Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 26600
Mărime: 193.79KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Extras din document

ARGUMENT

În contextul finalizării studiilor universitare în domeniul asistenţei sociale, alegerea ca temă de licenţă referirea la tinerii de 18 ani ce părăsesc sistemul de protecţie îşi are fundamentul pe asemănarea propriei vieţi cu cea a acestor tineri.

Deţi nu sunt orfan de părinţi, pot spune că am avut aceleaţi probleme ale tinerilor postinstituţionalizaţi iar faptul că la o vârstă înaintată finalizez aceste studii superioare de scurtă durată confirmă atât necesitatea facilitării învăţării pentru toţi tinerii unui ţări cât şi existenţa reuşitei unui program de învăţare/dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru o mai bună integrare socială şi profesională.

Fiind o problemă a întregii Comunităţi Europene, integrarea sociopropfesională e tinerilor şi în special a tinerilor de 18 ani ce părăsesc sistemul de protecţie, am considerat această abordare în lucrarea de licenţă ca fiind o modalitate de a arăta, domnilor profesori care mi-au facilitat accesul la cunoaştere şi asimilare prin practică, că am învăţat să abordez în mod profesionist o problemă socială.

Sper şi doresc ca această diplomă de licenţă să-mi permită să lucrez în domeniul asistenţei sociale şi să contribui, alături de toţi specialiştii din sistem, la dezvoltarea acesteia pentru a construi generaţiilor viitoare de tineri o societate deschisă, pliată pe nevoile tuturor tinerilor cu părinţi sau fără.

CAPITOLUL I – GRUPURI VULNERABILE - TINERII DE 18 ANI CE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECŢIE

Incluziunea socială şi integrarea profesională a tinerilor este o temă de maxim interes la nivel european cât şi naţional. Prin semnarea Pactului European pentru Tineret, în martie 2005 la Bruxelles, şefii de stat şi de guvern se angajează pentru îmbunătăţirea educaţiei şi a formării lor profesionale, pentru creşterea mobilităţii, pentru facilitarea concilierii între viaţa familială şi viaţa profesională. Se consideră că integrarea tinerilor în viaţa activă şi în societate, precum şi folosirea optimă a potenţialului lor reprezintă elemente esenţiale pentru ajungerea la o creştere durabilă în Europa.

O atenţie deosebită şi măsuri sporite de protecţie socială, în vederea incluziunii sociale şi profesionale, trebuie acordate tinerilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, care riscă să fie marginalizaţi la intrarea lor în viaţa socială şi profesională, datorită lipsei unui sprijin din partea familiei. O astfel de categorie de tineri o reprezintă tinerii instituţionalizaţi care la împlinirea vârstei de 18 ani părăsesc sistemul de ocrotire şi totodată statutul de „copil” trecând în viaţa adultă. Aceasta presupune asumarea unor responsabilităţi legate de propria lor viaţă, dar şi sprijin care să le faciliteze integrarea lor socială şi profesională. (Muga, 2005)

1.1. Vulnerabilitate şi intervenţie socială

Făcând o sinteză a teoriilor sociale ce stau la baza explicării vulnerabilităţii sociale din perspectiva acţiunii sociale şi pornind de la ideea că vulnerabilitatea este o formă de pasivitate socială, Ştefan Cojocaru prezintă cinci tipuri de vulnerabilităţi:

1. vulnerabilitate utilitaristă – este situaţia în care individul/grupul nu sesizează propriul interes sau acţiunile pe care le întreprinde nu sunt adaptate acestuia;

2. vulnerabilitate teleologică – este situaţia generată fie de faptul că mijloacele nu sunt adecvate atingerii scopului propus, fie de faptul că scopul propus este inadecvat resurselor disponibile;

3. vulnerabilitate axiologică – este situaţia ce caracterizează individul/grupul care nu poate desfăşura o acţiune deoarece principiul normativ nu este adecvat credinţelor proprii sau sistemul de valori personale nu este compatibil cu cel al sistemului societal;

4. vulnerabilitate tradiţională – este cazul în care individul/grupul acţionează în virtutea obişnuinţei sau starea de pasivitate socială se transmite din cauza influenţei mediului;

5. vulnerabilitate cognitivă – este situaţia în care se găseşte individul/grupul generată de inexistenţa unei teorii eficiente sau de faptul că individul nu crede într-o teorie deja verificată. (Cojocaru, apud Neamţu, 2003, pag. 535)

Aceste tipuri de vulnerabilităţi caracterizează clienţii serviciilor sociale, iar intervenţia corectă se poate face identificând corect tipul de vulnerabilitate dominant.

Preview document

Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 1
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 2
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 3
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 4
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 5
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 6
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 7
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 8
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 9
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 10
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 11
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 12
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 13
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 14
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 15
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 16
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 17
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 18
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 19
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 20
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 21
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 22
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 23
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 24
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 25
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 26
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 27
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 28
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 29
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 30
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 31
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 32
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 33
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 34
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 35
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 36
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 37
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 38
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 39
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 40
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 41
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 42
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 43
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 44
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 45
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 46
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 47
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 48
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 49
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 50
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 51
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 52
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 53
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 54
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 55
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 56
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 57
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 58
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 59
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 60
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 61
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 62
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 63
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 64
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 65
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 66
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 67
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 68
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 69
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 70
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 71
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 72
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 73
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 74
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 75
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 76
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 77
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 78
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 79
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 80
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 81
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 82
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 83
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 84
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 85
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 86
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 87
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 88
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 89
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 90
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 91
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 92
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 93
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 94
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 95
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 96
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 97
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 98
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 99
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 100
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 101
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 102
Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Managementul de Caz in Integrarea Socioprofesionala a Tinerilor Postinstitutionalizati.doc

Alții au mai descărcat și

Asistența Psihosocială a Bolnavului cu Neoplasm Bronhopulmonar

Capitolul I 1. Precizări introductive În lucrarea de faţă, intitulată “Asistenţa psihosocială a bolnavilor cu neoplasm bronhopulmonar” am...

Stabilitatea familiei și uniunea consensuală - parteneriat sau individualism la români

I. REZUMAT : Cercetarea de faţă a plecat de la premisa că în domeniul vieţii familiale, dar şi de la nivelul individului s-au petrecut numeroase...

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un...

Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului

INTRODUCERE Situaţiile de abuz asupra copilului (fizic, sexual, emoţional) au fost aduse în atenţia publicului românesc pentru prima dată de către...

Integrarea Tinerilor Absolvenți pe Piața Forței de Muncă

Introducere Prin lucrarea de faţă “Integrarea tinerilor absolvenţi pe piaţa forţei de muncă” am urmărit informarea tinerilor absolvenţi, despre...

Rolul asistentului social în conflictele sociale

INTRODUCERE Violenţa domestică este un flagel al societăţii româneşti şi al familiei, producând dezintegrarea acesteia din urmă ca unitate...

Reconversia profesională a persoanelor fără adăpost

I. Introducere 1.1. Motivația alegerii temei Prin prezenta lucrare, al cărei nume este ”Reconversia profesională sau angajarea, respectiv...

Ai nevoie de altceva?