Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 4 fișiere: docx
Pagini : 154 în total
Cuvinte : 56200
Mărime: 200.33KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: VIRGILIU CONSTANTINESCU

Cuprins

Cuprins pag. 3

Introducere 5

SECŢIUNEA A 7

I. Sociologie rurală-sociologie comunitară 7

I.1. Ruralul în ştiinţele sociale 7

I.2. Sociologie rurală – sociologia comunităţilor rurale 28

II. Dezvoltare comunitară – o perspectivă a schimbării sociale 39

II.1. Analizele schimbării sociale 45

II.1.1. Modelul interacţionist în analiza schimbării sociale 53

II.2. Schimbarea socială în perspectivă psihologică 57

II.2.1. Factorii, condiţiile şi agenţii schimbării 61

II.2.2. Strategii ale schimbării 63

II.2.3. Comflictul – mijloc de schimbare 65

II.2.4. Rezistenţe la schimbare 69

II.2.5. Strategia conversiunii 73

II.3. Comportamentul prosocial într-o abordare integratoare 75

II.3.1.Comportamentul prosocial în perspectiva teoriei acţiunii 81

III.Politici sociale în România. Modelul culturii guvernamentale a sărăciei 85

III.1. Descoperirea capitalului social 91

III.2. Specificul dezvoltării comunitare în România 97

III.2.1. Rezistenţa la schimbarea comunitară 98

III.2.2. Condiţii care determină rezistenţa la schimbare 98

SECŢIUNEA B 100

I. Premise teoretico – metodologice 100

I.1. Despre grupuri 100

I.1.1. Teoria Jack Gibb – formarea încrederii şi dezvoltarea grupului 103

I.1.2. Folosirea teoriei Gibb ca instrument de diagnoză 106

I.2. Un model pentru a cere şi a da feedback – fereastra Johari 107

I.3. Abordarea pozitivă 115

I.3.1. Procesul schimbării prin abordare pozitivă 118

I.4. Elementele capitalului social în dezvoltarea comunitară 122

I.4.1. Evaluarea capitalului social 123

I.4.2. Modul de dezvoltare a capitalului social 125

II. Dezvoltare comunitară durabilă 128

II.1. Tipuri de abordare a dezvoltării comunitare – abordarea participativă 130

II.2. Nivele ale participării comunitare în procesul dezvoltării 132

II.3. Rolul facilitatorului în dezvoltarea comunitară 133

II.4. Stadiile dezvoltării comunitare 133

II.5. Etapele parcurse de facilitator în procesul dezvoltării comunitare 135

III. Metodele facilitării 137

III.1. Interviul „din uşă în uşă” 137

III.2. Ierarhizarea problemelor – Identificarea problemei prioritare 139

III.3. Identificarea liderilor şi grupul de iniţiativă 141

III.4. Întâlnirile comunitare şi moderarea lor 142

IV. Studii de caz 144

IV.1. Sat Tudor Vladimirescu 145

IV.2. Sat Pelinu 149

IV.3. Concluzii 152

VI. Bibliografie

Extras din document

Privită în cadrul ştiinţelor sociale, sociologia rurală este o disciplină relativ recentă, tânără, ea devenind centenară abia la începutul acestui nou veac şi mileniu. Nu putem susţine însă acelaşi lucru şi despre preocupările şi interesul pentru lumea rurală, cu diversitatea ei umană şi culturală, acestea fiind mult mai vechi. În acest sens, amintim ca premisă importantă în vechime şi preocupări, lucrarea lui Hesiod („Munci şi zile”), dedicată efectelor benefice ale muncii agricole, analizând relaţiile de proprietate în Grecia Antică, regulile care trebuiesc respectate de agricultor pentru a obţine rezultatele scontate, problematica moralei în relaţiile dintre oameni, care trebuie păzită pentru a menţine ordinea.

Un alt reper important pentru sociologia românească rurală este lucrarea „Descriptio Moldaviae” (1714), realizată de Dimitrie Cantemir la comanda Academiei din Berlin prin intermediul lui Leibnitz, asemenea lucrări etno-descriptive fiind numeroase în întreg spaţiul european, „alcătuind veritabile biblioteci etnografice, născute din fascinaţia pentru realităţile rurale, sociale etnologice şi folclorice (T.VEDINAŞ, 2001, p.a)

Reprezentarea ruralului în lucrări ştiinţifice la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, are loc în primul rând prin conturarea unei „filosofii sociale ce conţinea reflecţia asupra ruralului”. (T.VEDINAŞ, 2001, p.8) Aceste reflecţii vor da ulterior naştere unor problematizări ce vor face din lumea ţărănească, prin doctrina liberală, o chestiune politică. Din liberalism apoi problema ţărănească va merge în filozofiile sociale şi ideologiile socialiste, acestea ducând, la rându-le, filozofia socială spre reflecţia sociologică.

