Structura socială și familia

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 34397
Mărime: 147.75KB (arhivat)
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I
 3. ASPECTE FUNCTIONALE ALE STRUCTURII SOCIALE 5
 4. 1.1.Conceptul de strucutrã socialã 5
 5. 1.2. Etnie si rasã 8
 6. 1.3. Status si clase sociale 14
 7. 1.4. Pozitia individului în societate, respectiv în statul de drept 16
 8. CAPITOLUL II
 9. FAMILIA-UNITATEA DE BAZÃ A SOCIETÃTII 36
 10. 2.1. Ocrotirea prin lege a familiei 46
 11. 2.2 Ocrotirea minorului 49
 12. 2.3 Asistentã socialã 55
 13. CAPITOLUL III
 14. POPULATIA-OBIECT DE STUDIU AL DEMOGRAFIEI 57
 15. CAPITOLUL IV
 16. FACTORI CARE DETERMINÃ DECLINUL UNEI SOCIETÃTI..65
 17. 4.1 Reducerea natalitãtii 65
 18. 4.2 Generalizarea denatalitãtii 71
 19. 4.3 Întârzierea cãsãtoriei 74
 20. 4.4. Problema subnutritiei 75
 21. 4.5. Migratia 75
 22. 4.6. Denaturarea traditiei 77
 23. CAPITOLUL V
 24. OCROTIREA PRIN LEGE A MINORITÃTILOR NATIONALE...78
 25. 5.1. Relatia dintre om si societate cu referire la respectarea drepturilor sã libertãtilor omului 85
 26. CAPITOLUL VI
 27. PREMISELE VIETII SOCIALE 87
 28. CAPITOLUL VII
 29. DOMENII DE CERCETARE ALE REALITÃTII SOCIALE 97
 30. 7.1 Antropologia 99
 31. 72. Studii etnografice 101
 32. 7.3. Completãri aduse de etnologie 107
 33. 7.4. Natura biologico-culturalã a realitãtii sociale 111
 34. CONCLUZII 122
 35. BIBLIOGRAFIE 124

Extras din licență

INTRODUCERE

Relatiile sociale se formeazã pe baza interactiunii dintre indivizi, pe baza unor scopuri si interese individuale si sociale. Orice societate sau grup social nu este o simplã sumã de indivizi, ci constã dintr-o retea de legãturi între acestia, din mijloace folosite de acestia în interactiunile si activitatea lor, precum si din rezultatele activitãtii lor sociale.

Relatiile interindividuale pot fi întâmplãtoare, efemere sau spontane, având – sub raportul vietii sociale – un rol derivat, secundar. În toate colectivitãtile, grupurile si unitãtile sociale, existã însã relatii fundamentale, care se caracterizeazã prin duratã si stabilitate, se diferentiazã dupã normele si regulile stabilite, fiind consfiintite în legi, coduri, reguli, obiceiuri sau traditii. Aceste relatii fundamentale redau structura fiecãrei societãti.

Modele relatiei sociale fixeazã si prescriu modul de desfãsurare a interactiunii, locul pe care îl ucupã indivizii (status si rol), modelul de diferentiere a activitãtii indivizilor, comportamentul admis, ca si cel nepermis.

Prin urmare, un grup social este alcãtuit de indivizi care interactioneazã unii cu altii conform unor modele culturale, norme, valori, credinte si simboluri care determinã un anumit comportament. Societatea a creat structuri stabile care sã conserve sã dezvolte scopurile fundamentale ale grupurilor si indivizilor, denumite institutii.

Fiecare institutie este un tip de organizare a unui domeniu al socialului ca mod de rezolvare a problemelor si scopurilor esentiale ale acestora. Institutiile reprezintã sisteme de bazã ale coeziunii cu caracter durabil, unitar, exprimat într-o organizare socialã. Aparitia tensiunilor într-o institutie determinã modificãri în structura ei, pentru ca ea sã rãspundã functiilor sale, iar nesolutionarea stãrilor conflictuale poate conduce la dezmembrarea si diparitia ei.

În concluzie, societatea este un mecanism adaptativ, un vehicul social pentru reglarea si transformarea mediului, pentru solutionarea problemelor perene ale vietii.

Organizarea si functionarea oricãrei societãti, complexul sãu edificiu, consistenta si coeziunea structurilor si institutiilor sale fundamentale depind esential de consensul si conformitatea indivizilor si grupurilor sociale care o compun fatã de modelul sãu etic, normativ si cultural. Acest model, alcãtuit dintr-un ansamblu articulat si ierarhizat de valori, norme, reguli si îndatoriri asigurã în cele din urmã, stabilitatea sau continuitatea societãtii, progresul sau imobilismul ei.

