Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului

Licență
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 22875
Mărime: 214.38KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Antal
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Sorescu Emilia Maria
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TEOLOGIE SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Cuprins

 1. Introducere pag.4
 2. Scurt istoric pag.6
 3. Capitolul I. Abuzul - Definirea conceptului de abuz pag.8
 4. 1.1. Copiii victime ale abuzului fizic pag. 9
 5. 1.2. Copiii victime ale abuzului emoţional pag. 11
 6. 1.3. Copiii victime ale abuzului sexual pag. 13
 7. 1.4. Copiii neglijati pag. 15
 8. Capitolul II. Reacţii ale copilului la abuz pag.18
 9. 2.1. Ce simte și gândește copilul abuzat- pag.18
 10. 2.2. Abuzul, eveniment traumatic pag.21
 11. 2.3. Efecte posttraumatice pag.24
 12. 2.4. Percepţia împrejurimilor pag.24
 13. 2.5. Probleme de dependenţă pag.25
 14. 2.6. Reacţii de suferinţă în separare pag.25
 15. 2.7. Deprimarea pag.27
 16. 2.8. Probleme de învăţare pag.27
 17. 2.9. Imaginea de sine- stima de sine pag. 28
 18. 2.10. Trairea anxietatii si vinovatiei – loialitatea si pastrarea secretului pag.28
 19. 2.11. Disocierea pag. 29
 20. 2.12. Intarzieri de dezvoltare pag. 30
 21. 2.13.Vagabondajul pag.31
 22. Capitolul III. Factori determinanţi ai abuzului pag.32
 23. 3.1. Factorii de stres din copilaria parintilor pag.32
 24. 3.2. Dimensiunile personalităţii părinţilor pag.33
 25. 3.3. Atitudinea de neacceptare a părinţilor faţă de copii pag.36
 26. 3.4. Dependenţa de alcool sau droguri pag.37
 27. 3.5. Sărăcia pag.38
 28. 3.6. Prematuritatea pag.39
 29. 3.7. Dizabilităţile copilului pag.39
 30. 3.8. Orientarea sau aderarea la o grupare filosofică sau religioasă pag.39
 31. 3.9. Etapele de viață și crizele de rol aferente pag. 40
 32. Capitolul IV. Strategii de supravieţuire şi conducere pag. 42
 33. 4.1. Adaptarea exagerata pag. 43
 34. 4.2. Strategia hiperactiva si distructiva pag. 44
 35. Capitolul V. Studiu privind fenomenul abuzului asupra copilului pag. 47
 36. 5.1. Metodologia cercetării pag. 47
 37. 5.2.Analiza și interpretarea rezultatelor pag. 54
 38. 5.3.Concluzii și propuneri pag. 64
 39. Bibliografie pag. 68

Extras din licență

INTRODUCERE

Situaţiile de abuz asupra copilului (fizic, sexual, emoţional) au fost aduse în atenţia publicului românesc pentru prima dată de către mass-media, care de obicei prezintă cazuri şocante şi inumane, dar realitatea statistică este cu mult mai mare. Odată cu informarea publică pe această temă şi cu dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială la nivel local se aşteaptă o creştere a cazurilor înregistrate.

Interesul faţă de problema etică, socială şi emoţională a violenţei îndreptată împotriva copilului a evoluat în relaţie cu imaginea, locul şi valoarea lui în societate. Câtă vreme el era privit ca fiind rău de la naştere, negarea suferinţei lui era un fapt omniprezent. Puterea adultului de a educa şi de a socializa trebuia să-l modeleze şi să-l ducă pe calea cea bună. Copilul era tratat cu violenţă spre binele lui şi al umanităţii.

Abuzurile sexuale sunt regăsite cu regularitate în presa cotidiană. Fiecare eveniment semnalat este emoţionant şi în acelaşi timp oribil prin asumarea puterii adultului asupra copilului. Situaţia în ţările în curs de dezvoltare este adesea mai gravă: copiii lucrează pentru noi, suntem interesaţi de organele lor.

Adultul abuziv perverteşte legătura de respect şi încredere care ar trebui să îl unească cu copilul. O denaturează de la funcţia ei naturală care este eliberarea şi autonomizarea copilului de adult. Părintele abuzator şi obsesiv se cantonează în credinţa că fără el copilul nu poate să facă nimic.

Familia şi societatea ar trebui să reprezinte “sanctuare” sau “creuzete” în care copilul creşte, se dezvoltă, se instruieşte şi se educă pentru a se forma ca om şi a reuşi pe deplin în viaţă.

Întregul proces de dezvoltare psihică a copilului depinde de doi factori esenţiali – zestrea biologică cu care a venit pe lume şi mediul în care creşte şi se dezvoltă – care se influenţează reciproc.

Copilăria, ca primă etapă a vieţii omului este de maximă importanţă pentru întreaga lui dezvoltare ulterioară. În copilărie se formează toate conduitele importante adaptive, se pun bazele personalităţii, se constituie structurile mai importante, energetice, intelectuale, creative, inclusiv sociabilitatea, o serie de aptitudini, caracteristicile componentelor de bază – reacţiile afective – voliţionale, multilateralitatea aspiraţiilor.

Datorită importanţei incontestabile a familiei pentru calitatea vieţii copilului, bunăstarea lui va depinde de bunăstarea familiei sale.

Copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparenţelor, nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. Copilul care a fost victima relelor tratamente ar putea reproduce violenţa sau ar putea deveni toată viaţa lui o povară pentru societatea care nu a ştiut să-l educe bine.

