Modelul Social European

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 19478
Mărime: 74.86KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I: EVOLUŢIA POLITICII SOCIALE EUROPENE 6

1.1. UNIUNEA EUROPEANĂ - Aspecte generale 6

1.2. Repere cronologice ale politicii sociale 6

CAPITOLUL II: COEZIUNEA SOCIALĂ 12

2.1. Momente - cheie privind realizarea coeziunii sociale europene. 12

2.2. Implicaţiile Uniunii Europene asupra coeziunii sociale 14

2.3. Contribuţia politicii de coeziune socială la dezvoltarea Uniunii Europene 21

2.4. Priorităţile viitorului: convergenţă, competitivitate, cooperare 25

CAPITOLUL III: ASPECTE, OBIECTIVE ŞI COMPONENTE

ALE POLITICII SOCIALE 27

3.1. Aspecte legale ale politicii sociale 27

3.2.Aspecte instituţionale ale politicii sociale 33

3.3.Organismele pe care se sprijină funcţionarea instituţiilor

europene în domeniul politicii sociale 35

3.4.Obiectivele politicii sociale 41

3.5. Modelul social european – o nouă viziune

asupra societăţii europene 42

CONCLUZII 63

BIBLIOGRAFIE 67

Extras din document

INTRODUCERE

Politica socială europeană s-a dezvoltat într-o manieră fragmentară, iar progresele obţinute în domeniu sunt neuniforme. O serie de probleme s-au pus sub umbrela Politicii sociale, dar nu cu aceeaşi profunzime în toate domeniile. Libera circulaţie a persoanelor rămâne principalul deziderat al acţiunilor în domeniul Politicii sociale. La aceasta se adaugă politicile de angajare, oportunităţile egale şi protecţia socială. Rolul UE este privit ca un catalizator pentru iniţiative şi măsuri care să asigure continuitatea procesului integraţionist.

Tema lucrării o reprezintă Modelul Social European, în această lucrare am făcut o prezentare a politicilor sociale din Uniunea Europeană, utilizând ca metode de cercetare: metoda studiului bibliografic asupra documentaţiei în domeniu..

Lucrarea este structurată pe 3 capitole, ce sunt urmate de concluzii şi bibliografie.

Primul capitol, denumit, Evoluţia Politicii Sociale Europene cuprinde date istorice privitoare le politicile sociale europene.

Cel de-al doilea capitol se numeşte, Coeziunea Socială, include informaţii privind realizarea coeziunii sociale europene, despre Implicaţiile Uniunii Europene asupra coeziunii sociale precum şi contribuţia politicii de coeziune socială la dezvoltarea Uniunii Europene.

Cel de-al treilea capitol intitulat, Aspecte, Obiective şi Componente Ale Politicii Sociale, cuprinde o analiză asupra aspectelor, obiectivelor şi componentelor politicilor sociale europene.

Cuvinte cheie: politică socială, Uniunea Europeană, coeziune socială.

SUMMARY

European social policy has developed in a piecemeal and uneven progress in the field are. A number of issues were put under the umbrella of social policy, but not with the same depth in all areas. Free movement of persons remains the main goal of social policy actions. This is compounded by employment policies, equal opportunities and social protection. The EU's role is seen as a catalyst for initiatives and measures to ensure continuity of the integration process.

Is the theme of the European Social Model, in this paper we made a presentation of EU social policies, using the methods of research: bibliographic study method of documentation in the field.

The book is divided into three chapters, which are followed by conclusions and references.

The first chapter, entitled, Evolution of European Social Policy includes historical data relating to European social policies.

The second chapter is called, Social Cohesion, includes information on European social cohesion, the European Union about the implications of social cohesion and social cohesion policy contribution to the development of the European Union.

The third chapter entitled, Aspects, Objectives and Components of Social Policy, includes an analysis of issues, objectives and components of European social policy.

Keywords: social policy, European Union, social cohesion.

CAPITOLUL I

EVOLUŢIA POLITICII SOCIALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1. Consideraţii generale asupra politicii sociale a Uniunii Europene

Politica socială continuă să fie din ce în ce mai importantă pentru statele de drept la începutul secolului XXI. Pe lângă protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, statele bunăstării sunt ferm angajate în apărarea şi garantarea drepturilor sociale. Un astfel de stat poate fi conceput ca rezultat al acţiunii actorilor politici şi a instituţiilor politice de a dezvolta colectiv şi sistematic realitatea politică şi cea economică. Deţinând resurse importante şi pe baza unei voinţe generale de compensare a limitelor sociale ale economiei de piaţă, poate fi constituit un sistem social de tip nou.