O legătură de profunzime, în contextul sociologiei româneşti, este de menţionat între D. Cantemir şi sociologul satelor devălmaşe H.H.Stahl, acesta recunoscând, măcar din punct de vedere documentar geneza sociologiei sale rurale în „Descriptio Moldaviae” (Stahl, 1946), dovedind astfel o filiaţie paradigmatică între abordările mai vechi şi mai noi asupra lumii rurale.

În sec. al XIX-lea apropierea de rural se va realiza în alt chip decât pe calea filosofiei sociale, anume prin etnografie şi etnologie. Se manifestă acum o perioadă de veritabil entuziasm pentru cercetarea culturii şi a civilizaţiilor săteşti, concretizându-se într-un corpus de sinteze descriptive ce uimesc şi astăzi prin calitatea observaţiei dar mai ales prin cantitatea informaţiilor clasate, uneori fără rigoare în fluxul observaţiei ingenue şi neselective. (T.VEDINAŞ, 2001, p.9). Spre sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea aceste informaţii de etnologie şi etnografie, trecute prin filtrul savanţilor (etnologi sau antropologi de bibliotecă) vor genera sinteze remarcabile, precum cele semnate de Marcel Mauss, Lucien Levy Bruhl, J.G.Frazer sau Ernest Cassirer.

Şi sec. al XIX-lea românesc abundă de astfel de culegeri etnografice şi etnologice, unele realizate chiar prin „chestionar” (Haşdeu, 1885, Denusianu, 1895). Aceste culegeri vor fi apoi inserate la începutul sec. al XX-lea în lucrările lui Dimitrie Drăghicescu, Lucian Blaga şi Mircea Eliade.

De subliniat, în urma celor spuse, este sincronizarea dintre lumea academică românească cu spiritul şi modalităţile de exprimare a ştiinţele sociale europene în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.

Nu trebuie neglijată nici intervenţia agronomilor în cercetarea ruralităţii, aceasta datând tot din perioada sec. al XIX-lea. Interesul acestora era pentru structura proprietăţii pe categorii sociale şi pentru exploataţia agricolă şi rezultatele acesteia. Deşi mulţi dintre aceştia s-au alăturat unor grupuri politice agrariene, nu s-au limitat la o politică militantă, ci la activitate ştiinţifică de cunoaştere reală a economiei ţărăneşti, fără a neglija problemele sociale, oferind în acest sens analize pertinente privitoare la situaţia socială a ţărănimii. Ca rezultat al acestor deschideri spre social se va contura în prima jumătate a sec. al XX-lea în mediul academic european agronomia socială, disciplină care după al II-lea război mondial se va ataşa sociologiei rurale şi economiei agrare. Se va pune în mişcare una dintre cele mai importante tendinţe de analiză interdisciplinară a ruralului, cu importante efecte în dezvoltarea rurală regională.

Bibliografie

Bădescu, Gabriel „Participare politică şi capital social în România”, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2001

Bhatnagar, B.; Williams, A. „Participatory development and the World Bank. Potential Directions for Change”, World Bank Discussion Paperes no. 183, 1992

Boudon, Raymond (coord) „Tratat de sociologie”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992

Buzărnescu, Ştefan „Istoria doctrinelor sociologice”, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995

Chelcea, S „Metodologia cercetării sociologice”, Ed. Economică, Bucureşti, 2001

Cooperrider, L. David; Sorensen, F. P.; Whitnyey, D.Jr.; Yaeger, F. „Appreciative inquiry”, Stipes Publishing L.L.C., Champaign, Illinois, 2001

FRDS „Ghidul facilitatorului comunitar”, Bucureşti, 2001

Gusti, Dimitrie „Sociologie românească”, Ed. Paideia, Bucureşti, 1999

Gusti, Dimitrie „Opere”, vol. I

Lallement, Michel „Istoria ideilor sociologice”, vol. II, Ed. Antet, 1998

Larionescu, Maria (coord) „Şcoala sociologică de la Bucureşti. Tradiţie şi actualitate”, Ed. Metropol, Bucureşti, 1996

Marica, Em. „Încercare de definire a satului”, Revista de psihologie, vol.II, nr. 4/1942

