Toate licentele din domeniul Sociologie

 • Importanta primului vot

  Introducere Din timpurile imemorabile ale istoriei și până în zilele noastre omenirea a dovedit o preocupare constantă față de organizarea și conducerea politică a structurilor ei comunitare. Chiar dacă această preocupare a fost, datorită caracteristicilor variabile ale raporturilor de putere, a factorilor de conjunctură și a nivelului de maturitate pe care societatea l-a atins la un moment dat, mai intensă sau mai slabă, ea n-a înregistrat, practic, niciodată discontinuități, înscriindu-se,...

 • Efectele incalzirii globale asupra securitatii mondiale

  Introducere Această lucrare de disertație, intitulată „Efectele încălzirii globale asupra securității mondiale”, pune în discuție o temă de actualitate, ce a devenit un domeniu de interes major în rândul cercetătorilor. Tema acestei lucrări a fost aleasă în urma mai mulor cercetări personale, făcute în vederea realizării proiectului de disertație. Prin urmare, m-am decis la acest titlu din dorința de a-mi aprofunda cunoștințele în legătură cu acest fenomen considerat de majoritatea drept o...

 • Rolul familiei in educatia copiilor cu CES din ciclul primar

  INTRODUCERE Realitatea de astăzi a societății românești, ne determină să recunoaștem, că pe lângă multe alte performanțe economice sau sociale scăzute cu care ne confruntăm, datorită trecerii de la fosta perioadă comunistă la alinierea normelor unei societăți democratice, ne confruntăm cu mari probleme și în domeniul educațional. Familia apare în viziunea sociologilor drept păstrătoare a unor valori etico-morale fundamentale precum adevărul și respectul, compasiunea și generozitatea. Ele...

 • Violenta asupra femeii

  Introducere Violența asupra femei este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internațional, cât și la nivelul României. Violența împotriva femeii constituie de câteva decenii un subiect de dezbatere, comunitatea internațională nu a reușit, până în prezent, să pună capăt acestei forme extrem de distructive. Aceasta este o problemă complexă, care implică atât protecția integrității personale a victimelor, cât și protejarea intereselor lor...

 • Locul comunitatilor etnice in dezvoltarea regionala

  INTRODUCERE Societatea românească actuală se regăsește într-un proces de transformare în care toate instrumentele de sferă financiară, socială, civică și politică, au cunoscut o altă dinamică în încercarea de acomodare la condițiile actuale. Un sistem democratic este avantajos atunci când economia înregistrează realizări și în gradul în care evoluează un spirit de natură democratică în mentalul romanesc. În această schimbare nu se poate face abstracție de domeniul administrației publice din...

 • Fenomenul consumului de droguri

  Motivarea alegerii temei Fenomenul consumului de droguri a devenit o problemă din ce în ce mai acută pentru societatea românească. În ultimii ani s-a constatat faptul că România a devenit dintr-o țară de tranzit a drogurilor într-o țară consumatoare. În plus, s-a constatat o creșterealarmantă a consumului în rândul populației tinere, pragul de vârstă la care începeconsumul de droguri scăzând din ce în ce mai mult, ajungând în jurul vârstei de 11-12 ani.Toate aceste lucruri arată amploarea...

 • Starea si dinamica fenomenului traficului de fiinte umane

  INTRODUCERE Traficul de ființe umane este un fenomen social extrem de grav care aduce atingeri drepturilor omului. Fenomenul are un trecut istoric apreciabil în țările Africii, Asiei și ale celor două Americi cuprinzând în țările Europei cu precădere după 1990 în contextul dezagregării regimurilor comuniste și al crizei din Balcani. Țările din regiunea central și sud-est europeană reprezintă atât țări sursă cât și țări de tranzit pentru traficul de ființe umane. Într-o perioadă relativ...

 • Reintegrarea sociala a persoanelor care executa pedepse privative de libertate

  INTRODUCERE Reintegrarea socială presupune „restructurarea caracterului infractorului astfel încât acesta să poată activa în societate fără a comite, pe viitor, infracțiuni”. În acest proces trebuie să intervină toți factorii sociali, iar reintegrarea va fi efectivă dacă se va realiza în diferite direcții. Probațiunea realizează legătura dintre pedepsele neprivative de libertate cu pedepsele privative de libertate, aducând contribuții decisive la resocializarea infractorilor, promovând...