În ţările Uniunii Europene, politica socială a devenit o parte indispensabilă a politicii de prosperitate a tuturor membrilor societăţii, bazele acesteia fiind înscrise chiar în Tratatul de la Roma (titlul III, partea a III-a – “Politici sociale”), unde erau prevăzute măsuri de ameliorare a condiţiilor de viaţă şi de muncă, precum şi măsuri de armonizare a sistemelor sociale din diferite state membre. Pentru a realiza prevederile politicii sociale, statul se implică tot mai activ în viaţa economică şi în politica de repartizare a bunurilor societăţii, protejând anumite categorii ale populaţiei.

Preview document

Modelul Social European - Pagina 1
Modelul Social European - Pagina 2
Modelul Social European - Pagina 3
Modelul Social European - Pagina 4
Modelul Social European - Pagina 5
Modelul Social European - Pagina 6
Modelul Social European - Pagina 7
Modelul Social European - Pagina 8
Modelul Social European - Pagina 9
Modelul Social European - Pagina 10
Modelul Social European - Pagina 11
Modelul Social European - Pagina 12
Modelul Social European - Pagina 13
Modelul Social European - Pagina 14
Modelul Social European - Pagina 15
Modelul Social European - Pagina 16
Modelul Social European - Pagina 17
Modelul Social European - Pagina 18
Modelul Social European - Pagina 19
Modelul Social European - Pagina 20
Modelul Social European - Pagina 21
Modelul Social European - Pagina 22
Modelul Social European - Pagina 23
Modelul Social European - Pagina 24
Modelul Social European - Pagina 25
Modelul Social European - Pagina 26
Modelul Social European - Pagina 27
Modelul Social European - Pagina 28
Modelul Social European - Pagina 29
Modelul Social European - Pagina 30
Modelul Social European - Pagina 31
Modelul Social European - Pagina 32
Modelul Social European - Pagina 33
Modelul Social European - Pagina 34
Modelul Social European - Pagina 35
Modelul Social European - Pagina 36
Modelul Social European - Pagina 37
Modelul Social European - Pagina 38
Modelul Social European - Pagina 39
Modelul Social European - Pagina 40
Modelul Social European - Pagina 41
Modelul Social European - Pagina 42
Modelul Social European - Pagina 43
Modelul Social European - Pagina 44
Modelul Social European - Pagina 45
Modelul Social European - Pagina 46
Modelul Social European - Pagina 47
Modelul Social European - Pagina 48
Modelul Social European - Pagina 49
Modelul Social European - Pagina 50
Modelul Social European - Pagina 51
Modelul Social European - Pagina 52
Modelul Social European - Pagina 53
Modelul Social European - Pagina 54
Modelul Social European - Pagina 55
Modelul Social European - Pagina 56
Modelul Social European - Pagina 57
Modelul Social European - Pagina 58
Modelul Social European - Pagina 59
Modelul Social European - Pagina 60
Modelul Social European - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Modelul Social European.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de asistență socială în UE

1. Sistemul de asistenta sociala 1.1. Concepte de bază privind asistenta socială Sistemul de asisteta sociala reprezinta totalitatea...

Politici Sociale Europene

INTRODUCERE “Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi...

Asistență Socială în România

1. Introducere În prezent, asistenţa socială se defineşte altfel decât se obişnuia, Dimitrie Gusti afirma că ea „ a ieşit din făgaşul...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de Stat si Recunoasterea Proprietatii in Romania Rurala.

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Strategii de Flexisecuritate

Subiectul lucrării de licenţă este studiul strategiilor de flexisecuritate . Lucrarea este structurată în opt capitole ce cuprind la rândul lor 23...

Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița

CAPITOLUL I Politicile sociale în România Secţiunea 1 Consideraţii generale În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de...

Sisteme de asistență socială în UE

1. Sistemul de asistenta sociala 1.1. Concepte de bază privind asistenta socială Sistemul de asisteta sociala reprezinta totalitatea...

Analiza SWOT a UE

O analiza SWOT a UE Capitolul I Introducere Ideea de Uniune Europeană îşi are originea într-o serie de proiecte mai vechi, dintre care unele au...

Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor

CAPITOLUL 1 Conținutul și necesitatea cheltuielilor publice pentru protecția șomerilor 1.1 Premise ale implicării statului în protecția șomerilor...

Impactul Integrării României în Spațiul Uniunii Europene în Domeniul Asigurărilor Sociale

INTRODUCERE Cauzele care au stat la baza nevoii de protecţie socială au apărut, ca o necesitate, cu mult înainte de revoluţia industrială, şi s-a...

Politici Sociale Europene

INTRODUCERE “Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi...

Ai nevoie de altceva?