ale percepătorului. Există culturi care privesc violenţa ca pe ceva firesc, chiar neceesar. Violenţa in randul adolescentilor a devenit în ultima perioadă şi la noi o problemă majoră, fiind...

 • Consecintele Divortului asupra Copilului

  Introducere Actualitatea temei: Familia privită ca nucleu social influenţează întreaga evoluţie de viaţă a omului şi-şi pune amprenta pe întreaga sa personalitate. Ea se impune ca factor cu cea mai puternică influenţă asupra copilului prin continuitate, afectivitate şi autoritate. Cuibul cald al familiei i-a învăţat pe oameni să se bucure de viaţa, să iubească si să se dăruiască unul altuia. Este ca si cum oamenii, trăind în societate, şi-au creat mijloc anume, natural şi puternic, de...

Pagina 1 din 5