Violența în Familie - Un Fenomen Social

Licență
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 35402
Mărime: 127.83KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Monica Alexandru
INSTITUTUL TEOLOGIC ORTODOX SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Cuprins

CAPITOLUL I

Consideraţii introductive privind violenţa în familie 4

I.1. Aspecte generale privind violenţa 4

I.1.1. Definirea violenţei 4

I.1.2. Tipologia violenţei 9

I.2. Violenţa în familie 11

I.2.1. Factori care contribuie la violenţe în familie 11

I.2.2. Forme (modalităţi) ale violenţei în familie 13

I.2.3. Efectele violenţei intrafamiliale 18

CAPITOLUL II

Violenţa asupra femeilor 24

II.1. Femeile – victime ale violenţei în familie 24

II.2. Etape principale ale violenţei conjugale 27

II.3. Cauze principale ale violenţei conjugale 31

II.4. Efecte psihologice asupra relaţiei de cuplu şi patologia femeilor abuzate 36

II.5. Statistici socio-demografice privind victimizarea femeii în familiile din România 40

CAPITOLUL III

Violenţa în familie în viziunea Bisericii Creştine Ortodoxe 45

III.1. Egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor 45

III.1.1. Drepturile femeilor în familie 45

III.1.2. Rolul femeilor în familie şi societate 47

III.2. Sfaturi şi pilde de rezolvare a conflictelor în familie 48

III.3. Susţinerea iubirii şi a comportamentului armonios în viaţa conjugală 51

CAPITOLUL IV

Studiu de caz. Modalităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie 55

IV.1. Instrumente juridice de prevenire a violenţei în familie 55

IV.2. Instituţii cu rol în prevenirea şi combaterea violenţei în familie 56

IV.2.1. Instituţii naţionale 56

IV.2.2. Instituţii la nivel local (serviciile de asistenţă socială) 61

IV.3. Metodologia de intervenţie a poliţiştilor în cazurile de violenţă intrafamilială 68

IV.4. Măsuri cu caracter temporar/permanent pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 70

CAPITOLUL V

Concluzii 75

BIBLIOGRAFIE 78

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND VIOLENŢA ÎN FAMILIE

I.1. Aspecte generale privind violenţa

I.1.1. Definirea violenţei

Violenţa face parte din chiar viaţa umană. Fie că este îndreptată împotriva propriei persoane, fie că este vorba de violenţă îndreptată împotriva altei persoane, sau de violenţă colectivă, acest fenomen duce la moarte unui milion de persoane pe an şi a unui număr mult mai mare de răniţi. Violenţa, în sens generic, semnifică utilizarea forţei şi a constrângerii de către individ, grup sau clasă socială, în scopul impunerii voinţei asupra altora. Din punct de vedere juridic, violenţa înseamnă folosirea forţei fizice sau a altor mijloace persuasive pentru a aduce prejudicii unor bunuri sau o vătămare integrităţii unei persoane. În acest sens, un act de violenţă are, de cele mai multe ori, un caracter premeditat, fiind elaborat cu intenţie sau semnificând intenţia de a produce o suferinţă sau un prejudiciu fizic altei persoane. În context psihologic, violenţa desemnează comportamentul agresiv manifestat, cel mai adesea, ca urmare a unor frustrări, care nu pot fi defulate pe căi dezirabile social.

Dincolo de multitudinea sensurilor care i se asociază, violenţa este un abuz de putere, fiind legată, aproape întotdeauna, de o poziţie de putere şi de impunerea acestei puteri asupra celorlalţi. Această caracterizare defineşte, cel mai bine, situaţia bărbatului în raport cu cea a femeii, copilului sau vârstnicului. Totuşi, în mod aparent paradoxal, adeseori, chiar lipsa de putere determină violenţa. Conştiinţa lipsei de putere, a impotenţei, creează, în multe cazuri, o nevoie de afirmare atât de puternică, încât devine agresivitate destructivă, care, în ultimă instanţă, conduce la violenţă. Aceasta poate explica, în mare măsură, frustrările care caracterizează numeroşi bărbaţi agresori, dar şi actele de violenţă comise de femeile agresoare .

Există o multitudine de definiţii privind noţiunea de violenţă, dar definiţia cea mai cuprinzătoare este definiţia dată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care înţelege prin violenţă: “ameninţarea sau utilizarea intenţionată a forţei fizice sau a puterii împotriva propriei persoane, a altei persoane, împotriva unui grup, sau a comunităţii, şi care antrenează un risc crescut de a produce un traumatism, un deces, o daună psihologică, o dezvoltare anormală sau o privaţiune”. În aceasta definiţie, O.M.S. defineşte violenţa în raport cu sănătatea şi starea de bine din punct de vedere fizic, psihic şi social.

O.M.S. înglobează în această definiţie caracteristica de intenţionalitate a actului indiferent de consecinţele acestuia şi exclude aspectele legate de incidental-accidental. Includerea în definiţie a termenului de “putere” în plus de expresia “utilizarea forţei fizice” lărgeşte astfel natura actelor de violenţă şi a definiţiei convenţionale la acte rezultate prin exercitarea unei relaţii de putere, cuprinzând de asemenea actele de ameninţare şi intimidare. Utilizarea termenului de putere permite, în plus, includerea neglijenţei şi a actelor de omitere pe lângă actele evidente de violenţă foarte important în studierea fenomenului violenţei împotriva persoanelor în vârstă.

Astfel, O.M.S. include în definiţia violenţei: neglijenţa, toate tipurile de violenţă fizică, psihică şi sexuală precum şi violenţa auto-aplicată, sinuciderea.

