Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 22661
Mărime: 119.06KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Introducere 5

Capitolul I. Cadrul teoretic general 7

1.1. Familia. Structură şi funcţii 7

1. 2. Căsătoria şi divorţul. Principii de dreptul familiei şi efectele divorţului 11

1. 3. Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii copilului 14

Capitolul II. Copilul în familia monoparentală rezultată prin divorţ 17

2. 1. Restructurarea familiei. Modelul familiei monoparentale ca model alternativ 17

2. 2. Relaţiile părinte - copil în familia monoparentală 19

2. 3. Posibile implicaţii psihanalitice 23

2. 4. Conturarea unor direcţii de cercetare. Paradigme, modele, teorii, metode 28

Capitolul III. Probleme specifice de asistenţă socială a copiilor din familii monoparentale rezultate prin divorţ - cercetare aplicativă – 33

3. 1. Cadrul teoretico-metodologic al cercetării 33

3. 2. Rezultate ale analizei documentare a anchetelor sociale întocmite pentru încredinţarea minorului 35

3. 3. Evaluarea de către părinţi a problemelor prezente la copii lor şi a determinărilor semnificative 39

Capitolul IV. Dimensiuni şi perspective ale asistenţei sociale a copiilor din familii monoparentale 44

4. 1. Tipuri de politici sociale adecvate familiei monoparentale 44

4. 2. Terapie şi psihoterapie pentru copil şi familie 50

Bibliografie 57

Anexe 59

Anexa 1: Variabilele categoriale şi determinative, variabile explicative 59

Anexa 2: Indicatorii identificaţi în anchetele sociale întocmite pentru dosarul de încredinţare 61

Anexa 3: Ghid de interviu cu părintele custodial 62

Anexa 4: „Familia mea” 63

Anexa 5: Variabilele de identificare a familiilor cuprinse în studiul aprofundat 64

Anexa 6: Rezumat / Abstract .65

Lista tabelelor

Tabel 3.1 Structura pe vârstă a minorilor încredinţati „de drept” unuia din părinţi 35

Tabel 3.2. Repartiţia părinţilor după criterii socio-profesionale 36

Tabel 3.3 Situaţia copiilor la momentul realizării anchetelor sociale 37

Tabel 3.4. Centralizarea datelor din fişa de evaluare. ….39

Extras din document

Introducere

Familia este factorul principal al formării şi socializării copilului; ea reprezintă cadrul funcţional în interiorul căruia sunt îndeplinite etapele întregului ciclu de creştere şi dezvoltare.

Universul familiei este un tezaur de relaţii afective pe baza cărora este asigurată satisfacerea unor complexe nevoi, trebuinţe şi aspiraţii; ea modelează personalităţi.

Dacă familia reprezintă mediul afectiv şi protector ale creşterii şi dezvoltării copilului, primul grup social în care se manifestă modelele sociabilizării, atunci, dezorganizarea structurii şi funcţionalităţii familiei, apare ca un factor intens vulnerabilizator. Dacă un părinte absentează, copilul este supus la motivaţii, tendinţe şi norme ce-i vor afecta dezvoltarea corespunzătoare. El este deci un "copil în nevoie" ce poate şi trebuie să facă obiectul asistenţei sociale.

Pentru a stabili problemele speciale ale copiilor din familiile monoparentale rezultate prin divorţ şi maniera specifică a intervenţiei sociale am definit mai întâi dimensiunile analizei prin referire la cadrul general (Familia. Structură şi funcţii. Căsătoria şi divorţul. Principii ale dreptului familiei şi efectele divorţului) insistând asupra rolului familiei în dezvoltarea personalităţii copilului.

Odată stabilit cadrul teoretic general, atenţia s-a focalizat pe situaţia particulară a copilului, în cadrul familiei monoparentale, obligată să-şi găsească un mod cât mai eficient de a compensa deficitul de structură.

Divorţul, fenomen social, demografic complex, are tot mai frecvent drept consecinţă apariţia familiei monoparentale. Restructurarea funcţiilor familiei tradiţionale, noile relaţii dintre părinte şi copil şi posibilele lor implicaţii psihanalitice au impus conturarea unor direcţii specifice de cercetare şi acţiune socială (paradigme, modele, teorii, metode).

Asumându-ne drept premisă teoretică, faptul că familia monoparentală nu este obligatoriu o "familie dezorganizată" care duce automat şi inevitabil la degradarea gravă şi definitivă a condiţiilor de creştere, educare şi socializare a copiilor şi nici nu produce automat şi necesar tulburări de comportament, am realizat şi o cercetare concretă, menită să valideze un model de diagnoză a principalelor variabile categoriale şi determinative pentru problemele copiilor divorţului cu variabilele explicative asociate lor. Se creează astfel condiţiile unei intervenţii sociale în cunoştinţă de cauză.

Evident însă, implicarea asistenţei sociale în această problematică, este necesară, dată fiind "presiunea faptului social", ea devine posibilă, pe baza cunoaşterii relaţiilor cauzale şi determinative, dar se împlineşte (devine realizabilă) numai prin politici sociale, servicii sociale şi metodologice de intervenţie adecvată. Analiza acestor ultime aspecte deschide perspectiva conturării unui model instituţional în abordarea problemelor specifice copiilor din familiile monoparentale rezultate din divorţ.

Capitolul I. Cadrul teoretic general

1.1. Familia. Structură şi funcţii

Familia este factorul principal al formării şi socializării copilului; ea reprezintă cadrul funcţional în interiorul căruia sunt îndeplinite etapele întregului ciclu de creştere şi dezvoltare.