Suferinţa din copilărie poate fi prelucrată pe plan intelectual sau poate fi integrată emoţional în ansamblul experienţelor personalităţii, dar nu se poate şterge. Să laşi un copil singur cu suferinţa lui, nu este doar riscant, pentru comunitate el va trăi în continuare, dar este inacceptabil din punct de vedere al drepturilor fundamentale, este inuman.

Copilul trebuie respectat ca o persoană distinctă. Dreptul lui la o viaţă particulară, la intimitate şi la o dezvoltare normală trebuie apărat. Trebuie creată şi asigurată o lume în care dreptul copilului la protecţie, libertate, să fie recunoscut, iar abuzul sau exploatarea să nu-i pună în pericol nici existenţa, nici dezvoltarea lui.

Din antichitate şi până în sec. XX, nici o societate nu a recunoscut personalitatea proprie a copiilor, ci doar forţa de muncă utilizată adesea de la vârste foarte fragede şi în condiţii deosebit de vitrege. Fără a beneficia de o protecţie specială, minorii au fost victime ale războiului, ciumei, pierderii precoce a părinţilor, convulsiilor sociale.

Preocuparea societăţii pentru copil – din punct de vedere umanitar şi legal – precum şi necesitatea protejării sale atunci când provine dintr-un mediu familial neprielnic, uneori periculos, sunt relativ recente. În momentul de faţă, toate societăţile civilizate acceptă ideea conform căreia copilul nu aparţine nici părinţilor săi, nici statului, ci aparţine sieşi, sub protecţia părinţilor săi.

Abuzul săvârşit asupra minorului este conceptualizat la trei nivele de manifestare: societal, instituţional şi familial.

Abuzul familial, tema predilectă a prezentei lucrări, este comis de către părinţi sau de către acele persoane în a căror îngrijire se află minorul.

În cunoaşterea realităţii cu privire la abuz trebuie să avem în vedere: situaţia copiilor în fiecare ţară, modelul cultural şi factorii sociali, precum şi indicatorii de sănătate ai populaţiei infantile. În acest context mortalitatea şi morbiditatea, adresabilitatea la reţeaua sanitară şi educaţională, prosperitatea şi distribuţia venitului sunt indici preliminari ai diferitelor nivele de risc.

Preview document

Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 1
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 2
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 3
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 4
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 5
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 6
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 7
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 8
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 9
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 10
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 11
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 12
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 13
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 14
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 15
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 16
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 17
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 18
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 19
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 20
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 21
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 22
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 23
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 24
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 25
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 26
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 27
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 28
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 29
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 30
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 31
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 32
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 33
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 34
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 35
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 36
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 37
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 38
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 39
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 40
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 41
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 42
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 43
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 44
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 45
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 46
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 47
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 48
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 49
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 50
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 51
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 52
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 53
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 54
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 55
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 56
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 57
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 58
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 59
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 60
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 61
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 62
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 63
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 64
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 65
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 66
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 67
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 68
Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Abuzul si Consecintele Acestuia Asupra Copilului.docx

Alții au mai descărcat și

Efectele Alcoolismului Asupra Familiei

Argumentarea temei Realitatea socială din jurul nostru ne pune în faţa unei drame îngrijorătoare: consumul de alcool a crescut în ultimul timp ca...

Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului

INTRODUCERE Modificarea substanţială a condiţiilor sociale din ţara noastră, în perioada post-decembristă a determinat schimbări radicale în viaţa...

Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați

ARGUMENT În contextul finalizării studiilor universitare în domeniul asistenţei sociale, alegerea ca temă de licenţă referirea la tinerii de 18...

Abuzul Sexual și Exploatarea Copilului

Abuzul sexual si exploatarea copilului a fost si este in continuare o tema si o problema a actualitatii. In proiectul de fata pa parcursul a sase...

Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un...

Protecția Socială a Copiilor Orfani

Introducere Însoţind omul în întreaga lui existenţa familia s-a dovedit a fi una dintre cele mai vechi şi mai stabile forme de comunitate umană,...

Violența asupra femeii

Introducere Violența asupra femei este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internațional,...

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii...

Te-ar putea interesa și

Abuzul și Maltratarea Copilului

INTRODUCERE Lucrarea prezintă fără pretenţia de exhaustivitate, tabloul complex al fenomenului, etiologia şi tipurile, formele maltratării,...

Neglijarea Copilului - Considerații Generale

ARGUMENT Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în...

Darul Vieții și Demnitatea Ființei Umane

Cap.I. VIAŢA -DAR DIVIN CE TREBUIE PROTEJAT I.1. VIAŢA- DAR DIVIN CE TREBUIE PROTEJAT Viaţa pe care Dumnezeu o dă omului este diferită şi...

Violența și abuzul asupra minorului în familie

INTRODUCERE Opţiunea pentru tema “ Violenţa în familie şi abuzul asupra copilului” presupune asumarea în mod inerent a unor provocări de factură...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Rolul climatului din familie în educație

CAPITOLUL I NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate Violenţa umanǎ este, fără...

Abuzurile sexuale săvârșite asupra minorilor - elemente de investigație criminalistică și criminologică

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Mass media și abuzul sexual al copiilor din perspectiva asistenței sociale

Introducere Abuzul sexual îndreptat împotriva unui copil presupune implicarea copilului imatur/dependent sau a unui adolescent, de catre adult,...

Ai nevoie de altceva?