CAPITOLUL I

ASPECTE FUNCTIONALE ALE STRUCTURII SOCIALE

1.1. Conceptul de structurã socialã

Structura socialã se referã la modul de alcãtuire al realitãtii sociale, la modul în care elementele sistemului social se ordoneazã si se ierarhizeazã, la relaţiile sociale esenţiale ce se stabilesc între aceste elemente. Structura socialã este un ansamblu ce cuprinde o multitudine de elemente (poziţii sociale, grupuri, pãturi si clase sociale, instituţii sociale) ce posedã miscãri de transformare si autoreglaj.

Structura sociale se referã la modul de alcãtuire al sistemului social.

Societatea este alcãtuitã din structuri variate, urmare a specificitãtii fiecãrei componente. Cunoaşterea proceselor sociale vizeazã, de fapt, studiul structurilor sociale.

Termenul de structurã provine din latinã, din verbul „struer”, cu sensul de a constui. În stiintã, conceptul de structurã este definit ca pãrti componente ale unui obiect, fiinte, concepţii, etc. Structura socialã este un element al sistemului social. Ea este un ansamblu al relaţiilor sociale si înglobeazã totalitatea raporturilor caracteristice diverselor forme de convieţuire socialã. Structura socialã cuprinde relaţii sociale repetate si stabile între componenţii unui sistem social. Datoritã existentei structurilor sociale, viata umanã si socialã capãtã caracterul de regularitate si organizare.

Orice societate nu poate fiinţa decât dacã dispune de structuri, adicã de elemente de durabilitate, în temeiul cãrora sã se desfãsoare viata socialã. Însãsi convieţuirea oamenilor într-un anumit spaţiu si într-o anumitã epocã este determinatã de structuri sociale.

O trãsãturã distinctivã a structurii sociale o constituie convieţuirea, într-o anumitã formã, a unui numãr de oameni. Existã si alte moduri de grupare care nu cunosc relaţii de convieţuire între oameni, însã ele functioneazã ca urmare a participãrii membrilor lor la realizare unui scop.