Ca formă coercitivă de control social, violenţa a fost, în general, acceptată de societate, dar au fost sancţionate formele de violenţă în dauna interesului naţional, a vieţii unei persoane sau a proprietăţii. Violenţa domestică a fost considerată o problemă personală, care, conform dreptului la intimitate, putea fi tăinuită, cei din afara cuplului evitând să intervină, deoarece reacţiile soţiei maltratate, faţă de salvator, au fost, deseori, imprevizibile; probabil din acelaşi considerente, organele de ordine publică ezitau, adesea, să se implice .

Evaluările făcute de sociologi familiei contemporane sunt contradictorii între ele. Astfel, pe de o parte, i se recunoaşte familiei o deosebită capacitate de comuniune şi solidaritate socială, în măsura în care ea este un refugiu, un loc privilegiat al manifestării afectivităţii, iar pe de altă parte, se apreciază că familia se află într-o criză, constând în declinul funcţiilor ei tradiţionale, insularizarea sa în cadrul societăţii, izolarea ei de reţeaua largă de rudenie, creşterea tendinţelor ei de instabilitate. Unul dintre cele mai acute aspecte ale acestei crize, pe care sociologii care se ocupă de familie –au abordat mai puţin, este creşterea violenţei între membrii familiei, fenomen care există în majoritatea societăţilor contemporane .

De multe decenii, violenţa intrafamilială a fost considerată o manifestare obişnuită în familiile dezorganizate sau în grupurile marginale, defavorizate social şi economic. În legătură cu acest mod de violenţă au fost emise unele teorii sociologice, psihologice şi feministe.

Teoria sociologică. Din perspectiva sociologică, însăşi organizarea vieţii de familie, care contribuie la intimitate, predispune spre o rată mare a violenţei, în ciuda imaginii pe care o oferă, ca loc al dragostei şi înţelegerii. Discrepanţele de vârstă şi sex, activităţile şi interesele diferite, distonanţa rolului şi inflexibilitatea sunt câtva variabile, care cresc tensiunea în familie.

Preview document

Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 1
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 2
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 3
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 4
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 5
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 6
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 7
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 8
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 9
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 10
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 11
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 12
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 13
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 14
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 15
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 16
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 17
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 18
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 19
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 20
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 21
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 22
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 23
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 24
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 25
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 26
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 27
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 28
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 29
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 30
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 31
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 32
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 33
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 34
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 35
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 36
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 37
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 38
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 39
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 40
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 41
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 42
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 43
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 44
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 45
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 46
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 47
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 48
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 49
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 50
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 51
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 52
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 53
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 54
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 55
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 56
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 57
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 58
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 59
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 60
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 61
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 62
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 63
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 64
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 65
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 66
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 67
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 68
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 69
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 70
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 71
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 72
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 73
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 74
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 75
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 76
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 77
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 78
Violența în Familie - Un Fenomen Social - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Violenta in Familie - Un Fenomen Social.doc

Alții au mai descărcat și

Șansele de reintegrare socială a persoanelor fără adăpost

INTRODUCERE Motivul alegerii temei Ca asistent social în devenire în timpul facultăţii am făcut practică în diferite instituţii şi am intrat în...

Violența și abuzul asupra minorului în familie

INTRODUCERE Opţiunea pentru tema “ Violenţa în familie şi abuzul asupra copilului” presupune asumarea în mod inerent a unor provocări de factură...

Violența Împotriva Femeii

INTRODUCERE Violenţa în familie este în general definită ca orice act vătămător, fizic, sau emoţional care are loc între membrii unei familii. Am...

Violența asupra femeii

Introducere Violența asupra femei este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internațional,...

Rolul asistentului social în conflictele sociale

INTRODUCERE Violenţa domestică este un flagel al societăţii româneşti şi al familiei, producând dezintegrarea acesteia din urmă ca unitate...

Agresivitatea

CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti...

Femeia, victimă a violenței domestice

Cap 1. Introducere 1.1. Abordări cu privire la violenta domestica Pe parcursul secolului XX, situaţia femeilor s-a ameliorat treptat. Acest lucru...

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii...

Te-ar putea interesa și

Repere psihologice asupra disfuncțiilor comportamental-adaptative la copiii străzii

CAPITOLUL I SCURTA ANALIZA A LEGISLATIEI PRIVIND PROTECTIA COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE 1. Situatia inainte de 1989 In regimul comunist,...

Rolul climatului din familie în educație

CAPITOLUL I NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate Violenţa umanǎ este, fără...

Violența Domestică

ARGUMENT p. 2 CAPITOLUL I. Definiţii şi teorii asupra violenţei domestice p. 3 I.1. Violenţa domestică- definiţii şi scurt istoric p. 3 I. 2....

Femeia, victimă a violenței domestice

Cap 1. Introducere 1.1. Abordări cu privire la violenta domestica Pe parcursul secolului XX, situaţia femeilor s-a ameliorat treptat. Acest lucru...

Prevenirea și diminuarea violenței în școală - ciclul primar și gimnazial

Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au existat şi...

Stop violenței domestice

DESCRIEREA PROIECTULUI 1. Titlu : « Violenta Domestica- Stop ! » 2. Locul de desfasurare Orasul Vaslui 3. Suma totala a proiectului % din suma...

Violența Domestică

ARGUMENT În societate, omul nu poate trăi singur, izolat. El se raportează permanent la alţii, acţionează împreună cu ei, stabileşte relaţii ;...

Violența domestică asupra femeii

Si-au unit destinele acum 33 de ani, intr-un sat din Moldova. Au venit in Valea Jiului, sotul s-a angajat, iar ea a crescut cinci copii ca niste...

Ai nevoie de altceva?