Coordonatele esenţiale în definirea şi descifrarea mecanismului complex al familiei vizează actul căsătoriei, structura şi funcţiile familiei:

• "forma de comunitate umană, întemeiată prin căsătorie care uneşte pe soţi şi pe descendenţii acestora prin relaţii strânse de ordin biologic, economic, psihologic şi spiritual" (Dicţionarul UNESCO);

• "în sens larg: grup social a cărui membrii sunt legaţi prin raporturi de vârstă, căsătorie sau adopţiune şi care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic si au grijă de copii (Murdock, 1949); în sens restrâns: grup social format dintr-un cuplu căsătorit şi copii acestuia" (Dicţionar de sociologie, 1993);

• "grup social realizat prin căsătorie, alcătuit din persoane care trăiesc împreună, au gospodăria casnică comună, sunt legate prin anumite relaţii natural biologice, psihologice, morale şi juridice şi care răspund unul pentru altul în faţa societăţii" (M. Voinea, 1983).

Din definiţiile de mai sus reiese că la baza constituirii familiei se află actul căsătoriei.

Căsătoria reprezintă un eveniment demografic puternic influenţat de factori sociali, juridici, culturali, psihologici şi morali. Indicele de nupţialitate influenţează alţi indici demografici: fertilitate, natalitate, divorţionalitate. Din punct de vedere sociologic, căsătoria marchează începutul ciclului de viaţă familială.

Structura familiei este reprezentată de caracteristicile permanente ale familiei considerată în ansamblul ei, ca grup social, caracteristici ce nu pot fi identificate la nivelul individual al membrilor ei.

Componentele de structură ale familiei se referă la dimensiune, structură pe generaţii, statusuri şi roluri familiale prezentate dar şi la diviziunea rolurilor şi exercitarea autorităţii în interiorul familiei.

Preview document

Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 1
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 2
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 3
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 4
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 5
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 6
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 7
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 8
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 9
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 10
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 11
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 12
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 13
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 14
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 15
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 16
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 17
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 18
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 19
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 20
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 21
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 22
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 23
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 24
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 25
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 26
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 27
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 28
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 29
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 30
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 31
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 32
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 33
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 34
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 35
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 36
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 37
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 38
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 39
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 40
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 41
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 42
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 43
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 44
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 45
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 46
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 47
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 48
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 49
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 50
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 51
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 52
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 53
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 54
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 55
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 56
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 57
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 58
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 59
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 60
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 61
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 62
Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Divortul Parintilor si Consecintele Sale Asupra Copiilor.docx

Alții au mai descărcat și

Familia Monoparentală

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am urmărit să evidenţiez numeroasele aspecte şi dificultăţi cu care se confruntă familia monoparentală. Structura...

Protecția Socială a Copiilor Orfani

Introducere Însoţind omul în întreaga lui existenţa familia s-a dovedit a fi una dintre cele mai vechi şi mai stabile forme de comunitate umană,...

Consecințele Divorțului asupra Copilului

Introducere Actualitatea temei: Familia privită ca nucleu social influenţează întreaga evoluţie de viaţă a omului şi-şi pune amprenta pe întreaga...

Familia Monoparentala

INTRODUCERE În cazul familiei monoparentale nu de puţine ori responsabilitãţile mamei se amplificã întrucât ea trebuie sã suplineascã rolul...

Sisteme de asistență socială în UE

1. Sistemul de asistenta sociala 1.1. Concepte de bază privind asistenta socială Sistemul de asisteta sociala reprezinta totalitatea...

Familia monoparentală - cercetare sociologică

1. Documentarea teoretică INTRODUCERE Lucrarea de faţã este structuratã în douã pãrţi: una teoreticã şi altă practicã. În primele douã capitole...

Cauzele Interesului Redus pentru Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Secția Resurse Umane

II. PROPUNERE DE CERCETARE 1) Rezumatul proiectului Mi-am propus să studiez cauzele pentru care există un număr atat de mic de candidați la...

Divorțul și efectele acestuia asupra copilului

1. STABILIREA TEMEI Tema acestui proiect de cercetare o reprezintă “ Divorţul şi efectele divorţului asupra tuturor copilului ”, mai exact...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Argument După anul 1990, în România, ca în majoritatea ţărilor europene, tranziţia către o societate democratică, la o economie de piaţă a dus la...

Divorțul și Cauzalitatea Acestuia

INTRODUCERE Starea actuală a societăţii îl determină pe fiecare membru al ei să reflecteze adânc asupra schimbărilor ce se produc atât în...

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate

Introducere Familia este instituţia în care se formează, se construieşte personalitatea; copilul va deveni un viitor adult cu sau fără inhibiţii,...

Divorțul

Introducere Noţiunea de desfacere a căsătoriei. Reglementare Desfacerea căsătoriei, divorţul, fie că este pronunţat la iniţiativa unuia dintre...

Perceptia Sociala a Familiei, Casatoriei si Divortului

REZUMAT Prin prezenta cercetare ne-am propus sa analizam perceptia sociala asupra familiei, casatoriei si divortului de catre tinerii...

Influența Vieții de Cuplu Asupra Dezvoltării Copiilor

ARGUMENT Relaţiile de cuplu cunosc, în toată societatea modernă, transformări fără precedent. Familia, ca formă reprezentativă a vieţii de cuplu,...

Drept Civil

INTRODUCERE Pornind de la faptul că omul este o fiinţă socială şi de la realitatea că şi adolescentul, care este copil al străzii, trăieşte...

Ai nevoie de altceva?