Preview document

Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 1
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 2
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 3
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 4
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 5
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 6
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 7
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 8
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 9
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 10
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 11
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 12
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 13
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 14
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 15
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 16
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 17
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 18
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 19
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 20
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 21
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 22
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 23
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 24
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 25
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 26
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 27
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 28
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 29
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 30
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 31
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 32
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 33
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 34
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 35
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 36
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 37
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 38
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 39
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 40
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 41
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 42
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 43
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 44
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 45
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 46
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 47
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 48
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 49
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 50
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 51
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 52
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 53
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 54
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 55
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 56
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 57
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 58
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 59
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 60
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 61
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 62
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 63
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 64
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 65
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 66
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 67
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 68
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 69
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 70
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 71
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 72
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 73
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 74
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 75
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 76
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 77
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 78
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 79
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 80
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 81
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 82
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 83
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 84
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 85
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 86
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 87
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 88
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 89
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 90
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 91
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 92
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 93
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 94
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 95
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 96
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 97
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 98
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 99
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 100
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 101
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 102
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 103
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 104
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 105
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 106
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 107
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 108
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 109
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 110
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 111
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 112
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 113
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 114
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 115
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 116
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 117
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 118
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 119
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 120
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 121
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 122
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 123
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 124
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 125
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 126
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 127
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 128
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 129
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 130
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 131
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 132
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 133
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 134
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 135
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 136
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 137
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 138
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 139
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 140
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 141
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 142
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 143
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 144
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 145
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 146
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 147
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 148
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 149
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 150
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 151
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 152
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 153
Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești - Pagina 154

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Sociala in Comunitatile Rurale Romanesti
    • ANEXA.docx
    • bibliografie.docx
    • CUPRINS.docx
    • DEZVOLTAREA SOCIALA.docx

Alții au mai descărcat și

Structura socială și familia

INTRODUCERE Relatiile sociale se formeazã pe baza interactiunii dintre indivizi, pe baza unor scopuri si interese individuale si sociale. Orice...

Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere

Terapia ocupațională semnifică un domeniu vast, iar definirea acesteia este foarte difícil de cuprins în câteva rânduri. Acest domeniu folosește o...

Monografia Sociologică și Dezvoltarea Rurală

INTRODUCERE Chiar dacă şi-a sporit securitatea militara ca membră a NATO şi UE, România a ramas la fel de expusă ca în vremurile molimelor şi...

Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică

Introducere Prezenta lucrare îşi propune să aducă în atenţie următoarele aspecte: definirea caracteristicilor esenţiale ale antreprenoriatului ce...

Violența asupra femeii

Introducere Violența asupra femei este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internațional,...

Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială

INTRODUCERE Obiectivul general al lucrării este de a reflecta atât din punct de vedere teoretic însă mai ales din punct de vedere aplicativ...

Erori de argumentare în discursul politic

Motto: “…nu socotim că discuţiile sunt o pagubă pentru fapte, ci lipsa de lămurire prin discuţie, făcută mai înainte de a porni la înfăptuirea a...

Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate

INTRODUCERE Reintegrarea socială presupune „restructurarea caracterului infractorului astfel încât acesta să poată activa în societate fără a...

Te-ar putea interesa și

Politica Agrară Comunitară

La începutul secolului XXI asistam la o extindere fara precedent a Uniunii Europene, considerata ca un pas important în unificarea pasnica a...

Monografia Sociologică și Dezvoltarea Rurală

INTRODUCERE Chiar dacă şi-a sporit securitatea militara ca membră a NATO şi UE, România a ramas la fel de expusă ca în vremurile molimelor şi...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Impactul infrastructuriii asupra dezvoltării turismului rural

Introducere Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi timp. Interesul pentru deplasarea în mediul rural a început să crească începând...

Dezvoltare Comunitară

Introducere Situată pe cele mai frumoase meleaguri ale judeţului Vaslui, Comuna Ştefan cel Mare nu a fost studiată prin multe lucrări ştiinţifice...

Politică agricolă comună și dezvoltare rurală

Introducere Agricultura continuă să fie cel mai mare utilizator de teren rural precum şi un determinant cheie al calităţii zonei rurale şi...

Ecoturismul- element al dezvoltării durabile a comunităților locale rurale românești

Comunităţile locale rurale din România au fost afectate de evoluţia istoriei din ultimele decenii.Acestora li s-au adăugat anii economiei...

Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale

1. Debutul politicii agricole comune Prin formarea Comunitatii Economice Europene (CEE), statele membre si-au propus coordonarea eforturilor...

Ai nevoie de altceva?