 • Rolul viziunii in exercitarea leadership-ului in context organizational militar

  „Leadership-ul nu înseamnă comandă, ci gestionarea viitorului În multe firme din ziua de azi, unul dintre neajunsurile fundamentale este ca leadership-ului îi lipsește viziunea și pasiunea - cele mai importante două ingrediente, de care avem nevoie pentru a-i impresiona și motiva pe oameni ” -Anita Roddick- Prevederea viitorului este o preocupare veche. Omul preistoric deja punea întrebări Lunii, înspăimântându-se, apoi, de întoarcerea Soarelui. Însuflețit dintotdeauna de dorința absurdă de...

 • Abordari terapeutice la copii cu deficiente de vedere

  Terapia ocupațională semnifică un domeniu vast, iar definirea acesteia este foarte difícil de cuprins în câteva rânduri. Acest domeniu folosește o abordare centrată pe cliente și un mediu de acțivități care facilitează performanța ocupațională, promovând starea de bine a individului și relațiile cu mediul înconjurător, în scopul ameliorării calității vieții. Cadrul de aplicabilitate a acestei abordări terapeutice este unul larg, iar lucrarea de față își propune realizarea unui studiu în...

 • Mutatii demografice si sociale in orasul Titu dupa 1990

  În alegerea lucrării de licenţă cu titlul „ MUTAŢII DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE ÎN ORAŞUL TITU DUPĂ 1990” un motiv important a fost acela că, locuiesc în imediata apropiere a oraşului Titu (comuna Braniştea) şi pentru a cunoaşte şi înţelege mai aprofundat evoluţia oraşului în anii de tranziţie economică produsă după căderea sistemului comunist. Lucrarea este structurată pe 6 capitole cu următoarea configuraţie: În primul capitol sunt prezentate consideraţiile generale asupra poziţiei geografice...

 • Agresivitatea

  CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti care participă la înfaptuirea justiţiei şi ale căror hotărâri produc un impact asupra destinului oamenilor aflaţi sub incidenţa legii. Psihologia judiciară se defineşte ca acea disciplină distinctă formativ-aplicativă şi de cultură profesională a magistratului în statul de drept, având ca obiect studierea nuanţată şi aprofundată a persoanei umane...

 • Erori de argumentare in discursul politic

  Motto: “…nu socotim că discuţiile sunt o pagubă pentru fapte, ci lipsa de lămurire prin discuţie, făcută mai înainte de a porni la înfăptuirea a ceea ce trebuie”** Tucidide INTRODUCERE De la conversaţia uzuală la contextele oficiale, suntem mereu puşi în situatia de a crea argumente convingătoare pentru a susţine o idee, a apăra o opinie proprie sau pentru a respinge opinia interlocutorului .Deşi argumentarea ţine de cotidianul vietii umane, fiindu-i familiară fiecărui om pus în situaţia...

 • Infractiunea de trafic de persoane

  INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane traficate, motiv pentru care am şi ales această temă. România este o ţară de tranzit şi o sursă pentru traficul de femei în scopul exploatării sexuale, acest lucru datorându-se şi din cauza poziţionării geografice. Femei din Rusia, Ucraina şi Moldova sunt traficate prin ţara noastră spre ţări cum ar fi, Spania, Turcia, Italia, Germania, Canada şi...

 • Discriminarea si tehnici specifice de asistenta sociala

  INTRODUCERE Obiectivul general al lucrării este de a reflecta atât din punct de vedere teoretic însă mai ales din punct de vedere aplicativ discriminarea, cauzele şi efectele acesteia, modalităţile de combatere şi de diminuare, crearea şi susţinerea egalităţii între oameni indiferent de: vârstă, sex, culoare, apartenenţă politică, orientare sexuală sau anumite anormalii. Metodele de cercetare ştiinţifică utilizate se bazează pe studiul bibliografic, al legislaţiei în vigoare, informaţiilor...

Pagina 1 din 5