Preview document

Structura socială și familia - Pagina 1
Structura socială și familia - Pagina 2
Structura socială și familia - Pagina 3
Structura socială și familia - Pagina 4
Structura socială și familia - Pagina 5
Structura socială și familia - Pagina 6
Structura socială și familia - Pagina 7
Structura socială și familia - Pagina 8
Structura socială și familia - Pagina 9
Structura socială și familia - Pagina 10
Structura socială și familia - Pagina 11
Structura socială și familia - Pagina 12
Structura socială și familia - Pagina 13
Structura socială și familia - Pagina 14
Structura socială și familia - Pagina 15
Structura socială și familia - Pagina 16
Structura socială și familia - Pagina 17
Structura socială și familia - Pagina 18
Structura socială și familia - Pagina 19
Structura socială și familia - Pagina 20
Structura socială și familia - Pagina 21
Structura socială și familia - Pagina 22
Structura socială și familia - Pagina 23
Structura socială și familia - Pagina 24
Structura socială și familia - Pagina 25
Structura socială și familia - Pagina 26
Structura socială și familia - Pagina 27
Structura socială și familia - Pagina 28
Structura socială și familia - Pagina 29
Structura socială și familia - Pagina 30
Structura socială și familia - Pagina 31
Structura socială și familia - Pagina 32
Structura socială și familia - Pagina 33
Structura socială și familia - Pagina 34
Structura socială și familia - Pagina 35
Structura socială și familia - Pagina 36
Structura socială și familia - Pagina 37
Structura socială și familia - Pagina 38
Structura socială și familia - Pagina 39
Structura socială și familia - Pagina 40
Structura socială și familia - Pagina 41
Structura socială și familia - Pagina 42
Structura socială și familia - Pagina 43
Structura socială și familia - Pagina 44
Structura socială și familia - Pagina 45
Structura socială și familia - Pagina 46
Structura socială și familia - Pagina 47
Structura socială și familia - Pagina 48
Structura socială și familia - Pagina 49
Structura socială și familia - Pagina 50
Structura socială și familia - Pagina 51
Structura socială și familia - Pagina 52
Structura socială și familia - Pagina 53
Structura socială și familia - Pagina 54
Structura socială și familia - Pagina 55
Structura socială și familia - Pagina 56
Structura socială și familia - Pagina 57
Structura socială și familia - Pagina 58
Structura socială și familia - Pagina 59
Structura socială și familia - Pagina 60
Structura socială și familia - Pagina 61
Structura socială și familia - Pagina 62
Structura socială și familia - Pagina 63
Structura socială și familia - Pagina 64
Structura socială și familia - Pagina 65
Structura socială și familia - Pagina 66
Structura socială și familia - Pagina 67
Structura socială și familia - Pagina 68
Structura socială și familia - Pagina 69
Structura socială și familia - Pagina 70
Structura socială și familia - Pagina 71
Structura socială și familia - Pagina 72
Structura socială și familia - Pagina 73
Structura socială și familia - Pagina 74
Structura socială și familia - Pagina 75
Structura socială și familia - Pagina 76
Structura socială și familia - Pagina 77
Structura socială și familia - Pagina 78
Structura socială și familia - Pagina 79
Structura socială și familia - Pagina 80
Structura socială și familia - Pagina 81
Structura socială și familia - Pagina 82
Structura socială și familia - Pagina 83
Structura socială și familia - Pagina 84
Structura socială și familia - Pagina 85
Structura socială și familia - Pagina 86
Structura socială și familia - Pagina 87
Structura socială și familia - Pagina 88
Structura socială și familia - Pagina 89
Structura socială și familia - Pagina 90
Structura socială și familia - Pagina 91
Structura socială și familia - Pagina 92
Structura socială și familia - Pagina 93
Structura socială și familia - Pagina 94
Structura socială și familia - Pagina 95
Structura socială și familia - Pagina 96
Structura socială și familia - Pagina 97
Structura socială și familia - Pagina 98
Structura socială și familia - Pagina 99
Structura socială și familia - Pagina 100
Structura socială și familia - Pagina 101
Structura socială și familia - Pagina 102
Structura socială și familia - Pagina 103
Structura socială și familia - Pagina 104
Structura socială și familia - Pagina 105
Structura socială și familia - Pagina 106
Structura socială și familia - Pagina 107
Structura socială și familia - Pagina 108
Structura socială și familia - Pagina 109
Structura socială și familia - Pagina 110
Structura socială și familia - Pagina 111
Structura socială și familia - Pagina 112
Structura socială și familia - Pagina 113
Structura socială și familia - Pagina 114
Structura socială și familia - Pagina 115
Structura socială și familia - Pagina 116
Structura socială și familia - Pagina 117
Structura socială și familia - Pagina 118
Structura socială și familia - Pagina 119
Structura socială și familia - Pagina 120
Structura socială și familia - Pagina 121
Structura socială și familia - Pagina 122
Structura socială și familia - Pagina 123
Structura socială și familia - Pagina 124
Structura socială și familia - Pagina 125
Structura socială și familia - Pagina 126
Structura socială și familia - Pagina 127
Structura socială și familia - Pagina 128

Conținut arhivă zip

 • Structura Sociala si Familia
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Structura Sociala si Familia.doc

Alții au mai descărcat și

Influența Vieții de Cuplu Asupra Dezvoltării Copiilor

ARGUMENT Relaţiile de cuplu cunosc, în toată societatea modernă, transformări fără precedent. Familia, ca formă reprezentativă a vieţii de cuplu,...

Protecția Socială a Vârstnicilor în România

V. Miftode (1995) consideră că în a desemna o persoană ca fiind vârstnică se utilizează două criterii: biologic şi cronologic. Cel de-al doilea...

Indici demografici referitori la populația vârstnică la nivel național

Imbatranirea populatiei reprezinta o problema sociala, de ordin international, european si nu in ultimul rand national. Aceasta problema afecteaza...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Managementul Serviciilor Sociale Destinate Familiilor Monoparentale

Argument Interesul pentru această temă a apărut observând că în ultima perioadă familia a suferit foarte multe schimbări la nivelul structurii şi...

Femeia între tradiție și modern - organizarea vieții profesionale și a celei de familie

INTRODUCERE În cercetări de sociologie a familiei stăruie încă întrebarea de ce în unele ţări este încă greu pentru femei să îmbine în mod...

Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor

Introducere Familia este factorul principal al formării şi socializării copilului; ea reprezintă cadrul funcţional în interiorul căruia sunt...

Familia Monoparentală

REZUMAT Această lucrare abordează o temă de actualitate, şi anume familia monoparentală. Aceste familii sunt formate dintr-un singur părinte şi...

Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale

1. Familia, structura si functiile familiei In societatile moderne, familia reprezinta “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai...

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

ARGUMENT Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care...

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii...

Familia și Dezvoltarea Copilului

Perspective generale in abordarea familiei ca factor al dezvoltarii In societatile moderne, familia reprezinta “nucleul instrumental fundamental...

Ai nevoie de altceva?